eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1509/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev dokumentasjon av utgifter - sykdomsavløsing Landbruk Nord   her
1506/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Omsetningsoppgave for Coop Prix Tana 2017 Coop - Tana   her
1497/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Arbeids bekreftelse til lånekassen *****   her
1493/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev BHT-avtale Åsmund Nyhus   her
1491/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Avtale BHT - ang oppsigelse SALIS v/ Åsmund Nyhus   her
1490/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Forvaltningsmelding Utdanningsdirektoratet   her
1486/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Forslag til personer som kan være med å utvikle læreplaner Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
1485/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om startlån *****   her
1484/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Innspill til havneplan for Smalfjord Trond Ivar Åsfjell   her
1505/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Tilskudd til avløsning ved sykdom Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen   her
1504/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Utlysning av studiehjemmel i finsk/kvensk skoleåret 2018/2019 Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
1503/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Svar på søknad om dispensasjon for kravet om næringsinntekt - innvilget Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen   her
1502/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Melding om snarefangst av ryper Solveig Mudenia   her
1496/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Sluttrapport med betalingsanmodning - Spesielle miljøtiltak i landbruket Navetdoallu   her
1370/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Tana kommunes innspill til bestandsplanmøte 13.02.2018 for for Tana-Varanger Bestandsplanområde. FeFo veed Anders Ims   her
1369/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Inndragning av SMIL tilskudd Návet doallu   her
1365/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Tana kommunes innspill til bestandsplanmøte 13.02.2018 for for Tana-Varanger Bestandsplanområde. Disputvalget ved Wenche Pettersen   her
1363/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Inndraging av SMIL tilskudd Persfjord beitelag v/Jakob Mikkelsen   her
1362/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse, Rustefjelbma: Tilleggsopplysninger. Tana kommune v/Bygg- og anleggsavdelingen   her
1355/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse, Østre Seida: Tilleggsopplysninger Tana kommune v/Bygg- og anleggsavdelingen   her
1339/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Stedsnavnskilting langs hovedveistrekningene i Tana kommune: Vedtak om skrivemåten Statens vegvesen Region Nord   her
1333/2018 20180215 15.02.2018 Utgående brev Svar søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom *****   her
1477/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester i 2018 Fylkesmannen - Guttormsen, Anne   her
1471/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest 38/105 Roy Ivar Worvik Aslaksen   her
1418/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Innsyn i rådmannens årslønn Fagbladet - Grimstad, Bjørn   her
1479/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Forhåndsvarsel om tilbakekreving av utbetalinger etter direkte oppgjørsordning (L-takster) Nav kontroll Øst   her
1478/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Avtale om kommunale nærings-/omstillingsmidler for 2018 Ffk - Sabbasen, Bjørg   her
1476/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Jan Magnar Henriksen   her
1474/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking g/b nr 7/1/68 Leif Erik Varsi   her
1473/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking g/b nr 7/44 Leif Erik Varsi   her
1472/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Oppsigelse *****   her
1454/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Oversendelse av endelig tilsynsrapport - introduksjonsordningen - individuell plan -Tana Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen   her
1438/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Vedtak etter HFL § 28 - Tillatelse til tiltak i Kongsfjord fiskerihavn - Berlevåg Kystverket Troms og Finnmark   her
1437/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Tilskudd til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag Norges vassdrags- og energidirektoratet   her
1436/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Informasjon om innføring av ny praksis - publisering av naturfarerapporter Norges vassdrags- og energidirektoratet   her
1435/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Bestilling - nasjonal ramme for vindkraft Det kongelige olje- og energidepartement   her
1434/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 - 2020 Erling Lam og Martha Tapio   her
1428/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Retur av avtale om endring i arbeidsforhold *****   her
1426/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Referat fra dialogmøte Nav Tana   her
1417/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Reketrål på Tana- og Porsangerfjorden: Orienteringsmøte om arbeidet med å samle inn faglig og biologisk kunnskap før en eventuelt foreslår åpning av disse fjordene for fiske med reketrål Fiskeridir - Dagfinn Lilleng   her
1416/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Utbetaling Fylkesmannen - Gjølme, Torhild   her
1379/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev 17/1660-2 Ber om tilsendelse av byggetillatelse og retting av matrikkel - gnr 34 bnr 1 fnr 6 i Tana kommune Fefo - Krokmogen Marit   her
1377/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Måling av elektromagnetisk stråling Tana helsesenter Varanger kraft nett   her
1376/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Utlysning av kompetanse og innovasjonstilskudd 2018 og rapportering 2017 Fylkesmannen - Olsen, Aina Irene   her
1374/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak tomannsbolig og rekkegarasje N-Drift - Mia Larsen   her
1373/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Erstatningskrav - Innbrudd i låsbare skap i Flerbrukshallen 19. - 20.01.2018 IL Forsøk helsesportslag v/ - Odd Tobiassen   her
1393/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Melding om snarefangst av ryper Seppo Sottinen   her
1392/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Referat fra møte med Tana kommune Husbanken   her
1391/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Samarbeidsarena for laks i Tana - utbetaling jf tidligere tilsagnsbrev Miljødirektoratet   her
1390/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2018 Per Thorstein Klogh   her
Versjon:5.2.2