eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2263/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Brev til Finnmarkssykehuset - ang kostnadsfordeling Advokatfirmaet Hegg & Co TANAPROD   her
2255/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om fasadeendring Rådhusveien 25/27 Lars J. Svonni TANAPROD   her
2246/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Krisesentertilbud - ansatte i kommunenes krisesentertilbud under koronapandemien Fylkesmannen - Melum, Sølvi TANAPROD   her
2242/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru - Notat til innsigelse fra Fylkesmannen og Sametinget Sweco - Pedersen, Ingrid Sværd TANAPROD   her
2241/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oversendelse av høringsuttalelser for "Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru: Høring og offentlig ettersyn" Sweco - Pedersen Ingrid Sværd TANAPROD   her
2240/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling Tor Morten Hunnes TANAPROD   her
2239/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse / Gravemelding - Rådhusveien 24 Birger Mietinen as TANAPROD   her
2238/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene i Troms og Finnmark om beitekrisen i reindriften og tiltak for å ivareta næringen og dyrevelferden Fylkesmannen - Tandberg, Anders TANAPROD   her
2278/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Høringsforslag - Forskrift om farvannsavgift - Tana kommune Wilsonship TANAPROD   her
2274/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Tore Solstad TANAPROD   her
2273/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Gjermund Skøien Varsi TANAPROD   her
2272/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Arvid Varsi TANAPROD   her
2271/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Lille Karisari TANAPROD   her
2270/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Tana videregående sole TANAPROD   her
2269/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Stall Hortis ved Lalila Johannessen TANAPROD   her
2268/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Markus Heiberg TANAPROD   her
2267/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Fred Roald Johnsen TANAPROD   her
2266/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Solheim Gård Samdrift DA TANAPROD   her
2265/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Sven Erik Guttormsen TANAPROD   her
2264/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Bjørn Ståle Tapio TANAPROD   her
2262/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Návet Doallu DA TANAPROD   her
2261/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Britt-Mari Andersen TANAPROD   her
2260/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Kathinka Wigelius TANAPROD   her
2259/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen ANS TANAPROD   her
2258/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Else M. og Ulf T. Ballo ANS TANAPROD   her
2257/2020 20200327 27.03.2020 Utgående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - Finnmark Trygve Ballo TANAPROD   her
2254/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Høringsinnspill vedrørende sak 92/2019 i Tana kommune og klage på vedtak Deloitte Advokatfirma AS TANAPROD   her
2251/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Retur av avtale om endring i arbeidsforhold Astrid J. Kjølås TANAPROD   her
2249/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Trekk foretatt Norges Råfisklag TANAPROD   her
2248/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Trekk foretatt Norges Råfisklag TANAPROD   her
2247/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig åpning av " skriv til oss" funksjonen for brukere av sosiale tjenester Nav - (PK) NAV Prosjekt digisos TANAPROD   her
2245/2020 20200327 27.03.2020 Inngående brev Svar - Ber om råd i forhold til kontinuitetsplanlegging Helsedir - Ann-Kristin Wassvik TANAPROD   her
2234/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Svar - søknad om tilleggsjord - gnr 6/1 - Tana kommune Fefo - Jan Erik Johansen TANAPROD   her
2231/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Høringsuttalelse om farledsutdyping inn til Leirpollen i Tanafjorden - Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Birdlife - Martin Eggen TANAPROD   her
2220/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om deling av driftsenhet Jan Arne Varsi TANAPROD   her
2216/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Svar - spørsmål om festeavgift for boligtomter i Chorroguolbba boligfelt - gnr 13/1 - Tana kommune Fefo - Jan Erik Johansen TANAPROD   her
2215/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tana bru - dispensasjon fra karantene bestemmelser utenfor Norden og innen Norges kommunegrenser Hak as v/ Ole.Heggeli@hakas.no TANAPROD   her
2235/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Kravet til LIS 1 (turnustjeneste) for leger med utdanning fra Sverige og Danmark bør fjernes Fylkesmannens Kriseinfo Nesseby TANAPROD   her
2230/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Innspill til oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Tana kommune 2020 - 2023 Fylkesmannen i Troms og Finnmark TANAPROD   her
2229/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfrist - produksjonstilskudd 2019 Fylkesmannen i Troms og Finnmark TANAPROD   her
2228/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Oversender henvendelse - ber om redegjørelse Fylkesmannen i Troms og Finnmark TANAPROD   her
2227/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Oversender henvendelse - ber om redegjørelse Fylkesmannen i Troms og Finnmark TANAPROD   her
2226/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Oversender henvendelse - ber om redegjørelse Fylkesmannen i Troms og Finnmark TANAPROD   her
2224/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om meddommer/lagrettsmedlem Roald Sverre Hansen TANAPROD   her
2223/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2020 - 2025 Rune Larsen TANAPROD   her
2222/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning Fefo - Marit Krokmogen TANAPROD   her
2221/2020 20200326 26.03.2020 Utgående brev Klagebehandling - Anke til vedtak i søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark, og kjøring i forbindelse med garnfiske under isen - Vinter 2020 Jánoš Trosten TANAPROD   her
2219/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbud om investeringstilskudd Innovasjon Norge TANAPROD   her
2214/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2020 - 2025 Johanne Daniloff TANAPROD   her
2211/2020 20200326 26.03.2020 Inngående brev Trekker søknaden Leif Mækinen TANAPROD   her
Versjon:5.2.3