Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Valg av adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Even Eriksen | Journaldato: 22.09.2017 | RegistryNumber: 8507/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav E. Johansen | Journaldato: 21.09.2017 | RegistryNumber: 8438/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 15/80 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein O. Kollstrøm | Journaldato: 07.09.2017 | RegistryNumber: 7981/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 7 bnr. 50 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans-Ole Porsanger | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7756/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 27 bnr. 9 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellila Terje Johan | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7755/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 20 bnr. 123 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Sabbasen | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7753/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr.37 bnr.83 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Kristine Andreassen | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7750/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 15 bnr. 1 fnr. 11 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Serine Kjølås | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7748/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 18 bnr.315 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lise Lavre | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7747/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 38 bnr. 59 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Andreas Olsen Erke | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7742/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr.7 bnr. 121 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åse Marie Anthi | Journaldato: 31.08.2017 | RegistryNumber: 7741/2017 | Utviklingsavdelingen Adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nancy Porsanger | Journaldato: 29.08.2017 | RegistryNumber: 7736/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 27/9 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Johan Ellila | Journaldato: 22.08.2017 | RegistryNumber: 7468/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 15/8/17 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eli Sabbasen | Journaldato: 21.08.2017 | RegistryNumber: 7443/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 37/83 Skipagurra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Kristine Andreassen | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 7131/2017 | Utviklingsavdelingen Adressetilleggsnavn g/b nr 15/1/11 - Holmfjell http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Serine Kjølås | Journaldato: 04.08.2017 | RegistryNumber: 7054/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lise Lavre | Journaldato: 13.07.2017 | RegistryNumber: 6770/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Andreas Olsen Erke | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 6625/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Raili Elina Guttorm | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 6624/2017 | Utviklingsavdelingen Kart http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Mathis Gaup | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 6623/2017 | Utviklingsavdelingen Kart http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åge Børresen | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 6622/2017 | Utviklingsavdelingen 16/00868-31 - Prosesskrift http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Erna Larsen | Journaldato: 22.09.2017 | RegistryNumber: 8491/2017 | Utviklingsavdelingen Forkynning og beslutning - Hålogaland lagmannsrett http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Erna Larsen | Journaldato: 22.09.2017 | RegistryNumber: 8490/2017 | Utviklingsavdelingen Varsel om at lagmannsretten overveier å nekte anken fremmet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hålogaland lagmannsrett | Journaldato: 17.08.2017 | RegistryNumber: 7352/2017 | Utviklingsavdelingen Tana kommune - kvensk navn på Tana bru - foreløpig tilråding http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Språkrådet | Journaldato: 14.07.2017 | RegistryNumber: 6778/2017 | Utviklingsavdelingen 16/00868-28 - Motpartens bemerkninger til anketilsvar - Sak nr 16-069448TVI-INFI - Tana kommune - prosessoppdrag - påstand om ugyldig vedtak - Hjalmar Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Erna Larsen | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 7167/2017 | Utviklingsavdelingen Stedsnavnskilting og veinavnskilting langs hovedveistrekningene i Tana: Orientering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana kvenforening/Tenon kveeniseura ved Alf Steinar Børresen | Journaldato: 13.07.2017 | RegistryNumber: 6733/2017 | Utviklingsavdelingen 16/00868-29 - Oversendingsbrev - Sak nr 16-069448TVI-INFI - Tana kommune - prosessoppdrag - påstand om ugyldig vedtak - Hjalmar Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Erna Larsen | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 7166/2017 | Utviklingsavdelingen Vedrørende skilting Rustefjelbma og kartgrenser http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Anita Biti-Helander | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 6588/2017 | Utviklingsavdelingen Anketilsvar http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Erna Larsen | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 6846/2017 | Utviklingsavdelingen Skuterløype 2B Lákšjohka - Gárppejohguolbba: Klagebehandling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark justis- og samfunnsavdeling | Journaldato: 03.10.2017 | RegistryNumber: 8674/2017 | Utviklingsavdelingen Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 25.09.2017 | RegistryNumber: 8522/2017 | Utviklingsavdelingen Scooter Løype Grenveien 1-2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS Normaskin Tana | Journaldato: 22.09.2017 | RegistryNumber: 8480/2017 | Utviklingsavdelingen Skredkartlegging Hanadalen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 18.09.2017 | RegistryNumber: 8326/2017 | Utviklingsavdelingen 17/1120-2 Tilbud om festekontrakt for fuglekikkerskjul - Kaldbakknes i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bø Erik | Journaldato: 02.08.2017 | RegistryNumber: 6930/2017 | Utviklingsavdelingen 17/1120-2 Tilbud om festekontrakt for fuglekikkerskjul - Kaldbakknes i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Bø Erik | Journaldato: 28.07.2017 | RegistryNumber: 6929/2017 | Utviklingsavdelingen Vedtak om etablering av øyeblikkelig døgntilbud - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset | Journaldato: 19.09.2017 | RegistryNumber: 8379/2017 | Rådmannen Faktura ammunisjon for bjørnekurs http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Neiden & Omegn JFF | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 6850/2017 | Utviklingsavdelingen Avtale / Kontrakt skytebane http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana jeger- og fiskeforening | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 6849/2017 | Utviklingsavdelingen Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Skanning | Journaldato: 15.08.2017 | RegistryNumber: 7300/2017 | Tana bibliotek Faktura http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana jeger- og fiskeforening | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 6848/2017 | Utviklingsavdelingen Delegering etter viltlovens § 35, 1. ledd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 6813/2017 | Utviklingsavdelingen Juridisk bistand http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 6597/2017 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnhild Stock | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 8984/2017 | Personalavdelingen Vedrørende stiling som prosjektleder/konsulent ID 631 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natasa Djukic m.fl. | Journaldato: 11.09.2017 | RegistryNumber: 7922/2017 | Personalavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 280917 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115853 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 8305/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Lønn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnhild Stock | Journaldato: 30.08.2017 | RegistryNumber: 7757/2017 | Personalavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 270917 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115852 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 8304/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnhild Stock | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 7328/2017 | Personalavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 260917 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115851 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 8303/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnhild Stock | Journaldato: 18.08.2017 | RegistryNumber: 7326/2017 | Personalavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 310817 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115108 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 7560/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Ang. svar på ansettelsesbrev - Stilling som prosjekt/kulturkonsulent http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Iversen | Journaldato: 24.07.2017 | RegistryNumber: 6880/2017 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Iversen | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 6731/2017 | Personalavdelingen Analyseperiode 26.09.17 - 29.09.17 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 8945/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Iversen | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 6717/2017 | Personalavdelingen Analyseperiode 26. - 29.9.2017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 06.10.2017 | RegistryNumber: 8921/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Uttalelse HTV FF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Tana | Journaldato: 13.07.2017 | RegistryNumber: 6719/2017 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 8953/2017 | Personalavdelingen Analyseperiode 26.09.17 - 29.09.17 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 8815/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Foreløpig svar http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peter Nyberg m.fl. | Journaldato: 10.10.2017 | RegistryNumber: 8901/2017 | Personalavdelingen Analyseperiode 12.09.17 - 15.09.17 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 03.10.2017 | RegistryNumber: 8702/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen ID 605 - utlysningstekst http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana kommune nettside m.fl. | Journaldato: 29.09.2017 | RegistryNumber: 8538/2017 | Personalavdelingen SR 187/16 Sirpmá skuvla 2016-17 - Melding om sluttutbetaling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 20.09.2017 | RegistryNumber: 8417/2017 | Rådmannen Oppfølging av konsesjonssak - konsesjonsloven § 19 - eiendommen 3/2 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 20.09.2017 | RegistryNumber: 8420/2017 | Utviklingsavdelingen ID 651 - off. søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: media | Journaldato: 10.10.2017 | RegistryNumber: 8900/2017 | Personalavdelingen Resultat fra FHI-Grunnvann-prosjekt/ vannverk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 28.09.2017 | RegistryNumber: 8575/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen ID 651 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: søkere m.fl. | Journaldato: 09.10.2017 | RegistryNumber: 8890/2017 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petra Turet Olsen | Journaldato: 21.09.2017 | RegistryNumber: 8185/2017 | Personalavdelingen Resultat fra FHI-Grunnvann-prosjekt/ Skipagurra vannverk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 19.09.2017 | RegistryNumber: 8394/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen CV http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 8828/2017 | Personalavdelingen Resultat fra FHI-Grunnvann-prosjekt/ Båteng vannverk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 19.09.2017 | RegistryNumber: 8393/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Foreløpig svar ID 605 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petra Turet Olsen | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 7333/2017 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2017 | RegistryNumber: 8766/2017 | Personalavdelingen Avvikslogg helse- pleie og omsorg mai- august 2017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115588 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 8040/2017 | Rådmannen Analyseperiode 12. - 15.9.2017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 18.09.2017 | RegistryNumber: 8322/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen ID 605 - offentlig søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: media | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 7246/2017 | Personalavdelingen vedrørende søknad på stilling - søknaden ikke offentliggjøres http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 8823/2017 | Personalavdelingen Analyseperiode 16.8. - 29.8.2017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 14.09.2017 | RegistryNumber: 8198/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen ID 605 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 16.08.2017 | RegistryNumber: 7242/2017 | Personalavdelingen Søknad http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 8822/2017 | Personalavdelingen Foreløpig svar i forvaltningssak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 8678/2017 | Utviklingsavdelingen Offentliggjøring av opptellingsvalgstyret valgprotokoll for Østre valgkrets - Sametingsvalget 2017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 21.09.2017 | RegistryNumber: 8155/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Analyseperiode 16.8. - 29.8.2017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 14.09.2017 | RegistryNumber: 8196/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2017 | RegistryNumber: 6939/2017 | Personalavdelingen Vedlegg / Korrigering til søknad - Dok 38 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 8820/2017 | Personalavdelingen Foreløpig svar i forvaltningssak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark | Journaldato: 02.10.2017 | RegistryNumber: 8677/2017 | Utviklingsavdelingen Analyseperiode 29.8. - 1.9.2017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 14.09.2017 | RegistryNumber: 8193/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Forhåndsstemmer mottatt etter fristen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eskil Wie Furunes | Journaldato: 13.09.2017 | RegistryNumber: 8165/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Retur av ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jill Anne Aslaksen | Journaldato: 21.08.2017 | RegistryNumber: 7442/2017 | Personalavdelingen ID 605 - Fast 100% stilling som kommuneoverlege http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana kommunes nettside | Journaldato: 12.07.2017 | RegistryNumber: 6403/2017 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 8819/2017 | Personalavdelingen Saksfremlegg - Klage på kommunens vedtak, Salamonsen og Bønå http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Edel Olsen AS | Journaldato: 18.09.2017 | RegistryNumber: 8312/2017 | Utviklingsavdelingen Analyseperiode 29.8. - 1.9.2017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 14.09.2017 | RegistryNumber: 8192/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Valgannonse "Her kan du stemme" - oppdatert informasjon fra Frantz http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frantz | Journaldato: 12.09.2017 | RegistryNumber: 8091/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Guttorm | Journaldato: 15.08.2017 | RegistryNumber: 7301/2017 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/116366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2017 | RegistryNumber: 8818/2017 | Personalavdelingen Saksforelegg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edel Olsen | Journaldato: 13.09.2017 | RegistryNumber: 8163/2017 | Utviklingsavdelingen Ny forskrift om opptelling av stemmesedler ved valg til Storting og kommunestyre i 2017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement | Journaldato: 12.09.2017 | RegistryNumber: 8065/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Analyseperiode 23.08.17 - 26.08.17 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/115256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 29.08.2017 | RegistryNumber: 7708/2017 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen