eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4586/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Innspill til ny arealbruk av eiendommer Vestertana Frode Gundersen   her
4567/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Revidert søknad om tillatelse etter pbl - fradeling av landbrukstomt - gnr 7/1 - Tana kommune Fefo - Johansen Jan Erik   her
4551/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Inngjerding/busstopp i Polmak Bernt A. Pedersen   her
4549/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev NYE LISTEKANDIDATER TANA SENTERPARTI Senterparti   her
4541/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Tertialrapport 1 - 2019 Bedriftshelsetjeneste - Tove Karin Andersen   her
4584/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2019 Tana videregående skole Finnmark fylkeskommune   her
4577/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Frikjøp av psykologtjenester TOO Tverrfaglig behandlerteam Øst-Finnmark Finnmark fylkeskommune   her
4576/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Aleksander Olsen Mathisen   her
4575/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Kjetil og Anita H Guttormsen   her
4573/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Svar på klage *****   her
4572/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2019 - 2023 Ildtoppen as   her
4570/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om gjenoppbygging av gamme etter brann Sametinget   her
4569/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Bekymringsmelding *****   her
4558/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2019 - 2024 Odd Walter Hirsivaara   her
4557/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
4556/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
4544/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2019 - 2024 STÅLE UTSI PETTERSEN   her
4543/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
4542/2019 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
4406/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev ID 807 - utlysningstekst Tana kommune hjemmeside m.fl.   her
4399/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Foreløpig svar - ID 800 Trine Sofie Pettersen m.fl.   her
4389/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev ID 800 - utvidet søkerliste søkere m.fl.   her
4385/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Kommunens uttalelse - Søknad om lån - gjødselseparator. *****   her
4380/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Søknad om statstilskudd finsk som andrespråk vår 2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
4376/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev 5/1/146Bv - Svar på Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av hytte/fritidsbolig Mirjan Gustava Jensen og Joakim Johansen   her
4367/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Høring - Tiltaksstrategi for SMIL-tilskudd 2019-2022 for Tana, Kautokeino, Nesseby, Berlevåg, Vadsø og Vardø kommuner. SAMEDIGGI / Sametinget m.fl.   her
4361/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr. 13 bnr. 33 og kopi av tinglyste dokumenter Berit Ingrid Smuk Rolstad Willy Tormod Rolstad   her
4345/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Ole Thommy Boine   her
4342/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Matrikkelført egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gbnr 20/13 og 83. Frode Gundersen   her
4199/2019 20190514 14.05.2019 Utgående brev Godkjenning av skjenkestyrer i perioden 16.11.2016-30.06.2020 - Elvekanten Spiseri AS Elvekanten Spiseri AS   her
3824/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling søknad om støtte til utbedring av sykkelpark (BMX-banen) i Tanabru   her
3711/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2018 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne   her
2762/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Referatsaker/Orienteringer KST 040419   her
2555/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon ved feste av gbnr 7/126, 7/143, 7/1/32, og 10/1/32 i Tana kommune   her
2426/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Primærnæringsfond 2019 - nydyrking - Leif Erik Varsi   her
2425/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Primærnæringsfond 2019 - tilleggsnæring Inn på tunet - Fred Johnsen   her
2424/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Primærnæringsfond 2019 - Kjøp av gård - Trine Jelti   her
2423/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Primærnæringsfond 2019 - Kjøp av melkekvote - Mari Trosten   her
2422/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Primærnæringsfond 2019 - kjøp av melkekvote - Harald Persen   her
2420/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Bestandsplan for Tana-Varanger bestandsplanområde (2019-2022): Godkjenning av bestandsplan og søknad om 4 års fellingskvote.   her
2415/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Primærnæringsfond 2019 - kompetanseheving - Per A. Holm og Silje V. Holm   her
2411/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Primærnæringsfond 2019 - nydyrking - Even Berg og Laila Johannessen   her
2406/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Primærnæringsfond 2019 - kjøp av gård - Jenny May og Ken-Roger Wickstrøm.   her
2389/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Elva Eiendom AS / Tana Hotel og Camping - Søknad om støtte til Venortelt   her
2388/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Bibi Fisk AS (sus) ved Benedicte P. Miklavzin - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet   her
2387/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Máret Elle Varsi - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet   her
2385/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Ellinor Guttorm Utsi - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til videreforedling   her
2382/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Erikstad Jr. AS - Søknad om støtte til fiskefartøy   her
2380/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad Deanu sámeskuvla - tospråklighetsmidler 2019   her
2379/2019 20190514 14.05.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad Tana videregående skole - tospråklighetsmidler 2019   her
Versjon:5.2.3