Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Status- frie prosjektmidler- Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 9182/2018 | Utviklingsavdelingen Brev 2 Om Tanaårboka 2019 Disponering av tildelte midler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanaårboka 2019 - Erna Fjelldahl | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 9133/2018 | Utviklingsavdelingen Oversikt over hvordan årbokkomitéen har disponert tildelte midler fra Jodduprosjektet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanaårboka 2019 Erna Fjelldahl | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 9096/2018 | Utviklingsavdelingen Navneskilt ved krysset i Masjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Lise Harjo Akerhei | Journaldato: 29.08.2018 | RegistryNumber: 7909/2018 | Utviklingsavdelingen joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DeanuInstituhtta | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 9053/2018 | Utviklingsavdelingen Pressemelding: Prosjektet "Joddu-samarbeidsarena for laks" inviterer til konferanse om tanalaksen, 13.-14. november 2018. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Til media | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 8986/2018 | Utviklingsavdelingen Joddu prosjekt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Boftsa oppvekstsenter | Journaldato: 03.10.2018 | RegistryNumber: 8994/2018 | Utviklingsavdelingen Vedr. tilskudd fra frie prosjektmidler- Deanu Instituhtta http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deanu Instituhtta | Journaldato: 09.10.2018 | RegistryNumber: 8989/2018 | Utviklingsavdelingen Bekreftelse på det kvenske navnet Väylänmukka i Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thormod Holti | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 9266/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbakemelding på tilbud- tekniske tjenester til konferansen " Laksen og laksefisket i Tanavassdraget". http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) | Journaldato: 28.09.2018 | RegistryNumber: 8811/2018 | Utviklingsavdelingen Aksept av tilbud på tekniske tjenester- seminar "Laksefiske Tanavassdraget" http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2018 | RegistryNumber: 8767/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 34/5: Søndre Petterlund http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Pedersen | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8528/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 21/2: Šuoššjohka http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Egil Joks | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8524/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 21/3: Šuoššjohka http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Berit Tunkvist m.fl. | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8523/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Deanu Insituhtta: anmodning om opplysninger. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aage Solbakk | Journaldato: 24.09.2018 | RegistryNumber: 8699/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 10/9: Geavgŋoaisuolu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild M. og Arild Måsø | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8522/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om fritidshytte i Luftjok i år 2001 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Rask | Journaldato: 26.07.2018 | RegistryNumber: 6783/2018 | Utviklingsavdelingen The Conference "The Tana Salmon and salmon fishing in the Tana River", Nove 13-14th. 2018- conference brochures. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Centre for Economic Development, Transport and the Environment, Laplland (ELY) | Journaldato: 26.09.2018 | RegistryNumber: 8695/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 34/63: Petterlund nordre http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tobias Ellila | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8529/2018 | Utviklingsavdelingen Joddu-prosjektet: tilskudd til undervisningsformål http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skolene | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 8678/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 10/24: Bildán og Olderkroken http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torfinn Halvari | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8520/2018 | Utviklingsavdelingen Joddu prosjektet - søknad om midler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Máret Guhttor | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 8644/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 7/3: Geavgŋoaivi og Forsholmen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Evjen Anthi | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8513/2018 | Utviklingsavdelingen Tilskudd fra Joddu-prosjektet- frie prosjektmidler- Deanu Insituhtta: anmodning om opplysninger. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deanu Instituhtta | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 8596/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 7/15 og 6/17: Bievrrá og Bievramyra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Erik Varsi | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8502/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsetting av bruksnavn på g/bnr. 6/36 og 7/47: Øvre Laksnes og Vuolit Bievrrá/Bievramo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Guttorm | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8426/2018 | Utviklingsavdelingen Konferansen "Laksen og laksefisket i Tanavassdraget": dekning av utgifter. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Se adresseliste | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8400/2018 | Utviklingsavdelingen Invitation to the conference: "The Tana Salmon and salmon fishing in the river Tana", November 13th- 14th. 2018, Karasjok, Norway. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Centre for Economic Development, Transport and Environment, Lapland (ELY) | Journaldato: 13.09.2018 | RegistryNumber: 8348/2018 | Utviklingsavdelingen Invitasjon og program for konferansen "Laksen og laksefisket i Tanavassdraget", tirsdag 13.-onsdag 14. november 2018, Karasjok. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Se adresseliste | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8342/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av navn på g/bnr. 6/28: Laksnesli http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maret Alehtta Guhttor m.fl. | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8415/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 6/4, 6/24 og 6/34: Laksnes, Øvre Laksnes og Nordre Laksnes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Andreas Varsi | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8412/2018 | Utviklingsavdelingen Søknad om midler - Jodduprosjekt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Fridtjof Solbakken | Journaldato: 11.09.2018 | RegistryNumber: 8346/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av bruksnavn på g/bnr. 6/25 og 6/27: Rássemielli/Gressmo og Russeskaret http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak Per Persen Varsi | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8410/2018 | Utviklingsavdelingen Rapport - Tilskudd fra Joddu-prosjektet - Undervisningsformål Karasjok skole http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 05.09.2018 | RegistryNumber: 8149/2018 | Utviklingsavdelingen Bestilling av annonse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ságat AS m.fl. | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8409/2018 | Utviklingsavdelingen Utbetalingsanmodning og økonomirapport, andre kvartal, Joddu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 8091/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av navn på g/bnr. 38/43: Suolugáddi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hánsa Mággá | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8406/2018 | Utviklingsavdelingen Fastsatt skrivemåte av navn på g/bnr. 6/12: Bajit Bievrrá og Øvre Bievra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Gunnar Guttorm | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8405/2018 | Utviklingsavdelingen Joddu prosjektet - søknad om midler http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deatnogatte Samiid Searvi - Tanabredden Sameforening | Journaldato: 22.08.2018 | RegistryNumber: 7619/2018 | Utviklingsavdelingen Ang veinavn Kulpukantie http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Lise Harjo Akerhei | Journaldato: 03.09.2018 | RegistryNumber: 8005/2018 | Utviklingsavdelingen Tilbud tolkeanlegg og tolking 13. og 14. november 2018, versjon 2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Kommune - Anne Smeland | Journaldato: 16.08.2018 | RegistryNumber: 7434/2018 | Utviklingsavdelingen Melding om vedtak , to bruksnavn i Deanu gielda/Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 29.08.2018 | RegistryNumber: 7902/2018 | Utviklingsavdelingen Samarbeidsarena for laks i Tana - utbetaling jf tidligere tilsagnsbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 16.07.2018 | RegistryNumber: 6612/2018 | Utviklingsavdelingen Invitasjon til konferanse: "Laksen og laksefisket i Tanavassdraget", tirsdag 13.- onsdag 14. november 2018. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Se adresseliste | Journaldato: 17.07.2018 | RegistryNumber: 6207/2018 | Utviklingsavdelingen Delrapportering per 15.07.2018 på tilsagn om tilskudd til samarbeidsarena for laks i Tana. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/124926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 6054/2018 | Utviklingsavdelingen Snøskuterløypene i Tana kommune: Leveranse av digitale filer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 8840/2018 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer U-råd 190918 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127259 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 8386/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 270918 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126940 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 8067/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer VAS 130918 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127058 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 8185/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 130918 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126939 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 8066/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav skanning | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 9278/2018 | Tana bibliotek Referatsaker/Orienteringer HUN 120918 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126723 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 7850/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 110918 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126722 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 7849/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 230818 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125908 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 28.08.2018 | RegistryNumber: 7036/2018 | Økonomi og serviceavdelingen Matrikkelbrev for g/bnr. 37/188, Guioka http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martha Solveig Tapio | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 7901/2018 | Utviklingsavdelingen Matrikkelbrev og tinglyst skjøte for g/bnr. 36/152 og 36/153 i Sieiddá/Seida http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Ståle Tapio | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 7898/2018 | Utviklingsavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 6533/2018 | Utviklingsavdelingen Interreg-prosjekt "Joint environmental management of the river Tana": søknad om endring i finansieringsplan for norsk partner. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 17.09.2018 | RegistryNumber: 8411/2018 | Utviklingsavdelingen Tana River Interreg project /Invitation to a Steering group meeting in Utsjoki http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grekelä Ilona | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 7288/2018 | Utviklingsavdelingen Avtale om naturtypekartlegging i Tana 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ecofact | Journaldato: 20.07.2018 | RegistryNumber: 6792/2018 | Utviklingsavdelingen Avtale om naturtypekartlegging i Tana 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ecofact Nord AS | Journaldato: 26.07.2018 | RegistryNumber: 6746/2018 | Utviklingsavdelingen Revidert tilbud - naturtypekartlegging Tana 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ecofact Nord AS | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 6745/2018 | Utviklingsavdelingen Vedrørende søknad på stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.07.2018 | RegistryNumber: 6764/2018 | Personalavdelingen Tilbud naturtypekartlegging i Tana 2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ecofact Nord AS | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 6744/2018 | Utviklingsavdelingen Bestilling av annonse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ávvir m.fl. | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 6510/2018 | Utviklingsavdelingen Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde er vedtatt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen m.fl. | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 6503/2018 | Utviklingsavdelingen Rydding av områder ved Sommervann og Hánnojávrrit. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana skiskytterlag ved Otto Daniloff | Journaldato: 24.08.2018 | RegistryNumber: 7623/2018 | Utviklingsavdelingen Ansettelsessak - virksomhetsleder for avdeling for helse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/119609 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 737/2018 | Rådmannen Vedrørende søknad på stilling - ID 695 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy-Edgard Westberg m.fl. | Journaldato: 26.09.2018 | RegistryNumber: 8744/2018 | Personalavdelingen Bruk av midler bevilget til kulturskolen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126967 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2018 | RegistryNumber: 8094/2018 | Rådmannen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale - utgått http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Halonen | Journaldato: 25.09.2018 | RegistryNumber: 8216/2018 | Personalavdelingen Kursbevis http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2018 | RegistryNumber: 8688/2018 | Personalavdelingen Oversendelse av utbetalingsbrev for lån nr. 20180273 i Kommunalbanken. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken - Åse Kristensen | Journaldato: 13.07.2018 | RegistryNumber: 6520/2018 | Rådmannen Analyseperiode 17.9. - 1.10.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 05.10.2018 | RegistryNumber: 9057/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Uttalelse HTV FF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Tana | Journaldato: 06.09.2018 | RegistryNumber: 8200/2018 | Personalavdelingen Vedrørende helsefagarbeiderstilling ID 707 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olesia Suarez Aikio m.fl. | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 7876/2018 | Personalavdelingen Utbetalingsanmodning Tilskudd 2018 "nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse" Vedtak - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 18.07.2018 | RegistryNumber: 6444/2018 | Utviklingsavdelingen Analyseperiode 17.9. - 1.10.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 05.10.2018 | RegistryNumber: 9056/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Vitnemål Høgskolen i Narvik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2018 | RegistryNumber: 7921/2018 | Personalavdelingen Analyseperiode 11. - 14.9.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 8642/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen ID 695 - offentlig søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: media | Journaldato: 04.09.2018 | RegistryNumber: 7885/2018 | Personalavdelingen Foreløpig svar - ID 707 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Line Jensen m.fl. | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7325/2018 | Personalavdelingen Analyseperiode 11. - 14.9.2018 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 20.09.2018 | RegistryNumber: 8641/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Attester og vitnemål http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Halonen | Journaldato: 28.08.2018 | RegistryNumber: 7830/2018 | Personalavdelingen ID 707 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: søkere m.fl. | Journaldato: 21.08.2018 | RegistryNumber: 7322/2018 | Personalavdelingen Tana vannområde - samarbeid om vannområdekoordinator (2019-2021). http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 9183/2018 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0860 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 10.09.2018 | RegistryNumber: 8256/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Innstilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 03.09.2018 | RegistryNumber: 7824/2018 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 7274/2018 | Personalavdelingen Tana vannområde- samarbeid om vannområdekoordinator (2019-2021). http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 02.10.2018 | RegistryNumber: 8856/2018 | Utviklingsavdelingen Vedrørende klage på vedtak fra Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen | Journaldato: 18.09.2018 | RegistryNumber: 8552/2018 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0854 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 03.09.2018 | RegistryNumber: 7996/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 7262/2018 | Personalavdelingen Bestilling av annonse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ságat AS m.fl. | Journaldato: 04.10.2018 | RegistryNumber: 8960/2018 | Utviklingsavdelingen NVEs tilbakemelding problemer med stikkrenne under Fv264 på Skjånes - Gamvik kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/127679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektoratet Region Nord | Journaldato: 26.09.2018 | RegistryNumber: 8806/2018 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 18-0853 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 03.09.2018 | RegistryNumber: 7995/2018 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2018 | RegistryNumber: 7226/2018 | Personalavdelingen Foreløpig svar - Klage på vedtak om avkortning av produksjonstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/125644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen | Journaldato: 19.07.2018 | RegistryNumber: 6772/2018 | Utviklingsavdelingen Foreløpig svar i forvaltningssak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/128124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 9251/2018 | Utviklingsavdelingen Foreløpig svar - ID 695 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/126173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johannes Persen Anti m.fl. | Journaldato: 20.08.2018 | RegistryNumber: 7301/2018 | Personalavdelingen