eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4429/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Skrivemåten av 3 kvenske adressenavn: Endelig tilråding Kvensk stedsnavntjeneste / Paikannimipalvelus   her
4427/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
4426/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Uttalelse vedr dispensasjonssøknad fradeling gnr. 13/1 Vestre Seida - Tana kommune Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda   her
4424/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Bekreftelse på mottatt søknad Innovasjon Norge   her
4421/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Uttalelse vedr dispensasjonssøknad fradeling gnr 30/30 Austertana - Tana kommune Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda   her
4420/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Uttalelse vedr dispensasjonssøknad ny landbruksavkjørsel - gnr 37/188 - Tana kommune Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda   her
4418/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 Jarle Tapio   her
4417/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 Tor Johan Stensvik   her
4416/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 Stein Joks   her
4415/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 Elisabeth L Jessen   her
4414/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 Torbjørn Jessen   her
4413/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 Reidar Henry Ravna   her
4412/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 Ildtoppen as   her
4411/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 Trond-Øyvind Larsen   her
4407/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Grunneiers tillatelse - omlegging av skuterløype 5 Masjok Finnmarkseiendommen   her
4405/2017 20170519 19.05.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017 Eriksen Naturopplevelser v/ Rune Eriksen   her
4403/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Susan Helen Kaspersen   her
4400/2017 20170519 19.05.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2017 Elva Eiendom as   her
4399/2017 20170519 19.05.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2017-2022 Roy Even Eriksen   her
4398/2017 20170519 19.05.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017-2021 Ken-Roger og Jenny May Wickstrøm   her
4396/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Innspill til rulleringen av kommuneplanens arealdel 20/11, 20,115 og 20/131 Svein Ottar Helander   her
4395/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Uttalelse vedr dispensasjonssøknad fradeling gbnr.11/17 i Hillagurra - Tana kommune Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda   her
4392/2017 20170519 19.05.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017-2021 Beate Evjen og Tom Markussen   her
4391/2017 20170519 19.05.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017-2021 Nina Evjen Anthi og Roald Hansen   her
4390/2017 20170519 19.05.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017-2021 Nils Oskar og Arnhild Evjen Anthi   her
4389/2017 20170519 19.05.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2017-2021 Frode Evjen Anthi og Grethe Pedersen   her
4387/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Uttalelse HTV FF Fagforbundet Tana   her
4385/2017 20170519 19.05.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2017 Dagny Somby   her
4384/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Leieavtale flytebrygge Sjursjok Alfred Larsen   her
4382/2017 20170519 19.05.2017 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017 Runar Guttorm   her
4379/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Melding om bud som er begjært stadfestet Advokaselskapet Per A. Amundsen   her
4378/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Kjøp av tomt g/b nr 13/113 Fred og Elisabeth Antonsen   her
4377/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Stans i kvalifiseringsprogrammet Nav Tana   her
4376/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Søknad om bostøtte 5 termin 2017 *****   her
4373/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Undertegnet tilskuddsavtale til etablering *****   her
4372/2017 20170519 19.05.2017 Inngående brev Ønsker status i saken Finnmarkseiendommen   her
4299/2017 20170519 19.05.2017 Utgående brev Primærnæringsfond 2017 - svar på søknad om etableringstilskudd, kjøp av buskap Sven-Erik Guttormsen   her
4281/2017 20170519 19.05.2017 Utgående brev Ansettelsesbrev/Arbeidsavtale Charlotte Romstad Hoigari   her
4279/2017 20170519 19.05.2017 Utgående brev Etterjusterings enkeltvedtak på kommunalt tilskudd for 2014 på grunnlag av regnskap 2014 og vekting barnetall for 2014 - Giellavealgu mánáidgárdi Giellavealgu mánáidgárdi   her
4277/2017 20170519 19.05.2017 Utgående brev 30/25- Svar på søknad om dispensasjon, samt tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - utvidelse av bolig Hanne K. Nilsen og Ørjan Hansen   her
4368/2017 20170518 18.05.2017 Inngående brev Tiltak - Forespørsel om saksbehandling i fm påbygg G/Br nr 18/69 Tor-Odd Danielsen   her
4367/2017 20170518 18.05.2017 Inngående brev Adressetillegsnavn g/b nr 18/239 Rustefjelbma Steinar Hirsti   her
4365/2017 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Næringsdrift as v/ Mia Larsen   her
4364/2017 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om sommerjobb Tuva Utsi Olsen   her
4363/2017 20170518 18.05.2017 Inngående brev Valg av adressetilleggsnavn G/b nr 2/2 Hans F Mikkelsen   her
4362/2017 20170518 18.05.2017 Inngående brev Vedtak om tilskudd til tiltak i beiteområder Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen   her
4361/2017 20170518 18.05.2017 Inngående brev Høring, søknad om fradeling fra g.nr 21/14 Vester Tana Varanger kraft nett   her
4360/2017 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om gravetillatelse Jørn-Vidar Guttorm   her
4359/2017 20170518 18.05.2017 Inngående brev Søknad om gravetillatelse John Vegard Seim Soini   her
4354/2017 20170518 18.05.2017 Inngående brev Utbetalingsanmodning *****   her
Versjon:5.2.2