Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Valg av adressetilleggsnavn for gnr.15 bnr.19 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf-Arne Breivoll | Journaldato: 08.03.2018 | RegistryNumber: 1953/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr.15 bnr.37 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vilgun Sofie Johansen | Journaldato: 08.03.2018 | RegistryNumber: 1952/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - g/b nr 15/19 Holmfjell http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulf-Are Breivoll | Journaldato: 28.02.2018 | RegistryNumber: 1802/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b 15/37 Holmfjell http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vilgunn Johansen | Journaldato: 21.02.2018 | RegistryNumber: 1622/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr.14 bnr.83 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Mäntyjärvi | Journaldato: 22.02.2018 | RegistryNumber: 1606/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr.14 bnr.50 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Mäntyjärvi og Eirik Johansen | Journaldato: 22.02.2018 | RegistryNumber: 1605/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 14/83 Masjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Mentyjærvi | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 1592/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 14/50 Masjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Mäntyjärvi og Eirik Johansen | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 1591/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr.15 bnr.109 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathias Kollstrøm | Journaldato: 21.02.2018 | RegistryNumber: 1554/2018 | Utviklingsavdelingen Val av adressetilleggsnavn g/b nr 15/109 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathias Kollstrøm | Journaldato: 12.02.2018 | RegistryNumber: 1343/2018 | Utviklingsavdelingen Veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ester Grossmann | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 1546/2018 | Utviklingsavdelingen Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Olsen | Journaldato: 12.01.2018 | RegistryNumber: 336/2018 | Utviklingsavdelingen Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2018 | RegistryNumber: 320/2018 | Utviklingsavdelingen Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Porsanger | Journaldato: 12.01.2018 | RegistryNumber: 318/2018 | Utviklingsavdelingen Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2018 | RegistryNumber: 317/2018 | Utviklingsavdelingen Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Svendsen | Journaldato: 12.01.2018 | RegistryNumber: 311/2018 | Utviklingsavdelingen Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Elisabeth Flaata | Journaldato: 12.01.2018 | RegistryNumber: 306/2018 | Utviklingsavdelingen Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ester Josefine Grossmann | Journaldato: 10.01.2018 | RegistryNumber: 250/2018 | Utviklingsavdelingen Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2018 | RegistryNumber: 247/2018 | Utviklingsavdelingen Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idar Tobiassen | Journaldato: 09.01.2018 | RegistryNumber: 231/2018 | Utviklingsavdelingen Klage på veinavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Libakken | Journaldato: 07.03.2018 | RegistryNumber: 1993/2018 | Utviklingsavdelingen Klage på veinavnet Kulpukantie http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Lise Harjo Akerhei | Journaldato: 09.02.2018 | RegistryNumber: 1062/2018 | Utviklingsavdelingen Klage på veinavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Lise Harjo Akerhei | Journaldato: 19.01.2018 | RegistryNumber: 712/2018 | Utviklingsavdelingen Barn og unges bruk av områder i kommunen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Austertana oppvekstsenter m.fl. | Journaldato: 12.02.2018 | RegistryNumber: 1010/2018 | Utviklingsavdelingen Forslag til arealplan http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Marie Morso | Journaldato: 19.01.2018 | RegistryNumber: 706/2018 | Utviklingsavdelingen Innspill ny arealplan, Tana kommune. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove og Frode Utsi m.fl. | Journaldato: 21.12.2017 | RegistryNumber: 11187/2017 | Utviklingsavdelingen Bruksnavn i Tana kommune: Oversending av bruksnavnskjema http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 2147/2018 | Utviklingsavdelingen Stedsnavnskilting langs hovedveistrekningene i Tana kommune: Vedtak om skrivemåten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 1339/2018 | Utviklingsavdelingen Skrivemåten av grendenavnet Laksjok – tilråding http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sprakradet - Line Lysaker Heinesen | Journaldato: 09.02.2018 | RegistryNumber: 1317/2018 | Utviklingsavdelingen Navnesak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Aud Kirsti Pedersen | Journaldato: 08.02.2018 | RegistryNumber: 1263/2018 | Utviklingsavdelingen Navnesak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thormod Holti | Journaldato: 08.02.2018 | RegistryNumber: 1261/2018 | Utviklingsavdelingen Beliggenheten for grenda Máldovuotna http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket m.fl. | Journaldato: 09.02.2018 | RegistryNumber: 1084/2018 | Utviklingsavdelingen Beliggenheten for grenda Máldovuotna http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 02.02.2018 | RegistryNumber: 1083/2018 | Utviklingsavdelingen Oppstart av navnesak 2018/62, Gavesluft og andre navn i Deanu gielda – Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 02.02.2018 | RegistryNumber: 1053/2018 | Utviklingsavdelingen Spørsmål om grende- og bygdenavn i Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 01.02.2018 | RegistryNumber: 914/2018 | Utviklingsavdelingen Spørsmål om grende- og bygdenavn i Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 29.01.2018 | RegistryNumber: 913/2018 | Utviklingsavdelingen Melding om vedtak i sak 2017/107 (gammelt saksnummer 2014/1) flerspråklige naturnavn og bruksnavn i Deanu gielda http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 25.01.2018 | RegistryNumber: 861/2018 | Utviklingsavdelingen Stedsnavnskilting langs FV 98 før Arctic Race of Norway 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 18.01.2018 | RegistryNumber: 617/2018 | Utviklingsavdelingen Polmakveien – Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elna Kristine Thrane | Journaldato: 19.01.2018 | RegistryNumber: 651/2018 | Utviklingsavdelingen Polmakveien – Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Steinar Olsen | Journaldato: 19.01.2018 | RegistryNumber: 649/2018 | Utviklingsavdelingen Polmakveien – Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mattis Bavda Pettersen | Journaldato: 18.01.2018 | RegistryNumber: 639/2018 | Utviklingsavdelingen Polmakveien – Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Stachnik Kolsrud | Journaldato: 18.01.2018 | RegistryNumber: 638/2018 | Utviklingsavdelingen Plangrenser - Detaljreguleringsplan for Gávesluokta/Gavesluft og Gálbenjárga/Kaldbakknes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 2143/2018 | Utviklingsavdelingen Uttalelse til detaljplan for Gávesluokta/Gavesluft og Kaldbakknes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Hallen, Iris Rita | Journaldato: 18.01.2018 | RegistryNumber: 672/2018 | Utviklingsavdelingen Grunneiertillatelse til skuterløype http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edgard Johnsen | Journaldato: 07.03.2018 | RegistryNumber: 2014/2018 | Utviklingsavdelingen Høringsuttalelse detaljreguleringsplan Gavesluokta og Kaldbakknes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rusterfjelbma / Boftsa bygdelag Kjell Agnar Nilssen m.fl. | Journaldato: 15.01.2018 | RegistryNumber: 515/2018 | Utviklingsavdelingen Løype 13 gjennom Hanadalen - høringssvar http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektoratet Region Nord | Journaldato: 21.02.2018 | RegistryNumber: 1634/2018 | Utviklingsavdelingen Uttalelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana historielag/ Deanu historjásearvi | Journaldato: 10.01.2018 | RegistryNumber: 351/2018 | Utviklingsavdelingen Skuterløype langs FV 98 forbi Grenveien 1-2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS Normaskin Tana | Journaldato: 12.02.2018 | RegistryNumber: 1097/2018 | Utviklingsavdelingen Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for Gávesluokta/Gavesluft og Kaldbakknes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Josvald Sabbasen | Journaldato: 09.01.2018 | RegistryNumber: 302/2018 | Utviklingsavdelingen Fylkesmannens uttalelse - henvendelse fra Tana kommune vedrørende skredkartlegging av skuterløype 13 Hanadalen og flytting av løype til Hanadalen naturreservat http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tandberg, Anders | Journaldato: 15.01.2018 | RegistryNumber: 524/2018 | Utviklingsavdelingen Utsatt svarfrist - detaljregulering Gavelsluft og Kaldbakknes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Hallen, Iris Rita | Journaldato: 09.01.2018 | RegistryNumber: 299/2018 | Utviklingsavdelingen Uttalelse til detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft og Kaldbakknes, gnr 18 - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffk - Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 05.01.2018 | RegistryNumber: 182/2018 | Utviklingsavdelingen Skuterløypa 14 gjennom Hanadalen i Tana kommune: Skredkartlegging og vurdering av alternativ trasé http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen m.fl. | Journaldato: 29.12.2017 | RegistryNumber: 11247/2017 | Utviklingsavdelingen Svar på søknad om utsatt høringsfrist http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Nilssen | Journaldato: 09.01.2018 | RegistryNumber: 165/2018 | Utviklingsavdelingen Rustefjelbma og Boftsa bygdelag og Algasvarre bygdelag - søknad om utsatt høringsfrist http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Agnar Nilssen | Journaldato: 05.01.2018 | RegistryNumber: 164/2018 | Utviklingsavdelingen Innspill til detaljregulering for Gávesluokta/Gavesluft og Kaldbakknes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Hatteland Jens Eide | Journaldato: 04.01.2018 | RegistryNumber: 115/2018 | Utviklingsavdelingen Vedrørende offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Gavesluokta/Gavesluft og Kaldbakknes - Innsigelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 04.01.2018 | RegistryNumber: 106/2018 | Utviklingsavdelingen Høringsuttalelse fra TF, detaljreg. av Kaldbakknes og Gaveskuft http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanavassdragets fiskeforvaltning | Journaldato: 22.12.2017 | RegistryNumber: 11237/2017 | Utviklingsavdelingen Innspill til havneplan for Smalfjord http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Ivar Åsfjell | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 1484/2018 | Utviklingsavdelingen Application to produce report from Tana salmon ecology http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Niemelä Eero | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 2213/2018 | Utviklingsavdelingen Presisering av krav i instruks for medlemmer av skadefellingslaget i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sveinung Killi | Journaldato: 29.12.2017 | RegistryNumber: 11130/2017 | Utviklingsavdelingen Søknad om delfinansiering hos Jodduprosjektet, til å lage ny Tanaårbok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana historielag - Erna Fjelldahl | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 2203/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om tilskudd Joddu prosjekt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samisk videregående skole v/ Mette Anti Gaup | Journaldato: 15.03.2018 | RegistryNumber: 2202/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad prosjektmidler - Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Aslaksen, Lisa Monica | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 2196/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad - "Joddu: samarbeidsmottak for laks" http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Kommune - Sonja Guttorm | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 2189/2018 | Utviklingsavdelingen Bekreftelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martha Solveig Tapio | Journaldato: 23.02.2018 | RegistryNumber: 1625/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad - Joddu - prosjektsøknad Buođđun http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DeanuInstituhtta | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 2188/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad på Joddu midler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Boftsa oppvekstsenter | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 2187/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn til Masjokdalen 273 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathias Kollstrøm | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 1294/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om frie midler gjennom "Joddu-samarbeidsarena for laks" http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beskenjargilisearvi Beskenjarg grendelag | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 2159/2018 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer AMU 130218 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120015 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 1143/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Valg av adressetilleggsnavn til Masjokdalen 234 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein O. Kollstrøm m.fl. | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 1293/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om prosjektmidler - Joddu- samarbeidsarena for laks http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/121030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dalabogi Guovlu v/ Klemet Turi | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 2158/2018 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 150218 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120001 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 1129/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Valg av adressetilleggsnavn til Masjokdalen 106 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lena Irene Iversen og Yngve O. Kollstrøm | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 1292/2018 | Utviklingsavdelingen Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav skanning | Journaldato: 31.01.2018 | RegistryNumber: 980/2018 | Tana bibliotek Budsjett for skadefellingslaget 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116782 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2017 | RegistryNumber: 9234/2017 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 120218 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120000 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 1128/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Valg av adressetilleggsnavn til Masjokmoen 43 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Jakola og Karl-Erik Mäntyjärvi | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 1290/2018 | Utviklingsavdelingen Tilsagn om tilskudd til Varig lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav Tana | Journaldato: 26.01.2018 | RegistryNumber: 888/2018 | Tana bibliotek Referatsaker/Orienteringer ADU 010218 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119632 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 760/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for Masjokmoen 33 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oluf Bakken | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 1289/2018 | Utviklingsavdelingen Tilsagn om tilskudd til Varig lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav Tana | Journaldato: 12.01.2018 | RegistryNumber: 481/2018 | Tana bibliotek Referatsaker/Orienteringer FSK 010218 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119631 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 759/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Avtale om kjøp av bilder til bruk i prosjektet "Joddu- samarbeidsarena for laks" (Kjell Harald Sæther). http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell H. Sæther | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 2102/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn til Tanafjordveien 1678 og 1681 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Helgesen Kokko | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 1288/2018 | Utviklingsavdelingen Avtale om kjøp av bilder til bruk i prosjektet "Joddu-samarbeidsarena for laks" (Kjell Magne Johnsen) http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Johnsen | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 2099/2018 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 300118 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119629 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2018 | RegistryNumber: 757/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Valg av adressetilleggsnavn til Tanafjordveien 1190 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente og Joleiv Hagalid | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 1286/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad frie midler fra Joddu prosjekt til bacheloroppgave om Tanavassdraget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sonja Lydia Pedersen | Journaldato: 07.03.2018 | RegistryNumber: 1996/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for Tanafjordveien 887 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Mäntyjärvi og Eirik Johansen | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 1285/2018 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer UNG 131217 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118401 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2018 | RegistryNumber: 10851/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Utlysning av prosjektmidler gjennom prosjektet "Joddu-samarbeidsarena for laks". Søknadsfrist: 15. mars. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Til lag og foreninger i Tana (se adresseliste) | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 1511/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for Tanafjordveien 1578 og 1586 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vilgunn Johansen | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 1283/2018 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 141217 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118251 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2018 | RegistryNumber: 10701/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Filmer om tradisjonelt laksefiske.- bruk i prosjektet "Joddu" http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Govvas Film og mediaproduksjon AS | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 1510/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for Tanafjordveien 1176 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Kollstrøm | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 1282/2018 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for Tanafjordveien 1516 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunhild og Morten Blien | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 1281/2018 | Utviklingsavdelingen Samarbeidsarena for laks i Tana - utbetaling jf tidligere tilsagnsbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/120263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 13.02.2018 | RegistryNumber: 1391/2018 | Utviklingsavdelingen