Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Tilskudd til folkemøter om laks, våren 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 915/2019 | Utviklingsavdelingen Forslag til budsjett for restmidler - Joddu prosjektet- våren 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 1946/2019 | Utviklingsavdelingen Sluttrapportering- tilskudd til samarbeidsarena for laks i Tana (2017-2018) http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miiljødirektoratet | Journaldato: 28.01.2019 | RegistryNumber: 742/2019 | Utviklingsavdelingen Offisielt kvensk/finsk kommunenavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana kvenforening v/ Alf Steinar Børresen | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 1358/2019 | Utviklingsavdelingen Søknad om vegskilt langs vei - Birkestrand - Austertana i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 662/2019 | Utviklingsavdelingen Stedsnavnskilting av bygda Skuvgi/Birkestrand og øvrige bygder langs FV 890 og FV 98 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 430/2019 | Utviklingsavdelingen Skuterløype 2B Lákšjohka - Gárppejohguolbba http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131288 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 549/2019 | Utviklingsavdelingen Skuterløypene i Tana og reinbeitedistrikt 9: Referat fra møte http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 9 Čorgaš / Oarje Deatnu ved leder Nils Arvid Guttorm | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 487/2019 | Utviklingsavdelingen Hastesak- Tana Interreg I- konkurransegrunnlag- resipientundersøkelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 3350/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 050219 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131022 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 284/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Tidsskjema- Interreg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 3349/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 310119 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130912 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 174/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Förlängning av Interreg prosjetk Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Interreg Nord | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 2138/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer VAS 310119 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130913 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 175/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer ADU 310119 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131324 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 585/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 230119 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130911 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 173/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Ny oppdragsavtale som fellingsleder i Tana kommunale skadefellingslag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Antonsen | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 2044/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 131218 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129773 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 10910/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Oppsigelse av gjeldende oppdragsavtale som fellingsleder i Tana kommunale skadefellingslag og tilbud om ny oppdragsavtale. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Antonsen | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 2043/2019 | Utviklingsavdelingen Ny oppdragsavtale som fellingspersonell i Tana kommunale Skadefellingslag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Sabbassen m.fl. | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 2042/2019 | Utviklingsavdelingen Felles miljøforvaltning langs Tanaelva - Interreg - søknad om forlengelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ian.jawahir@tromsfylke.no | Journaldato: 04.02.2019 | RegistryNumber: 928/2019 | Utviklingsavdelingen Oppsigelse av gjeldende oppdragsavtale som fellingspersonell i Tana kommunale skadefellingslag, og tilbud om ny oppdragsavtale. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Sabbassen m.fl. | Journaldato: 27.02.2019 | RegistryNumber: 1515/2019 | Utviklingsavdelingen Tana River Interreg project /Applying for a prolongation http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE Region Nord | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 927/2019 | Utviklingsavdelingen Utbetalingsanvisning Tana kommune - Tilskudd til prosjektet "Joint Environmental Management of the Tana river" http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 926/2019 | Utviklingsavdelingen Skadefellingslaget i Tana kommune opprettholdes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl. | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 1322/2019 | Utviklingsavdelingen Tana River Interreg project /Applying for a prolongation http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 918/2019 | Utviklingsavdelingen Tana River Interreg project /Applying for a prolongation http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hoseth Knut Ivar Aune' m.fl. | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 917/2019 | Utviklingsavdelingen Felles miljøforvaltning- endringer i budsjett og finansieringsplan http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 28.01.2019 | RegistryNumber: 789/2019 | Utviklingsavdelingen Tilsagn om tilskudd til Varig lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Finnmark | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3580/2019 | Tana bibliotek Tana River Interreg project/ The protocol from last meeting with signatures http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ilona Grekelä | Journaldato: 25.01.2019 | RegistryNumber: 763/2019 | Utviklingsavdelingen Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Finnmark m.fl. | Journaldato: 14.02.2019 | RegistryNumber: 1287/2019 | Tana bibliotek Resipientovervåking av avløpsutslipp til Tanavassdraget 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturtjenester i Nord | Journaldato: 25.01.2019 | RegistryNumber: 752/2019 | Utviklingsavdelingen Utbetalingsanmodning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 24.01.2019 | RegistryNumber: 736/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av feilsendt skjøte i forbindelse med sikringssak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 653/2019 | Utviklingsavdelingen Utbetalingsanmodning. Tilskudd til prosjektet "Joint Environmental Management of the Tana river"- 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda | Journaldato: 25.01.2019 | RegistryNumber: 652/2019 | Utviklingsavdelingen Interreg-prosjektet "Felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget (2017-2019")- endringer i norsk budsjett og finansieringsplan. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 24.01.2019 | RegistryNumber: 603/2019 | Utviklingsavdelingen Interreg-prosjekt "Joint environmental management of the river Tana": søknad om endring i finansieringsplan for norsk partner. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 15.01.2019 | RegistryNumber: 348/2019 | Utviklingsavdelingen Tilleggsspørsmål - økonomi- Interreg prosjekt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 14.01.2019 | RegistryNumber: 330/2019 | Utviklingsavdelingen Bruksnavnet Brantvold som adressetilleggsnavn i Tana kommune: Tilråding http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge | Journaldato: 08.02.2019 | RegistryNumber: 1160/2019 | Utviklingsavdelingen Tana Interreg I- Felles mljøforvaltning langs Tanavassdraget- utbetaling av tilskudd- Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark- Miljøvernavdelingen | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 285/2019 | Utviklingsavdelingen Søknaden om å benytte bruksnavnet Brantvold som adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Elisabeth Samuelsen og Benn Larsen | Journaldato: 13.02.2019 | RegistryNumber: 1143/2019 | Utviklingsavdelingen Tana Interreg I- Felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget- utbetaling av tilskudd til Tanavassdragets fiskeforvaltning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tanavassdragets fiskeforvaltning | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 289/2019 | Utviklingsavdelingen Bruksnavnet Savioniemi er vedtatt som adressetilleggsnavn på g/bnr. 35/14 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 13.02.2019 | RegistryNumber: 1142/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0123 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 865/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Bruksnavnet Savioniemi som adressetilleggsnavn: Tilråding http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvensk stedsnavntjeneste / Paikannimipalvelus | Journaldato: 04.02.2019 | RegistryNumber: 1036/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0124 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 864/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Tana Interreg I- "Felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget"- utbetaling til Karasjok kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 283/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0607 v2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 863/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Revidert vedlegg til Tjenesteavtale 11 mellom Finnmarkssykehuset og Tana kommune, samt overordnet ROS-analyse Finnmarkssykehuset http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset HF | Journaldato: 21.02.2019 | RegistryNumber: 1489/2019 | Utviklingsavdelingen Bruksnavn som adressetilleggsnavn: G/bnr. 17/43 i Rustefjelbma og g/bnr. 35/14 i Luftjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131566 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 827/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0607 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 862/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-0681 v2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 861/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Bruksnavn som adressetilleggsnavn i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge m.fl. | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 786/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0682 v2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 860/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-0756 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 859/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1075 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 858/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1076 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 857/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1089 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 856/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1320 v2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 855/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1321 v2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 854/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1477 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 14.01.2019 | RegistryNumber: 293/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Rapport fra rydding av strandsoner i Tana kommune 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark Friluftsråd v/ Hugo Tingvoll | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 1641/2019 | Utviklingsavdelingen Kommunedelplan for naturmangfold i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 408/2019 | Utviklingsavdelingen Kommunedelplan for naturmangfold i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 402/2019 | Utviklingsavdelingen Detaljregulering for Tanabru sentrum: Utvidelse av Indre Finnmark Tingrett http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Næringsdrift AS v/ Alfred Larsen | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 2846/2019 | Utviklingsavdelingen Detaljregulering for Tanabru sentrum: Kommentarer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana hotell og camping v/ Kjetil Andersen Balto | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 2845/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse til varsel om oppstart- ny utvidelse av planområdet for detaljregulering for Tanabru sentrum -adkomst til nasjonalt laksesenter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Pedersen Marit Helene | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 2455/2019 | Utviklingsavdelingen Tilsagn - Finansiering av Bedre muligheter for tilgang til digitale tjenester i Tana 2014 - 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda | Journaldato: 13.02.2019 | RegistryNumber: 1241/2019 | Informasjons- og serviceavdelingen Innspill til detaljregulering for Tanabru sentrum - gnr 13 - utvidelse av planområdet for atkomst til nasjonalt laksesenter i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2200/2019 | Utviklingsavdelingen Hensatt motorsykkel kan hentes hos politiet på Tana bru http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Ole Anti | Journaldato: 15.02.2019 | RegistryNumber: 1288/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse detaljregulering for Tanabru sentrum: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 05.03.2019 | RegistryNumber: 1942/2019 | Utviklingsavdelingen Detaljregulering for Tanabru sentrum: Ny utvidelse av planområdet - atkomst til nasjonalt laksesenter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune m.fl. | Journaldato: 01.03.2019 | RegistryNumber: 1657/2019 | Utviklingsavdelingen Kopi av tinglyst dokument for gnr. 13 bnr. 101 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sonja Kristine H Guttorm John Olav Guttorm | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 2867/2019 | Utviklingsavdelingen Jfr detaljregulering for Tanabru sentrum: Nytt varsel om planoppstart http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barents Seaweed as ved Kåre Breivik | Journaldato: 21.02.2019 | RegistryNumber: 1475/2019 | Utviklingsavdelingen Innsyn i ansettelsessak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Smeland | Journaldato: 19.02.2019 | RegistryNumber: 1388/2019 | Rådmannen Innspill til detaljregulering for Tanabru sentrum - gnr 13 - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 20.02.2019 | RegistryNumber: 1434/2019 | Utviklingsavdelingen Vedrørende søknad på stilling - ID 753 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brede Sæther m.fl. | Journaldato: 15.02.2019 | RegistryNumber: 1285/2019 | Personalavdelingen Kopi av tinglyst dokument for gnr. 13 bnr. 108 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset HF Saksarkivet | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 2865/2019 | Utviklingsavdelingen Innspill til detaljregulering for Tanabru sentrum: nytt varsel om planoppstart http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Veterinærkontor | Journaldato: 19.02.2019 | RegistryNumber: 1404/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Martin Ingilæ | Journaldato: 12.02.2019 | RegistryNumber: 1204/2019 | Rådmannen Eksisterende byggverk ved Njuorggánvuopmi: Orientering om saksgangen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fefo - Huru Kari m.fl. | Journaldato: 05.04.2019 | RegistryNumber: 2833/2019 | Utviklingsavdelingen Kopi av tinglyst dokument for gnr. 13 bnr. 227 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset HF Saksarkivet | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 2864/2019 | Utviklingsavdelingen Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Deanu saldi / Tana bru sentrum http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 15.02.2019 | RegistryNumber: 1336/2019 | Utviklingsavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Martin Ingilæ | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 1081/2019 | Personalavdelingen Kopi av tinglyst dokument for gnr. 13 bnr. 228 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset HF Saksarkivet | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 2863/2019 | Utviklingsavdelingen Attestasjon http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 2437/2019 | Utviklingsavdelingen Klage på Tana kommunes vedtak av 08.02.2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Huru Kari | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 1757/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse - detaljregulering for Tanabru sentrum http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 13.02.2019 | RegistryNumber: 1244/2019 | Utviklingsavdelingen Innsigelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Tana | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 902/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 2838/2019 | Utviklingsavdelingen Eksisterende byggverk ved Njuorggánvuopmi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 13.02.2019 | RegistryNumber: 1158/2019 | Utviklingsavdelingen Detaljregulering for Tanabru sentrum: Høringsuttalelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet Distriktskontoret for Øst-Finnmark | Journaldato: 13.02.2019 | RegistryNumber: 1226/2019 | Utviklingsavdelingen Innstilling - Ansettelse av virksomhetsleder ved Utviklingsavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Noodt & Reiding | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 821/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Innsyn avkorting produksjonstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Grobstok | Journaldato: 22.01.2019 | RegistryNumber: 120/2019 | Utviklingsavdelingen Purring på innsending av års budsjett 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark og Troms | Journaldato: 09.04.2019 | RegistryNumber: 3410/2019 | Rådmannen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 2460/2019 | Utviklingsavdelingen NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering Tana bru sentrum http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektoratet | Journaldato: 12.02.2019 | RegistryNumber: 1202/2019 | Utviklingsavdelingen Søknad om punktfeste for eksisterende byggverk ved Njuorggánvuopmi: Ny behandling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129547 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 10684/2018 | Utviklingsavdelingen Purring på innsending av års budsjett 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Larsen, Espen | Journaldato: 09.04.2019 | RegistryNumber: 3391/2019 | Rådmannen Kopi av tinglyst dokument for gnr/bnr 13/222 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eldbjørg Jørgensen | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 2439/2019 | Utviklingsavdelingen