eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8499/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Spørsmål om landbruksdrifta på gnr 7/5 i Vadsø kommune Fefo - Johansen Jan Erik   her
8484/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Tanamunningen NR - Dispensasjon til innsamling av sil, larver og egg - Naturrestaurering AS Fylkesmannen - Simonsen, Tor Asbjørn Aslaksen   her
8483/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Gravemelding miljøtiltak Julelva Nve - Rudi Thomassen   her
8482/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Gravemelding miljøtiltak Austertana Nve - Rudi Thomassen   her
8480/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kommunale eiendomsgebyrer Paul Eirik Mathisen   her
8478/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Gravemelding NVE vandringshindre 12/155 Lismajok Varanger-Kraft - John E Rickards   her
8477/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Gravemelding NVE vandringshindre 38/42 Vuoppejokka Varanger-Kraft - John E Rickards   her
8476/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5726159, Tana Deatnu, Austertanaveien 4654, Gnr.30 / Bnr.19 Geomatikk   her
8475/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5726149, Tana Deatnu, Austertanaveien 4444, Gnr.31 / Bnr.28 Geomatikk   her
8502/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Lovlighetskontroll av kommunestyresak 19/2019 - Tana kommune - klagen tas ikke til følge Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
8497/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8496/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8495/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8494/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8493/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8492/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroller AS   her
8491/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8490/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8489/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8488/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8487/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 7/107 Luohkka 61 Lioudmila Holm   her
8486/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Klage på vedtak om ikke å få refundere renovasjonsavgift fra 1.8.18 Eivind Pedersen   her
8485/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Endelig tilrådning i Tana Sámediggi Sametinget   her
8481/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Brev til kommunen - Politisk oppnevning til Finnmark Friluftsråd Finnmark Friluftsråd/Finnmárkku Olggostallanráđđi   her
8474/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vinter 2019-2020 Lars Helge Henriksen   her
8384/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om skoleskyss 2019 for ***** ***** innvilget *****   her
8383/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om skoleskyss 2019 for ***** ***** innvilget *****   her
8382/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om skoleskyss 2019 for ***** ***** innvilget *****   her
8381/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageår 2019-2020 *****   her
8379/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageår 2019-2020 *****   her
8378/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageår 2019-2020 *****   her
8377/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageår 2019-2020 *****   her
8370/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Bekreftelse til Statens lånekasse for utdanning *****   her
8363/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Snefrid Tone Olsen   her
8361/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Vedrørende helsefagarbeiderstilling ved Tana hjemmetjenester ID 834 Elisabeth Jessen m.fl.   her
8360/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Abdul Kader Safiah   her
8346/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Henri Kitti   her
8331/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Svar Kartverket - gjenopptakelse av navnesak på Luftjokdalen Tana kvenforening/Tenon Kveeniseura   her
8313/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om nedsatt foreldrebetaling barnehageåret 2019-2020 *****   her
8312/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Høring: Søknad om godkjenning av nydyrking Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl.   her
8308/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev 13/28 - Svar på søknad om rammetillatelse og unntak fra pbl §31-2 , TEK17 kap §122-2 - Oppgradering av Tana bru avløpsrenseanlegg inkl. fremføring av fiber. Rambøll - Birgit Wisløff   her
8306/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2019-2020 *****   her
8304/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageår 2019-2020 *****   her
8281/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Foreløpig svar ID 823 Marici Skjåvik m.fl.   her
8279/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev ID 823 - utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner   her
8274/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Lise Mariann Hårvik   her
8272/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Landbruksfaglig uttalelse - 11/1 Nesseby John Arne Neshavn   her
8261/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev ID 815 - Innstilling Fagorganisasjoner   her
8260/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev ID 814 Innstilling Fagorganisasjoner   her
8258/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Lønnsansiennitetsberegning Lise Mariann Hårvik   her
Versjon:5.2.3