Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Angående stedsnavn på kommunesenteret Tanabru i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 15.10.2020 | RegistryNumber: 8143/2020 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 121120 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150931 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 8876/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 031120 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150476 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 8421/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer VAS 291020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150424 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 8369/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 291020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150423 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 8368/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 291020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150410 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 8355/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 151020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149829 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 7774/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer VAS 240920 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149168 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 7113/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 240920 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149167 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 7112/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Kopi av levert rapport http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 8166/2020 | Utviklingsavdelingen Innspill - Detaljregulering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Breivik | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8742/2020 | Utviklingsavdelingen Ferdigstillelse av detaljreguleringsplan for Torhop Havn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150379 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 8324/2020 | Utviklingsavdelingen Forespørsel om pristilbud med forhandlinger på ferdigstillelse av detaljreguleringsplan for Torhop Havn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 8321/2020 | Utviklingsavdelingen Forespørsel om pristilbud med forhandlinger på ferdigstillelse av detaljreguleringsplan for Torhop Havn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 8320/2020 | Utviklingsavdelingen Forespørsel om pristilbud med forhandlinger på ferdigstillelse av detaljreguleringsplan for Torhop Havn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 8319/2020 | Utviklingsavdelingen Forespørsel om tilgang til Forsvarets fibertrase http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige forsvarsdepartement | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 7942/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Oppnevning av møtefullmektige til forliksrådet for 2021-2024 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maija Holm Balto m.fl. | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 8226/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Valg av forliksrådet for perioden 2021-2024 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 8154/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Finansiering av egenandel til utbygging av bredbånd - Rustefjelbma - Sjursjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/143506 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 1449/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Oppnevning av møtefullmektige til forliksrådet 2021-2024 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149543 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 7488/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Valg av forliksrådet for perioden 2021-2024 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/148702 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 6647/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Uttalelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varanger-Kraft - Odd-Helge Sukuvara | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 8883/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Uttalelse - Gravemelding Austertanaveien 1593 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varanger-Kraft - John E Rickards | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8776/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Videreformidling gravehenvendelse nr. 5441-5900658, Tana Deatnu, Austertanaveien 1593, Gnr.34 / Bnr.88 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geomatikk | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8759/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Gravemelding - Boringer Tana kommune med oppstart denne uka http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll - Iryna Bellmann | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 8637/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Rapportering av bruk av tilskudd samt utbetalingsanmodning - 021/19 Prosjekt: Utvikling av Torhop havn og etablering av sikkerhetsløsning for havneområder http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 8210/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Avgjørelse i klagesak - dispensasjon for motorferdsel i utmark - Tana kommunale ettersøkslag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 8457/2020 | Utviklingsavdelingen Søknad om utdanningsstipend http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mai-Bente Dahl | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 7685/2020 | Rådmannen Trekk foretatt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8763/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Søknad på utdanningsstipend http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørvin Dervola | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 7684/2020 | Rådmannen Trekk foretatt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 8608/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Søknad om utdanningsstipend http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Galina Koleva Petrova | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 7682/2020 | Rådmannen Trekk foretatt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 8607/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Tilsagn om investeringstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 8134/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Søknad utdanningsstipend http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vladan Gavrilovic | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 7679/2020 | Rådmannen Trekk foretatt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 8217/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Søknad om stipend fra Tana kommune, Kompetanseløftet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mika Petri J Saxell | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 7678/2020 | Rådmannen Retur av ansettelsesavtale - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Ludviksen Walle | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 9029/2020 | Personalavdelingen Tilsagn om investeringstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 7981/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Søknad om stipend http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ine Isabelle Borgsø | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 7677/2020 | Rådmannen Melding om kreditering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 7944/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Retur av ansettelsesavtale - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulla J Salamonsen | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 9028/2020 | Personalavdelingen Søknad om stipend i forbindelse med Kompetanseløftet 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natalia V Tarkiainen | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 7671/2020 | Rådmannen Retur av ansettelsesavtale - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonny Beier | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 9027/2020 | Personalavdelingen Tana sykehjem trinn 2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken - Lene Ragnhild Edvardsen | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 7968/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Retur av ansettelsesavtale - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Emanuelsen | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 9026/2020 | Personalavdelingen Retur av ansettelsesavtale - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Natalia Tarkiainen | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 9025/2020 | Personalavdelingen Utvidelse av stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viktoria Nilsen | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 9022/2020 | Personalavdelingen Tertialrapport 2 - 2020 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149147 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 7092/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Signert : Avtale om endring av ansettelsesforhold http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irina Evgenievna Mathisen | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 9020/2020 | Personalavdelingen Vedrørende stilling som ruskonsulent http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marion Westli Johannessen m.fl. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 9021/2020 | Personalavdelingen Avtale om endring av ansettelsesforhold http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irina Evgenievna Mathisen | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 9016/2020 | Personalavdelingen Signert : Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Helen Pedersen | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 9019/2020 | Personalavdelingen Oppsigelse av hvilende nattevakter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irina E Mathisen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 9015/2020 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Helen Pedersen | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 9017/2020 | Personalavdelingen Signert : Arbeidsavtale/ansettelsesbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Galina Koleva Petrova | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 9012/2020 | Personalavdelingen Takker ja til tilbud om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Helene Pedersen | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 9018/2020 | Personalavdelingen Signert : Arbeidsavtale/ansettelsesbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Kristian Tapio | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 9011/2020 | Personalavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151069 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Helen Pedersen | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 9014/2020 | Personalavdelingen Søknad om utvidelse av stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulla Salamonsen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 9010/2020 | Personalavdelingen Begjæring om sletting av festekontrakt 5441/12/236 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 21.10.2020 | RegistryNumber: 8339/2020 | Utviklingsavdelingen Angående jobb og årslønn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Helen Pedersen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 9013/2020 | Personalavdelingen Signert : Arbeidsavtale/ansettelsesbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Gøran Jakobsen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 9009/2020 | Personalavdelingen Begjæring om sletting av festekontrakt for gnr.12 bnr. 236 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 13.10.2020 | RegistryNumber: 7710/2020 | Utviklingsavdelingen Vedrørende stilling som arealplanlegger http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Skadberg m.fl. | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 7602/2020 | Personalavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Helen Pedersen | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 9007/2020 | Personalavdelingen Signert : Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gry Hege Lille | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 9008/2020 | Personalavdelingen Vedrørende sykepleierstilling ved Tana hjemmetjenester http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ruth Maria Johnsen m.fl. | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 8991/2020 | Personalavdelingen Arbeidsavtale/ansettelsesbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Emanuelsen | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 9002/2020 | Personalavdelingen Signert : Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Marie Olsen | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 9034/2020 | Personalavdelingen Suspensjon heves http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 7975/2020 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Marie Olsen | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 8988/2020 | Personalavdelingen Arbeidsavtale/ansettelsesbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulla Johanne Salamonsen | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 9001/2020 | Personalavdelingen Foreløpig svar ID 885 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Helen Pedersen m.fl. | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 8962/2020 | Personalavdelingen Søknader om støtte til punktutbedring av løypetrase for barmarksløyper og snøskuterløyper http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150363 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8308/2020 | Utviklingsavdelingen Suspensjon din klient http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 7962/2020 | Personalavdelingen Vedrørende stilling som hjemmehjelp http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise Johansen m.fl. | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 8986/2020 | Personalavdelingen Arbeidsavtale/ansettelsesbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Gøran Jakobsen | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 9000/2020 | Personalavdelingen Nye offisielle adressenavn på veier i boligfelter i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150569 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.11.2020 | RegistryNumber: 8514/2020 | Utviklingsavdelingen ID 885 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 8961/2020 | Personalavdelingen Foreløpig svar ID 872 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Olsen m.fl. | Journaldato: 16.10.2020 | RegistryNumber: 7880/2020 | Personalavdelingen Arbeidsavtale/ansettelsesbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151054 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Kristian Tapio | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 8999/2020 | Personalavdelingen Vedrørende stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Galina Petrova m.fl. | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 9006/2020 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Marie Olsen | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 8970/2020 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 8950/2020 | Personalavdelingen ID 872 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 14.10.2020 | RegistryNumber: 7731/2020 | Personalavdelingen Arbeidsavtale/ansettelsesbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151053 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natalia V Tarkiainen | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 8998/2020 | Personalavdelingen Takker nei til tilbudet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Kristiansen | Journaldato: 27.11.2020 | RegistryNumber: 9003/2020 | Personalavdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Olsen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 8969/2020 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 8866/2020 | Personalavdelingen Arbeidsavtale/ansettelsesbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Stølen | Journaldato: 26.10.2020 | RegistryNumber: 8431/2020 | Personalavdelingen Signert: Arbeidskontrakt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/149940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signe Horverak | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 7885/2020 | Personalavdelingen Arbeidsavtale/ansettelsesbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Ludviksen Walle | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 8997/2020 | Personalavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svanhild Kristiansen | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 8985/2020 | Personalavdelingen Tilbud om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Marie Olsen | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 8953/2020 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 8734/2020 | Personalavdelingen Takker ja til tilbudet - Helseavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/150488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Stølen | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 8433/2020 | Personalavdelingen Vedtak i søknad fra forbud mot å dra på hytta og forbud mot ferdsel etter snøskuterløyper for personer som ikke er bosatt i Tana kommune etter smittevernloven http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/144102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørnulf Abrahamsen og Eirin Ingebrigtsen | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 2045/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Arbeidsavtale/ansettelsesbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/151051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Galina Koleva Petrova | Journaldato: 11.12.2020 | RegistryNumber: 8996/2020 | Personalavdelingen Søknad om prosjektmidler- utarbeide forskrift og lokal lærerplaner om at alle elever i kommunale grunnskoler skal ha opplæring i samisk og igangsettelse av tiltaket http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 11288/2019 | Rådmannen