eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6984/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Uttalelse - Gravemelding Leirpollen Varanger-Kraft - Anita Larsen   her
6983/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Fradeling GBNR 7/141 Vadsø - Landbruksfaglig uttalelse Vadsø kommune   her
6979/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Gravemelding Austertana, Leirpollen i forbindelse med graving/røys av master Nettbyggern - Svein-Ingvar Thomassen   her
6974/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5701875, Tana Deatnu, Austertanaveien 4602, Gnr.30 / Bnr.81 Geomatikk   her
6959/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Uttalelse - Gravemelding Alleknjarg Varanger-Kraft - Anita Larsen   her
6957/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Ber om landbruksfaglig vurdering Fefo - Krokmogen Marit   her
6948/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Uttalelse - Gravemelding Rødbergveien 4 13_326 Varanger-Kraft - John E Rickards   her
6987/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Tar ikke i mot stilling Signe Trosten   her
6978/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vedlegg til konsesjonssøknad Kautokeino Fefo   her
6977/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Konsesjon på erverv av fast eiendom Tornensis Nils Andreas Eira   her
6932/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0744 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS   her
6931/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Gravemelding i forbindelse med ny tannklinikk Arcticminerals - Allan Heitmann   her
6917/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn Byggebistand - Malin Balto Haugli   her
6916/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Gravemelding Tana Bru Varanger-Kraft - Anita Larsen   her
6915/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Gravemelding Tarmfjord 2 Varanger-Kraft - Anita Larsen   her
6914/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Gravemelding Leirpollen Stasjon Varanger-Kraft - Anita Larsen   her
6913/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Gravemelding Rovvagedde Varanger-Kraft - Anita Larsen   her
6912/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Gravemelding Tarmfjord Varanger-Kraft - Anita Larsen   her
6877/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Bilder til kontrakten *****   her
6876/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Forpaktningsavtale *****   her
6875/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om lån *****   her
6873/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Gravemelding Varanger-Kraft - gravemelding   her
6935/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rapport 2. kvartal 2019 Statistisk sentralbyrå   her
6934/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Rapport 2. kvartal 2019 Statistisk sentralbyrå   her
6930/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Bortfesters godkjenning - Overføring av festerett Finnmarkseiendommen   her
6929/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre John Per Larsen Anti og Margit Alette Somby Anti   her
6928/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Purring vedrørende TONO tillatelse SM_18366 for Arrangement: 26.04.18 Tono as   her
6927/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Orientering om avgjørelse Sis-Finnmárkku diggegoddi - Indre Finnmark tingrett   her
6925/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 Magne Seim   her
6924/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 Kim Håvard Aslaksen   her
6923/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 Rikke Aslaksen   her
6922/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 Ansgar Aslaksen   her
6921/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 Marja Heikkinen   her
6920/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om fradeling fra gbnr 7/35 til landbruksformål, Sirma, Tana kommune - Uttalelse etter befaring Sámediggi/Sametinget   her
6919/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Vedrørende søknad om fradeling fra gbnr 7/1 til landbruksformål, Sirma, Tana kommune - Uttalelse etter befaring Sámediggi/Sametinget   her
6911/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 Seppo, Jorunn, Tom og Sten Sottinen   her
6910/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019-2023 Johnny Saua   her
6909/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019-2023 Kirsti Joks og Tor Åge Tobiassen   her
6908/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019-2023 Odd Tobiassen   her
6907/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019-2023 STÅLE UTSI PETTERSEN   her
6906/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019-2023 Jarle og May Brith Tobiassen   her
6905/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 Doffens mat- og naturopplevelser v/Dagfinn Nilsen   her
6904/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 Tana Hotel og Camping / Elva Eiendom as v/Kjetil Andersen Balto   her
6903/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 Kenneth Samuelsen og Hanne Ingilæ   her
6896/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Utlegging av Sametingets valgmanntall Sámediggi/Sametinget   her
6872/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Attester - Lønnsansiennitetsberegning Trine Samuelsen   her
6865/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Per Andreas Flater   her
6835/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Coop Finnmark SA   her
6819/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Bekreftelse til Statens lånekasse for utdanning *****   her
6816/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev 17/1 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av gapahuk og 2 stk bruer over Gulbojok Masjok bygdelag   her
Versjon:5.2.3