eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10034/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Referat fra dialogmøte *****   her
10033/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing   her
10032/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing   her
10030/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Prosjektskjønnsmidler 2017 - Tildelinger andre runde Fylkesmannen i Finnmark   her
10029/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Samsvarserklæring Mats-Hus   her
10027/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Søknad om permisjon 01.08.17 - 31.07.18 Ingjerd Volden Henriksen   her
10026/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Klage på boligtilpasning Pasient- og brukerombudet   her
10021/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Søknad om produksjonstilskudd 2017 Jørn Ottar Olsen   her
10014/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Utbetalingsanmodning Kommunen Sirma IL   her
10009/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Svar - søknad om tillatelse til flytting av tomt for laksehytte - g/b nr 32/1/11 - Tana kommune Finnmarkseiendommen   her
10006/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 Rune Aslaksen   her
10004/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfiske 2018 Rune Aslaksen m.fl.   her
10001/2017 20171110 10.11.2017 Inngående brev Uttalelse etter befaring vedrørende søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende hytte på Gbnr 7/1/12 Sametinget   her
9986/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017-2021 Daniela Lagunika   her
9972/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017-2021 Nils Audun Lindseth   her
9970/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Hans-Frode Breivik   her
9969/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Reidar Pettersen   her
9968/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Marit Kristine Knotten   her
9967/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017-2021 Jonny Wallin   her
9966/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Torleif Paltto   her
9965/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Rolf Isaksen   her
9964/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2017-2021 Dag Flage   her
9963/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Nana Soini   her
9960/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017-2021 Marita M Guttorm   her
9959/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017-2021 Bjørn Kristiansen   her
9957/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017-2021 Jørn Tore Pettersen   her
9955/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Kenneth B Olsen   her
9954/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedlegg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2014-2018 Even Berg   her
9953/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedlegg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2014-2018 Eskil J Berg   her
9951/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2017 Line Merete Wirkola   her
9950/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2017 Lill Hege Dørmenen   her
9949/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2017 Bjørn Ove Nilsen   her
9948/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2017 Sverre Norman Stelander   her
9947/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2017 Sigmund Nilsen   her
9946/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2017 Lill-Therese Holm Varsi   her
9945/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2017 Agnar Varsi   her
9780/2017 20171110 10.11.2017 Utgående brev Pikku-Kumpula - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse Siv Gryne Hansen Libakken m.fl.   her
9976/2017 20171109 09.11.2017 Utgående brev Ang. Riving Tanafjordveien 1361 EVB BYGG AS   her
9975/2017 20171109 09.11.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Bergebyløpet 2018 N70 Trekkhundklubb v/ Lanes, Mikal   her
9974/2017 20171109 09.11.2017 Inngående brev Søknadskjema fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler Statens vegvesen Region Nord   her
9952/2017 20171109 09.11.2017 Inngående brev Tospråklighetsmidler og budsjett for neste års aktivitetsplan Sametinget v/ Liv Karin Klemetsen   her
9944/2017 20171108 08.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2017 Aile Marit Varsi   her
9943/2017 20171108 08.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Sonja Berit Måsø   her
9942/2017 20171108 08.11.2017 Inngående brev noen kommentarer til dette? Tana Kommune - HTV Fagforbundet   her
9941/2017 20171108 08.11.2017 Inngående brev noen kommentarer til dette? Tana Kommune - Vigdis Blien   her
9940/2017 20171108 08.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Nils Herik Måsø   her
9939/2017 20171108 08.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Reidun Aslaksen Måsø   her
9938/2017 20171108 08.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Per Ove Måsø   her
9937/2017 20171108 08.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Stein Ivar Iversen   her
9936/2017 20171108 08.11.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Rolf Inge Bjørkås   her
Versjon:5.2.2