Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Oppsigelse av oppdragsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sveinung Killi | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 4827/2020 | Utviklingsavdelingen Kvittering for levert elektronisk aksept av tilsagn om midler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4275/2020 | Utviklingsavdelingen Tilsagn om midler til konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 3949/2020 | Utviklingsavdelingen Oppsigelse av oppdragsavtale – Hilde Sabbasen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Sabbasen | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 3715/2020 | Utviklingsavdelingen Tilsagn om tilskudd til Varig lønnstilskudd - forlengelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2020 | RegistryNumber: 3261/2020 | Tana bibliotek Svar på innspill: Detaljregulering for Tanabru sentrum http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana menighet av Jehovas vitner v/Robert Gjølberg | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2423/2020 | Utviklingsavdelingen Prosjektoversikt bredbånd - statusrapport fra kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 4813/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Avtale hovedveileder http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vardø Kommune - Inghild Ridola | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 4835/2020 | Avdeling for helsetjenester Søknad om å få tilgang til å blåse eget fiberrør i Forsvarets trase Rustefjelbma-Torhop http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3915/2020 | Ordføreren Innspill til varsel om tiltak for plan 54412014001: Corroguolbba boligområde i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2538/2020 | Utviklingsavdelingen Svar - spørsmål om festeavgift for boligtomter i Chorroguolbba boligfelt - gnr 13/1 - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Jan Erik Johansen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2216/2020 | Utviklingsavdelingen Vedrørende Finnmarkssykehuset - Tana kommune - utfyllende opplysninger http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirma Hegg & Co | Journaldato: 08.04.2020 | RegistryNumber: 2550/2020 | Rådmannen Sak til politiske organ i Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børre St. Børresen m.fl. | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 4692/2020 | Ordføreren Brev til Finnmarkssykehuset - ang kostnadsfordeling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Hegg & Co | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2263/2020 | Rådmannen Årsmøteuttalelse angående utvidelse av Elkem Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Austertana bygdelag ved leder Tina Lumme | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4368/2020 | Utviklingsavdelingen Status reguleringsplaner for Elkem Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Austertana bygdelag | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3818/2020 | Utviklingsavdelingen Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru - Notat til innsigelse fra Fylkesmannen og Sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Pedersen, Ingrid Sværd | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2242/2020 | Utviklingsavdelingen Oversendelse av høringsuttalelser for "Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru: Høring og offentlig ettersyn" http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Pedersen Ingrid Sværd | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2241/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920290957 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2661/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918726829 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2660/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969143712 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2659/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986390057 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2658/2020 | Utviklingsavdelingen Oversender henvendelse - ber om redegjørelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2227/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987775947 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2657/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 915482554 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2656/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912754847 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2655/2020 | Utviklingsavdelingen Pålegg om fjerning av tauverk til dyrking av tang og tare http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BARENTS SEAWEED AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4549/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Vedrørende helsefagarbeiderstilling ved sykeavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Catinka Mårvik m.fl. | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 3733/2020 | Personalavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 881907992 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2654/2020 | Utviklingsavdelingen Vedtaksbrev - søknad om oppføringstillatelse til sperregjerde rundt Máskevárri i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Odd Kristian Kaushik | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 4859/2020 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Morso | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 3667/2020 | Personalavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969657082 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2653/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad Coranatiltak - Elva Eiendom AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELVA EIENDOM AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4546/2020 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henriette Marie Hardy | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 3287/2020 | Personalavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969189194 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2652/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad om kompensasjonsmidler - Valva Byggebistand http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4545/2020 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - tar stillingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Larsen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3058/2020 | Personalavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982189446 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2651/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad til Næringsfondet - Nils Erik Trosten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROSTEN NILS ERIK | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4544/2020 | Utviklingsavdelingen Oppsigelse av lærerstilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 4506/2020 | Personalavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørjan Johansen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 3051/2020 | Personalavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979553358 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2650/2020 | Utviklingsavdelingen Høringsuttalelse om farledsutdyping inn til Leirpollen i Tanafjorden - Norsk Ornitologisk Forening (NOF) http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birdlife - Martin Eggen | Journaldato: 26.03.2020 | RegistryNumber: 2231/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad til Næringsfondet - Vuokta Frisør http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VUOKTA, GRØNN FRISØR v/Mildrid S. Mudenia | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4543/2020 | Utviklingsavdelingen RE 21/19 Næring 2019 - Deanu gielda - Tana kommune - Prosjekt: Utvikling av Torhop havn og etablering av sikkerhetsløsning for havneområder http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget m.fl. | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 4290/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Oppsigelse på arbeidsforhold http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4288/2020 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Larsen | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2833/2020 | Personalavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 967559369 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2649/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad om kompensasjon - Tana trafikkskole / Elle frisør http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TANA TRAFIKKSKOLE VEGARD BLIEN | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4535/2020 | Utviklingsavdelingen Vedrørende lærerstillinger ved Tanabru skole http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Pacholek m.fl. | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 3131/2020 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henriette Marie Hardy | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2832/2020 | Personalavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921775512 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2648/2020 | Utviklingsavdelingen Ansettelsesprosessen i stillingen som kommunalsjef for oppvekst http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børre St. Børresen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 4913/2020 | Personalavdelingen Søknad næringsfond - coronatiltak - Tana Vertshus http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TANA VERTSHUS IRINA EVGENIEVNA MATHISEN | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4532/2020 | Utviklingsavdelingen RE 21/19 Prošeakta/ Prosjekt: Utvikling av Torhop havn og etablering av sikkerhetsløsning for havneområder/ Påminnelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 4247/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Østerberg | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3127/2020 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Johansen | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2834/2020 | Personalavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918947418 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2647/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad til næringsfond - Sápmi Tours http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÁPMITOURS LAGUNIAK | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4531/2020 | Utviklingsavdelingen Tilsetting av kommunalleder for oppvekst i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Strandbakke Smuk | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4429/2020 | Rådmannen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nicole Nordby | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 3123/2020 | Personalavdelingen VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER 2021-2024 - KOMMUNENES FORSLAG http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 3027/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Morso | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2831/2020 | Personalavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 916897251 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2646/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad om kommunal bistand til næringslivet, som følge av koronatiltak - Yilmaz Frisør og Barberer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: YILMAZ FRISØR OG BARBERER | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4527/2020 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - tar stillingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Else-Marie Seim | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4407/2020 | Personalavdelingen Foreløpig svar http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 4384/2020 | Utviklingsavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Østerberg | Journaldato: 24.04.2020 | RegistryNumber: 2816/2020 | Personalavdelingen Svar fra HTV FF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Tana | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2848/2020 | Personalavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980629287 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2645/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad - kontantstøtteordninga- Tana Husky http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TANA HUSKY AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4526/2020 | Utviklingsavdelingen Vedrørende stilling som kommunalsjef for oppvekst http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146333 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børre Steinar Børresen m.fl. | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 4278/2020 | Personalavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stine Merete Ravna | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4055/2020 | Personalavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Bønå | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2902/2020 | Personalavdelingen Svar fra Delta http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2838/2020 | Personalavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981965388 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2644/2020 | Utviklingsavdelingen Oversendelse av klage til klageinstans for behandling- klage på kommunens vedtak av 28.01.20 om fradeling fra gbnr. 7/1 til beitehage til rein i Sirma http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/Justis- og kommunal | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2275/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad næringsfond ekstraordinære midler - Ella De Klipp as http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELLA DE KLIPP AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4520/2020 | Utviklingsavdelingen Uttalelse fra utdanningsforbundet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet v/ Mette Hammer | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 4052/2020 | Personalavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Lille | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3991/2020 | Personalavdelingen Meddommer/lagrettsmedlem http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEIN TORE BØRRESEN | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 2937/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Takker nei til stillingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunhild Blien | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2807/2020 | Personalavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 966514450 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2643/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad næringsfond - ekstraordinære midler - Elvekanten Spiseri http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELVEKANTEN SPISERI AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4514/2020 | Utviklingsavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else-Marie Seim | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 4049/2020 | Personalavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olesia Suarez Aikio | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3987/2020 | Personalavdelingen Vedrørende stilling som vaktmester/brannkonstabel http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dan Henrik Heiberg m.fl. | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 3467/2020 | Personalavdelingen Meddommer/lagrettsmedlem http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsmund Breivik | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 2936/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Retur av ansettelsesbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunhild Blien | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2740/2020 | Personalavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920566456 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2642/2020 | Utviklingsavdelingen Tilskudd til kommunalt barnevern - videreføring av stillinger i Nesseby og Tana barneverntjeneste - 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.04.2020 | RegistryNumber: 2560/2020 | Rådmannen Søknad om stilling Tana sykeavdeling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2356/2020 | Personalavdelingen Næringsfond - ekstraordinære midler - Blue x http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BLUE X NATTKLUBB AS | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 4508/2020 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Larisa Nikolaevna Razantcevava | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 3985/2020 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/145337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Lahm Halonen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 3284/2020 | Personalavdelingen Meddommer/lagrettsmedlem http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEIN TORE BØRRESEN | Journaldato: 23.04.2020 | RegistryNumber: 2898/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot tilbud om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Huru Vigen | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2730/2020 | Personalavdelingen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969617773 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2641/2020 | Utviklingsavdelingen ID 766 - korrigert utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 2320/2020 | Personalavdelingen Søknad kompensasjonsordning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/146505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TANA SOL OG HELSE AS | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 4450/2020 | Utviklingsavdelingen