Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Klage på adressenavnet Pikku-Kumpula http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Libakken | Journaldato: 14.06.2018 | RegistryNumber: 5086/2018 | Utviklingsavdelingen Klage på veinavnet Kulpukantie http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Lise Harjo Akerhei | Journaldato: 14.06.2018 | RegistryNumber: 5080/2018 | Utviklingsavdelingen Innspill til arealplanen. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Samuelsen | Journaldato: 24.05.2018 | RegistryNumber: 4397/2018 | Utviklingsavdelingen Navnesak Gávesluokta/Gavesluft mfl. - avklaring om kvenske navn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Språkrådet - Katriina Pedersen | Journaldato: 11.05.2018 | RegistryNumber: 4035/2018 | Utviklingsavdelingen Foreløpig tilrådning, Kartverkets navnesak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 21.03.2018 | RegistryNumber: 2409/2018 | Utviklingsavdelingen Forslag til budsjettendringer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 12.06.2018 | RegistryNumber: 5221/2018 | Utviklingsavdelingen Joddu: samarbeidsarena for laks. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: sturla.brors@miljodir.no | Journaldato: 12.06.2018 | RegistryNumber: 5202/2018 | Utviklingsavdelingen Innspill til statsbudsjettet for 2019 (kap 1420 post 85): Samarbeidsarena for laks i Tana. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klima- og miljødepartementet m.fl. | Journaldato: 11.06.2018 | RegistryNumber: 4879/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om støtte fra Tana kommune til visning/utstilling "Lakseeventyr" i Tana og Karasjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DeanuInstituhtta | Journaldato: 07.06.2018 | RegistryNumber: 4878/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om midler - Jodduprosjekt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Fridtjof Solbakk | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 4727/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om støtte til visning/utstilling "Lakseeventyr" i Tana og Karasjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DeanuInstituhtta | Journaldato: 23.05.2018 | RegistryNumber: 4384/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om støtte til visning/utstilling "Lakseeventyr" i Tana og Karasjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DeanuInstituhtta | Journaldato: 23.05.2018 | RegistryNumber: 4383/2018 | Utviklingsavdelingen Lakseeventyr http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aage Solbakk | Journaldato: 22.05.2018 | RegistryNumber: 4304/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Jodduprosjektet — frie prosjektmidler — Tana historie og museumslag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana historielag v/ Erna Fjelldahl | Journaldato: 16.05.2018 | RegistryNumber: 4204/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler-Deanu Instituhtta http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aage Solbakk | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 4150/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Tana historie og museumslag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: erna@ossimellom.net | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 4149/2018 | Utviklingsavdelingen Ang. prosjektmidler Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sami Vgs - Mette Anti Gaup | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 4145/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Nattvann hytteforening http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nattvann Hytteforening | Journaldato: 09.05.2018 | RegistryNumber: 3996/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbud http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Harry Johansen' | Journaldato: 02.05.2018 | RegistryNumber: 3665/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbud http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Govas | Journaldato: 02.05.2018 | RegistryNumber: 3663/2018 | Utviklingsavdelingen Invitasjon til å holde innlegg på konferanse om Tanalaksen: Tirsdag 13. - onsdag 14. november 2018, Karasjok. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 30.04.2018 | RegistryNumber: 3566/2018 | Utviklingsavdelingen Joddu- samarbeidsarena for laks http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klemet Turi | Journaldato: 27.04.2018 | RegistryNumber: 3472/2018 | Utviklingsavdelingen Samarbeidsarena for laks i Tana - utbetaling jf tidligere tilsagnsbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 24.04.2018 | RegistryNumber: 3284/2018 | Utviklingsavdelingen Anmodning om utbetaling av tilskudd - Joddu- samarbeidsarena for laks http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dalabogi Guovlu v/ Klemet Turi | Journaldato: 23.04.2018 | RegistryNumber: 3245/2018 | Utviklingsavdelingen Ang avslag - Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Barents Seaweed AS ved Kåre Breivik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Breivik | Journaldato: 23.04.2018 | RegistryNumber: 3230/2018 | Utviklingsavdelingen Invitasjon til møte i referansegruppa for Joddu-prosjektet, tirsdag 8.mai kl. 18:00 (Tana og Karasjok) http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Til referansegruppa | Journaldato: 23.04.2018 | RegistryNumber: 3203/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Beskenjargilisearvi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Arne Somby | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 3139/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- Undervisningsformål- Karasjok skole http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 3062/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Barents Seaweed AS ved Kåre Breivik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Breivik | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 3058/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Sonja Lydia Pedersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sonja Lydia Pedersen | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 3057/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet - frie prosjektmidler- Tanavassdragets fiskerettshavere http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TANAVASSDRAGETS FISKERETTSHAVERE | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 3056/2018 | Utviklingsavdelingen Funding application from the Joddu project - Eero Niemelä http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Niemelä Eero | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 3055/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Tana historie og museumslag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana historielag - Erna Fjelldahl | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 3054/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Samisk videregående skole http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samisk videregående skole v/ Mette Anti Gaup | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 3053/2018 | Utviklingsavdelingen Detaljreguleringsplan for Gávesluokta/ Gavesluft og Gálbenjárga/ Kaldbakknes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121378 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 2506/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Nattvann hytteforening http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nattvann hytteforening | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 3052/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler-Deanu Instituhtta http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DeanuInstituhtta | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 3050/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om dispensasjon for befaring av skredfare i Hanadalen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark | Journaldato: 24.05.2018 | RegistryNumber: 4028/2017 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Beskenjargilisearvi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Beskenjargilisearvi Beskenjarg grendelag | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 3048/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Dalabogi guovlu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dalabogi Guovlu v/ Klemet Turi | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 3047/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Sirma bygdelag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sirma bygdelag | Journaldato: 18.04.2018 | RegistryNumber: 3045/2018 | Utviklingsavdelingen Delrapportering per 15.04.2018 på tilsagn om tilskudd til samarbeidsarena for laks i Tana. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 17.04.2018 | RegistryNumber: 3016/2018 | Utviklingsavdelingen Referat programkomitemøte Levajok 05.04.2018, programutkast versjon 3 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 10.04.2018 | RegistryNumber: 2841/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om prosjektmidler fra Joddu-prosjektet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 03.04.2018 | RegistryNumber: 2560/2018 | Utviklingsavdelingen Utbetalingsanmodning og økonomirapport http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kárásjoga gielda Karasjok kommune | Journaldato: 28.03.2018 | RegistryNumber: 2555/2018 | Utviklingsavdelingen Avtale- konferanse på Scandic Karasjok 13.-14.11.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Kommune - Anne Smeland | Journaldato: 26.03.2018 | RegistryNumber: 2487/2018 | Utviklingsavdelingen Innkalling til styringsgruppemøte i Joddu-prosjektet, 11. april 2018, Levajok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Se adresseliste | Journaldato: 26.03.2018 | RegistryNumber: 2486/2018 | Utviklingsavdelingen Referat programkomitemøte Lakselv 13.02.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor G Heggberget | Journaldato: 23.03.2018 | RegistryNumber: 2464/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om prosjektmidler - Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Breivik | Journaldato: 23.03.2018 | RegistryNumber: 2445/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om støtte gjennom «Joddu»-prosjektet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sirma bygdelag | Journaldato: 21.03.2018 | RegistryNumber: 2393/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om delbidrag til Tana årbok 2019 med vekt på laksefisket i nedre del av vassdraget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deanu historjasearvi/Tana historielag ved Hjørdis Pedersen | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 2255/2018 | Utviklingsavdelingen Oversikt, bruk av tid/ressurser til administrasjon av skadefellingslag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark | Journaldato: 16.05.2018 | RegistryNumber: 4011/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om midler til ekskursjon i Anarjohka http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Austertana oppvekstsenter | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 2248/2018 | Utviklingsavdelingen Kvittering for levert elektronisk aksept av tilsagn om midler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Kommune - Erlend Eide | Journaldato: 08.05.2018 | RegistryNumber: 3916/2018 | Utviklingsavdelingen TRADISJONSKUNNSKAP OG JODDUARENA http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanavassdragets fiskerettshavere | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 2245/2018 | Utviklingsavdelingen Tilsagn om midler til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Olsen, Tore Johan | Journaldato: 08.05.2018 | RegistryNumber: 3915/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad Joddu prosjekt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deanu sámeskuvla | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 2244/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om prosjektmidler - "Joddu-samarbeidsarena for laks" http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanabru skole | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 2243/2018 | Utviklingsavdelingen SØKNAD OM FRIE MIDLER TIL GJENNOM JODDU SAMARBEIDSARENA FOR LAKS - TRADISJONELL KUNNSKAP http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TANAVASSDRAGETS FISKERETTSHAVERE | Journaldato: 16.03.2018 | RegistryNumber: 2242/2018 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 120418 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121533 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 2661/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer VAS 120418 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121532 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 2660/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Oversendelse av reviderte tjenesteavtaler til underskrift og retur http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset | Journaldato: 08.05.2018 | RegistryNumber: 3897/2018 | Rådmannen Referatsaker/Orienteringer HUN 110418 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121531 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 2659/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer AMU 050418 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121349 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 2477/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Refusjonskrav http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Skanning | Journaldato: 26.05.2018 | RegistryNumber: 4501/2018 | Tana bibliotek Referatsaker/Orienteringer HOOK 200318 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120899 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.05.2018 | RegistryNumber: 2027/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Signert avtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Muladal | Journaldato: 22.05.2018 | RegistryNumber: 4306/2018 | Utviklingsavdelingen Tilsagn om tilskudd til varig lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Finnmark | Journaldato: 27.03.2018 | RegistryNumber: 2530/2018 | Tana bibliotek Tilbud resipientovervåking Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Muladal | Journaldato: 08.05.2018 | RegistryNumber: 3934/2018 | Utviklingsavdelingen Meddelelse om tildelingsbeslutning- resipientovervåkning, Tana kommune. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Akvaplan NIVa | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 3927/2018 | Utviklingsavdelingen Invitasjon til å holde innlegg på konferanse om Tanalaksen: Tirsdag 13. - onsdag 14. november 2018, Karasjok. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametingspresident Aili Keskitalo | Journaldato: 16.04.2018 | RegistryNumber: 2144/2018 | Utviklingsavdelingen Meddelelse om tildelingsbeslutning- resipientovervåkning, Tana kommune. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NIBIO | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 3924/2018 | Utviklingsavdelingen Meddelelse om tildelingsbeslutning- resipientovervåkning, Tana kommune. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naturtjenester i Nord | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 3920/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbud- resipientovervåkning avløp- Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi | Journaldato: 07.05.2018 | RegistryNumber: 3830/2018 | Utviklingsavdelingen Respientovervåkning avløp 2018 - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2018 | RegistryNumber: 3599/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbud resipientovervåking Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2018 | RegistryNumber: 3597/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbud resipientovervåking Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2018 | RegistryNumber: 3595/2018 | Utviklingsavdelingen Spørsmål til konkurransen - Respientovervåkning avløp- 2018- Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Eirin Pettersen' | Journaldato: 30.04.2018 | RegistryNumber: 3594/2018 | Utviklingsavdelingen Tender- recipience monitoring- Tana municipality http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Olli-PekkaVieltojarvi@eurofins.fi' <Olli-PekkaVieltojarvi@eurofins.fi> | Journaldato: 30.04.2018 | RegistryNumber: 3593/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbudsforespørsel- resipientovervåkning avløp - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'svanhovd@nibio.no' <svanhovd@nibio.no> | Journaldato: 30.04.2018 | RegistryNumber: 3592/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbudsforespørsel- respientovervåkning avløp- Tana kommune. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'info@akvaplan.niva.no' <info@akvaplan.niva.no> | Journaldato: 30.04.2018 | RegistryNumber: 3591/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbud om resipientovervåkning avløp 2018 - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2018 | RegistryNumber: 3493/2018 | Utviklingsavdelingen Oppsummering av møtet i dag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Narve S. Johansen' m.fl. | Journaldato: 26.04.2018 | RegistryNumber: 3391/2018 | Utviklingsavdelingen Forespørsel om tilbud- resipientovervåkning avløp 2018- Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Akvaplan NIVA | Journaldato: 06.04.2018 | RegistryNumber: 2638/2018 | Utviklingsavdelingen Forespørsel om tilbud- respientovervåkning avløp 2018- Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NIBIO Svanhovd | Journaldato: 06.04.2018 | RegistryNumber: 2635/2018 | Utviklingsavdelingen Forespørsel om tilbud- resipientovervåkning avløp 2018- Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ahma OY | Journaldato: 06.04.2018 | RegistryNumber: 2611/2018 | Utviklingsavdelingen Forespørsel om tilbud- respientovervåkning avløp- 2018- Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk insitutt for vannforskning (NIVA) | Journaldato: 06.04.2018 | RegistryNumber: 2607/2018 | Utviklingsavdelingen Waste water meeting: follow-up (Tana Interreg) http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark | Journaldato: 03.04.2018 | RegistryNumber: 2605/2018 | Utviklingsavdelingen Krav om avvikling Perletur Auskarnes - Rullesteinsfjæra. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torhop og Tarmfjord Bygdelag | Journaldato: 09.05.2018 | RegistryNumber: 3546/2018 | Utviklingsavdelingen Årsmøtevedtak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torhop og Tarmfjord Bygdelag ved Harry Johansen | Journaldato: 27.04.2018 | RegistryNumber: 3462/2018 | Utviklingsavdelingen Utveksling av naturmangfoldsdata mellom Norge og Finland: Bekreftelse på mottatt brev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 26.03.2018 | RegistryNumber: 2511/2018 | Utviklingsavdelingen Interreg-prosjekt Felles miljøforvaltning i Tanaelva: Utveksling av naturmangfoldsdata mellom Norge og Finland http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 19.03.2018 | RegistryNumber: 2160/2018 | Utviklingsavdelingen Høringssvar http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Jomisko Elisabeth | Journaldato: 06.06.2018 | RegistryNumber: 4980/2018 | Utviklingsavdelingen Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn av detaljregulering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 04.06.2018 | RegistryNumber: 4889/2018 | Utviklingsavdelingen Tilsagn om midler til truede naturtyper 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 4769/2018 | Utviklingsavdelingen Uttalelse til detaljregulering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana kirkelig fellesråd | Journaldato: 04.06.2018 | RegistryNumber: 4873/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om midler til kartlegging og verdiklassifisering av kulturmark og slåttemark i Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 19.03.2018 | RegistryNumber: 2186/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2018 | RegistryNumber: 5377/2018 | Personalavdelingen Uttalelse til detaljregulering for Čorroguolbba boligområde ved Tanabru - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 4717/2018 | Utviklingsavdelingen Innspill til høring av detaljregulering for Corroguolbba boligområde ved Tanabru http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Hallen, Iris Rita | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 4708/2018 | Utviklingsavdelingen