eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10354/2018 20181113 13.11.2018 Inngående brev Anmodning om Delutbetaling Tanahus as   her
10311/2018 20181113 13.11.2018 Inngående brev Omdisponering av øremerkede midler Fylkesmannen - Thingnæs, Synnøve   her
10335/2018 20181113 13.11.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse for resterende arbeider ved Tana Lensmannskontor N-Drift - Mia Larsen   her
10324/2018 20181113 13.11.2018 Inngående brev Rapportering om rett til plass i barnehage 2018 Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
10322/2018 20181113 13.11.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn. - Sommer 2019 Finn-Are Varsi   her
10321/2018 20181113 13.11.2018 Inngående brev Varsel om åpning av utenrettslig gjeldsforhandling NAV Deanu / Tana   her
10320/2018 20181113 13.11.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing   her
10319/2018 20181113 13.11.2018 Inngående brev Vedtak - Fylkesmannens stadfester Tana kommunens vedtak av 5. juni 2018 Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen   her
10318/2018 20181113 13.11.2018 Inngående brev Delutbetaling av SMIL-tilskudd 2014 Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen   her
10316/2018 20181113 13.11.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
10315/2018 20181113 13.11.2018 Inngående brev Utbetalingsoversikt over tilskudd for LIS1-stillinger (tidligere turnus) i kommunehelsetjenesten 2. halvår 2017 og 1. halvår 2018. Helsedirektoratet   her
10306/2018 20181113 13.11.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018-2020 Terje og Astrid Anti Johnsen   her
10305/2018 20181113 13.11.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Stein Ivar Iversen   her
10304/2018 20181113 13.11.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 - 2021 Kurt Stian Malin   her
10256/2018 20181113 13.11.2018 Utgående brev ID 759 - utlysningstekst Tana kommune nettside m.fl.   her
10243/2018 20181113 13.11.2018 Utgående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Jenny May og Ken Roger Wickstrøm   her
10242/2018 20181113 13.11.2018 Utgående brev Innstilling Arbeidstakerorganisasjoner   her
10236/2018 20181113 13.11.2018 Utgående brev Oppfølging rapport vedr. kommunal salgsbevilling - A. E. Tapio A. E. Tapio v/Ingrid Tapio Anti   her
10209/2018 20181113 13.11.2018 Utgående brev 13/286 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse - deler av tiltaket grunnarbeid, fundamentering og råbygg Svein Hammer Eiendom AS   her
10166/2018 20181113 13.11.2018 Utgående brev 13/286 - Svar på søknad om rammetillatelse - tilbygg til godsterminal, samt dispensasjon jfr. pbl § 19-1 fra angitt byggegrense i gjeldende reguleringsplan Svein Hammer Eiendom AS   her
9982/2018 20181113 13.11.2018 Utgående brev 11/715, 406, 250, 1008, 858, 887, 515, 3 - Svar på søknad om ferdigattest - Nytt anlegg/konstruksjon kai og riving av deler av eksist. kai Berlevåg Havn KF   her
10293/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Saldokort Fylkesmannen - Valdés, Marta   her
10278/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Analyserapport 18-1245 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS   her
10277/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Analyserapport 18-1244 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS   her
10276/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Analyserapport 18-1232 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS   her
10275/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Analyserapport 18-1231 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS   her
10274/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Riving Deanugeaidnu 814 Tana Afgruppen - Elen Sagmo Melhus   her
10273/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad om midler fra næringsfondet til hovedprosjekt - Samisk reiseliv i Tanadalen Samisk næringsforbund   her
10272/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Grøftedoarjja Øystein Nilsen   her
10268/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev SMIL-midler til rådighet Fylkesmannen - Thingnæs, Synnøve   her
10266/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Uttalelse - Budsjett Pensjonistforening - Gerd Åse Dervo   her
10264/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Sluttrapport med avfallsplan, avfallsrapport og kvitteringer fra avfallsdeponi Øksnes entreprnør   her
10263/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Nye fartsgrensekriterier fra Statens vegvesen (NA-rundskriv 2018/10 Fartsgrensekriterier) Vegvesen - Firmapost   her
10260/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Uttalelse HTV FF Fagforbundet Tana   her
10259/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Oppmåling av tomt 5 vestre seida felt B009 FEFO   her
10302/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Dokumentkontroll Bjørn-Tore Søfting   her
10301/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Kart Britt Mari Andersen   her
10300/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Kontroll av statstilskudd samiskopplæring skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
10299/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Tildeling av midler til reise- og opphold for lærere i videreutdanning, Kompetanse for kvalitet - høsten 2018 Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
10298/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Merknader til detaljregulering for et område av Jouvlajohka / Julelva Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen   her
10297/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 - 2022 Nils Gaup og Margit Varsi   her
10296/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfiske 2019 Hartvik Hansen   her
10294/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfiske 2019 Marit Anna Hildonen   her
10292/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass *****   her
10288/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Trekk foretatt Norges råfisklag   her
10286/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Svar på henvendelse- E6 x Fv.895 Skiippagurra, Tana kommune Statens vegvesen   her
10285/2018 20181112 12.11.2018 Utgående brev Vedlegg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2014-2018 Mette Nilsen   her
10284/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Stian Hansen og Veronika Olsen Mathisen   her
10283/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
10282/2018 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
Versjon:5.2.2