Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Anmodning om utvidet høringsfrist http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Hakala, Elina | Journaldato: 08.08.2019 | RegistryNumber: 7534/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse fra Kystverket -Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2019-2035 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket Troms og Finnmark | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 7405/2019 | Utviklingsavdelingen Klage på behandling av kommuneplanens arealdel http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barents Seaweed as ved Kåre Breivik | Journaldato: 25.07.2019 | RegistryNumber: 7275/2019 | Utviklingsavdelingen Tilbakemelding, høring kommuneplanens arealdel 2019-2035, høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varanger kraft | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 7237/2019 | Utviklingsavdelingen Kommuneplanens arealdel 2019 - 2035 for Tana kommune - Anmodning om forlenget høringsfrist http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 6777/2019 | Utviklingsavdelingen Søknad om utsatt høringsfrist - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2019-2035 Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 6768/2019 | Utviklingsavdelingen Kommuneplanens arealdel 2019-2035 Tana kommune - Høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: post@dirmin.no | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 6767/2019 | Utviklingsavdelingen Kommuneplanens arealdel 2019 - 2035 for Tana kommune - Anmodning om forlenget høringsfrist http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffk - Løvik, Annbjørg | Journaldato: 08.07.2019 | RegistryNumber: 6725/2019 | Utviklingsavdelingen 19/02832-1 - Kommuneplanens arealdel 2019-2035 for Tana kommune - Anmodning om forlenget høringsfrist http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning - Åshild Grønlien Østmoe | Journaldato: 05.07.2019 | RegistryNumber: 6660/2019 | Utviklingsavdelingen Ang fsk sak om arealdelen. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barents Seaweed as ved Kåre Breivik | Journaldato: 05.07.2019 | RegistryNumber: 6658/2019 | Utviklingsavdelingen Søknad om utsatt høringsfrist - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2019-2035 Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Roska Jim Einar | Journaldato: 05.07.2019 | RegistryNumber: 6651/2019 | Utviklingsavdelingen Kommuneplanens arealdel 2019-2035 for Tana kommune - Anmodning om forlenget høringsfrist 30.08.2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Brenna, Oddvar | Journaldato: 08.07.2019 | RegistryNumber: 6639/2019 | Utviklingsavdelingen Kommuneplanens arealdel 2019-2035 for Tana kommune - Anmodning om forlenget høringsfrist http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Brenna, Oddvar | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 6533/2019 | Utviklingsavdelingen Plassering av nye stednavnskilt i Tana kommune: Kartskisser http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 6520/2019 | Utviklingsavdelingen Bestilling av annonse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ávvir m.fl. | Journaldato: 03.07.2019 | RegistryNumber: 6430/2019 | Utviklingsavdelingen Kommuneplanens arealdel 2019-2035 Tana kommune - Høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: I henhold til adresseliste | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 6412/2019 | Utviklingsavdelingen Ang fsk sak om arealdelen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Breivik | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 5969/2019 | Utviklingsavdelingen Innspill til Formannskapets møte 20. juni 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingunn Foslund og Jon Are Erikstad | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 5934/2019 | Utviklingsavdelingen Plassering av nye stednavnskilt i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5331/2019 | Utviklingsavdelingen Arealplan http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestertana kapell og bygdelag ved Hjørdis Pedersen | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 5907/2019 | Utviklingsavdelingen Vedrørende politisk uttalelse om stedsnavnskilting for Boftsa og Holmfjell http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5330/2019 | Utviklingsavdelingen Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136271 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 5532/2019 | Utviklingsavdelingen Innspill til ny arealbruk av eiendommer Vestertana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Gundersen | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 4586/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 200619 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136426 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 5687/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 130619 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136083 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 5344/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer VAS 030619 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135728 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 4990/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 030619 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135727 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 4989/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 040619 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135232 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 4494/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer VAS 230519 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135228 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 4490/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 230519 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135226 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 4488/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 270319 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132968 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2232/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 040419 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133498 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2762/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 260319 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132967 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2231/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Avslag på søknad om forebyggende felling av jerv http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 14.06.2019 | RegistryNumber: 5730/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer ADU 210319 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132728 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1992/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Søknad om forebyggende skadefelling på jerv http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trom og Finnmark | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 5320/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 210319 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132727 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1991/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Arbeid med utbedring av vandringshindre i Interreg-prosjektet "Felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget 2017-20" http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NVE anlegg v/Rudi Thomassen | Journaldato: 27.06.2019 | RegistryNumber: 6235/2019 | Utviklingsavdelingen Vedrørende forskudd på reisekostnader http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hermann Sotkajærvi | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 5298/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer VAS 210319 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132730 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1994/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Endret innvilget tilskudd - Tana og Nesseby skadefellingslag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 5189/2019 | Utviklingsavdelingen Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav Tana m.fl. | Journaldato: 02.08.2019 | RegistryNumber: 7415/2019 | Tana bibliotek Tilsagn om tilskudd til Varig lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav Tana | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 6769/2019 | Tana bibliotek Revidert vedlegg til Tjenesteavtale 11 mellom Finnmarkssykehuset og Tana kommune, samt overordnet ROS-analyse Finnmarkssykehuset http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset HF | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 6366/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse vedrørende detaljregulering for Tanabru sentrum http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi/Sametinget | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 7141/2019 | Utviklingsavdelingen Samordnet høringsuttalelse til detaljregulering for Tanabru sentrum http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 6565/2019 | Utviklingsavdelingen NVEs uttalelse Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Tanabru sentrum http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektoratet | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 6318/2019 | Utviklingsavdelingen Vedrørende søknad om stilling - ID 793 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Johansen m.fl. | Journaldato: 26.07.2019 | RegistryNumber: 7058/2019 | Personalavdelingen Detaljregulering for Tanabru sentrum: Utsatt høringsfrist http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/ Iris Jæger | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 6303/2019 | Utviklingsavdelingen Foreløpig svar - ID 793 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nicole Nordby m.fl. | Journaldato: 26.07.2019 | RegistryNumber: 7233/2019 | Personalavdelingen Uttalelse til detaljregulering for Tanabru sentrum - gnr 13 - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffk - Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 6223/2019 | Utviklingsavdelingen ID 793 - utvidet søkerliste, 3.gang - ny http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: søkere m.fl. | Journaldato: 26.07.2019 | RegistryNumber: 7224/2019 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 7205/2019 | Personalavdelingen Høringsuttalelser ang Detaljregulering for Tanabru sentrum http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robert Gjølberg | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 6181/2019 | Utviklingsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 7202/2019 | Personalavdelingen Feilsendt - erstatt Statens vegvesens nylig sendte dokument 19/7085-8 med 19/7085-9 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Pedersen Marit Helene | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 5983/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alette Vestly | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 7377/2019 | Personalavdelingen Trekker søknad http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Østerberg | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 7056/2019 | Personalavdelingen Innsigelse - detaljregulering for Tanabru sentrum http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 5982/2019 | Utviklingsavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alette Vestly | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 7037/2019 | Personalavdelingen ID 793 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: søkere m.fl. | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 7003/2019 | Personalavdelingen Retur av ansettelsesbrev - tar stillingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nadezda Smelror | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 6760/2019 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 6785/2019 | Personalavdelingen ID 793 - utlysningstekst http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana nettside m.fl. | Journaldato: 08.07.2019 | RegistryNumber: 6607/2019 | Personalavdelingen Detaljregulering for Tana bru sentrum - Høring http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136457 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 5718/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nadezda (Nadja) Smelror | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 6395/2019 | Personalavdelingen tar ikke stillingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond-Eirik Nilsen | Journaldato: 03.07.2019 | RegistryNumber: 6588/2019 | Personalavdelingen Foreløpig svar - ID 792 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nadezda (Nadja) Smelror m.fl. | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 5771/2019 | Personalavdelingen Gjelder: Detaljregulering for Tanabru sentrum http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Gull og Sølvsmie AS | Journaldato: 12.06.2019 | RegistryNumber: 5590/2019 | Utviklingsavdelingen Matrikkelbrev for gnr. 13 bnr. 33 og kopi av tinglyste dokumenter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Ingrid Smuk Rolstad Willy Tormod Rolstad | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 4361/2019 | Utviklingsavdelingen Tar ikke stillingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klaudia Matis | Journaldato: 26.06.2019 | RegistryNumber: 6308/2019 | Personalavdelingen ID 792 - 3.gang, utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: søkere m.fl. | Journaldato: 21.06.2019 | RegistryNumber: 5769/2019 | Personalavdelingen Detaljregulering for Tana bru sentrum, offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varanger kraft | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 5132/2019 | Utviklingsavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klaudia Matis | Journaldato: 24.06.2019 | RegistryNumber: 5631/2019 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 5755/2019 | Personalavdelingen Detaljregulering for Tanabru sentrum: Høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grunneiere/naboer til reguleringsområdet | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4640/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - tar stillingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Jorunn Leonhardsen | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 6036/2019 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 5638/2019 | Personalavdelingen Detaljregulering for Tanabru sentrum: Høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135333 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4595/2019 | Utviklingsavdelingen Lønnsslipp for Juni 2 - 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2019 | RegistryNumber: 5935/2019 | Personalavdelingen Retur av ansettelsesbrev - tar stillingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Anne Sara Utsi | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5300/2019 | Personalavdelingen Bestilling av annonse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ávvir m.fl. | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 4587/2019 | Utviklingsavdelingen Perletursti til Rullesteinsfjæra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torhop og Tarmfjord Bygdelag | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 6677/2019 | Utviklingsavdelingen Diplomer, attester om utdanning og ansiennitet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | RegistryNumber: 5870/2019 | Personalavdelingen Retur av ansettelse - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alette Vestly | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 5134/2019 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond-Eirik Nilsen | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 5582/2019 | Personalavdelingen Perletursti til Rullesteinsfjæra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torhop og Tarmfjord bygdelag ved Jørn Nielsen | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5279/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - tar i mot stilling med forbehold http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Somby Persen | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 5061/2019 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Jorunn Leonhardsen | Journaldato: 20.06.2019 | RegistryNumber: 5640/2019 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alette Vestly | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 4539/2019 | Personalavdelingen Retur av ansettelsesbrev - tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Somby Persen | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 5058/2019 | Personalavdelingen Attester og vitnemål http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4744/2019 | Personalavdelingen Detaljregulering for Tanabru sentrum: Offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133043 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2307/2019 | Utviklingsavdelingen Foreløpig svar - ID 793 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alette Vestly m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4643/2019 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Anne Sara Utsi | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4537/2019 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale - ny http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Somby Persen | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4485/2019 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale - utgår http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martti Raudas | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 3396/2019 | Personalavdelingen ID 793 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: søkere m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4632/2019 | Personalavdelingen Attester http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Anne Sara Utsi | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 4696/2019 | Personalavdelingen ID 792 - utlysningstekst, 3.gang http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana nettside m.fl. | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 4548/2019 | Personalavdelingen