eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6141/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lønnstilskudd Tana-Arbeidsservice - TANAPROD   her
6114/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Høringsinnspill i forbindelse planlagt bygging av vindkraft i Rásttigáisá området Holmesund og Gardak Bygdelag v/ Tormod Nilsen TANAPROD   her
6113/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Kim-Arne Juliussen TANAPROD   her
6145/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Delingssøknad og rekvisisjon - punktfeste - nytt stasjonspunkt Telenor AUSTERTANAVEIEN2 Finnmarkseiendommen TANAPROD   her
6140/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Kirsti Breivoll TANAPROD   her
6139/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2025 Harrevann Bygdelag TANAPROD   her
6138/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2024 Trygve Bertheusen TANAPROD   her
6136/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Midler til studietur for elever som har kvensk eller finsk som andrespråk skoleåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK TANAPROD   her
6135/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Karstein K Karlsen TANAPROD   her
6134/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Trekk foretatt Norges råfisklag TANAPROD   her
6120/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2025 Elin Mary Sabbasen TANAPROD   her
6119/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Aud Rigmor Trosten TANAPROD   her
6118/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om kulturskole 2020 /2021 Solveig Ballo TANAPROD   her
6117/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om kulturskole 2020 / 2021 Solveig Ballo TANAPROD   her
6116/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om kulturskole Monica Balto Anti TANAPROD   her
6115/2020 20200807 07.08.2020 Inngående brev Søknad om salgsbevilling for alkohol A E Tapio Eft TANAPROD   her
6104/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Krav om innsyn Industrienergi - Charlotte Dyrkorn TANAPROD   her
6105/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svar - Krav om innsyn post@industrienergi.no TANAPROD   her
6103/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svar - Smittevern- korona- avklaring av tiltak i forbindelse med planlagt fotballturnering 12.10. Tana Ballklubb TANAPROD   her
6102/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2020 Gunn-Elin Saua TANAPROD   her
6100/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Jørn Frode Mosesen TANAPROD   her
6097/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Gunnar Fredrik Harjo TANAPROD   her
6096/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Smittevern- korona- avklaring av tiltak i forbindelse med planlagt fotballturnering 12.10.20 Tana Ballklubb TANAPROD   her
6037/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev Godkjent skilt- og arbeidsvarslingsplan - Graving ny fibertrase RingveienTana SVEIN THOMASSEN AS TANAPROD   her
6036/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svar på søknad om gravetillatelse 18/124 Nordnorsk brønnboring AS m.fl. TANAPROD   her
6095/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lønnstilskudd 2020 Lizbeth og Kim Juliussen TANAPROD   her
6077/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Oppsigelse Arne Valter Halto TANAPROD   her
6076/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Nytt veinavn i Tana bru Olav E. Johansen TANAPROD   her
6094/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2025 Aslak Jonne Sarre TANAPROD   her
6093/2020 20200804 04.08.2020 Utgående brev Tilskudd - Akseptbrev postmottak@helsedir.no TANAPROD   her
6092/2020 20200804 04.08.2020 Utgående brev Tilskudd - Godtatt vilkår rapporteringskrav Troms og Finnmark fylkeskommune TANAPROD   her
6089/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2025 Olaf Trosten TANAPROD   her
6072/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2024 Britt Solberg TANAPROD   her
6067/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2024 Edmund Persen TANAPROD   her
6066/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om stilling ***** TANAPROD   her
5998/2020 20200804 04.08.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om Flytebrygge Sjursjok Jon Are Erikstad m.fl. TANAPROD   her
6059/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken Tana pensjonistforening v/ Gerd Åse Dervo TANAPROD   her
6058/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement TANAPROD   her
6057/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Solveig Therese Halonen TANAPROD   her
6053/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Tana Kommune - Solveig Therese Halonen TANAPROD   her
6052/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Spørsmål om oppdeling av eiendommen Austertanaveien 267, 9845 Tana Anne Ingunn Selseth TANAPROD   her
6041/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Høringsnotat til selvmordsforebyggende plan 2020-2024 LEVE Tana/Nesseby lokallag-Deanu/Unjarga baikkalas searvi TANAPROD   her
6040/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om tiltak uten ansvarsrett Tore Kollstrøm TANAPROD   her
6060/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Kjell Arntsen TANAPROD   her
6056/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2025 Ismo Tittanen TANAPROD   her
6055/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2024 Terje Frode Remso TANAPROD   her
6054/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Seppo Sottinen TANAPROD   her
6051/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Robert Gjølberg TANAPROD   her
6050/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Roy Even Eriksen TANAPROD   her
6049/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2025 Hanne Kjærra TANAPROD   her
Versjon:5.2.3