Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Klage på adressenavnet Pikku-Kumpula http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Libakken | Journaldato: 14.06.2018 | RegistryNumber: 5086/2018 | Utviklingsavdelingen Klage på veinavnet Kulpukantie http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Lise Harjo Akerhei | Journaldato: 14.06.2018 | RegistryNumber: 5080/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om fritidshytte i Luftjok i år 2001 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Rask | Journaldato: 26.07.2018 | RegistryNumber: 6783/2018 | Utviklingsavdelingen Innspill til arealplanen. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Samuelsen | Journaldato: 24.05.2018 | RegistryNumber: 4397/2018 | Utviklingsavdelingen Samarbeidsarena for laks i Tana - utbetaling jf tidligere tilsagnsbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 6612/2018 | Utviklingsavdelingen Invitasjon til konferanse: "Laksen og laksefisket i Tanavassdraget", tirsdag 13.- onsdag 14. november 2018. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Se adresseliste | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 6207/2018 | Utviklingsavdelingen Delrapportering per 15.07.2018 på tilsagn om tilskudd til samarbeidsarena for laks i Tana. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 6054/2018 | Utviklingsavdelingen JODDU prosjekt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Solbakken | Journaldato: 04.07.2018 | RegistryNumber: 6053/2018 | Utviklingsavdelingen Anmodning om utbetaling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aage Solbakk | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 5949/2018 | Utviklingsavdelingen Avtale- konferanse på Scandic Karasjok 13.-14.11.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: scandic Karasjok | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 5940/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd til kartlegging av samisk språk i laksefiske i Karasjokvassdraget. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Fridtjok Solbakken | Journaldato: 29.06.2018 | RegistryNumber: 5698/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd til visning/utstilling "Lakseeventyr" i Tana og Karasjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DeanuInstituhtta | Journaldato: 26.06.2018 | RegistryNumber: 5675/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbud på materiell til prosjektet Joddu- samarbeidsarena for laks http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: charlotte@profilreklame.no | Journaldato: 22.06.2018 | RegistryNumber: 5634/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbud på materiell til prosjektet Joddu- Tana og Karasjok kommuner http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: steven@printhouse.no | Journaldato: 22.06.2018 | RegistryNumber: 5633/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbud på materiell til prosjektet Joddu- Tana og Karasjok kommuner http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: geir@popdesign.no | Journaldato: 22.06.2018 | RegistryNumber: 5632/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbud på materiell til prosjektet Joddu- samarbeidsarena for laks http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: alonso.carvajal@etn.no | Journaldato: 22.06.2018 | RegistryNumber: 5631/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbud- trykte materialer til prosjektet Joddu-samarbeidsarena for laks http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: post@bjorkmann.no | Journaldato: 22.06.2018 | RegistryNumber: 5630/2018 | Utviklingsavdelingen Pristilbud, trykke materialer, Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steven Widlic for Print House | Journaldato: 22.06.2018 | RegistryNumber: 5629/2018 | Utviklingsavdelingen Pristilbud, trykke materialer, Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Poodesign as | Journaldato: 22.06.2018 | RegistryNumber: 5628/2018 | Utviklingsavdelingen Pristilbud, trykke materialer, Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørkmanns | Journaldato: 22.06.2018 | RegistryNumber: 5627/2018 | Utviklingsavdelingen Pristilbud, trykke materialer, Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Tanche Nilssen as | Journaldato: 22.06.2018 | RegistryNumber: 5626/2018 | Utviklingsavdelingen Pristilbud, trykke materialer, Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 22.06.2018 | RegistryNumber: 5624/2018 | Utviklingsavdelingen Forslag til budsjettendringer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 12.06.2018 | RegistryNumber: 5221/2018 | Utviklingsavdelingen Joddu: samarbeidsarena for laks. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: sturla.brors@miljodir.no | Journaldato: 12.06.2018 | RegistryNumber: 5202/2018 | Utviklingsavdelingen Innspill til statsbudsjettet for 2019 (kap 1420 post 85): Samarbeidsarena for laks i Tana. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klima- og miljødepartementet m.fl. | Journaldato: 11.06.2018 | RegistryNumber: 4879/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om støtte fra Tana kommune til visning/utstilling "Lakseeventyr" i Tana og Karasjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DeanuInstituhtta | Journaldato: 07.06.2018 | RegistryNumber: 4878/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om midler - Jodduprosjekt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Fridtjof Solbakk | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 4727/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om støtte til visning/utstilling "Lakseeventyr" i Tana og Karasjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DeanuInstituhtta | Journaldato: 23.05.2018 | RegistryNumber: 4384/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om støtte til visning/utstilling "Lakseeventyr" i Tana og Karasjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DeanuInstituhtta | Journaldato: 23.05.2018 | RegistryNumber: 4383/2018 | Utviklingsavdelingen Lakseeventyr http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aage Solbakk | Journaldato: 22.05.2018 | RegistryNumber: 4304/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Jodduprosjektet — frie prosjektmidler — Tana historie og museumslag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana historielag v/ Erna Fjelldahl | Journaldato: 16.05.2018 | RegistryNumber: 4204/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler-Deanu Instituhtta http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aage Solbakk | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 4150/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Tana historie og museumslag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: erna@ossimellom.net | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 4149/2018 | Utviklingsavdelingen Ang. prosjektmidler Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sami Vgs - Mette Anti Gaup | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 4145/2018 | Utviklingsavdelingen Detaljreguleringsplan for Gávesluokta/ Gavesluft og Gálbenjárga/ Kaldbakknes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121378 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 2506/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om dispensasjon for befaring av skredfare i Hanadalen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark | Journaldato: 24.05.2018 | RegistryNumber: 4028/2017 | Utviklingsavdelingen Oversikt, bruk av tid/ressurser til administrasjon av skadefellingslag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark | Journaldato: 16.05.2018 | RegistryNumber: 4011/2018 | Utviklingsavdelingen Tilsagn om tilskudd til Varig lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Deanu / Tana | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 5947/2018 | Tana bibliotek Referatsaker/Orienteringer KST 140618 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123930 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 5058/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 070618 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123518 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 4646/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 310518 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123137 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 4265/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 300518 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123136 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 4264/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 6533/2018 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 290518 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123135 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 4263/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Sieiddáguioka olgoguovlu/Seidastryket friluftsområde: Kjøpekontrakt og skjøte http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 5939/2018 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 260418 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121914 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 3042/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Sieiddáguoika olgoguovlu/ Seidastryket friluftsområde: Innvilget utvidet areal http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 02.07.2018 | RegistryNumber: 5938/2018 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 120418 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121533 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 2661/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Tinglysing av skjøter for etablering av nytt, offentlig friluftslivsområde ved Tana bru http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 10.07.2018 | RegistryNumber: 5936/2018 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer VAS 120418 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121532 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 2660/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 110418 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121531 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 2659/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer AMU 050418 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121349 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 2477/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Refusjonskrav http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Skanning | Journaldato: 26.05.2018 | RegistryNumber: 4501/2018 | Tana bibliotek Referatsaker/Orienteringer HOOK 200318 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120899 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.05.2018 | RegistryNumber: 2027/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Signert avtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Muladal | Journaldato: 22.05.2018 | RegistryNumber: 4306/2018 | Utviklingsavdelingen Meddelelse om tildelingsbeslutning- resipientovervåkning, Tana kommune. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Akvaplan NIVa | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 3927/2018 | Utviklingsavdelingen Meddelelse om tildelingsbeslutning- resipientovervåkning, Tana kommune. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NIBIO | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 3924/2018 | Utviklingsavdelingen Meddelelse om tildelingsbeslutning- resipientovervåkning, Tana kommune. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/122792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naturtjenester i Nord | Journaldato: 15.05.2018 | RegistryNumber: 3920/2018 | Utviklingsavdelingen Avtale om naturtypekartlegging i Tana 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ecofact | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 6792/2018 | Utviklingsavdelingen Avtale om naturtypekartlegging i Tana 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ecofact Nord AS | Journaldato: 26.07.2018 | RegistryNumber: 6746/2018 | Utviklingsavdelingen Revidert tilbud - naturtypekartlegging Tana 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ecofact Nord AS | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 6745/2018 | Utviklingsavdelingen Vedrørende søknad på stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2018 | RegistryNumber: 6764/2018 | Personalavdelingen Tilbud naturtypekartlegging i Tana 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ecofact Nord AS | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 6744/2018 | Utviklingsavdelingen Bestilling av annonse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ávvir m.fl. | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 6510/2018 | Utviklingsavdelingen Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde er vedtatt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen m.fl. | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 6503/2018 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon-Christer Mudenia | Journaldato: 12.07.2018 | RegistryNumber: 6463/2018 | Personalavdelingen Bekreftelse på mottatt sluttrapport http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 25.06.2018 | RegistryNumber: 5739/2018 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Junne Solbakk Anti | Journaldato: 05.07.2018 | RegistryNumber: 6163/2018 | Personalavdelingen Invitasjon til konkurranse: Naturtypekartlegging slåtte- og kulturmark i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ecofact Nord m.fl. | Journaldato: 25.06.2018 | RegistryNumber: 5463/2018 | Utviklingsavdelingen Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde: Sluttbehandling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123130 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 4258/2018 | Utviklingsavdelingen Forespørsel om rydding av omåder ved Svanevann, Fuglevann, Gurrojárvi + vann mellom Gurrojarvi og Fuglevann. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holmesund og Gardak bygdelag | Journaldato: 10.07.2018 | RegistryNumber: 5856/2018 | Utviklingsavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Junne Solbakk Anti | Journaldato: 26.06.2018 | RegistryNumber: 5619/2018 | Personalavdelingen Tilsagn om midler til truede naturtyper 2018: Aksept http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 19.06.2018 | RegistryNumber: 5400/2018 | Utviklingsavdelingen Høringssvar http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Jomisko Elisabeth | Journaldato: 06.06.2018 | RegistryNumber: 4980/2018 | Utviklingsavdelingen Rydding av områder ved Čortnahanjávri, Stuorra Ilisjávri, Njirranjárvi, Čortnahanjávri, Látnajávri-, luobbalat og fielbmá. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Båteng og omegn bygdelag | Journaldato: 10.07.2018 | RegistryNumber: 5811/2018 | Utviklingsavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon-Christer Mudenia | Journaldato: 26.06.2018 | RegistryNumber: 5618/2018 | Personalavdelingen Pilotprosjekt - kommunedelplan for naturmangfold: Sluttrapport http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 19.06.2018 | RegistryNumber: 5349/2018 | Utviklingsavdelingen Uttalelse vedrørende offentlig ettersyn av detaljregulering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 04.06.2018 | RegistryNumber: 4889/2018 | Utviklingsavdelingen Rydding av strandlinje fra Vestsiden av Coalbmisundet til Kaldbakknes. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torhop og Tarmfjord bygdelag | Journaldato: 26.06.2018 | RegistryNumber: 1652/2018 | Utviklingsavdelingen Tilsagn om midler til truede naturtyper 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 4769/2018 | Utviklingsavdelingen Forespørsel om rydding av områder ved Lille Sommervann, Duolbajávri, Liŋkonjávri og Mohkkeloubbalat http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Masjok bygdelag ved Hege Mäntyjärvi | Journaldato: 25.06.2018 | RegistryNumber: 5496/2018 | Utviklingsavdelingen ID 699 - korrigert utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 19.06.2018 | RegistryNumber: 5384/2018 | Personalavdelingen Uttalelse til detaljregulering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana kirkelig fellesråd | Journaldato: 04.06.2018 | RegistryNumber: 4873/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2018 | RegistryNumber: 5377/2018 | Personalavdelingen Uttalelse til detaljregulering for Čorroguolbba boligområde ved Tanabru - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 4717/2018 | Utviklingsavdelingen Forespørsel om rydding av områder ved Sommervann og Hánnojávrrit http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestertana Kapell- og bygdelag ved Reidar Larsen | Journaldato: 25.06.2018 | RegistryNumber: 5483/2018 | Utviklingsavdelingen Foreløpig svar ID 699 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Kristina Kjølås Halvari m.fl. | Journaldato: 19.06.2018 | RegistryNumber: 5374/2018 | Personalavdelingen Innspill til høring av detaljregulering for Corroguolbba boligområde ved Tanabru http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Hallen, Iris Rita | Journaldato: 31.05.2018 | RegistryNumber: 4708/2018 | Utviklingsavdelingen Oversendelse av utbetalingsbrev for lån nr. 20180273 i Kommunalbanken. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken - Åse Kristensen | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 6520/2018 | Rådmannen Rydding av områder ved Gurteluobbal, Gurrtejavri, Čearresjávri, Námmajávri, Gaskkamus og Bajimus Lavnnjosjávri http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sirbmá IL | Journaldato: 25.06.2018 | RegistryNumber: 5476/2018 | Utviklingsavdelingen ID 699 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 19.06.2018 | RegistryNumber: 5373/2018 | Personalavdelingen Høringsuttalelse - detaljregulering for Čorroguolbba boligområde http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken - Ann Kristin Strandheim | Journaldato: 28.05.2018 | RegistryNumber: 4647/2018 | Utviklingsavdelingen Utbetalingsanmodning Tilskudd 2018 "nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse" Vedtak - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 6444/2018 | Utviklingsavdelingen Lånetilbud http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 09.07.2018 | RegistryNumber: 6290/2018 | Økonomiavdelingen Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123175 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 4303/2018 | Informasjons- og serviceavdelingen Retur av ansettelsesbrev - tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jill Anne Aslaksen | Journaldato: 15.06.2018 | RegistryNumber: 5368/2018 | Personalavdelingen Søknad om midler til rydding av strandlinjer i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/123124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hugo Tingvoll Perletur | Journaldato: 18.05.2018 | RegistryNumber: 4252/2018 | Utviklingsavdelingen Lånetilbud http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal Landspensjonskasse - Gjensidig forsikringsselskap | Journaldato: 09.07.2018 | RegistryNumber: 6288/2018 | Økonomiavdelingen Tilskudd 2018 "nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse" Vedtak - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 29.06.2018 | RegistryNumber: 5812/2018 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jill Anne Aslaksen | Journaldato: 15.06.2018 | RegistryNumber: 5365/2018 | Personalavdelingen