eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11297/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Tilskudd til "Tiltaksutvikling innen folkehelsearbeid i kommunene i Finnmark" 2018. - Tana kommune Finnmark fylkeskommune   her
11294/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søke om forlengelse av tilsagn på tomt Mats-Hus   her
11293/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søke om forlengelse av tilsagn på tomt Mats-Hus   her
11291/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Kompensasjon til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling Kmd Dep - Vaboen Even   her
11275/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev 132 kV Kobbkroken - Riddoveg - uttale til MTA-plan: Delstrekning 2 Riddoveg - Hanadalen Norconsult - Kleppe Oline   her
11259/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Høring - etablering av register over vegtransportforetaks disponible kjøretøy sendt fra Statens vegvesen Statens Vegvesen   her
11258/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Uttalelse fra FAU i Austertana til Tana kommunestyre FAU v/ Austertana skole   her
11257/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Uttalelse fra elevrådet ved Austertana skole til kommunestyret Elevrådet v/ austertana skole   her
11252/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2018 - Lærerspesialistutdanning 2018-kullet, 1. semester Utdanningsdirektoratet   her
11250/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Innspill til Rådmannens budsjettforslag for 2019 Utdanningsforbundet   her
11248/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Hilde Sabbasen   her
11298/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Gnr 11/553 Berlevåg - Tillegg Berlevåg Kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen   her
11290/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Tana samiske språksenter v/ Sverre Porsanger   her
11288/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Tildeling av reisetilskudd - inkluderende barnehage og skolemiljø Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
11287/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke ZP 45436 Statens vegvesen   her
11286/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke ZP 45469 Statens vegvesen   her
11285/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke ZP 45170 Statens vegvesen   her
11284/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for høring Kommunedelplan for Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap Porsanger kommune   her
11283/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Midler til deltakelse på Kompetanseløft Finnmark 2019 Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
11282/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Reisetilskudd til barnehagene i Tana kommune Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
11281/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Uttalelse til søknad om fradeling av hyttetomter Austertana Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen   her
11271/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedlegg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Riitta Sofia Aslaksen   her
11269/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Bjørn Vidar Dalan   her
11268/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedlegg til vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Hartvik Hansen og Marit Hildonen   her
11267/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Sverre Kimo Pedersens jaktlag   her
11266/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2018-2022 Oscar Wigelius   her
11265/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Seppo Sottinens jaktlag   her
11264/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Otto Daniloff   her
11263/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Håkon Henriksens jaktlag   her
11262/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2018-2022 Jørn Otto og Harriet Hyld Johnsen   her
11261/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdse - Vinter 2019-2022 Ståle Utsi Pettersen   her
11260/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2018 Riitta Sofia Aslaksen m.fl   her
11253/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2018 Eirik Johansen   her
11251/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Magne Nilsen   her
11249/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Søknad om avlingsskade Brynjar Mikkelsen   her
11245/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Lemet-Jon Ivvar   her
11244/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Alfred Larsen   her
11243/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Kurt Våga   her
11242/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Arild og Liv Inger Bøtun   her
11241/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Kolbjørn Moes jaktlag   her
11157/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2018 Jaktlaget Oscar Wigelius   her
11127/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Vedrørende miljøterapeutstilling ved Botjenesten Hamid Abdallah Hassan Abdallah m.fl.   her
11124/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev 12/130 - Svar på søknad om midlertidig brukstillatelse - Nybygg, administrasjonsbygg og verksted Øst-Finnmark Avfallsselskap AS   her
11120/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Foreløpig svar konsesjon for eiendom gnr. 6 bnr. 170 i Vadsø kommune Advokat Bjørn T. Steffesen AS   her
11118/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Landbruksfaglig vurdering GBNR 2/1/5/2003 Finnmarkseiendommen   her
11074/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Bygningsfasadene på lensmannskontoret i Tanabru sentrum BITMA AS v/ Mia Larsen   her
11071/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev 14/95 - Svar på søknad om ferdigattest - Oppføring av garasje Fritz Henry Turunen   her
10923/2018 20181207 07.12.2018 Utgående brev Lønnsansiennitetsberegning Jan Erik Johansen   her
11225/2018 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd *****   her
11224/2018 20181206 06.12.2018 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd *****   her
Versjon:5.2.2