eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6846/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Anketilsvar Ks - Erna Larsen
6844/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Høringsuttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling av punktfeste til laksefiskehytte ved GBnr 38/1 - Tana kommune. NVEs referanse: 201703412-2 Nve -
6843/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Høringsuttalelse - søknad om dispensasjon for fradeling fra GBnr 15/1 til garasje og parkering - Tana kommune. NVEs referanse: 201704303-2 Nve -
6859/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - utvidelse bankbygget Tana Bru Næringsdrift as v/ Mia Larsen
6858/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2017 Erik Trosten
6857/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Etablering av kvensk språksenter i Tana Tana kvenforening
6853/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Svar på høring tomtetildelingsplan i Vestre Seida Varanger kraft
6852/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Foreløpig melding i forvaltningssak Fylkesmannen i Troms
6851/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Klage - Ber om søknad vurderes på nytt Bjarne Andreas Olsen
6850/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Faktura ammunisjon for bjørnekurs Neiden & Omegn JFF
6849/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Avtale / Kontrakt skytebane Tana jeger- og fiskeforening
6848/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Faktura Tana jeger- og fiskeforening
6845/2017 20170720 20.07.2017 Inngående brev Uttalelse vedrørende fradeling g/b nr 15/1 til garasje og parkering Sametinget
6809/2017 20170720 20.07.2017 Utgående brev ID 665 - utlysningstekst (søknadsfrist forlenges med 2 uker) Tana kommune nettside m.fl.
6800/2017 20170720 20.07.2017 Utgående brev Foreløpig svar ID 659 Anna-Kaisa Länsman m.fl.
6799/2017 20170720 20.07.2017 Utgående brev ID 659 - utvidet søkerliste arbeidstakerorganisasjoner
6797/2017 20170720 20.07.2017 Utgående brev Vedrørende stilling som miljørådgiver ID 660 Aina Alice Olsen m.fl.
6839/2017 20170719 19.07.2017 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Samson Samuel Kidane
6835/2017 20170719 19.07.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 - 2021 Elva Eiendom as
6834/2017 20170719 19.07.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 Stian Sætermo
6833/2017 20170719 19.07.2017 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom *****
6832/2017 20170719 19.07.2017 Inngående brev Søknad om stilling *****
6831/2017 20170719 19.07.2017 Inngående brev Uttalelse HTV FF Fagforbundet Tana
6830/2017 20170719 19.07.2017 Inngående brev Uttalelse til tomtedelingsplan gnr 13 - Vestre Seida i Tana kommune sendt fra Finnmark fylkeskommune Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda
6786/2017 20170719 19.07.2017 Utgående brev Arbeidsbekreftelse *****
6772/2017 20170719 19.07.2017 Utgående brev 7/1/12 - Svar på søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte Ken Roger Wickstrøm
5490/2017 20170719 19.07.2017 Utgående brev Søknad om mulig sommerjobb/mulig fast jobb Douglas Johnsen
6827/2017 20170718 18.07.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Tana kommune v/ bygg og anleggsavd.
6826/2017 20170718 18.07.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 Tommy Ravneng Halonen
6825/2017 20170718 18.07.2017 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses g/b nr 13/275 Kartverket Tinglysing
6824/2017 20170718 18.07.2017 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses g/b nr 13/291 Kartverket Tinglysing
6822/2017 20170718 18.07.2017 Inngående brev Trekk foretatt *****
6818/2017 20170718 18.07.2017 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Kanoknipha Chenchangrit
6813/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Delegering etter viltlovens § 35, 1. ledd Miljødirektoratet
6811/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Søknad om gravetillatelse Jens Ivar Hauge
6810/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Vedr klagesak Fylkesmannen i Finnmark justis- og samfunnsavdeling
6808/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses g/b nr 13/290 Kartverket Tinglysing
6807/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Fristforlengelse - Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9. Arbeidstilsynet
6806/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Bosetting for 2017 og ber Deatnu-Tana kommune ta imot følgende personer lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet
6805/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Uttalelse - Gravemelding 37/54 Polmakveien 6 Varanger kraft nett
6804/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Uttalelse - Gravemelding FV 98 Hp05 15800-16850 Varanger kraft nett
6803/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 Åse Mari Sørensen
6802/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 - 2021 John Eirik Hegge
6801/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 - 2021 Juhán Niillas Wigelius
6798/2017 20170717 17.07.2017 Inngående brev Skjøte som skal underskrives - Eiendom gnr 40 bnr 106 - Polmak Bernt A. Pedersen
6771/2017 20170717 17.07.2017 Utgående brev Fordeling av Strandryddingsområder ved Tanafjorden, Tanamunningen og Leirpollen. Alggašvárri Bygdelag ved Per Andreas Mathisen m.fl.
6759/2017 20170717 17.07.2017 Utgående brev Søknad om regionale miljøtilskudd i Finnmark 2017 Makkenes AS - Gaute Henriksen
6756/2017 20170717 17.07.2017 Utgående brev Nytt vedtak om permisjon Tanja Annika Lukkari
6755/2017 20170717 17.07.2017 Utgående brev 12/262 - Svar på søknad om ferdigmelding - ny enebolig Timar Haidak
6749/2017 20170717 17.07.2017 Utgående brev Regional plan for Norra Lappland i Finland - forespørsel om eventuell medvirkning Miljødirektoratet m.fl.
Versjon:5.2.2