eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9358/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Uttalelse - Gravemelding Tana Bru Varanger-Kraft - Anita Larsen   her
9351/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Gravemelding Tanabru RA kabeltrase Mats-Hus   her
9337/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage *****   her
9336/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Opprettholder søknaden *****   her
9332/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Informasjon i forbindelse med stenging av matrikkel og grunnbok ved årsskiftet 2019/2020 - konsekvenser for kommunens matrikkelføring og matrikulering Kartverket - Bodil Borch Mietinen   her
9331/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Salg av aksjer i Sápmi næringshage Sápmi Næringshage AS   her
9330/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Sjakk & Samfunn "Påmeldingsskjema" Norges Sjakkforbund   her
9344/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev 13/195 Bakkeveien 1 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Greta Kristoffersen   her
9348/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Orientering om avgjørelse *****   her
9349/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Forespørsel om arbeidsforhold *****   her
9339/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Oppsigelse *****   her
9353/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Korreksjoner gårdskart Arnfinn Hoigari   her
9334/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
9333/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
9357/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
9352/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5742922, Tana Deatnu, Deatnomielli, Gnr.13 / Bnr.28 Geomatikk   her
9340/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Søknad om ett-trinns søknadsbehandling - 7/157 Luohkka 46 - bolig - riving Ole Anders Varsi   her
9342/2019 20191010 10.10.2019 Inngående brev Innvilget arbeidsavklaringspenger NAV Arbeid og ytelser   her
9316/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Uttalelse - Gravemelding 13_28 Tanabru RA Varanger-Kraft - John E Rickards   her
9315/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om båt på Lismmajavre Stig Heiskala   her
9314/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5741966, Tana Deatnu, Deatnomielli 32, Gnr.13 / Bnr.28 Geomatikk   her
9313/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om gravetillatelse Tana Kommune - Solveig Therese Halonen   her
9312/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd for ekstra språkkonsulent ved Deanu giellagaddi SEG – Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš   her
9311/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Bekreftelse på landbruksdrift Gjermund Varsi   her
9310/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Svar fra HTV FF Fagforbundet Tana   her
9319/2019 20191009 09.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2020 - 2023 Tor Johan Stensvik   her
9323/2019 20191009 09.10.2019 Utgående brev Refusjonskrav lønnstilskudd NAV Tiltak Troms og Finnmark   her
9298/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Uttalelse - Gravemelding Luftjok Varanger-Kraft - Anita Larsen   her
9297/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Uttalelse - Gravemelding Maskevarre Varanger-Kraft - Anita Larsen   her
9290/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Læretid Opplæringskontoret   her
9288/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Svar fra Utdanningsforbundet Mette Hammer   her
9260/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5740613, Tana Deatnu, Austertanaveien 4482, Gnr.31 / Bnr.36 Geomatikk   her
9257/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5741111, Tana Deatnu, Tanafjordveien 674, Gnr.14 / Bnr.41 Geomatikk   her
9256/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om gravetillatelse Haltos Servicesenter AS   her
9255/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Skattemelding *****   her
9253/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Skattemelding *****   her
9247/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Ikke behandlet gravemelding Varanger-Kraft - Anita Larsen   her
9272/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søker om utvidelse av stilling Gry Hege Lille   her
9266/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Flyttegodtgjørelse - Trekkerklæring Karen Anne Sara Utsi   her
9258/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev ELKEMSAKEN - TILLEGG TIL VÅR HØRINGSUTTALELSE I SAKEN Reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárgá   her
9273/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for kvartsittbrudd Norges vassdrags- og energidirektoratet   her
9123/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageår 2019-2020 *****   her
9274/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Orientering om statsbudsjettet 2020 og det økonomiske opplegget for kommunene Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
9265/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om stilling som sykepleier ved Tana sykeavd Britt Karen Solberg   her
9284/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Rapport 3. kvartal Statistisk sentralbyrå   her
9283/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Rapport 3. kvartal Statistisk sentralbyrå   her
9269/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev 13/361 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Cecilie Ballari   her
9158/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning Finnmarkseiendommen m.fl.   her
9157/2019 20191008 08.10.2019 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning for fradeling av gnr. 7 bnr. 35 i Tana kommune Finnmarkseiendommen m.fl.   her
9262/2019 20191008 08.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2020 - 2022 PETTERSEN SIMEN UTSI   her
Versjon:5.2.3