eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2435/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Valg av adressetilleggsnavn Liss-Ellen Ramstad   her
2434/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Forventninger til samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i 2017 Fylkesmannen i Finnmark   her
2433/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforrening *****   her
2431/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr Arbeidstilsynet   her
2430/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn med mer i Finnmark Tor-Emil Schanche   her
2429/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2017 Lisbeth og Magnar Aslaksen   her
2416/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Fangstresultat Reidar Henry Ravna   her
2415/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om midler fra den Kulturelle spaserstokken 2017 Folkeakademiet Deatnu - Tana   her
2413/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om midler av Den kulturelle spaserstokken Tana pensjonistforening ved Olav E. Johansen   her
2412/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad på boligtomt Ina Larsen   her
2411/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om tomt i regulerte boligområder Mia Larsen   her
2410/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev 11/515 Norway Seafoods, Utvidelse fiskemottak i Berlevåg - Søknad om rammetillatelse Berlevåg Kommune   her
2409/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Gravemelding Varanger KraftNett AS   her
2408/2017 20170321 21.03.2017 Utgående brev Endring av driftssenter Trygve Ballo   her
2406/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vinter 2017 Tor-Emil Schanche   her
2405/2017 20170321 21.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
2401/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Revisorbekreftelse Coop Finnmark SA   her
2400/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Endring av driftssenter - Flytting av melkekvote til annen eiendom Trygve Ballo   her
2399/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålsforretning - 37/93 Suohpanjarga Ivar Rolstad   her
2395/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev KRAV OM FEIING AV PIPE - SKAIDIVEIEN 28, TANA BRU Hilmar Charles Tormod Halonen   her
2394/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vintrene 2017-2022 Finn-Are Varsi   her
2393/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Flytting av eksisterende reingjerdetrasé fra Seidafjellet til Cuolbma i Nesseby kommune Unjárgga gielda / Nesseby kommune   her
2392/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Anbudskonkurranse - Tana Svømmehall - for strengt/ulovlig kvalifikasjonskrav NESO   her
2391/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Utbetalingsbrev - boligtilskudd til tilpasning Husbanken   her
2390/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Utbetalingsbrev - boligtilskudd til etablering Husbanken   her
2387/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Fangstresultat Hánsa Mággá   her
2386/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Fangstresultat Harald Johansen   her
2385/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
2384/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Sikkerhetsdatablad Circle K Norge AS   her
2383/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Innkalling til dialogmøte *****   her
2382/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Uttalelse til søknad om fradeling av boligtomt - 2025/15/55 Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen   her
2381/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Uttalelse til søknad om tilleggsareal til 2025/27/134 i Austertana Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen   her
2377/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Valg av adressetilleggsnavn Marit Kristine Johansen   her
2375/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Bekreftelse på mottak av deres brev datert 03.03.2017 *****   her
2372/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Valg av adressetilleggsnavn Marit Kristine Johansen   her
2371/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Individuell Oppfølgingsplan ***** ***** *****   her
2370/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Valg av adressetilleggsnavn Bjarne Johansen   her
2368/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Dialogmøte med NAV *****   her
2364/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Valg av adressetilleggsnavn Bjarnes Transport   her
2363/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Valg av adressetilleggsnavn Tana og Omegn sjølaksefiskeforening   her
2362/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
2361/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
2360/2017 20170320 20.03.2017 Utgående brev Vedlikehold-reparasjon av skutergarasje på Seidafjellet trond.haugvoll@tundra-iks.no   her
2357/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev 15/938-33 Forespørsel om møte - Inngjerding av beitearel i Komagdalen - Vardø kommune Finnmarkseiendommen   her
2355/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev “En stein for å minnes” - Bidra til minnesmerke i Trondheim Sissel M. Bergh   her
2353/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Jobbsøknad Jarno Fioravanti   her
2351/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2350/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Valg av adressetilleggsnavn Laila Marie Morso   her
2349/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Åpen søknad Bendik Gladsø   her
2345/2017 20170320 20.03.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
Versjon:5.2.2