eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8211/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen   her
8210/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5461985, Tana Deatnu, Ringveien 2, 13/212 Geomatikk   her
8209/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Ønsker status i saken Finnmarkseiendommen   her
8208/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Statnett SF - Eiendomsskatt 2017 - Fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for Statnetts kraftlinjer, unntatt fra offentlighet, offl §§ 13, 15 annet ledd og 23 Landssamanslutninga av Vasskraftkomunar   her
8198/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Analyseperiode 16.8. - 29.8.2017 Båtsfjord Laboratorium AS   her
8196/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Analyseperiode 16.8. - 29.8.2017 Båtsfjord Laboratorium AS   her
8193/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Analyseperiode 29.8. - 1.9.2017 Båtsfjord Laboratorium AS   her
8192/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Analyseperiode 29.8. - 1.9.2017 Båtsfjord Laboratorium AS   her
8191/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Statnett SF - Eiendomsskatt 2017 - Fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for Statnetts kraftlinjer Statnett   her
8190/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5466016, Tana Deatnu, Tanafjordveien 3991, 20/76 Geomatikk.no   her
8189/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - 20/76 Ávskárluodda 6 Mesta   her
8187/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5466037, Tana Deatnu, 34/80 Austertanaveien 1919 Geomatikk   her
8186/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - 34/19 Mesta   her
8184/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Kirkenes Ferdigbetong AS, Hearggeguolbba 46, Tana Kirkenes Ferdigbetong AS   her
8183/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2018 Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
8180/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Angående søknad om deling 27/95 - trekker søknad Tana Kommunale Eiendomsselskap KF   her
8178/2017 20170914 14.09.2017 Inngående brev Anke Randi Østby Lindseth   her
8172/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2017 Bente Antonsen   her
8171/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
8170/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Forskningsprosjekt knyttet til foreldreundersøkelsen i grunnskolen - påminnelse Håkon Solbu Trætteberg   her
8169/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Feiegebyr Polmakveien 1538 Joseph Fjellgren   her
8168/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Utbetaling av spillemidler tildelt BMX-bane ved Tana bru aktivitetsanlegg - 2025001402 - Tana kommune Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda   her
8167/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Digitalisering i kommunal sektor Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet   her
8166/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Høring - endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og rehabilitering Helse- og omsorgsdepartementet   her
8165/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Forhåndsstemmer mottatt etter fristen Eskil Wie Furunes   her
8164/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
8163/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Saksforelegg Edel Olsen   her
8162/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Estimat maritimt avfall. Torfinn Zakariassen   her
8159/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Søknad reduksjon av kommunale avgifter Hanne Karin Nilsen   her
8157/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Signert avtale om endring i arbeidsforhold *****   her
8151/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev IKA Finnmark IKS - representantskapsmøte 12. oktober 2017 kl. 10.00 på Scandic Alta hotell IKAF   her
8148/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Signert avtale om endring i arbeidsforhold Olga Eriksen   her
8145/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Angående klage på tillatelse om nydyrking Varjjat Siiida (Reinbeitedistrikt 6)   her
8143/2017 20170913 13.09.2017 Utgående brev Rapportering på midler i programmering valgfag - Trond Are Anti (Tana kommune) Utdanningsdirektoratet   her
8141/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Søknad om reduksjon av feiegebyr Wenche Elisabeth Johansen   her
8139/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Svar - Rapportering på midler i programmering valgfag Utdanningsdirektoratet   her
8138/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5468040, Tana Deatnu, 37/73 Geomatikk.no   her
8129/2017 20170913 13.09.2017 Inngående brev Innsyn Kjell-Magne Iversen   her
8127/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Tar imot stillingen som spesialsykepleier Ranveig Ballovara Varsi   her
8126/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn 01.01.2017 - 04.03.18 Nils Ove Andersen   her
8125/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 Nils Ove Andersen   her
8124/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Jan Vidar Balto   her
8123/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Fangstdagbok for garnfiske under isen 2017 Nils Ove Andersen   her
8122/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier for barnehageansatte etter lokale prioriteringer Fylkesmannen i Finnmark   her
8118/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Retur av tinglyst eiendom Kartverket   her
8117/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket   her
8116/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument gnr 15/55 Kartverket   her
8108/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vinter 2018 Agnar Charles Olsen   her
8107/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn med mere i Finnmark Charles Olsen, Karen Elle Gaup, Kenneth Olsen og Torgrim Olsen   her
8106/2017 20170912 12.09.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn med mere i Finnmark Charles Olsen, Karen Elle Gaup, Kenneth Olsen og Torgrim Olsen   her
Versjon:5.2.2