Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 7 bnr. 98 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Lillian Malin | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 9672/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 21 bnr. 6 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Larsen | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 9671/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 12 bnr. 36 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Ellefsen | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 9667/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 20 bnr. 79 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Even Eriksen | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 9661/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 13 bnr. 180 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olav Elling Johansen | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 9648/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 15 bnr. 80 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Oluf Kollstrøm | Journaldato: 03.11.2017 | RegistryNumber: 9645/2017 | Utviklingsavdelingen Adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Malin | Journaldato: 30.10.2017 | RegistryNumber: 9601/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidar Larsen | Journaldato: 23.10.2017 | RegistryNumber: 9377/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 12/36 Holmesund http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Ellefsen | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 9279/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Even Eriksen | Journaldato: 22.09.2017 | RegistryNumber: 8507/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav E. Johansen | Journaldato: 21.09.2017 | RegistryNumber: 8438/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 7 bnr. 50 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans-Ole Porsanger | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7756/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 27 bnr. 9 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellila Terje Johan | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7755/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 20 bnr. 123 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Sabbasen | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7753/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr.37 bnr.83 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Kristine Andreassen | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7750/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 15 bnr. 1 fnr. 11 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Serine Kjølås | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7748/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 18 bnr.315 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lise Lavre | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7747/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 38 bnr. 59 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Andreas Olsen Erke | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7742/2017 | Utviklingsavdelingen Innspill http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dan Aksel Ophus | Journaldato: 21.11.2017 | RegistryNumber: 10409/2017 | Utviklingsavdelingen Innspill http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Sæverud | Journaldato: 21.11.2017 | RegistryNumber: 10371/2017 | Utviklingsavdelingen Innspill g/b nr 6/17 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Erik Varsi | Journaldato: 13.11.2017 | RegistryNumber: 10090/2017 | Utviklingsavdelingen Innspill til arealplan http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Joachim Henriksen | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 9797/2017 | Utviklingsavdelingen Innspill arealplan Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Hansen | Journaldato: 02.11.2017 | RegistryNumber: 9719/2017 | Utviklingsavdelingen Innspill http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Mikkelsen | Journaldato: 30.10.2017 | RegistryNumber: 9599/2017 | Utviklingsavdelingen Tana kommunes arealplan - Holmfjell http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Øverland | Journaldato: 20.10.2017 | RegistryNumber: 9324/2017 | Utviklingsavdelingen Stedsnavnskilting langs hovedveistrekningene i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 30.10.2017 | RegistryNumber: 9582/2017 | Utviklingsavdelingen 16/00868-31 - Prosesskrift http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Erna Larsen | Journaldato: 22.09.2017 | RegistryNumber: 8491/2017 | Utviklingsavdelingen Forkynning og beslutning - Hålogaland lagmannsrett http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Erna Larsen | Journaldato: 22.09.2017 | RegistryNumber: 8490/2017 | Utviklingsavdelingen Etablering av nasjonal database for snøscooterløyper http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 10336/2017 | Utviklingsavdelingen Planlegging av snøskuterløyper og hensynet til reindriften http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 24.10.2017 | RegistryNumber: 9406/2017 | Utviklingsavdelingen Flytting av gjerde i tilknytning til Grenveien 18 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116752 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Utsi AS | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 9204/2017 | Utviklingsavdelingen Skuterløype 2B Lákšjohka - Gárppejohguolbba: Klagebehandling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark justis- og samfunnsavdeling | Journaldato: 03.10.2017 | RegistryNumber: 8674/2017 | Utviklingsavdelingen Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 25.09.2017 | RegistryNumber: 8522/2017 | Utviklingsavdelingen Offentlig ettersyn; Detaljreguleringsplan for Gávesluokta/Gavesluft og Kaldbakknes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: corgas oarje-deatnu | Journaldato: 30.11.2017 | RegistryNumber: 10670/2017 | Utviklingsavdelingen Scooter Løype Grenveien 1-2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS Normaskin Tana | Journaldato: 22.09.2017 | RegistryNumber: 8480/2017 | Utviklingsavdelingen Skredkartlegging Hanadalen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 18.09.2017 | RegistryNumber: 8326/2017 | Utviklingsavdelingen Bestilling av annonse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ságat AS m.fl. | Journaldato: 22.11.2017 | RegistryNumber: 10278/2017 | Utviklingsavdelingen Offentlig ettersyn; Detaljreguleringsplan for Gávesluokta/Gavesluft og Kaldbakknes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 22.11.2017 | RegistryNumber: 10247/2017 | Utviklingsavdelingen Detaljreguleringsplan for Gavesluft og Kaldbakknes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116979 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 9431/2017 | Utviklingsavdelingen Innkalling til årlig møte i skadefellingslaget med sakliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Kulstadvik m.fl. | Journaldato: 28.11.2017 | RegistryNumber: 10476/2017 | Utviklingsavdelingen Vedtak om etablering av øyeblikkelig døgntilbud - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset | Journaldato: 19.09.2017 | RegistryNumber: 8379/2017 | Rådmannen Sieiddáguoika olguguovlu/Seidastryket friluftsområde - tildeling av areal http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 29.11.2017 | RegistryNumber: 10660/2017 | Utviklingsavdelingen Tilbud garmin http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mobildata | Journaldato: 16.10.2017 | RegistryNumber: 9153/2017 | Utviklingsavdelingen Anmodning om innbetaling av salær http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Rekve Pleym | Journaldato: 27.11.2017 | RegistryNumber: 10554/2017 | Utviklingsavdelingen Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Skanning | Journaldato: 24.11.2017 | RegistryNumber: 10505/2017 | Tana bibliotek Sieiddáguoika olguguovlu/Seidastryket friluftsområde: Behov for erverv av grunn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 28.11.2017 | RegistryNumber: 10455/2017 | Utviklingsavdelingen Tilsagn om tilskudd til Varig lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav Tana | Journaldato: 15.11.2017 | RegistryNumber: 10154/2017 | Tana bibliotek Avtale om kjøp av fast eiendom g/b nr 37/188 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Ståle Tapio | Journaldato: 22.11.2017 | RegistryNumber: 10449/2017 | Utviklingsavdelingen Påminnelse - innsendelse av refusjonskrav http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav Finnmark | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 9831/2017 | Tana bibliotek Etablering av nytt, offentlig friområde ved ny Tana bru: Søknad om utsatt rapporteringsfrist http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet m.fl. | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 9747/2017 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 291117 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117984 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 10434/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Erklæring om vegrett for g/bnr. 36/152 og 36/153 i Tana kommune: Reviderte erklæringer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 02.11.2017 | RegistryNumber: 9746/2017 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer URÅD 131117 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117531 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 9981/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Erklæring på veirett for g/bnr. 36/152 og 36/153 i Tana: Revisjon http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 23.10.2017 | RegistryNumber: 9233/2017 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 161117 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117475 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.12.2017 | RegistryNumber: 9925/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 071117 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117190 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 9640/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 021117 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117028 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 9479/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar imot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnhild Stock | Journaldato: 07.12.2017 | RegistryNumber: 10869/2017 | Personalavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 251017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116777 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 9229/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Adressetilleggsnavn i Tana kommune: Retting i matrikkelen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 07.12.2017 | RegistryNumber: 10855/2017 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 051017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116077 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 16.10.2017 | RegistryNumber: 8529/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnhild Stock | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 8984/2017 | Personalavdelingen Referatsaker/Orienteringer ADU 280917 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115854 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.11.2017 | RegistryNumber: 8306/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Vedrørende stiling som prosjektleder/konsulent ID 631 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natasa Djukic m.fl. | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7922/2017 | Personalavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 280917 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115853 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 8305/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 270917 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115852 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 8304/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Analyseperiode 21.09.17 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 9867/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 260917 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115851 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 8303/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Analyseperiode 25.10.17 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 9852/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 310817 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115108 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 7560/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Analyseperiode 24.10.17 - 27.10.17 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 07.11.2017 | RegistryNumber: 9849/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Johnsen | Journaldato: 19.10.2017 | RegistryNumber: 9276/2017 | Personalavdelingen Analyseperiode 24.10.17 - 27.10.17 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.10.2017 | RegistryNumber: 9561/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Takker ja til stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Johnsen | Journaldato: 16.10.2017 | RegistryNumber: 9168/2017 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanna Hövenmark | Journaldato: 22.11.2017 | RegistryNumber: 10311/2017 | Personalavdelingen Analyseperiode 11.10. - 14.10.2017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 20.10.2017 | RegistryNumber: 9296/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Johnsen | Journaldato: 13.10.2017 | RegistryNumber: 9051/2017 | Personalavdelingen Takker nei til stillingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Maija Sara | Journaldato: 17.11.2017 | RegistryNumber: 10293/2017 | Personalavdelingen Analyseperiode 11.10. - 14.10.2017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 20.10.2017 | RegistryNumber: 9295/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Foreløpig svar ID 605 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Johnsen | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 8988/2017 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inga Maija Sara | Journaldato: 15.11.2017 | RegistryNumber: 9858/2017 | Personalavdelingen ID 605 - off.søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: media | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 8987/2017 | Personalavdelingen Analyseperiode 26.09.17 - 29.09.17 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 8945/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Uttalelse HTV FF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Tana | Journaldato: 06.11.2017 | RegistryNumber: 9799/2017 | Personalavdelingen ID 605 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 11.10.2017 | RegistryNumber: 8986/2017 | Personalavdelingen Analyseperiode 26. - 29.9.2017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 8921/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Søknad om prosjektmidler til Sirpmá skuvla for skoleår 2017-2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/117590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 16.11.2017 | RegistryNumber: 10040/2017 | Rådmannen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 8953/2017 | Personalavdelingen Analyseperiode 26.09.17 - 29.09.17 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 8815/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Foreløpig svar http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peter Nyberg m.fl. | Journaldato: 10.10.2017 | RegistryNumber: 8901/2017 | Personalavdelingen Analyseperiode 12.09.17 - 15.09.17 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 03.10.2017 | RegistryNumber: 8702/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen ID 605 - utlysningstekst http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana kommune nettside m.fl. | Journaldato: 29.09.2017 | RegistryNumber: 8538/2017 | Personalavdelingen Oppfølging av konsesjonssak - konsesjonsloven § 19 - eiendommen 3/2 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 20.09.2017 | RegistryNumber: 8420/2017 | Utviklingsavdelingen SR 187/16 Sirpmá skuvla 2016-17 - Melding om sluttutbetaling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 20.09.2017 | RegistryNumber: 8417/2017 | Rådmannen ID 651 - off. søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: media | Journaldato: 10.10.2017 | RegistryNumber: 8900/2017 | Personalavdelingen Resultat fra FHI-Grunnvann-prosjekt/ vannverk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 28.09.2017 | RegistryNumber: 8575/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen ID 651 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: søkere m.fl. | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 8890/2017 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petra Turet Olsen | Journaldato: 21.09.2017 | RegistryNumber: 8185/2017 | Personalavdelingen Resultat fra FHI-Grunnvann-prosjekt/ Skipagurra vannverk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 19.09.2017 | RegistryNumber: 8394/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen CV http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 8828/2017 | Personalavdelingen