eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2214/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Utbetaling Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen   her
2213/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Application to produce report from Tana salmon ecology Niemelä Eero   her
2204/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Tinglysing - Festekontrakt for bolig Fefo - Bø Erik   her
2203/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Søknad om delfinansiering hos Jodduprosjektet, til å lage ny Tanaårbok Tana historielag - Erna Fjelldahl   her
2202/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd Joddu prosjekt Samisk videregående skole v/ Mette Anti Gaup   her
2201/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Uttalelse HTV FF Fagforbundet Tana   her
2222/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Krav om forhandlinger etter AML § 17-3 HTV Fagforbundet Tana   her
2219/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Søknad om båtplass i Vestertana/šuoššjohka flytebrygge Tom Ramstad   her
2217/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Søknad om vigsel *****   her
2216/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Fangstresultat Leif Varsi   her
2215/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 Susanne Baumann Tautra   her
2212/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Søknad om permisjon skoleåret 2018/19 Bente Elise Saua   her
2207/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Camilla Trosten Sæther   her
2205/2018 20180315 15.03.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
2149/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev Bekreftelse til Statens lånekasse for utdanning *****   her
2147/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev Bruksnavn i Tana kommune: Oversending av bruksnavnskjema Kartverket   her
2143/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev Plangrenser - Detaljreguleringsplan for Gávesluokta/Gavesluft og Gálbenjárga/Kaldbakknes Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen   her
2138/2018 20180315 15.03.2018 Utgående brev Vedrørende stilling ID 689 Sissel Røstgaard   her
2197/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett Verte landskap & arkitektur as   her
2196/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Søknad prosjektmidler - Joddu Samediggi - Aslaksen, Lisa Monica   her
2191/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning på g/b nr 19/1/19 Fefo - Krokmogen Marit   her
2189/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Søknad - "Joddu: samarbeidsmottak for laks" Tana Kommune - Sonja Guttorm   her
2188/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Søknad - Joddu - prosjektsøknad Buođđun DeanuInstituhtta   her
2187/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Søknad på Joddu midler Boftsa oppvekstsenter   her
2161/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Høring av NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov Det kongelige samferdselsdeparement   her
2159/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Søknad om frie midler gjennom "Joddu-samarbeidsarena for laks" Beskenjargilisearvi Beskenjarg grendelag   her
2158/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Søknad om prosjektmidler - Joddu- samarbeidsarena for laks Dalabogi Guovlu v/ Klemet Turi   her
2199/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
2192/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Klage på eiendomsskatt Rolf Bruun   her
2190/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Klage over eiendomstaksering Åge Nils Haugen   her
2185/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2018 Husbanken   her
2184/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Nils Oskar Anthi   her
2183/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Trond Pedersen   her
2177/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Avslutning av tilsyn - introduksjonsloven - Tana kommune Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
2176/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Varsel om systemrevisjon med tjenestene til barn og unge i Tana kommune Fylkesmannen i Finnmark Helse- og sosialavdelingen   her
2175/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Tana Fysikalske Institutt AS   her
2170/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Bekreftelse vedr omsetning 2017 Tana regnskapskontor   her
2169/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Bekreftelse vedr omsetning 2017 Tana regnskapskontor   her
2166/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Blue X Nattklubb AS   her
2164/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Elvekanten Spiseri AS   her
2163/2018 20180314 14.03.2018 Inngående brev Søknad om stilling *****   her
2127/2018 20180314 14.03.2018 Utgående brev Detaljregulering for Čorroguolbba boligfelt og strømforsyningen Varanger KraftNett AS   her
2121/2018 20180314 14.03.2018 Utgående brev Vigselsmyndighet Rådmannen i Tana kommune Jørn Aslaksen   her
2104/2018 20180314 14.03.2018 Utgående brev Vigselsmyndighet Kommunalsjef for oppvekst i Tana kommune Trond Are Anti   her
2103/2018 20180314 14.03.2018 Utgående brev Serveringsbevilling - Winther Tourism Winther Tourism v/Magnar Winther   her
2102/2018 20180314 14.03.2018 Utgående brev Avtale om kjøp av bilder til bruk i prosjektet "Joddu- samarbeidsarena for laks" (Kjell Harald Sæther). Kjell H. Sæther   her
2101/2018 20180314 14.03.2018 Utgående brev Vigselsmyndighet Bjørn Tapio Kajander   her
2099/2018 20180314 14.03.2018 Utgående brev Avtale om kjøp av bilder til bruk i prosjektet "Joddu-samarbeidsarena for laks" (Kjell Magne Johnsen) Kjell Magne Johnsen   her
1633/2018 20180314 14.03.2018 Saksframlegg/innstilling Konsesjon på erverv av fast eiendom 6/13 m.fl   her
1157/2018 20180314 14.03.2018 Saksframlegg/innstilling Sykefraværsutvikling - Orientering   her
Versjon:5.2.2