Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Valg av adressetilleggsnavn for gnr.11 bnr.2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragna Eli Aslaksen | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 4009/2019 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn - gnr 11 bnr 2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragna Eli Aslaksen | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3991/2019 | Utviklingsavdelingen Bestilling av annonse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ávvir | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 3648/2019 | Utviklingsavdelingen Bestilling av annonse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ságat AS m.fl. | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3641/2019 | Utviklingsavdelingen Tilskudd til folkemøter om laks, våren 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 14.03.2019 | RegistryNumber: 915/2019 | Utviklingsavdelingen Plassering av nye stednavnskilt i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5331/2019 | Utviklingsavdelingen Vedrørende politisk uttalelse om stedsnavnskilting for Boftsa og Holmfjell http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5330/2019 | Utviklingsavdelingen Innspill til ny arealbruk av eiendommer Vestertana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Gundersen | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 4586/2019 | Utviklingsavdelingen Innspill til kommuneplanens arealdel for gårdsnummer 40/27 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ánne Mággá Wigelius | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 3870/2019 | Utviklingsavdelingen innspill kommuneplanens arealdel http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Betsi | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 3865/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 270319 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132968 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2232/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 040419 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133498 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2762/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 260319 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132967 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2231/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer ADU 210319 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132728 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1992/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Søknad om forebyggende skadefelling på jerv http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trom og Finnmark | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 5320/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 210319 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132727 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1991/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Vedrørende forskudd på reisekostnader http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hermann Sotkajærvi | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 5298/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer VAS 210319 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132730 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 1994/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Endret innvilget tilskudd - Tana og Nesseby skadefellingslag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 31.05.2019 | RegistryNumber: 5189/2019 | Utviklingsavdelingen Anmodning om delutbetaling til Interreg prosjektet IR17-02 Tana River http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsfylke - Ian Jawahir | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 4220/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 140219 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/131844 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 1105/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Vedlegg til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, saksnr 2019/1087 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dispensasjonutvalget, Tana kommune | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5086/2019 | Utviklingsavdelingen Hastesak- Tana Interreg I- konkurransegrunnlag- resipientundersøkelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 3350/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Klage på tilskudd til tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget tas ikke til følge - oversendes Miljødirektoratet for endelig avgjørelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 4168/2019 | Utviklingsavdelingen Tidsskjema- Interreg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 3349/2019 | Utviklingsavdelingen Klage på innvilget tilskudd - Tana og Nesseby skadefellingslag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 4015/2019 | Utviklingsavdelingen Innvilget tilskudd - Tana og Nesseby skadefellingslag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 16.04.2019 | RegistryNumber: 3667/2019 | Utviklingsavdelingen Refusjonskrav - Lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav skanning | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 4084/2019 | Tana bibliotek Tilsagn om tilskudd til Varig lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Finnmark | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 3580/2019 | Tana bibliotek Matrikkelbrev for gnr. 13 bnr. 33 og kopi av tinglyste dokumenter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Ingrid Smuk Rolstad Willy Tormod Rolstad | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 4361/2019 | Utviklingsavdelingen Detaljregulering for Tana bru sentrum, offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varanger kraft | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 5132/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 4353/2019 | Utviklingsavdelingen Detaljregulering for Tanabru sentrum: Høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grunneiere/naboer til reguleringsområdet | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4640/2019 | Utviklingsavdelingen Kopi av tinglyst skjøte for eiendom gnr/bnr 13/102 til utlevering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alfhild Ellinor Sørum | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 4036/2019 | Utviklingsavdelingen Detaljregulering for Tanabru sentrum: Høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135333 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4595/2019 | Utviklingsavdelingen Kopi av tinglyst dokument for gnr. 13 bnr. 57 til utlevering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona-Lill Iversen | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 4035/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - tar stillingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Anne Sara Utsi | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5300/2019 | Personalavdelingen Bestilling av annonse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ávvir m.fl. | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 4587/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4018/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelse - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alette Vestly | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 5134/2019 | Personalavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4017/2019 | Utviklingsavdelingen Detaljregulering for Tanabru sentrum: Utvidelse av Indre Finnmark Tingrett http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Næringsdrift AS v/ Alfred Larsen | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 2846/2019 | Utviklingsavdelingen Perletursti til Rullesteinsfjæra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torhop og Tarmfjord bygdelag ved Jørn Nielsen | Journaldato: 04.06.2019 | RegistryNumber: 5279/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - tar i mot stilling med forbehold http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Somby Persen | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 5061/2019 | Personalavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4016/2019 | Utviklingsavdelingen Detaljregulering for Tanabru sentrum: Kommentarer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana hotell og camping v/ Kjetil Andersen Balto | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 2845/2019 | Utviklingsavdelingen Innkalling til årsmøte i Finnmark Friluftsråd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Post Perletur | Journaldato: 03.05.2019 | RegistryNumber: 4125/2019 | Utviklingsavdelingen Skjøte for gnr. 13 bnr. 346 i 2025 Tana kommune til tinglysing http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 3993/2019 | Utviklingsavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alette Vestly | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 4539/2019 | Personalavdelingen Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3976/2019 | Utviklingsavdelingen Aksept - Finansiering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak@ffk.no | Journaldato: 24.04.2019 | RegistryNumber: 3812/2019 | Rådmannen Uttalelse til varsel om oppstart- ny utvidelse av planområdet for detaljregulering for Tanabru sentrum -adkomst til nasjonalt laksesenter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Pedersen Marit Helene | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 2455/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Somby Persen | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 5058/2019 | Personalavdelingen Attester og vitnemål http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4744/2019 | Personalavdelingen Detaljregulering for Tanabru sentrum: Offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133043 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2307/2019 | Utviklingsavdelingen Kjøpekontrakt g/b nr 13/33 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Ingrid Smuk og Willy Tormod Rolstad | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3738/2019 | Utviklingsavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Anne Sara Utsi | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4537/2019 | Personalavdelingen Foreløpig svar - ID 793 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alette Vestly m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4643/2019 | Personalavdelingen Kjøpekontrakt g/b nr 13/346 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Ingrid Smuk og Willy Tormod Rolstad | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3737/2019 | Utviklingsavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale - ny http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Somby Persen | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4485/2019 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale - utgår http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martti Raudas | Journaldato: 15.05.2019 | RegistryNumber: 3396/2019 | Personalavdelingen Kjøpekontrakt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alfhild Ellinor Sørum | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 3736/2019 | Utviklingsavdelingen Innspill til detaljregulering for Tanabru sentrum - gnr 13 - utvidelse av planområdet for atkomst til nasjonalt laksesenter i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/132936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 2200/2019 | Utviklingsavdelingen ID 793 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: søkere m.fl. | Journaldato: 20.05.2019 | RegistryNumber: 4632/2019 | Personalavdelingen Attester http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Anne Sara Utsi | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 4696/2019 | Personalavdelingen Tillegg til festekontrakt for gnr. 13 bnr. 57 i 2025 Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 3723/2019 | Utviklingsavdelingen ID 792 - utlysningstekst, 3.gang http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana nettside m.fl. | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 4548/2019 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 4500/2019 | Personalavdelingen Skjøte til tinglysing for gnr/bnr: 13/346; 13/33 og 13/102 i 2025 Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 3720/2019 | Utviklingsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 4557/2019 | Personalavdelingen Kopi av tinglyst dokument for gnr. 13 bnr. 101 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sonja Kristine H Guttorm John Olav Guttorm | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 2867/2019 | Utviklingsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 4543/2019 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2019 | RegistryNumber: 4158/2019 | Personalavdelingen Invitasjon til høringskonferanse om oppdatering av planprogram og hovedutfordringer for Finnmark og Norsk-Finsk vannregion http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 15.04.2019 | RegistryNumber: 3625/2019 | Utviklingsavdelingen Kopi av tinglyst dokument for gnr. 13 bnr. 108 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset HF Saksarkivet | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 2865/2019 | Utviklingsavdelingen Lønnskrav http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 4451/2019 | Rådmannen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 4062/2019 | Personalavdelingen Eksisterende byggverk ved Njuorggánvuopmi: Orientering om saksgangen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fefo - Huru Kari m.fl. | Journaldato: 05.04.2019 | RegistryNumber: 2833/2019 | Utviklingsavdelingen Kopi av tinglyst dokument for gnr. 13 bnr. 227 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset HF Saksarkivet | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 2864/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jill Anne Aslaksen | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 4428/2019 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 4045/2019 | Personalavdelingen Kopi av tinglyst dokument for gnr. 13 bnr. 228 i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset HF Saksarkivet | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 2863/2019 | Utviklingsavdelingen Attestasjon http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 2437/2019 | Utviklingsavdelingen Ang min søknad på 50 % stilling. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilly Sarre | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 4082/2019 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 4044/2019 | Personalavdelingen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 28.03.2019 | RegistryNumber: 2838/2019 | Utviklingsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 4042/2019 | Personalavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot tilbud om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Sabbasen | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3971/2019 | Personalavdelingen Purring på innsending av års budsjett 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark og Troms | Journaldato: 09.04.2019 | RegistryNumber: 3410/2019 | Rådmannen Retur av tinglyst dokument http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 2460/2019 | Utviklingsavdelingen Kopi av tinglyst dokument http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/136008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Olsen | Journaldato: 07.06.2019 | RegistryNumber: 5269/2019 | Utviklingsavdelingen ID 792 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134699 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner m.fl. | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 3963/2019 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.04.2019 | RegistryNumber: 4000/2019 | Personalavdelingen Purring på innsending av års budsjett 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Larsen, Espen | Journaldato: 09.04.2019 | RegistryNumber: 3391/2019 | Rådmannen Kopi av tinglyst dokument for gnr/bnr 13/222 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/133175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eldbjørg Jørgensen | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 2439/2019 | Utviklingsavdelingen Godkjent valgliste for Senterpartiet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana Senterparti v/tillitsvalgt Jon Erland Balto | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 4976/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bygg- og anleggsavdeling | Journaldato: 28.05.2019 | RegistryNumber: 5102/2019 | Utviklingsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3941/2019 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 3943/2019 | Personalavdelingen Vedrørende stilling som konsulent ved Tana hjemmetjenester http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/134450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Line Jensen m.fl. | Journaldato: 25.04.2019 | RegistryNumber: 3714/2019 | Personalavdelingen