Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Sluttrapportering- tilskudd til samarbeidsarena for laks i Tana (2017-2018) http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miiljødirektoratet | Journaldato: 28.01.2019 | RegistryNumber: 742/2019 | Utviklingsavdelingen Status frie prosjektmidler, Joddu-prosjektet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Arne Olsen | Journaldato: 07.01.2019 | RegistryNumber: 107/2019 | Utviklingsavdelingen Rapport - Laksen trenger ro - med regnskap http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Somby | Journaldato: 07.01.2019 | RegistryNumber: 104/2019 | Utviklingsavdelingen Rapport fra Joddu-prosjekt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samisk videregående skole | Journaldato: 04.01.2019 | RegistryNumber: 70/2019 | Utviklingsavdelingen Utbetalingsanmodning og oversikt regnskap, fjerde kvartal, Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 04.01.2019 | RegistryNumber: 57/2019 | Utviklingsavdelingen Innkalling til møte i styringsgruppa- prosjektet Joddu- samarbeidsarena for laks (2017-2018)- onsdag 16.02.2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: styringsgruppa- prosjektet | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 26/2019 | Utviklingsavdelingen Søknad om tilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beskenjargilisearvi/Beskenjarg grendelag | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 25/2019 | Utviklingsavdelingen Buođđun-raporta 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DeanuInstituhtta | Journaldato: 31.12.2018 | RegistryNumber: 11855/2018 | Utviklingsavdelingen Rapport for jodduprosjekt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samisk videregående skole Karasjok - Mette Anti Gaup | Journaldato: 31.12.2018 | RegistryNumber: 11853/2018 | Utviklingsavdelingen Rapport Joddu-prosjekt Deanu sameskole http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deanu sámeskuvla | Journaldato: 28.12.2018 | RegistryNumber: 11845/2018 | Utviklingsavdelingen Mellomrapportering fra Tana historielag/årbok-komitéen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ernafjelldahl@gmail.com | Journaldato: 28.12.2018 | RegistryNumber: 11844/2018 | Utviklingsavdelingen Utbetaling av tilskudd til Tana årboka http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hjørdis Pedersen | Journaldato: 28.12.2018 | RegistryNumber: 11836/2018 | Utviklingsavdelingen Mellomrapportering fra Tana historielag/årbok-komitéen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erna Fjelldahl | Journaldato: 28.12.2018 | RegistryNumber: 11835/2018 | Utviklingsavdelingen Jodduprosjekt Laksefiske øvre Karasjohka. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Solbakken | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 11723/2018 | Utviklingsavdelingen Buođđun-raporta 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DeanuInstituhtta | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 11722/2018 | Utviklingsavdelingen Bruk av Joddu- materiale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karine Pedersen | Journaldato: 18.12.2018 | RegistryNumber: 11571/2018 | Utviklingsavdelingen Buođđun-raporta 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DeanuInstituhtta | Journaldato: 17.12.2018 | RegistryNumber: 11506/2018 | Utviklingsavdelingen Rapportering- Joddu- 4 kvartal http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 29.11.2018 | RegistryNumber: 10918/2018 | Utviklingsavdelingen Refusjonskrav høsten 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 28.11.2018 | RegistryNumber: 10883/2018 | Utviklingsavdelingen Joddu- samarbeidsarena for laks- tilskuddsmidler for 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 30.11.2018 | RegistryNumber: 10866/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om vegskilt langs vei - Birkestrand - Austertana i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 662/2019 | Utviklingsavdelingen Stedsnavnskilting av bygda Skuvgi/Birkestrand og øvrige bygder langs FV 890 og FV 98 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 430/2019 | Utviklingsavdelingen Politisk uttalelse om stedsnavnskilting http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 30.11.2018 | RegistryNumber: 10896/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Politisk uttalelse om stedsnavnskilting langs fv. 98 - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129372 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 10509/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Stedsnavnskilting langs FV 98 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 20.11.2018 | RegistryNumber: 10439/2018 | Utviklingsavdelingen Vedrørende omgjøring av fritidsbolig til bolig på eiendom 12/107 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Trosten Sæther | Journaldato: 14.12.2018 | RegistryNumber: 11303/2018 | Utviklingsavdelingen Skuterløype 2B Lákšjohka - Gárppejohguolbba http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131288 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 549/2019 | Utviklingsavdelingen Skuterløypene i Tana og reinbeitedistrikt 9: Referat fra møte http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 9 Čorgaš / Oarje Deatnu ved leder Nils Arvid Guttorm | Journaldato: 21.01.2019 | RegistryNumber: 487/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 050219 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131022 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 284/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 310119 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130912 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 174/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer VAS 310119 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130913 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 175/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer ADU 310119 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131324 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 585/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 230119 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130911 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 173/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 131218 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129773 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 10910/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 291118 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129378 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 10515/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 281118 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129377 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 10514/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Felles miljøforvaltning langs Tanaelva - Interreg - søknad om forlengelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ian.jawahir@tromsfylke.no | Journaldato: 04.02.2019 | RegistryNumber: 928/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 271118 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129375 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 10512/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Tana River Interreg project /Applying for a prolongation http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NVE Region Nord | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 927/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 151118 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128982 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 10119/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Utbetalingsanvisning Tana kommune - Tilskudd til prosjektet "Joint Environmental Management of the Tana river" http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 926/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 011118 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128358 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 9485/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Tana River Interreg project /Applying for a prolongation http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 918/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 301018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128357 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 9484/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Tana River Interreg project /Applying for a prolongation http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hoseth Knut Ivar Aune' m.fl. | Journaldato: 31.01.2019 | RegistryNumber: 917/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer VAS 011118 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128359 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 9486/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Felles miljøforvaltning- endringer i budsjett og finansieringsplan http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 28.01.2019 | RegistryNumber: 789/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 241018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128279 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 9406/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Tana River Interreg project/ The protocol from last meeting with signatures http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ilona Grekelä | Journaldato: 25.01.2019 | RegistryNumber: 763/2019 | Utviklingsavdelingen Resipientovervåking av avløpsutslipp til Tanavassdraget 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturtjenester i Nord | Journaldato: 25.01.2019 | RegistryNumber: 752/2019 | Utviklingsavdelingen Avvikling av skadefellingslaget i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark m.fl. | Journaldato: 07.01.2019 | RegistryNumber: 35/2019 | Utviklingsavdelingen Utbetalingsanmodning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 24.01.2019 | RegistryNumber: 736/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av feilsendt skjøte i forbindelse med sikringssak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 653/2019 | Utviklingsavdelingen Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav skanning | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 10487/2018 | Tana bibliotek Melding om utbetaling av midler til konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 15.11.2018 | RegistryNumber: 10456/2018 | Utviklingsavdelingen Utbetalingsanmodning. Tilskudd til prosjektet "Joint Environmental Management of the Tana river"- 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda | Journaldato: 25.01.2019 | RegistryNumber: 652/2019 | Utviklingsavdelingen Statlig medvirkning til utvidelse av Sieiddáguoika olgoguovlu/Seidastryket friluftsområde: Utbetalingsinformasjon http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 11716/2018 | Utviklingsavdelingen Interreg-prosjektet "Felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget (2017-2019")- endringer i norsk budsjett og finansieringsplan. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 24.01.2019 | RegistryNumber: 603/2019 | Utviklingsavdelingen Sieiddáguoika olgoguovlu/Seidastryket friluftsområde: Ettersending av matrikkelbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 11088/2018 | Utviklingsavdelingen Melding om at saken er avsluttet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Krokmogen Marit | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 11061/2018 | Utviklingsavdelingen Interreg-prosjekt "Joint environmental management of the river Tana": søknad om endring i finansieringsplan for norsk partner. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 15.01.2019 | RegistryNumber: 348/2019 | Utviklingsavdelingen Tilleggsspørsmål - økonomi- Interreg prosjekt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 14.01.2019 | RegistryNumber: 330/2019 | Utviklingsavdelingen Etablering av Sieiddáguoika olgoguovlu/ Seidastryket friluftsområde: Oversendelse av tinglyste skjøter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 10928/2018 | Utviklingsavdelingen Bruksnavnet Brantvold som adressetilleggsnavn i Tana kommune: Tilråding http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge | Journaldato: 08.02.2019 | RegistryNumber: 1160/2019 | Utviklingsavdelingen Tana Interreg I- Felles mljøforvaltning langs Tanavassdraget- utbetaling av tilskudd- Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark- Miljøvernavdelingen | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 285/2019 | Utviklingsavdelingen Tana Interreg I- Felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget- utbetaling av tilskudd til Tanavassdragets fiskeforvaltning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tanavassdragets fiskeforvaltning | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 289/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0123 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 865/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Bruksnavnet Savioniemi som adressetilleggsnavn: Tilråding http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvensk stedsnavntjeneste / Paikannimipalvelus | Journaldato: 04.02.2019 | RegistryNumber: 1036/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0124 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 864/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Tana Interreg I- "Felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget"- utbetaling til Karasjok kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 283/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0607 v2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 863/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Interreg-prosjektet "Joint environmental management of the river Tana" - egenandel/egenfinansiering Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 03.01.2019 | RegistryNumber: 27/2019 | Utviklingsavdelingen Bruksnavn som adressetilleggsnavn: G/bnr. 17/43 i Rustefjelbma og g/bnr. 35/14 i Luftjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131566 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | RegistryNumber: 827/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0607 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 862/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Oppsummering av arbeidsmøte den 14.12.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tanavassdragets fiskeforvaltning | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 11720/2018 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0681 v2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 861/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Bruksnavn som adressetilleggsnavn i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge m.fl. | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 786/2019 | Utviklingsavdelingen Rapport resipientundersøkelse Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Muladal | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 11441/2018 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0682 v2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 860/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Søknad om bruk av bruksnavn som adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kari Elisabeth Samuelsen og Benn Larsen | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 10996/2018 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0756 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 859/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Valg av adressetilleggsnavn for g/bnr. 35/14 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sirkka Liisa Bønå | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 10997/2018 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-1075 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 858/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1076 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 857/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Sikring av Sieiddáguoika olguguovlu/Seidastryket friluftslivsområde: Utbetalingsanmodning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/118413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 06.12.2018 | RegistryNumber: 10863/2017 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-1089 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 856/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1320 v2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 855/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1321 v2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 854/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1477 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 14.01.2019 | RegistryNumber: 293/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1478 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 10.01.2019 | RegistryNumber: 204/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1479 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 10.01.2019 | RegistryNumber: 203/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1476 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 09.01.2019 | RegistryNumber: 186/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1481 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 09.01.2019 | RegistryNumber: 185/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyseperiode 21.11. - 14.12.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 18.12.2018 | RegistryNumber: 11561/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyseperiode 21.11. - 14.12.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 18.12.2018 | RegistryNumber: 11560/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapporter 18-1307 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 11392/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1306 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 11390/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1320 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 11312/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1321 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/130175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 11311/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 18-1304 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/129889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 11026/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen