eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2139/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Feil utbetaling Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen   her
2137/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Søknad om bostøtte 3 termin 2018 *****   her
2136/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev søknad om godkjenning av plan for nydyrking i Nesseby Jan Øystein Dervo   her
2133/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Søker om reduksjon i kommunale eiendomsgebyrer Gnr 15 Bnr 140 Masjokdalen 282 Lillian Kollstrøm   her
2132/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Søknad om fritak av kommunale eiendomsgebyrer Trond Pedersen   her
2157/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Arne Åge Joks   her
2154/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter *****   her
2153/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Søknad fra primærnæringsfond Jannicke Sørensen   her
2152/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Borgelig vigsel - melding om vigsel Skatteetaten   her
2151/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Trekk foretatt *****   her
2135/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Vedtak om tilbakebetaling Nav Tana   her
2134/2018 20180313 13.03.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
1903/2018 20180313 13.03.2018 Utgående brev Høring- søknad om fradeling fra g/bnr. 7/48 til boligformål Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen m.fl.   her
2122/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 28.2.- og 1.3.2018 Fylkesmannen - Røsæg, Andreas Vikan   her
2111/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev manglende kjøretrase – Ny behandling av søknad Tor-Emil Schanche   her
2110/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Byggebistand - Johan Niillas Saba   her
2105/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Tillatelse til felling av jerv i Øvre Anarjohka nasjonalpark - vinteren 2018 Miljødirektoratet   her
2097/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til 17. mai arrangement Tana Ballklubb   her
2096/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd fra primærnæringsfond 2018 Ivvar Ailu Utsi   her
2124/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Une Mari Astrup   her
2120/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2018 - 2020 Einar Sund   her
2119/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2018 - 2020 Einar Sund   her
2118/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Linda Irene Mosand og Johan Edvard Larsen   her
2117/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Utbetalingsanmodning fadderordningen Tana regnskapskontor   her
2116/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2018 Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
2115/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Finnmarkseiendommen   her
2114/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Trekk foretatt Norges Råfisklag   her
2113/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad om permisjon 03.04.18 - 03.04.19 Alaraudanjoki Maiju Birgitta   her
2112/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Kirsti Synnøve Suongir   her
2107/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Fangstresultat Knut Hildonen   her
2106/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vinter 2018 Harry Johansen   her
2098/2018 20180312 12.03.2018 Inngående brev Etterlyser svar - 132 kV Kobbkroken - Riddoveg - uttalelse til MTA-plan Norconsult - Kleppe Oline   her
2092/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - Winther Tuorism v/Dagfinn Nilsen Lensmannen i Tana   her
2056/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev Foreløpig svar ID 692 Henri Kitti   her
2055/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev ID 692 - utvidet søkerliste arbeidstakerorganisasjoner   her
2054/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev Vedrørende søknad på stilling ID 692 Ailin Sivertsen m.fl.   her
2052/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev Eiendom gnr.18 bnr. 283 i Tana kommune Finnmark Fylkeskommune m.fl.   her
2044/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev Arbeidsbekreftelse *****   her
2043/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev Anmeldelse av trusler mot ansatt Finnmark politidistrikt   her
2035/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev Bekreftelse til Statens lånekasse for utdanning *****   her
2032/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev Retting av avvik mellom grunnbok og matrikkel for gnr.12 bnr.141 i 2025 Tana kommune Kartverket Tinglysing   her
2029/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev Varsel om pålegg om stans i brenning av næringsavfall, Reidar Svendsen AS (Org.nr 956 974 704) Roald Svendsen AS ved daglig leder Bjørn Helge Svendsen   her
2025/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev Retting av avvik mellom grunnbok og matrikkel for festegrunn 13/28/2 i Tana kommune Kartverket Tinglysing   her
2024/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev Melding om vedtak- tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv *****   her
2023/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev 37/222 - Svar på melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - oppføring garasje Jan Peder Svendsen   her
1949/2018 20180312 12.03.2018 Utgående brev Svar på din klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Roy Westberg   her
2075/2018 20180309 09.03.2018 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Berlevag Kommune - Janne Andreassen   her
2073/2018 20180309 09.03.2018 Inngående brev Søknad *****   her
2051/2018 20180309 09.03.2018 Inngående brev Høring: Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark Finnmark fylkeskommune   her
2049/2018 20180309 09.03.2018 Inngående brev søknad om oppsett av skilt - Grenveien Frode-Utsi - Siv v/Frode Utsi AS   her
Versjon:5.2.2