eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8513/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss 2019/2020 Ffk - Wickstrøm, Marina   her
8511/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Studieplass - helsesykepleier Berlevåg kommune   her
8510/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Vedtak om skoleskyss Ffk - Wickstrøm, Marina   her
8509/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Felt 7 Tana/Tanafjorden – Innkalling til åpent høringsmøte om primært Nedre Tana 6. – 7. november 2019 på rådhuset i Tanabru Domstol - Johansen, Vigdis Beate   her
8508/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Hilde Katrin Saraksen   her
8506/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5727128, Tana Deatnu, Austertanaveien, Gnr. / Bnr. Geomatikk   her
8505/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Fornying gravemelding Fv. 282 Leirpollskogen Anleggnord - Lene Suhr   her
8504/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Samtykkeerklæring Odd-Einar Utsi   her
8512/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Trekk foretatt Norges råfisklag   her
8507/2019 20190911 11.09.2019 Inngående brev Søknad om sammenslåing av gnr/bnr 7/2 og 7/43 Trond-Eirik Nilsen   her
8440/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr.13 bnr. 367 i Tana kommune. Protokoll for oppmålingsforretning Finnmarkseiendommen   her
8439/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Endring av dato for lønnsansiennitet Maria Carmen Hoigari   her
8430/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Benedicte Bakken   her
8427/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Heftelse om feste er nå slettet fra eiendom 27/109 i Tana kommune Arne Johan Pettersen   her
8424/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev 13/84 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse - deler av tiltaket, oppføring av bygningen COOP Finnmark SA v/ Anders Henriksen   her
8420/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Underretning for klarlegging av eksiterende grenser for tomta til Rådhuset Astrid Irene Nilsen m.fl.   her
8419/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Nydyrkningssøknad Kristian og Gøril Angell Rushfeldt   her
8418/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev 14/67 - Svar på spørsmål om kommunale avgifter Advokat-Wilding v/advokat Matthias Wilding   her
8417/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om særskilt skoleskyss 2019 for ***** ***** innvilget *****   her
8411/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Melding til tinglysing for gnr.12 bnr.502 i 2025 Tana kommune Kartverket Tinglysing   her
8407/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev 37/1/75 - Svar på søknad om rydding, tilgang til hytte - fjerning av stein og grusing av trase i terreng Kåre Harila   her
8405/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Vedrørende stilling som konsulent ved utviklingsavdelingen Alison Davidson m.fl.   her
8404/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Paula Hannele Maikkula   her
8401/2019 20190911 11.09.2019 Utgående brev Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Virpi Montonen   her
8499/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Spørsmål om landbruksdrifta på gnr 7/5 i Vadsø kommune Fefo - Johansen Jan Erik   her
8484/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Tanamunningen NR - Dispensasjon til innsamling av sil, larver og egg - Naturrestaurering AS Fylkesmannen - Simonsen, Tor Asbjørn Aslaksen   her
8483/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Gravemelding miljøtiltak Julelva Nve - Rudi Thomassen   her
8482/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Gravemelding miljøtiltak Austertana Nve - Rudi Thomassen   her
8480/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Kommunale eiendomsgebyrer Paul Eirik Mathisen   her
8478/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Gravemelding NVE vandringshindre 12/155 Lismajok Varanger-Kraft - John E Rickards   her
8477/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Gravemelding NVE vandringshindre 38/42 Vuoppejokka Varanger-Kraft - John E Rickards   her
8476/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5726159, Tana Deatnu, Austertanaveien 4654, Gnr.30 / Bnr.19 Geomatikk   her
8475/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5726149, Tana Deatnu, Austertanaveien 4444, Gnr.31 / Bnr.28 Geomatikk   her
8502/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Lovlighetskontroll av kommunestyresak 19/2019 - Tana kommune - klagen tas ikke til følge Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
8497/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8496/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8495/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8494/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8493/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8492/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroller AS   her
8491/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8490/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8489/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8488/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroller Nordfjeldske Kontroll AS   her
8487/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 7/107 Luohkka 61 Lioudmila Holm   her
8486/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Klage på vedtak om ikke å få refundere renovasjonsavgift fra 1.8.18 Eivind Pedersen   her
8485/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Endelig tilrådning i Tana Sámediggi Sametinget   her
8481/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Brev til kommunen - Politisk oppnevning til Finnmark Friluftsråd Finnmark Friluftsråd/Finnmárkku Olggostallanráđđi   her
8474/2019 20190910 10.09.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vinter 2019-2020 Lars Helge Henriksen   her
8384/2019 20190910 10.09.2019 Utgående brev Enkeltvedtak om skoleskyss 2019 for ***** ***** innvilget *****   her
Versjon:5.2.3