eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3703/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd Esther Katrine Utsi TANAPROD   her
3673/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Innvilget dispensasjon for inntaking av resterende løypestikker Fylkesmannen - Anders Tandberg TANAPROD   her
3655/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilskuddsordningen Elva eiendom as TANAPROD   her
3653/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Uttalelse Fanasgietti badjosiidsiida/Båteng sameallmenning TANAPROD   her
3651/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Dokumentasjon på antall årsverk for villsauholdet Annbjørg Mudenia-Tran TANAPROD   her
3650/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Bekreftelse på ny brukerrepresentant - gammeerklæring 6/1/9003 - Nesseby kommune Fefo - Maria Krogstad TANAPROD   her
3648/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kostnadsoverslag Tanabru barnehage. Byggebistand TANAPROD   her
3647/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilstandsrapport Tanabru barnehage Valva Byggebistand AS TANAPROD   her
3646/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Kostnadsoverslag Tanabru barnehage. Byggebistand TANAPROD   her
3634/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Walter Brandsegg TANAPROD   her
3713/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilbud om grunnkurs for brannkonstabel høsten 2020 Hammerfest Kommune TANAPROD   her
3710/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Frode Tapio Kajander TANAPROD   her
3709/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2024 Frode Tapio Kajander TANAPROD   her
3708/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Per Øyvind Moeng TANAPROD   her
3707/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Vedr. skolemiljøsak §9A ***** TANAPROD   her
3701/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Tilbud skylavvo Ole Muosat TANAPROD   her
3700/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Oppsigelse Helena Uimonen TANAPROD   her
3672/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte ***** TANAPROD   her
3667/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Maria Morso TANAPROD   her
3666/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om sommerjobb Lotti Abdo TANAPROD   her
3664/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Oppsigelse Henri Kitti TANAPROD   her
3663/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Melding om sluttutbetaling med tilbaketrekking Sametinget TANAPROD   her
3662/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Hege Maja-Bakken TANAPROD   her
3661/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Camilla Porsanger TANAPROD   her
3659/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Tom Eirik Malin TANAPROD   her
3658/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Elva eiendom as TANAPROD   her
3657/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Steinar Malin TANAPROD   her
3656/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Lillian og Stig Malin TANAPROD   her
3654/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Elveovervåkingsprogrammet prøvetaking i Tana mht vannkjemi NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING TANAPROD   her
3644/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Invitasjon til deltakelse i prosjektet «Plan for friluftslivets ferdselsårer» i Troms og Finnmark Troms og Finnmark fylkeskommune TANAPROD   her
3638/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Eriksen naturopplevelser/v Rune Eriksen TANAPROD   her
3637/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Geir Nilsen TANAPROD   her
3636/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad om kulturskole 2020/2021 Marici Skjåvik TANAPROD   her
3631/2020 20200520 20.05.2020 Inngående brev Søknad - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Issat Ovlla Varsi TANAPROD   her
3572/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Vedtak om permisjon uten lønn Andrew Sak TANAPROD   her
3568/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Kommunal garanti for lån - Gjeddevann Avløps- og Vannverk SA FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK TANAPROD   her
3562/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Avtale om endring av ansettelsesforhold Liv Jorunn Leonhardsen TANAPROD   her
3558/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Marthe Sende Hansen TANAPROD   her
3557/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Gøril Renate Jessen TANAPROD   her
3552/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Grensene i jordskiftesak "18-061362RFA-JVAD Sletten" er ført i Matrikkelen. Stein Roar Eriksen m.fl. TANAPROD   her
3533/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Svar på klage på avvisning av refusjonskrav for tapt arbeidsfortjeneste Børre St. Børresen TANAPROD   her
3530/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Valg av kommunekomité for TV-aksjon 2020 Liz Utsi m.fl. TANAPROD   her
3410/2020 20200520 20.05.2020 Utgående brev Avtale om endring av ansettelsesforhold ***** TANAPROD   her
3625/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ber om tilbakemelding på krav om fjerning av lastebiler og utstyr på FeFo-grunn i Skiipagurra - gnr 37/1 - Tana kommune Fefo - Maria Krogstad TANAPROD   her
3619/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Vedlegg til søknaden Ken Roar Borgsø Kaspersen TANAPROD   her
3618/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Ken Roar Borgsø Kaspersen TANAPROD   her
3602/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Vedtak - Tanamunningen NR - Dispensasjon - Ferdsel og innsamling av sil - NaturRegistrering AS Fylkesmannen - Simonsen, Tor Asbjørn Aslaksen TANAPROD   her
3588/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Trekker søknaden tilbake Benedicte Bakken TANAPROD   her
3581/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Innspill til kommunene - egen høring til NOU 2019:23; om ny opplæringslov Norsk kulturskoleråd TANAPROD   her
3580/2020 20200519 19.05.2020 Inngående brev Ny opplæringslov - Høringsbrev Kunnskapsdepartementet TANAPROD   her
Versjon:5.2.3