eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9902/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Mineralstrategi for Nord-Norge Finnmark fylkeskommune - Bersvendsen, Hilde Skjerven   her
9894/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Bekreftelse fra kommunen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - Joakim Berntson Aase   her
9880/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev sak til AMU HTV Fagforbundet   her
9878/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Deltagelse på Konstituerende Regionrådsmøte 18 November i Tana. Øst-Finnmark Regionråd - Trond Haukanes   her
9877/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Saksliste KST 14.11 - lovlighetsklage må behandles i starten av møtet Børre St. Børresen   her
9876/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Informasjon til landets kommuner om ny tilskuddsordning til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger Helsedirektoratet - Ann Kristin Herst Valen-Sendstad   her
9875/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vintrene 2020 - 2024 Arthur Masternes   her
9874/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Ulovlig trekk i lønn Delta ved stedstillitsvalgt Inger Marie S Yilmaz   her
9884/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Tilskudd til skoletur Aktive Fredsreiser   her
9780/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Utbetalingsanmodning trafikksikkerhetsmidler 2019 - Tana kommune Statens Vegvesen v/ Kristian Øvernes   her
9794/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Oppsigelse av bryggeplass nr. 10 i Torhop Nick Rolan Pedersen   her
9913/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Tilbud på gjeldsbrevlån KLP Banken AS   her
9911/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Kommunalbankens lånetilbud Kommunalbanken AS   her
9795/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Anmodning om redegjørelse - valg til kontrollutvalg i konstituerende kommunestyremøte i Tana kommune Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
9888/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Tana kommune sin drift av Norasenteret Norasenteret IKS   her
9773/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Møte utsatt - Tilskudd fra primærnæringsfond Sindre Skjåvik   her
9765/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd til reise- og opphold for lærere i Finnmark, Kompetanse for kvalitet, høsten 2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
9792/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Begjæring om sletting av festekontrakt Kartverket Tinglysing   her
9879/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Påminnelse Databehandleravtale Norkart   her
9816/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Gebyr etter alkoholloven - Faktisk omsetning for 2018 og forventet omsetning for 2019 Christoffer Breivik AS (Rema 1000 Tana)   her
9763/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Mindre endring av Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde: Høring Finnmark fylkeskommune Plan- og kulturvernavdelingen m.fl.   her
9801/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vedrørende stilling som pedagogisk leder ved Boftsa barnehage Anja Stina m.fl.   her
9895/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev CV og tjenestebevis Lise Malén Hjorth Mikkonen   her
9891/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - tar stillingen Rávdná Márjá Nilsdatter Gaup   her
9889/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - tar stillingen Une Mari Andersen Astrup   her
9776/2019 20191105 05.11.2019 Utgående brev Vedrørende virkningsdato i avtale om endring av ansettelsesforhold Ellen Ravna   her
9881/2019 20191105 05.11.2019 Inngående brev Klage på eiendomstakst Rakel Dalan   her
9858/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Analyserapport 19-1160 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS   her
9850/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Budsjettbehov 2020 Tana og Varanger museumssiida - Mariann Wollmann Magga   her
9849/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Uttalelse gravemelding Varanger-Kraft - John E Rickards   her
9847/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Rapport skadeskyting 2018 Karl Gustav Myrli   her
9845/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2020 - 2024 Tordis Masternes   her
9843/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Kvenske navn på daler i Tana Thormod Holti   her
9841/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Uttalelse - Rullering av handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2019 Tana idrettsråd   her
9846/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Rapport skadeskyting 2019 Karl Gustav Myrli   her
9866/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Tilsynsrapport Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
9852/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - tar i mot stilling Riikka Kosola   her
9855/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Kjell Pedersen   her
9860/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2020 Reidar Pettersen   her
9857/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Fornyelse av dispensasjon JF aml §10-12 (4) mellom fagforbundet og Tana kommune - Leilighet 6 Fagforbundet   her
9856/2019 20191104 04.11.2019 Utgående brev Fornyelse av dispensasjon JF aml §10-12 (4) mellom fagforbundet og Tana kommune Fagforbundet   her
9848/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev 13/21 Tanafjordveien 395 og 14/8 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Bernt Johnsen   her
9842/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Ta tak i mobbing, trakassering og hetsing Tor Asle Varsi   her
9865/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om godkjenning av nydyrking Sámediggi/Sametinget   her
9864/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Merknader til plan for nydyrking - eiendommen gnr. 12 bnr. 1 feste 11 og gnr. 12 bnr. 41 i Tana kommune Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
9859/2019 20191104 04.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfiske med garn med mere i Finnmark 2020 Reidar Pettersen   her
9819/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Lovlighetsklage vdr konstituering av Tana kommunestyre 10.10.19 Børre St. Børresen   her
9817/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Søker om forlengelse av gravemelding på Fv. 282 Leirpollskogen Anleggnord - Lene Suhr   her
9827/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Lønnskrav Rávdná Márjá Nilsdatter Gaup   her
9831/2019 20191101 01.11.2019 Inngående brev Ang. Konkursbo Advokatfirma Hegg & co   her
Versjon:5.2.3