eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11347/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Arbeidsbekreftelse *****   her
11342/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om konsesjon Levajok fjellstue   her
11341/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Gravemelding 29_8 Austertana vannlekkasje Varanger-Kraft - John E Rickards   her
11328/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - 29/8 Austertana vannlekkasje Tana Kommune - Solveig Therese Halonen   her
11326/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Uttalelse vedr fradeling fra gnr 35/16 ved Fingervann i Tana kommune Finnmark fylkes kommune - Kleppe, Jan Ingolf   her
11325/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Uttalelse vedr tilleggsareal Gassanjárga, g/bnr. 12/130 og 12/260 Tana kommune Finnmark fylkeskommune - Kleppe, Jan Ingolf   her
11324/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Uttalelse vedr punktfeste driftshytte gnr 16/1 ved Sommervann i Tana kommune Finnmark fylkeskommune - Kleppe, Jan Ingolf   her
11323/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Uttalelse vedr fradeling gnr 14 bnr 28 Masjok, Tana kommune Finnmark fylkeskommune - Kleppe, Jan Ingolf   her
11322/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Høring - G 20/84 - Søknad om fradeling fra gnr 20 bnr 84 ved Čuollovuotna / Tarmfjorden - Guorsagohppi Finnmark fylkeskommune - Kleppe, Jan Ingolf   her
11321/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Ferdig signert kontrakt mellom Tana kommune og Finnmark fylkeskommune – Prosjektleder for Tana Vannområde Finnmark fylkeskommune   her
11313/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Retningslinjer og søknadskjema fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler Vegvesen - Øvernes Kristian   her
11312/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Analyserapport 18-1320 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS   her
11311/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Analyserapport 18-1321 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS   her
11310/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest for 4 leiligheter samt rekkegarasjer i Duovvegeaidnu N-Drift - Mia Larsen   her
11309/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest g/bnr 36/63 N-Drift - Mia Larsen   her
11340/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2018-2022 Hartvik Hansen og Marit Anna Hildonen   her
11339/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Lene Bernhardsens jaktlag   her
11338/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Dialog om arbeid *****   her
11337/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Ansgar Aslaksens jaktlag   her
11335/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Vedr tomt g/b nr 12/236 Hans Henry Henriksen   her
11334/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Melding om snarefangst av ryper Hansa Magga   her
11333/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Lill-Anita Johansen   her
11330/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Per Andreas Holm   her
11329/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende Folkeakademiet Deatnu Tana v/Terese Nyborg   her
11317/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 - 2020 Eriksen naturopplevelser/v Rune Eriksen   her
11316/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Vinter 2019 - 2020 Eriksen naturopplevelser/v Rune Eriksen   her
11315/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 - 2023 Rune Eriksen   her
11314/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 Harrevann Bygdelag v/ Bengt Eriksen   her
11308/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen (INTERNAL) Telenor Norge as   her
11307/2018 20181210 10.12.2018 Inngående brev Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt Berlevåg Kommune - Janne Andreassen   her
11211/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Signert kontrakt mellom Tana kommune og Finnmark fylkeskommune – Prosjektleder for Tana Vannområde Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda ved Mikkel Slaaen Kvernstuen   her
11204/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Oversendelse av kontrakt og vedlegg - Levering av veterinærvakttjenester for distrikt Tana og Vadsø. Marit Sandersen m.fl.   her
11202/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev ID 763 - utlysningstekst Tana kommune nettside m.fl.   her
11200/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev ID 757 - utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner   her
11199/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om innhenting av opplysninger Utdanningsdirektoratet   her
11190/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen Mette Lillebostad   her
11186/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen Susanne Riel   her
11185/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen Hege Skjåvik   her
11169/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen Mari Johannessen   her
11161/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen Marit Sandersen   her
11150/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Melding til tinglysing for utgått matrikkelenhet 17/90/1 i 2025 Tana kommune. Begjæring om sletting av tinglyst festekontrakt. Kartverket Tinglysing   her
11141/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Varsel om krav på tilbakebetaling av utbetalt SMIL tilskudd Hjalmar Harila   her
11135/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Angående salg av grunneiendom 32/20 Oskar Olsen   her
11029/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Nytt vedtak om arbeidsfritak *****   her
10986/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Vedtak om permisjon Jon Ramy Andersen   her
10622/2018 20181210 10.12.2018 Utgående brev Innstilling Arbeidstaker organisasjoner   her
11297/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Tilskudd til "Tiltaksutvikling innen folkehelsearbeid i kommunene i Finnmark" 2018. - Tana kommune Finnmark fylkeskommune   her
11294/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søke om forlengelse av tilsagn på tomt Mats-Hus   her
11293/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Søke om forlengelse av tilsagn på tomt Mats-Hus   her
11291/2018 20181207 07.12.2018 Inngående brev Kompensasjon til retaksering av verker og bruk - kommunevis fordeling Kmd Dep - Vaboen Even   her
Versjon:5.2.2