eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1069/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning 15022020 Politiet   her
1066/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder Nina - Christer Moe Rolandsen   her
1049/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Vedtak om brukthandelbevilling Politiet   her
1071/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Rapportering Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
1064/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Takker ja til stillingen Bjarte Snorre Henriksen   her
1061/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon skoleåret 2020/2021 med avdelingsleders uttalelse Camilla Porsanger   her
1051/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Takker ja til stillingen Sigbjørn Dahle   her
1050/2020 20200213 13.02.2020 Inngående brev Tiltak mot marin forsøpling i havnebasseng og kaiområder FINNMARK FRILUFTSRÅD/NORD-TROMS FRILUFTSRÅD   her
955/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev Utlysningstekst ID 853 Tana kommune hjemmeside m.fl.   her
954/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev ID 854 - utlysningstekst Tana kommune hjemmeside m.fl.   her
953/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev ID 855 - utlysningstekst Tana kommune hjemmeside m.fl.   her
952/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev ID 856 - utlysningstekst Tana kommune hjemmeside m.fl.   her
951/2020 20200213 13.02.2020 Utgående brev ID 857 - utlysningstekst Tana kommune hjemmeside m.fl.   her
1046/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Utviklingsprosjekt i regi av Tana kulturskole/Sámi mánáid teahter Barentssekretariatet   her
1044/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Skolemiljøsak Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
1047/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Handikap Taxi i Tana - Oppfølging av saken Troms og Finnmark fylkeskommune   her
1042/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak, Storgt 18- gnr 11/715 Berlevåg Kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen   her
1041/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 6/1/50 Kongsfjordalen Berlevåg Kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen   her
1039/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Trekk foretatt Norges Råfisklag   her
1038/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Trekk foretatt Norges Råfisklag   her
1036/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Dokumenter 2/2 Sissel Wilsgård   her
1034/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Dokumenter 1/2 Sissel Wilsgård   her
1029/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Trekk foretatt Norges Råfisklag   her
1028/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Kravforespørsel i forbindelse med gjeldsordning *****   her
935/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Søknad om deling av driftsenhet - gnr/bnr 12/137 Martin Ellefsen   her
934/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Deling av driftsenhet -jordlovsbehandling gnr/bnr 12/133 Britt-Mari Andersen   her
921/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Enkeltvedtak på dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk ledere - Giellavealgu mánáidgárdi 2019-2020 - WA Giellavealgu mánáidgárdi   her
920/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Enkeltvedtak på dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk ledere - Giellavealgu mánáidgárdi 2019-2020 Giellavealgu mánáidgardi   her
919/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Bekreftelse til Statens lånekasse for utdanning *****   her
909/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Endring av dato for lønnsansiennitet Anette Smuk Buljo   her
1023/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Beslutning om uttak av jerv av eget tiltak i deler av region 8 - Finnmark - 2020 Miljødirektoratet   her
1021/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Analyserapport 20-0103 v1 Balab - Analyser   her
1008/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev IR1702 Tana River - utbetaling Troms og Finnmark fylkeskommune - Ian Jawahir   her
1005/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Henvendelse fra Austertana Bygdelag vedr. 1) småbåthavn og 2) FLEXX-ruter Austertana bygdelag ved Børre St. Børresen   her
1003/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Høring - Fradeling av fritidstomt i Sirma i Tana kommune Vegvesen   her
1002/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Pinsemenigheten Betel dispensasjon Byggebistand   her
1001/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tana Ungdomsråd: Sponsorsøknad til TanaLAN 2020 TanaLAN   her
993/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Jasmina Jelic   her
992/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Høring på endring i forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst - bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin Miljødirektoratet   her
991/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Stilling ledig - Lønnskonsulent *****   her
1018/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Melding om avsluttet klagebehandling *****   her
1017/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Oppfordring til å søke tidlig om driftstillatelse for fornøyelsesinnretning Statens jernbanetilsyn   her
1016/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Avslutning av sak - lokal avklaring *****   her
1015/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar - oversendelse av sak til lokal avklaring *****   her
1014/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Oversendelse av sak - lokal avklaring *****   her
1013/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Klage på behandling *****   her
1011/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Varsel om åpning av gjeldsforhandling *****   her
1010/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Ny metode for fremstilling av arkivuttrekk fra Noark- og Koark-systemer er godkjent Arkivverket   her
1009/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om fradeling av fritidstomt i Sirbmá, 7/1, Deanu gielda-Tana kommune Sámediggi Sametinget   her
1004/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Statusrapport ALIS-Nord. Til helseleder. Fafo - ALIS Nord   her
Versjon:5.2.3