eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2408/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 8 - Finnmark - 2019 Miljødirektoratet   her
2396/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad om stipend PPU 2019 - avslag Udir - Guro Karstensen   her
2386/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Dyretall Karen Ellen Marie P Eira   her
2371/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0294 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS   her
2370/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Konto nr Katrine Erke   her
2369/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad - Stipendordning for legestudenter Katrine Erke   her
2368/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Forslag til endringer i reindriftsloven - høring Regjeringen.no - Landbruks- og matdepartementet   her
2367/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev HUN, Høring om forslag til endring av reindriftsloven - uttalelse HUN v/ Odd Erik Solbakk   her
2366/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søknad *****   her
2383/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Oppsigelse *****   her
2375/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Søker om ledsager oppdraget godkjennes Inger Varsi   her
2373/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Svømmebasseng Berlevåg - Søknad om igangsettingstillatelse trinn 2 gnr/bnr 11/869 Berlevåg Kommune - Ann Rubi Straumsnes   her
2372/2019 20190318 18.03.2019 Inngående brev Gjennomført gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsfogden i Varanger   her
2336/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med avvik Nils Roald Porsanger   her
2332/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med avvik Erik Andreas Trosten   her
2330/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med avvik Viktor Andreas Trosten   her
2313/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Vedrørende 2. gangs henvendelse i forbindelse med eiendomsskatt ved gbfnr. 7/1/24 Bjørn Arvid Gjerde og Hanne Nilsen   her
2312/2019 20190318 18.03.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse for vurdering av realkompetanse Olesia Suarez Aikio   her
2362/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0293 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS   her
2347/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse utvidelse av Coop Norconsult - Jullum Hagen Irene   her
2359/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Fangstresultat Aage Guttormsen   her
2358/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad på tillatelse til tiltak Berlevåg Kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen   her
2356/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedrørende stilling ID788 Tana Kommune - Eriksen, Olga   her
2350/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Melding om kreditering Norges råfisklag   her
2349/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysing   her
2348/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Etterbetaling av lønn Jan Erik Johansen   her
2344/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad - Primærnæringsfond - Kjøp av melkekvote Mari Trosten   her
2343/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad - Primærnæringsfond - Kjøp av eiendom Trine Jelti   her
2342/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad - Primærnæringsfond - Kjøp av melkekvote Harald Persen   her
2304/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Vedrørende oppsigelse *****   her
2299/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Anja Somby   her
2298/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Vedrørende oppsigelse av 20 % stilling *****   her
2297/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Johan Magne Andersen   her
2292/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Ber om utvidet frist til tilsynssak- anmodning om opplysninger og uttalelse Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2290/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med avvik Reidar Marenius Pettersen   her
2288/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med avvik Marit Kristine Johansen   her
2267/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev ID 783 - korrigert utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner   her
2266/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev ID 780 - korrigert utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner   her
2264/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev 12/20 - Svar på søknad om ferdigattest - riving av brannskadd bolig Einar Trosten   her
2262/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev E6 Tana bru: Etablering av ny landbruksavkjørsel fra E6 Statens vegvesen Region Nord   her
2259/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med anmerkning Karen Porsanger   her
2257/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd og lån Innovasjon Norge   her
2247/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med avvik Britt Mari Andersen   her
2235/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med anmerkning Birgit Sonja Ingeborg Gaup   her
2101/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport Giellavealgu mánáidgárdi 2019 - forhåndsvarsel om vedtak *****   her
2007/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Lønnsansiennitetsberegning Lill-Hege Dørmænen Balaj   her
2331/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad båtplass Torhop Benedicte P. Miklavzin   her
2319/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding - kartlegging av økonomiske konsekvenser av endring i eiendomsskatt på arbeidsmaskiner med videre i verker og bruk Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther   her
2317/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest N-Drift - Mia Larsen   her
2316/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Eldrerådsforskriften - uttalelse fra Pensjonistforbundet Finnmark Pensjonistforbundet Finnmark   her
Versjon:5.2.2