eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1187/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Oversendelse av utbetalingsbrev for lån nr. 20190064 i Kommunalbanken Kommunalbank   her
1174/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om bøyestrekk for taredyrking Barents Seaweed v/ Kåre Breivik   her
1167/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 Levajok Fjellstue - Bernt Olsen   her
1164/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Tilskudd og samarbeid om strandrydding i Finnmark 2019 Finnmark friluftsråd / Perletur - Hugo Tingvoll Perletur   her
1162/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om støtte til arrangering av Samefolkets dag 2019 Deanusearat DS v/ Kjell Magne Iversen   her
1186/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
1183/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 - 2023 Runar Guttorm   her
1182/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 Runar Guttorm   her
1180/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing   her
1179/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Prosjekt - Aktiv og meningsfylt hverdag Mai Camilla Munkejord   her
1178/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan *****   her
1166/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
1165/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
1163/2019 20190211 11.02.2019 Inngående brev Søker arbeid fra høsten 2019 Vemund Haukelidsæter   her
1122/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev ID 772 - utlysningstekst Tana kommune hjemmeside m.fl.   her
1092/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Matrikkelbrev for eiendom gnr. 36 bnr. 144 Bjørn Ståle Tapio   her
1082/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Avtale om endring av ansettelsesforhold *****   her
1081/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Frank Martin Ingilæ   her
1077/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Foreløpig svar i forbindelse med søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2019-2024 Bjørnar Moen   her
1074/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Svar på innsyn - utgifter i forbindelse med borgerlige vielser Amedia - Tonia Kvernmo   her
1029/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Melding om vedtak Tana motorklubb v/ Vigdis Blien   her
1010/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Låneopptak 2019 KLP Kommunekreditt m.fl.   her
827/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Bruksnavn som adressetilleggsnavn: G/bnr. 17/43 i Rustefjelbma og g/bnr. 35/14 i Luftjok   her
817/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Tospråklighetsmidler 2019 på kr. 124 000 - tilskudd samisk språkmidler   her
762/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Delegering - Inngåelse av avtale om trykking av stemmesedler for kommunestyrevalget 2019   her
747/2019 20190211 11.02.2019 Utgående brev Partistøtte 2019 Politiske parti i kommunestyret i Tana (2015-2019)   her
712/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering for Tanabru sentrum: Ny utvidelse av planområdet   her
651/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om fradeling fra gbnr. 31/3 i Austertana   her
585/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Referatsaker/Orienteringer ADU 310119   her
549/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Skuterløype 2B Lákšjohka - Gárppejohguolbba   her
361/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Målsettinger for elgforvaltningen i Tana kommune i perioden 2019 -2022.   her
347/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Tillatelse til oppretting av ny tomt i Grenveien   her
284/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Referatsaker/Orienteringer HOOK 050219   her
222/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon til etablering av flytebrygge og mudring ved gbnr. 26/8 i Austertana   her
175/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Referatsaker/Orienteringer VAS 310119   her
174/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Referatsaker/Orienteringer FSK 310119   her
173/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Referatsaker/Orienteringer HUN 230119   her
170/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Utlegging av listeforslag til ettersyn og offisielle valglister til gjennomsyn - Kommunestyrevalget 2019   her
101/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Opptellingsmåte for foreløpig valgtingsstemmer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019   her
16/2019 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Møteplan 2019 for Eldrerådet   her
11810/2018 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling 7/163 Skuvlageaidnu 35 Sirma - Konsesjon på erverv av fast eiendom   her
11809/2018 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling 7/160 Sirma - Konsesjon på erverv av fast eiendom   her
11711/2018 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Ung jobb 2018 - Lønnstilskudd - Mix Tigern Kiosk   her
11710/2018 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Ung jobb 2018 - Lønnstilskudd - Arne Pettersen as   her
11709/2018 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Ung jobb 2018 - Lønnstilskudd - Elva Eiendom as - Tana hotell og camping   her
11708/2018 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Ung jobb 2018 - Lønnstilskudd - Tanabru Service as   her
11707/2018 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Ung jobb 2018 - Lønnstilskudd - Elvekanten spiseri as   her
11296/2018 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gbnr 2/3 og 2/7 i Tana kommune   her
11201/2018 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Deling av driftsenhet 10/63 m. fl   her
11099/2018 20190211 11.02.2019 Saksframlegg/innstilling Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 6/170 i Kariel, Vadsø   her
Versjon:5.2.2