Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Svar på klage angående oppmålingsforretning datert 02.09.2016 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Jorunn Leonhardsen og Jan Leonhardsen | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 3056/2017 | Utviklingsavdelingen Endring i areal etter oppmålingsforretning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/109420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana kommune | Journaldato: 06.03.2017 | RegistryNumber: 1873/2017 | Utviklingsavdelingen Adressetillegsnavn g/b nr 18/239 Rustefjelbma http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Hirsti | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 4367/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn G/b nr 2/2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans F Mikkelsen | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 4363/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 18 bnr 328 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Simonsen Rekvig | Journaldato: 12.05.2017 | RegistryNumber: 4055/2017 | Utviklingsavdelingen Adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørg Simonsen Rekvig | Journaldato: 09.05.2017 | RegistryNumber: 4054/2017 | Utviklingsavdelingen Orientering om adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Pettersen | Journaldato: 10.05.2017 | RegistryNumber: 3932/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 37 bnr 63 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Sigrid Nilsen | Journaldato: 10.05.2017 | RegistryNumber: 3929/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 37 bnr 196 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Tapio | Journaldato: 10.05.2017 | RegistryNumber: 3928/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 37 bnr 68 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Julius Pettersen | Journaldato: 10.05.2017 | RegistryNumber: 3927/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 37/63 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Sigrid Nilsen | Journaldato: 04.05.2017 | RegistryNumber: 3888/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Tapio | Journaldato: 04.05.2017 | RegistryNumber: 3883/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - Skiippagurra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Pettersen | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 3830/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - Skiippagurra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Pettersen | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 3829/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 40 bnr 72 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Andreas Njarga | Journaldato: 08.05.2017 | RegistryNumber: 3782/2017 | Utviklingsavdelingen Bygdenavn i adressen - Buolbmat http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Njarga | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 3767/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 38 bnr 31 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Aslaksen | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 3682/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 38 bnr 34 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Alice Sottinen | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 3674/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seppo Ensio Sottinen | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 3672/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 38 bnr 23 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sten Runar Sottinen | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 3669/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - 38/31 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Aslaksen | Journaldato: 28.04.2017 | RegistryNumber: 3671/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 11 bnr 1 fnr 12 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Sværen Guttorm | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 3651/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 15 bnr 115 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nora Kjølås | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 3649/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 40 bnr 51 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Erke | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 3648/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 40 bnr 120 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidun Johansen | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 3646/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 10/8,37 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eldor Andreas Wigelius | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 3637/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 40 bnr 94 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sofie Samuelsen Jan Atle Samuelsen | Journaldato: 03.05.2017 | RegistryNumber: 3635/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 20 bnr 56 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Jørgensen | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 3629/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 14 bnr 93 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rebecca Kristina Walle Vidar Bakken | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 3625/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 32 bnr 82 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellinor A Glundø | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 3623/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 10 bnr 71 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Kristine Wigelius | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 3621/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 18 bnr 14 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henny Sylvia Weigama Svein Arnfinn Pedersen | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 3620/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 15 bnr 118 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Andre Emanuelsen Solveig Ballo | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 3618/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 32 bnr 144 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kai Harry Øien | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 3617/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 32 bnr 104 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henny Henriksen | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 3615/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 37 bnr 81 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idar Tobiassen | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 3614/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 11 bnr 2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragna Eli Aslaksen | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 3613/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 14 bnr 42 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Henninen | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 3612/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 10 bnr 55 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Magnus Tapio | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 3611/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 10 bnr 62 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Erik Solbakk | Journaldato: 02.05.2017 | RegistryNumber: 3610/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 7/121 Laksjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åse Marie Anthi | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 3589/2017 | Utviklingsavdelingen Adressetillegsnavn / g/bnr 15 /115 Holmfjell http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nora Kjølås | Journaldato: 26.04.2017 | RegistryNumber: 3519/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 10 bnr 34 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katrine Trane Nilsen,Mikko Solbakk | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 3495/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 11 bnr 15 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit K S Solbakk | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 3494/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 18 bnr 330 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dan Aksel Ophus | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 3492/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 10 bnr 85 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Trygve Solbakk | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 3486/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 15 bnr 5 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Trygve Svendsen Ballo | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 3479/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 17 bnr 122 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Kristin Boine | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 3478/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 13 bnr 237 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestsiden Eiendom As | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 3477/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 37 bnr 41 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaisa Rautio Helander Nils Øivind Helander | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 3474/2017 | Utviklingsavdelingen Orientering om adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seppo Ensio Sottinen | Journaldato: 27.04.2017 | RegistryNumber: 3471/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - G/b nr 40/51 Polmakvann http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Erke | Journaldato: 25.04.2017 | RegistryNumber: 3466/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - G/b nr 40/120 Polmak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidun Johansen | Journaldato: 25.04.2017 | RegistryNumber: 3465/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - G/b nr 36/58 og 36/149 Luftjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Ørjan Nilsen | Journaldato: 25.04.2017 | RegistryNumber: 3464/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - G/b nr 14/93 Masjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rebecca Walle | Journaldato: 25.04.2017 | RegistryNumber: 3463/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - G/b nr 14/93 Masjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Bakken | Journaldato: 25.04.2017 | RegistryNumber: 3462/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 15 bnr 54 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margitta Brennhaugen Jan Rikard Johansen | Journaldato: 26.04.2017 | RegistryNumber: 3439/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 15 bnr 39 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarl Idar Berg | Journaldato: 26.04.2017 | RegistryNumber: 3436/2017 | Utviklingsavdelingen Orientering om adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Alice Sottinen | Journaldato: 26.04.2017 | RegistryNumber: 3413/2017 | Utviklingsavdelingen Orientering om adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sten Runar Sottinen | Journaldato: 26.04.2017 | RegistryNumber: 3412/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 19/4/17 Båteng http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eldor Wigelius | Journaldato: 24.04.2017 | RegistryNumber: 3407/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 40/94 Polmak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sofie og Jan Atle Samuelsen | Journaldato: 24.04.2017 | RegistryNumber: 3406/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 11 bnr 21 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klemet Alfred Helander | Journaldato: 26.04.2017 | RegistryNumber: 3375/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - Gohppi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Jørgensen | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3326/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 19/4/17 Birkestrand http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellinor Aleksandersen Glundø | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3325/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 10/71 Båteng http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragna Aslaksen | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3324/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 10/71 Båteng http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Kristine Wigelius | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3323/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 18/14 Tanen prestegård, Langnes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henny Weigama og Svein A Pedersen | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3322/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 15/118 Favlemohkki http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3321/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 15/83 Masjokdalen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Lise Harjo Akerhei | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3320/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 19/4/17 Birkestrand http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai Øien | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3319/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 17/4/17 Birkestrand http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henny Øien | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3318/2017 | Utviklingsavdelingen Skrivemåten av 3 kvenske adressenavn: Endelig tilråding http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvensk stedsnavntjeneste / Paikannimipalvelus | Journaldato: 19.05.2017 | RegistryNumber: 4429/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 37/81 Skiippagurra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idar Tobiassen | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3317/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 11/2 Hillagurra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lydia Svendsen | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3316/2017 | Utviklingsavdelingen Tilråding av skrivemåte for to navnesaker i Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/109694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge | Journaldato: 10.03.2017 | RegistryNumber: 2147/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 14/42 Masjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Henninen | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3315/2017 | Utviklingsavdelingen Tilråding for Fergemelen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/109647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge | Journaldato: 10.03.2017 | RegistryNumber: 2100/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 23/103 Båteng http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus og Kirsten Tapio | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3314/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 10/62 Fanasgieddi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Erik Solbakk, Jens Heaika V Solbakk og Daniela Laguniak | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3313/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 10/34 Fanasgieddi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mihkku Solbakk, Katrine Trane Nilsen og Lemet Trane Solbakk | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3312/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 11/15 Hillagurra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aage Solbakk og Marit Smuk Solbakk | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3311/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 18/330 Rustefjelbma http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dan Aksel Ophus | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3310/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 10/85 Fanasgieddi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Trygve Solbakk | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3309/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 18 bnr 161 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Margrethe Simonsen | Journaldato: 25.04.2017 | RegistryNumber: 3307/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 11 bnr 6 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Arvid Guttorm | Journaldato: 25.04.2017 | RegistryNumber: 3305/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 6 bnr 34 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Andreas Varsi | Journaldato: 25.04.2017 | RegistryNumber: 3304/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 15/5 Favlemohkki http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulf Trygve Ballo | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3295/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av tillegg adressenavn - G/b nr 17/122 Boftsa http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Boine | Journaldato: 21.04.2017 | RegistryNumber: 3293/2017 | Utviklingsavdelingen čujuhuslasáhusnamma - Valg av adressetilleggsnavn for gnr 11 bnr 1 fnr 13 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Máret Guhttor | Journaldato: 20.04.2017 | RegistryNumber: 3287/2017 | Utviklingsavdelingen Adressetilleggsnavn - G/b nr 13/237 Tana bru http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Olsen | Journaldato: 20.04.2017 | RegistryNumber: 3273/2017 | Utviklingsavdelingen Geaidnočujuhusnamma g/b nr 37/41 Skiippagurra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Helander | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 3251/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - G/b nr 38/73 Alleknjarg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seppo Sottinen | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 3237/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - G/b nr 15/54 Gulbojok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margitta Brennhaugen og Jan Rikard Johansen | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 3236/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - G/b nr 15/39 Gulbojok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarl Idar Berg | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 3235/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - G/b nr 38/34 Alleknjarg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn og Seppo Sottinen | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 3234/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - G/b nr 38/23 Alleknjarg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sten Runar Sottinen | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 3233/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - Rustefjelbma http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Margrethe Simonsen | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 3232/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 11/6 Hillagurra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Arvid Guttorm og Kirsten Berit H Guttorm | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 3231/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - Luosnjarga / Laksnes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidar Varsi | Journaldato: 19.04.2017 | RegistryNumber: 3230/2017 | Utviklingsavdelingen