eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
234/2018 20180108 08.01.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til Lan 2018 Winterstorm eSports   her
288/2018 20180108 08.01.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfiske 2018 Erlend Eide   her
287/2018 20180108 08.01.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 Polmak bygdelaget   her
286/2018 20180108 08.01.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 Erlend Eide   her
285/2018 20180108 08.01.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 Jan Larsen   her
283/2018 20180108 08.01.2018 Inngående brev Stemplet Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Stefan Skjåvik   her
282/2018 20180108 08.01.2018 Inngående brev Stemplet Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Tanja Therese Haugen   her
281/2018 20180108 08.01.2018 Inngående brev Stemplet Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Ingrid Sigrun Eriksen   her
272/2018 20180108 08.01.2018 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - tar i mot stilling Gøril Renate Jessen   her
271/2018 20180108 08.01.2018 Inngående brev Planheftet med forside fv. 98 Statens vegvesen Region Nord   her
267/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Jill Anne Aslaksen   her
266/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Oluf Bakken   her
265/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017-2019 Berith Larsen   her
263/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Tina Ingerøien   her
262/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Børge Kaasen Pedersen   her
261/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Thor Kristian Fordelsen   her
260/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Thor Martin Kaasen-Myrstad   her
258/2018 20180108 08.01.2018 Inngående brev Søknad om bostøtte *****   her
256/2018 20180108 08.01.2018 Inngående brev Søknad om bostøtte *****   her
251/2018 20180108 08.01.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 - 2020 Tone Dervo   her
249/2018 20180108 08.01.2018 Inngående brev Kunngjøring av offentlig ettersyn: Kopi av annonsetekstene Havbør AS v/ Noodt og Reiding   her
248/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Terje Frode Remso   her
246/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Gudleif Iversen   her
244/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Sten Gjøran Olsen   her
233/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Asbjørn Store   her
232/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Kolbjørn Pedersen   her
230/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Johannes Anti og Anja Somby   her
229/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Anne Margget Somby   her
228/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Dagny og Risten Kare Somby   her
222/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Henrik A Joks   her
220/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Jan Magnar Henriksen   her
219/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Per Kristian Røstgaard   her
218/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017-2021 Raymond Nilsen Dahl   her
217/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Kathinka Wigelius   her
112/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Tilbud av kjøp av gnr. 13 bnr.208 Jørn Arve Vedhugnes Kaisa Hjelløkken   her
109/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Oppsigelse Solgunn Rasmussen   her
108/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Skjøte for gnr.40 bnr.106 i 2025 Tana kommune til tinglysing Kartverket Tinglysing   her
102/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Foreløpig svar Jane Berit Vesterfjeld m.fl.   her
100/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev ID 686 - utvidet søkerliste søkere m.fl.   her
98/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Lønnsansienitetsberegning for adjunkt Lena Bønå   her
81/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Søknad om regionale miljøtilskudd i Finnmark 2017 - Dokumentkontroll Espen Oskar Robertsen   her
79/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Refusjonskrav Felles IT-konsulent 2017 Unjárgga gielda / Nesseby kommune   her
73/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Carole Maria Carlsson   her
61/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Svar på søknad om midler til finansiering av hefte om skolens historie gjennom 100 år. Tana videregående skole   her
37/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Bekreftelse til Statens lånekasse for utdanning *****   her
34/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Innsending av barnehagelister for Tana kommune til NAV datert 31.12.2017 *****   her
1/2018 20180108 08.01.2018 Utgående brev Davvi vindkraftverk med tilhørende nettilknytninger: Høringsuttalelse til meldingene Norges vassdrags- og energidirektorat   her
11291/2017 20180108 08.01.2018 Utgående brev Utbedring av fiskevandringshinder på privat vei ved Lismmajohka, Tana kommune. Se adresseliste   her
11267/2017 20180108 08.01.2018 Utgående brev Perleturen "Auskarnes - Rullesteinsfjøra" og 3 andre perleturløyper som Torhop og Tarmfjord bygdelag har tilrettelagt. Torhop og tarmfjord bygdelag   her
9811/2017 20180108 08.01.2018 Utgående brev Lønnsansiennitetsberegning Anette Helene Opdahl   her
Versjon:5.2.2