eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2362/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Analyserapport 19-0293 v1 Balab - Båtsfjord Laboratorium AS   her
2347/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse utvidelse av Coop Norconsult - Jullum Hagen Irene   her
2359/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Fangstresultat Aage Guttormsen   her
2358/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad på tillatelse til tiltak Berlevåg Kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen   her
2356/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Vedrørende stilling ID788 Tana Kommune - Eriksen, Olga   her
2350/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Melding om kreditering Norges råfisklag   her
2349/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysing   her
2348/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Etterbetaling av lønn Jan Erik Johansen   her
2344/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad - Primærnæringsfond - Kjøp av melkekvote Mari Trosten   her
2343/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad - Primærnæringsfond - Kjøp av eiendom Trine Jelti   her
2342/2019 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad - Primærnæringsfond - Kjøp av melkekvote Harald Persen   her
2304/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Vedrørende oppsigelse *****   her
2299/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Arbeidsbekreftelse Anja Somby   her
2298/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Vedrørende oppsigelse av 20 % stilling *****   her
2297/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Johan Magne Andersen   her
2292/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Ber om utvidet frist til tilsynssak- anmodning om opplysninger og uttalelse Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2290/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med avvik Reidar Marenius Pettersen   her
2288/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med avvik Marit Kristine Johansen   her
2267/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev ID 783 - korrigert utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner   her
2266/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev ID 780 - korrigert utvidet søkerliste Arbeidstakerorganisasjoner   her
2264/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev 12/20 - Svar på søknad om ferdigattest - riving av brannskadd bolig Einar Trosten   her
2262/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev E6 Tana bru: Etablering av ny landbruksavkjørsel fra E6 Statens vegvesen Region Nord   her
2259/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med anmerkning Karen Porsanger   her
2257/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd og lån Innovasjon Norge   her
2247/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med avvik Britt Mari Andersen   her
2235/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med anmerkning Birgit Sonja Ingeborg Gaup   her
2101/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport Giellavealgu mánáidgárdi 2019 - forhåndsvarsel om vedtak *****   her
2007/2019 20190315 15.03.2019 Utgående brev Lønnsansiennitetsberegning Lill-Hege Dørmænen Balaj   her
2331/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad båtplass Torhop Benedicte P. Miklavzin   her
2319/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Tilbakemelding - kartlegging av økonomiske konsekvenser av endring i eiendomsskatt på arbeidsmaskiner med videre i verker og bruk Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther   her
2317/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest N-Drift - Mia Larsen   her
2316/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Eldrerådsforskriften - uttalelse fra Pensjonistforbundet Finnmark Pensjonistforbundet Finnmark   her
2310/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Tana helsesenter Saksnr. 2018/881 endring av tiltaksklasse brannprosjektering Norconsult - Jullum Hagen Irene   her
2309/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad primærnæringsfondet Ellinor Guttorm Utsi   her
2334/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon Vadsø begravelsesbyrå   her
2333/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Fangstresultat Einar Sund   her
2328/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter Rolf Søderstrøm v/ Eila Søderstrøn   her
2327/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Samhandlingsavvik UNN Tana Kommune - Kannisto, Kati   her
2326/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 John Laiti   her
2325/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 Hans Atle og Hilde M Laiti   her
2324/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 Ingvald og Tove Laiti   her
2323/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 Hans og Ellen Laiti   her
2322/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Viktig informasjon om utvidet TT-ordning til kommunene til kommunen i Finnmark Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda   her
2321/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Svar på søknad om utvidet frist til tilsynssak- anmodning om opplysninger og uttalelse Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2320/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Klage på eiendomstakst Karin Pedersen   her
2308/2019 20190314 14.03.2019 Inngående brev Protokoll fra rovviltnemndas møte 7.3.2019 – slik skal midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak brukes i 2019 Fylkesmannen - Røsæg, Andreas Vikan   her
2230/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Landbruksfaglig vurdering - landbruksfeste - Arvid Pedersen Varsi Fefo - Bø Erik   her
2222/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Tilsynsrapport med avvik Johannes Reidar Guttorm   her
2221/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev Foreløpig svar - ID 789 søkere   her
2220/2019 20190314 14.03.2019 Utgående brev ID 789 - utvidet søkerliste søkere m.fl.   her
Versjon:5.2.2