Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Valg av adressetilleggsnavn for gnr 7 bnr 121 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åse Marie Anthi | Journaldato: 22.10.2018 | RegistryNumber: 3650/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr.37 bnr.31 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ken Aslaksen | Journaldato: 22.10.2018 | RegistryNumber: 9382/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - gnr 37 bnr 31 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ken Aslaksen | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 9378/2018 | Utviklingsavdelingen Rapportering- Joddu- 4 kvartal http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 29.11.2018 | RegistryNumber: 10918/2018 | Utviklingsavdelingen Refusjonskrav høsten 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 28.11.2018 | RegistryNumber: 10883/2018 | Utviklingsavdelingen Joddu- samarbeidsarena for laks- tilskuddsmidler for 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 30.11.2018 | RegistryNumber: 10866/2018 | Utviklingsavdelingen Reviderte program, Laksen og laksefisket i Tanavassdraget, Karasjok. november 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 01.11.2018 | RegistryNumber: 9951/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om tilskudd til arbeidet i Joddu-prosjektet (2019) http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kunnskapssenter for laks og vannmiljøl (KLV) | Journaldato: 01.11.2018 | RegistryNumber: 9711/2018 | Utviklingsavdelingen Invitasjon til konferansen "Laksen og laksefisket i Tanavassdraget" http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nfd Dep - Torgersen Yngve | Journaldato: 24.10.2018 | RegistryNumber: 9673/2018 | Utviklingsavdelingen Samarbeidsarena for laks i Tana -utbetaling jf tidligere tilsagnsbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 24.10.2018 | RegistryNumber: 9655/2018 | Utviklingsavdelingen Svarbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deanu Instituhtta | Journaldato: 23.10.2018 | RegistryNumber: 9444/2018 | Utviklingsavdelingen 2018 frijja prošeaktaruđaid hárrái - Deanu Instituhtta http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deanu Instituhtta | Journaldato: 22.10.2018 | RegistryNumber: 9292/2018 | Utviklingsavdelingen Priser på design og trykk til Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arktisk Desingn | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 9291/2018 | Utviklingsavdelingen Vedrørende frie prosjektmidler for 2018- Joddu prosjektet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deanu Instituhtta | Journaldato: 18.10.2018 | RegistryNumber: 9276/2018 | Utviklingsavdelingen Vedrørende tilskudd fra frie prosjektmidler- 2018- Joddu prosjektet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana historielag | Journaldato: 18.10.2018 | RegistryNumber: 9275/2018 | Utviklingsavdelingen Delrapportering per 15.10 på tilsagn om tilskudd til samarbeidsarena for laks i Tana. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 8839/2018 | Utviklingsavdelingen Status- frie prosjektmidler- Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 9182/2018 | Utviklingsavdelingen Brev 2 Om Tanaårboka 2019 Disponering av tildelte midler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanaårboka 2019 - Erna Fjelldahl | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 9133/2018 | Utviklingsavdelingen Oversikt over hvordan årbokkomitéen har disponert tildelte midler fra Jodduprosjektet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanaårboka 2019 Erna Fjelldahl | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 9096/2018 | Utviklingsavdelingen Frijja prošeaktadoarjjaruđaid hárrái http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deanu Instituhtta | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 9054/2018 | Utviklingsavdelingen joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DeanuInstituhtta | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 9053/2018 | Utviklingsavdelingen Pressemelding: Prosjektet "Joddu-samarbeidsarena for laks" inviterer til konferanse om tanalaksen, 13.-14. november 2018. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Til media | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 8986/2018 | Utviklingsavdelingen Politisk uttalelse om stedsnavnskilting http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 30.11.2018 | RegistryNumber: 10896/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Joddu prosjekt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Boftsa oppvekstsenter | Journaldato: 03.10.2018 | RegistryNumber: 8994/2018 | Utviklingsavdelingen Vedr. tilskudd fra frie prosjektmidler- Deanu Instituhtta http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deanu Instituhtta | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 8989/2018 | Utviklingsavdelingen Stedsnavnskilting langs FV 98 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 10439/2018 | Utviklingsavdelingen Stedsnavnskilting langs FV 98 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 07.11.2018 | RegistryNumber: 10163/2018 | Utviklingsavdelingen Bekreftelse på det kvenske navnet Väylänmukka i Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thormod Holti | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 9266/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbakemelding på tilbud- tekniske tjenester til konferansen " Laksen og laksefisket i Tanavassdraget". http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) | Journaldato: 28.09.2018 | RegistryNumber: 8811/2018 | Utviklingsavdelingen Aksept av tilbud på tekniske tjenester- seminar "Laksefiske Tanavassdraget" http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2018 | RegistryNumber: 8767/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 34/5: Søndre Petterlund http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Pedersen | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8528/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 21/2: Šuoššjohka http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Egil Joks | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8524/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 21/3: Šuoššjohka http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Berit Tunkvist m.fl. | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8523/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Deanu Insituhtta: anmodning om opplysninger. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aage Solbakk | Journaldato: 24.09.2018 | RegistryNumber: 8699/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 10/9: Geavgŋoaisuolu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild M. og Arild Måsø | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8522/2018 | Utviklingsavdelingen The Conference "The Tana Salmon and salmon fishing in the Tana River", Nove 13-14th. 2018- conference brochures. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Centre for Economic Development, Transport and the Environment, Laplland (ELY) | Journaldato: 26.09.2018 | RegistryNumber: 8695/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 34/63: Petterlund nordre http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tobias Ellila | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8529/2018 | Utviklingsavdelingen Joddu-prosjektet: tilskudd til undervisningsformål http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skolene | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 8678/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 10/24: Bildán og Olderkroken http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torfinn Halvari | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8520/2018 | Utviklingsavdelingen Joddu prosjektet - søknad om midler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Máret Guhttor | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 8644/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 7/3: Geavgŋoaivi og Forsholmen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Evjen Anthi | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8513/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Deanu Insituhtta: anmodning om opplysninger. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deanu Instituhtta | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 8596/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 7/15 og 6/17: Bievrrá og Bievramyra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Erik Varsi | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8502/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsetting av bruksnavn på g/bnr. 6/36 og 7/47: Øvre Laksnes og Vuolit Bievrrá/Bievramo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Guttorm | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8426/2018 | Utviklingsavdelingen Konferansen "Laksen og laksefisket i Tanavassdraget": dekning av utgifter. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Se adresseliste | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8400/2018 | Utviklingsavdelingen Invitation to the conference: "The Tana Salmon and salmon fishing in the river Tana", November 13th- 14th. 2018, Karasjok, Norway. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Centre for Economic Development, Transport and Environment, Lapland (ELY) | Journaldato: 13.09.2018 | RegistryNumber: 8348/2018 | Utviklingsavdelingen Invitasjon og program for konferansen "Laksen og laksefisket i Tanavassdraget", tirsdag 13.-onsdag 14. november 2018, Karasjok. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Se adresseliste | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8342/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av navn på g/bnr. 6/28: Laksnesli http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maret Alehtta Guhttor m.fl. | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8415/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 6/4, 6/24 og 6/34: Laksnes, Øvre Laksnes og Nordre Laksnes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Andreas Varsi | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8412/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om midler - Jodduprosjekt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Fridtjof Solbakken | Journaldato: 11.09.2018 | RegistryNumber: 8346/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 6/25 og 6/27: Rássemielli/Gressmo og Russeskaret http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak Per Persen Varsi | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8410/2018 | Utviklingsavdelingen Rapport - Tilskudd fra Joddu-prosjektet - Undervisningsformål Karasjok skole http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 8149/2018 | Utviklingsavdelingen Bestilling av annonse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ságat AS m.fl. | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8409/2018 | Utviklingsavdelingen Utbetalingsanmodning og økonomirapport, andre kvartal, Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 8091/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av navn på g/bnr. 38/43: Suolugáddi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hánsa Mággá | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8406/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av navn på g/bnr. 6/12: Bajit Bievrrá og Øvre Bievra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Gunnar Guttorm | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8405/2018 | Utviklingsavdelingen Ang veinavn Kulpukantie http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Lise Harjo Akerhei | Journaldato: 03.09.2018 | RegistryNumber: 8005/2018 | Utviklingsavdelingen Snøskuterløypene i Tana kommune: Leveranse av digitale filer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 8840/2018 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer U-råd 190918 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127259 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 8386/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 270918 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126940 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 8067/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav skanning | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 10487/2018 | Tana bibliotek Melding om utbetaling av midler til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 15.11.2018 | RegistryNumber: 10456/2018 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer VAS 130918 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127058 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 8185/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 130918 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126939 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 8066/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav skanning | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 9278/2018 | Tana bibliotek Referatsaker/Orienteringer HUN 120918 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126723 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 7850/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 110918 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126722 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 7849/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Matrikkelbrev for g/bnr. 37/188, Guioka http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martha Solveig Tapio | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 7901/2018 | Utviklingsavdelingen Matrikkelbrev og tinglyst skjøte for g/bnr. 36/152 og 36/153 i Sieiddá/Seida http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Ståle Tapio | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 7898/2018 | Utviklingsavdelingen Interreg-prosjekt "Joint environmental management of the river Tana": søknad om endring i finansieringsplan for norsk partner. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8411/2018 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-1146 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 19.11.2018 | RegistryNumber: 10555/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1245 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 10278/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1244 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 10277/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1232 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 10276/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1231 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 10275/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1199 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 09.11.2018 | RegistryNumber: 10232/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Kartlegging og verdiklassifisering av kultur- og slåttemark i Tana kommune: Utsatt rapporteringsfrist http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 01.11.2018 | RegistryNumber: 9753/2018 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-1200 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 09.11.2018 | RegistryNumber: 10231/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyseperiode 17.10. - 1.11.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 01.11.2018 | RegistryNumber: 9974/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyseperiode 26. - 29.10.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 9934/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyseperiode 16. - 31.10.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 9933/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyseperiode 16. - 31.10.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 9932/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyseperiode 24. - 27.10.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 9906/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyseperiode 24. - 27.10.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 9905/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyseperiode 22. - 25.10.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 25.10.2018 | RegistryNumber: 9758/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Ansettelsessak - virksomhetsleder for avdeling for helse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119609 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 737/2018 | Rådmannen Analyseperiode 22. - 25.10.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 25.10.2018 | RegistryNumber: 9757/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1098 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 22.10.2018 | RegistryNumber: 9574/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1094 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 22.10.2018 | RegistryNumber: 9571/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Vedrørende søknad på stilling - ID 695 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy-Edgard Westberg m.fl. | Journaldato: 26.09.2018 | RegistryNumber: 8744/2018 | Personalavdelingen Analyseperiode 16. - 19.10.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 19.10.2018 | RegistryNumber: 9533/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Bruk av midler bevilget til kulturskolen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126967 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 8094/2018 | Rådmannen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale - utgått http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Halonen | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 8216/2018 | Personalavdelingen Avslutningskonferanse 5.-6. februar Scandic Vadsø http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffk - Somby, Britt Hjørdis | Journaldato: 08.11.2018 | RegistryNumber: 10203/2018 | Utviklingsavdelingen Analyseperiode 16. - 19.10.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 19.10.2018 | RegistryNumber: 9532/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Kursbevis http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 8688/2018 | Personalavdelingen Stipend til personer som tar opplæring - kompetanseløftet - Stipend 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Morso | Journaldato: 24.10.2018 | RegistryNumber: 9531/2018 | Tana hjemmetjenester Analyseperiode 17.9. - 1.10.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 05.10.2018 | RegistryNumber: 9057/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Uttalelse HTV FF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Tana | Journaldato: 06.09.2018 | RegistryNumber: 8200/2018 | Personalavdelingen Vedrørende helsefagarbeiderstilling ID 707 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olesia Suarez Aikio m.fl. | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 7876/2018 | Personalavdelingen