eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9031/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
9028/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Samarbeidsarena for laks i Tana- utbetaling jf tidligere tilsagnsbrev Miljødirektoratet   her
9027/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Tildeling av tilskudd - Samarbeidsarena for laks i Tana Miljødirektoratet   her
9026/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om gravetillatelse Traktor Terje as   her
9025/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 Ailu Trosten   her
9024/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lønnstilskudd - Ung Jobb 2017 Mix Tigern Kiosk   her
9022/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Utbetalingsdokumentasjonen kan godkjennes og tilskuddet delutbetales Sametinget   her
9021/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Anmodning om utbetaling - Strandrydding ved Tanafjorden Torhop og Tarmfjord bygdelag v/ Jørn Nielsen   her
9018/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev Innsynsforespørsel e-skatt contact@funfact.eu   her
9017/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Oversendelse av søknad for offentlig utlysning og kommunal behandling - Søknad om lokalitetsklarering for fangstbasert akvakultur i Kobbkroken i Kongsfjord i Berlevåg Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda   her
9006/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Pantefrafall Innovasjon Norge   her
9005/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om startlån *****   her
9004/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Melding om bygging som er unntatt søkeplikt Knut-Birger F-Pedersen   her
9003/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
9002/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
9001/2017 20171010 10.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
8940/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev Innsending av barnehagelister for Tana kommune til NAV datert 30.09.2017 NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen   her
8934/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev Anmodning om uttalelse til skjenkebevilling for enkeltanledning - Blue X Nattklubb AS Lensmannen i Tana   her
8929/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev 17/34 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak Trygve Ballo oppdeling av boenhet og bruksendring Trygve Ballo   her
8902/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev Spørsmål om arbeidsforhold NAV Kontroll forvaltning   her
8901/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev Foreløpig svar Peter Nyberg m.fl.   her
8900/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev ID 651 - off. søkerliste media   her
8897/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev Avtale om endring i arbeidsforhold Solbjørg Ravna   her
8895/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev Søker om å få dekke utgiftene til strøm i lysløypa IL Forsøk v/ Susanne Riel   her
8881/2017 20171010 10.10.2017 Utgående brev overtakelse av legevaktsentral - Tana kommune Nilsen Jørgen   her
8998/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Høringsuttalelse - søknad om fradeling av laksehytte på GBnr 32/1 - Rødberget / Birkestrand - Tana kommune. NVEs referanse: 201706587-2 Nve -   her
8959/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Fylkesmannen ber om å få utsatt høringsfrist for kommunens sak 2017/2158 Fylkesmannen - Reiestad, Harriet   her
8996/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Søknad om Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Byggmakker Tana   her
8995/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Uttalelse - Gravemelding Lyngveien 15 Anita Larsen   her
8994/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Uttalelse - Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5479954, Tana Deatnu, Lyngveien 15A, Gnr.13 / Bnr.178 gravemelding.trondheim@geomatikk.no   her
8993/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Søknad om gravetillatelse Solveig Therese Halonen   her
8984/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Magnhild Stock   her
8983/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Uttalelse Politiet   her
8979/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Tilsvar *****   her
8978/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Revidert gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett N-Drift - Mia Larsen   her
8975/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Uttalelse til søknad om fradeling av laksehytte fra gbnr. 32/1 ved Rødberget/Birkestrand - Tana kommune. Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda   her
8974/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Søker om redusert foreldrebetaling *****   her
8971/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Søknad om fasadeendring g/b nr 36/51 Internatplassen 2 Stema byggebistand v/ Johan Niillas Saba   her
8969/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Forslag til dagsorden for dagens møte NVE region nord   her
8967/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev WP 2, Electrofishing in Tana tributaries Narve S. Johansen   her
8966/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Minutes/meeting in Utsjoki Grekelä Ilona (ELY)   her
8965/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Dagsorden og program - Møte i Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen 4.-6.9.2017 Fylkesmannen i Finnmark   her
8964/2017 20171009 09.10.2017 Utgående brev Kick-off meeting for your Interreg Nord project "Tana River - Joint Environmental Management of the River Tana" Norske partnere i Interreg   her
8963/2017 20171009 09.10.2017 Utgående brev Forslag til dagsorden for dagens møte NVE region nord   her
8962/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Agenda Lapland ELY senter   her
8954/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
8953/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
8952/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev HO 251/17 Barnehager 2017 - Nordsamisk språkopplæring - Tilsagn Sametinget   her
8951/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Melding om brudd på fastlegeforskriften §21 annet ledd *****   her
8949/2017 20171009 09.10.2017 Inngående brev Manglende dokumentasjon Siv Irene Stranden   her
Versjon:5.2.2