eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6022/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Protokoll fra Generalforsamling i Øst-Finnmark avfallsselskap AS 17.06.2020 Øfas - Tone Maurstad TANAPROD   her
6021/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Beite med NoFence ved Mannsholmen Navet Doallu TANAPROD   her
6014/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsyn overgrep barnehage Nrk - Mari Malm TANAPROD   her
6013/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 14/17 Tanafjordveien 885 Roy-Vidar Iversen TANAPROD   her
6011/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev BESTILLER UTMÅLINGSFORRETNING TIL OPPFØRING AV MATINGSGJERDE FOR REIN Máret Elle Varsi TANAPROD   her
6020/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 981965388 Landbruksdirektoratet TANAPROD   her
6019/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 Tor Gunnar Henriksen`s jaktlag TANAPROD   her
6018/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 Erik A. Trosten TANAPROD   her
6016/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev 14/24 Tanafjordveien 416 - Tiltak - tilbygg Magna Dikkanen TANAPROD   her
6015/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev 26/4 og 26/14 Austertana - Konsesjon på erverv av fast eiendom Svein Asbjørn Henriksen TANAPROD   her
6012/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 - BIEVLAVUODJIN LOBIOHCAN LAGAŠ MEHCIIN GEASSIT 2020 Lemet-Jon Ivvár TANAPROD   her
6010/2020 20200730 30.07.2020 Inngående brev Tilsyn med tjenestene til barn og unge med nedsatt funksjonsevne i Tana kommune - tilsynet avsluttes FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK TANAPROD   her
5999/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om tomt Ole Martin Holmefjord TANAPROD   her
6008/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 36/1/29 i Tana kommune Finnmarkseiendommen TANAPROD   her
6004/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Oppsigelse Paula Maikkula TANAPROD   her
6003/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 Oddvar Mudenias jatlag TANAPROD   her
6002/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Svar på søknad om godkjenning av kommunal garanti FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK TANAPROD   her
6001/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** TANAPROD   her
6000/2020 20200729 29.07.2020 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - tar ikke stillingen Siv Nancy Erke TANAPROD   her
5977/2020 20200729 29.07.2020 Utgående brev Vedrørende stilling som barnehagelærer Karoline Bardosen m.fl. TANAPROD   her
5997/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Kommunenes krisesentertilbud under pandemien - brev fra Bufdir Fylkesmannen - Nilsen, Anita Wahl TANAPROD   her
5994/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Kommunenes krisesentertilbud under pandemien - brev fra Bufdir Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Nilsen, Anita Wahl TANAPROD   her
5995/2020 20200728 28.07.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om nydyrking på Gbnr 11/1/8 i Hillágurra, Deanu gielda-Tana kommune Samediggi/Sametinget TANAPROD   her
5993/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Mulig møtetidspunkt med sametingsrådet vedrørende søknad om språkmidler (saksnr 2017/2713) Samediggi/Sametinget TANAPROD   her
5972/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Matrikkelbrev for eiendommene gnr/bnr 13/371 og gnr/bnr 13/372 i Tana kommune FINNMARKSEIENDOMMEN TANAPROD   her
5967/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning og matrikkelbrev for gnr. 13 bnr. 258 Ove Viktor Tvedt-Hansen m.fl. TANAPROD   her
5965/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning for tomt 29 FINNMARKSEIENDOMMEN TANAPROD   her
5964/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr.13 bnr. 369 og protokoll for oppmålingsforretning. FINNMARKSEIENDOMMEN TANAPROD   her
5963/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning og matrikkelbrev for festegrunn 7/1/71 FINNMARKSEIENDOMMEN m.fl. TANAPROD   her
5958/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Matrikkelbrev for eiendommene gnr/bnr: 37/236; 37/237; 37/238; 37/239 og 37/240. ARNE & JENS TRANSPORT AS TANAPROD   her
5956/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning for fradeling av fem boligtomter ARNE & JENS TRANSPORT AS m.fl. TANAPROD   her
5951/2020 20200728 28.07.2020 Utgående brev Gravetillatelse fra Tarmfjordvika til kommunegrensa Ifjord Geomatikk m.fl. TANAPROD   her
5987/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Sak: 2019/1515 - Søknad om ferdigattest - Tilbygg - Tanafjordveien 2374 - 17/31 Tegnebua TANAPROD   her
5990/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 - 2022 Nils Olaf Trosten TANAPROD   her
5989/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Per Øyvind Paulsen TANAPROD   her
5988/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev 35/39 Luftjokdalen - Konsesjon på erverv av fast eiendom Ida Katrine Olsen TANAPROD   her
5986/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling ***** TANAPROD   her
5985/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling ***** TANAPROD   her
5984/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling ***** TANAPROD   her
5983/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling ***** TANAPROD   her
5982/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad om stilling ***** TANAPROD   her
5981/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Påmelding til det nye Langnesmarkedet G TANAPROD   her
5980/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 Geir Bendiksen TANAPROD   her
5979/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 - 2024 Torill Pettersen TANAPROD   her
5978/2020 20200727 27.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 - 2022 Susan Helen Kaspersen TANAPROD   her
5944/2020 20200727 27.07.2020 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr. 19 bnr.3 Jakob Lanto TANAPROD   her
5941/2020 20200727 27.07.2020 Utgående brev Korrigert svar på søknad om fritak for kommunale - renovasjon mengdegebyr Gnr. 17. Bnr.31 Vigdis Gulbjørg Thoren TANAPROD   her
5939/2020 20200727 27.07.2020 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning Jakob Lanto m.fl. TANAPROD   her
5929/2020 20200727 27.07.2020 Utgående brev Innhenting av dokumentasjon Advokatkontoret Sandefjord Erik Bryn Tvedt TANAPROD   her
5924/2020 20200727 27.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om fritak for kommunale avgifter - fritidsbolig Vigdis Gulbjørg Thoren TANAPROD   her
Versjon:5.2.3