eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8310/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Uttalelse til forlenging av tillatelse for levendelagring av villfanget torsk i Kongsfjord: Behandling etter plan- og bygningsloven Finnmark fylkeskommune   her
8306/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Dokument 201802673-2 Uttalelse til søknad om omdisponering fra nærings- til fritidsbygg - gnr - 18/1/36 - Tana kommune sendt fra Finnmark fylkeskommune Finnmark fylkeskommune   her
8305/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Regulering av vannskuterbruken i Tanavassdraget - Anbefalinger 2018 - fra Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen Fylkesmannen - Kalske, Tiia Henrika   her
8278/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Uttalelse HTV FF Fagborbundet   her
8262/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd *****   her
8260/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Fylkesmannen ber om å få utsatt høringsfristen Fylkesmannen - Reiestad, Harriet   her
8256/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Analyserapport 18-0860 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS   her
8313/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2018 Trond Paulsen   her
8311/2018 20180910 10.09.2018 Utgående brev Forespørsel om tilgang til parkeringsareal ved skiskytterarenaen Tana skiskytterlag v/ Otto Daniloff   her
8300/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Tillatelse til deponering av masser i Juovlavuotna masseuttak i Austertana Finnmarkseiendommen   her
8274/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Akuttberedskapen i kommunalt barnevern - Invitasjon til dialogmøte Vadsø kommune   her
8273/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Innvilgelse av ekstratilskudd lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
8261/2018 20180910 10.09.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
8253/2018 20180910 10.09.2018 Utgående brev Innkalling til samtale i anledning avviksmelding (ref nr N75HST) *****   her
8250/2018 20180910 10.09.2018 Utgående brev Innstilling Arbeidstakerorganisasjoner   her
8242/2018 20180910 10.09.2018 Utgående brev Sluttrapport og økonomirapport for Vurdering for læring pulje 7 2016-2018 Fylkesmannen i Finnmark   her
8239/2018 20180910 10.09.2018 Utgående brev Avklaringsmøte vedr. oppsigelse Delta - Lillian Saua   her
8236/2018 20180910 10.09.2018 Utgående brev Bekreftelse til Statens lånekasse for utdanning *****   her
8229/2018 20180910 10.09.2018 Utgående brev Skjenkebevilling - Winther Tourism Wenche Pettersen   her
8228/2018 20180910 10.09.2018 Utgående brev Innstilling Arbeidstakerorganisasjoner   her
8227/2018 20180910 10.09.2018 Utgående brev Foreløpig svar ID 750 Karin Kolstrøm m.fl.   her
8226/2018 20180910 10.09.2018 Utgående brev ID 750 - utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner   her
8225/2018 20180910 10.09.2018 Utgående brev Oversendelse av dispensasjonssak - Barmark 2018 Fylkesmannen i Finnmark v/Anders Tandberg   her
8215/2018 20180910 10.09.2018 Utgående brev Enkeltvedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage for barnehageår 2018-2019 *****   her
8241/2018 20180907 07.09.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Oddgeir Danielsen   her
8238/2018 20180907 07.09.2018 Inngående brev Uttalelse HTV Delta HTV Delta   her
8237/2018 20180907 07.09.2018 Inngående brev Sluttrapport Tanabru skole   her
8234/2018 20180907 07.09.2018 Inngående brev Etterlyser svar - søknad på stilling ID 744 - Årsvikariat 100% stilling som tilflytterkonsulent Tana Kommune - Tom Ellingsen   her
8233/2018 20180907 07.09.2018 Inngående brev Uttalelse HTV FF Fagforbundet Tana   her
8231/2018 20180907 07.09.2018 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd *****   her
8248/2018 20180907 07.09.2018 Inngående brev Bortfesters godkjenning - Overføring av festerett Finnmarkseiendommen   her
8247/2018 20180907 07.09.2018 Inngående brev Refusjon for nordsamisk fjernundervisning våren 2018 Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
8246/2018 20180907 07.09.2018 Inngående brev Nasjonal ramme for vindkraft - Utsatt frist for innspill til 20.10.2018 Norges vassdrags- og energidirektoratet   her
8245/2018 20180907 07.09.2018 Inngående brev Trekk foretatt Norges råfisklag   her
8244/2018 20180907 07.09.2018 Inngående brev Trekk foretatt Norges råfisklag   her
8243/2018 20180907 07.09.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Berlevåg Kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen   her
8207/2018 20180907 07.09.2018 Utgående brev Feilutbetaling kr 10 000.- til Tana - Varangerløypa Hjalmar Steinnes   her
8164/2018 20180907 07.09.2018 Utgående brev Søknad om midler til desentralisert helsesøsterutdanning Fylkesmannen i FInnmark   her
8162/2018 20180907 07.09.2018 Utgående brev Svar på søknad om fradeling fra g/bnr. 12/46 i Berlevåg Berlevåg kommune v/ Kari C Kalvik   her
8159/2018 20180907 07.09.2018 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr11 bnr.105 i Tana kommune *****   her
8158/2018 20180907 07.09.2018 Utgående brev Ang. inneklima på Tana omsorgssenteret Wenche   her
8147/2018 20180907 07.09.2018 Utgående brev 32/87 - Svar på søknad om ferdigattest ny enebolig Alfred Myrli   her
8146/2018 20180907 07.09.2018 Utgående brev Työtodistus Jaana Lintunen   her
8145/2018 20180907 07.09.2018 Utgående brev 13/132 - Svar på melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - Uthus/ sauna med tilhørende platt Jovnna Ánde og Tove Karlsen Helander   her
8134/2018 20180907 07.09.2018 Utgående brev Arbeidsbekreftesle Olesia Suarez Aikio   her
8114/2018 20180907 07.09.2018 Utgående brev Innsending av barnehagelister for Tana kommune til NAV datert 31.08.2018 *****   her
8093/2018 20180907 07.09.2018 Utgående brev Gebyr etter alkoholloven - Faktisk omsetning 2017 og forventet omsetning 2018 EU eiendom og utvikling/Austertana krystallenEsther Utsi   her
8086/2018 20180907 07.09.2018 Utgående brev Lønnsansiennitetsberegning Janne Trane   her
8083/2018 20180907 07.09.2018 Utgående brev Vandelskontroll av meddommere Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester   her
8080/2018 20180907 07.09.2018 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr.13 bnr.1 fnr.25 i Tana kommune *****   her
Versjon:5.2.2