eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10795/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Påmelding til helsesykepleierutdanning Bodø Kommune - Karoline Malin Reinvik   her
10794/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Takker nei til stilling Elena Konovalova   her
10792/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til utbedring av barmarksløyper fra 2016 Fefo - Krokmogen Marit   her
10778/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev HS studiet Lenvik kommune   her
10776/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Berlevåg kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen   her
10770/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Konsultasjoner mellom Sametinget og KMD om midler til oppfølging av Hjertespråk (vår ref 19/2785) Samediggi - Keskitalo, Aili   her
10793/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Tilbud om tilskudd til utbedring av barmarksløyper fra 2017 Fefo - Krokmogen Marit   her
10791/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev 10/8 Giligeaidnu 35 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Iris Nathalie Wigelius m.fl.   her
10790/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Melding om kreditering Norges råfisklag   her
10789/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Varsel til fordringshaverne etter gjeldsordningsloven *****   her
10788/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Mary Ellinor Lahm Losoa   her
10787/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Orientering om avgjørelse *****   her
10777/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Konsesjon 13/57 og 13/58 Sindre Storegraven   her
10772/2019 20191206 06.12.2019 Inngående brev Lovlighetsklage Børre St. Børresen m.fl.   her
10767/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Invitasjon til å gi innspill til fylkeskommunens behandling av Nasjonal Transportplan 2022-33 Ffk - Selmer, Eirik   her
10764/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2019 Tana Naturopplevelser v/Grete Reitan Erlandsen   her
10711/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Jens Christer Michelsen   her
10710/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Landbruksfaglig vurdering - søknad om tomtefeste av gnr 16/1/11 i Skallelv - Vadsø kommune Fefo - Johansen Jan Erik   her
10709/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Søknad om konsesjon gnr 40 bnr 27 Tor Erik Eriksen m.fl.   her
10708/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Søknad om reduserte kommunale avgifter Lewi Dahl Hansen   her
10641/2019 20191206 06.12.2019 Utgående brev Avtale om endring av ansettelsesforhold Else-Marie Seim   her
10761/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Oljeutfasing Tana kommune - FFK Afgruppen - Sondre Øvrebø   her
10760/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Kld Dep - Jan Erik Torfinn Larsen   her
10737/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest m.m. - Heargeguolbba 46 Kirkenes Ferdigbetong AS   her
10736/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****   her
10735/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. *****   her
10734/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest gnr 11/104 Lars Mathis Gaup Tekforvalt Byggesak   her
10722/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Søknad om regionalt miljøtilskudd Finnmark 2019 Ann Irene Rushfeldt   her
10720/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Ny kontrakt Innkjøpssirkelen og tilbud e-handel Finnut v/ Bjørnar Pedersen   her
10718/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Helsediretoratet   her
10716/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Tiltak - forberede anleggene for forbudet mot fossilfyring som trer i kraft fra 01.01.2020 Afgruppen - Sondre Øvrebø   her
10715/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Premiefond folkevalgte Klp   her
10714/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Høringsnotat namsutredning Politiet   her
10759/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 Magne Nilsen   her
10750/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 Stefan Skjåviks jaktlag   her
10745/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lønnstilskudd Elva eiendom as   her
10743/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Elle Kaaren Aikio   her
10741/2019 20191205 05.12.2019 Inngående brev Oppsigelse Tina Kristiansen   her
10713/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Utbetalingsanmodning Innovasjon Norge   her
10701/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Høring: søknad om fradeling fra gbnr. 2/7 i Levajok, Tana kommune Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen m.fl.   her
10660/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Innsyn - Protokoll fra folkeskolen i Leirpollskogen IKA Finnmark IKS   her
10658/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev ID 846 - utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner   her
10657/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Vedtak: Søknad om konsesjon på gnr/bnr 10/8 og 11/49 Juhán Niillas Wigelius   her
3926/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad om stipend for legestudenter Kine Nilsen Iversen   her
3923/2019 20191205 05.12.2019 Utgående brev Søknad på stipend for legestudenter Dorthe Aslaksen   her
10702/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Søknad båtplass i Torhop Åsmund Breivik   her
10712/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Vedlegg til søknaden *****   her
10707/2019 20191204 04.12.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning *****   her
10654/2019 20191204 04.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om fritak for kommunale gebyrer Kirsten Wilsgård   her
10698/2019 20191203 03.12.2019 Inngående brev Søknad om forlenget arbeidsfrist, sak 2018/2442 Sindre Johansen og Anita Andersen   her
Versjon:5.2.3