eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8947/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Budsjettregulering TKE 2020 TANAPROD   her
8946/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 TKE KF TANAPROD   her
8876/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Referatsaker/Orienteringer KST 121120 TANAPROD   her
8694/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Beregning av tilskuddssats til private barnehager for 2021 TANAPROD   her
8615/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Ambulansehelikopter ved Kirkenes sykehus og landingsplass i Tana TANAPROD   her
8514/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Nye offisielle adressenavn på veier i boligfelter i Tana kommune TANAPROD   her
8490/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 TANAPROD   her
8316/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Høring- Forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, godkjenning for fritt brukervalg TANAPROD   her
8283/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Todagersvalg ved stortingvalget og sametingsvalget 2021 TANAPROD   her
8262/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Ny oppnevning av voksenkontakt til ungdomsrådet TANAPROD   her
8190/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Bygging av ny Tanabru barnehage TANAPROD   her
8049/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Høring - Handlingsprogram for samferdsel Troms og Finnmark fylkeskommune 2021-24 TANAPROD   her
7738/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Dagstur hytte i Tana TANAPROD   her
7381/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter fra Tana u-råd til møter i kommunestyret 2020 og første halvdel av 2021. TANAPROD   her
7380/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter fra u-rådet til møter i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 2020-2021. TANAPROD   her
7377/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av representanter fra Tana u-råd til Hovedutvalg for utmark og Næring (HUN) i 2020 og første halvdel i 2021. TANAPROD   her
7376/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Valg av nestleder for ungdomsrådet. TANAPROD   her
7306/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Rullering av handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2020 TANAPROD   her
5411/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Fremtidig bruk av Maskevarreveien omsorgsboliger TANAPROD   her
8985/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Svanhild Kristiansen TANAPROD   her
8984/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Svanhild Kristiansen TANAPROD   her
8983/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Valentina Lesnyak TANAPROD   her
8982/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Jørvin Dervola TANAPROD   her
8981/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Vedrørende helsefagarbeiderstilling Galina Petrova m.fl. TANAPROD   her
8976/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Vedrørende stilling fagleder økonomi Erland Hannås Pedersen m.fl. TANAPROD   her
8970/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Hanne Marie Olsen TANAPROD   her
8962/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar ID 885 Inger Helen Pedersen m.fl. TANAPROD   her
8959/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale Per Øyvind Paulsen TANAPROD   her
8979/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Vedrørende 100 % fast stilling som miljøterapeut Gry Hege Lille m.fl. TANAPROD   her
8590/2020 20201110 10.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om videreføring av skjenkebevilling - Tana vertshus TANAPROD   her
8570/2020 20201110 10.11.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om videreføring av skjenke- og serveringsbevilling - EU Eiendom og utvikling/Austertana krystallen TANAPROD   her
8421/2020 20201110 10.11.2020 Saksframlegg/innstilling Referatsaker/Orienteringer HOOK 031120 TANAPROD   her
8381/2020 20201110 10.11.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på avslag om salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk - Dervolas import TANAPROD   her
8969/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Hanne Olsen TANAPROD   her
8968/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev ID 900 - utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner TANAPROD   her
8967/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev ID 898 - utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner TANAPROD   her
8966/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev ID 899 - utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner TANAPROD   her
8965/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling ***** TANAPROD   her
8964/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling ***** TANAPROD   her
8963/2020 20201109 09.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling ***** TANAPROD   her
8961/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev ID 885 - utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner TANAPROD   her
8953/2020 20201109 09.11.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Hanne Marie Olsen TANAPROD   her
8950/2020 20201105 05.11.2020 Inngående brev Søknad om stilling ***** TANAPROD   her
8949/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Høringssvar - Godkjenningsmodell for brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Helse- og omsorgsdepartement TANAPROD   her
8948/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar ID 892 Erland Hannås Pedersen m.fl. TANAPROD   her
8936/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev ID 892 - utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner TANAPROD   her
8935/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar ID 893 Alf Gøran Jakobsen m.fl. TANAPROD   her
8934/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste ID 893 Arbeidstakerorganisasjoner TANAPROD   her
8931/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar ID 895 Galina Petrova m.fl. TANAPROD   her
8930/2020 20201105 05.11.2020 Utgående brev ID 895 - utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner TANAPROD   her
Versjon:5.2.3