Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Høringsuttalelse - kommunens arealplan 2019-2023 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 7 | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 9598/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 121119 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141318 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 10579/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 291119 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140786 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 10047/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 281119 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141122 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 10383/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 221119 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140876 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 10137/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 141119 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140673 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 9934/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 051119 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140483 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 9744/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 311019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140369 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 9630/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Ber om refusjon for arbeid utført av NVE-Anlegg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 11159/2019 | Utviklingsavdelingen Tilsagn om tilskudd til Varig lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 270/2020 | Økonomi og serviceavdelingen Detaljregulering for Tanabru sentrum: Sluttbehandling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140909 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 10170/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 19-1475 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 37/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 19-1476 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 36/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 19-1474 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 28/2020 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 19-1307 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10843/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 19-1308 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10842/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Utdanningsstipend helsesykepleierstudent - Siv Irene Stranden http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Irene Stranden | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 105/2020 | Rådmannen Analyserapport 19-1393 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10601/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Utdanningsstipend helsesykepleierstudent - Une Astrup http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Une Astrup | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 98/2020 | Rådmannen Analyserapport 19-1292 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10600/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen bekreftelse på utgifter stipend Siv I Stranden og Une Astrup http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ivar Stranden | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 103/2020 | Rådmannen Analyserapport 19-1184 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 10083/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Bekreftelse på studieplass http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Trosten m.fl. | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 89/2020 | Rådmannen Tilleggsbevilgning - Tilskudd til bredbåndsutbygging 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffk - Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 10941/2019 | Informasjons- og serviceavdelingen Analyserapport 19-1168 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 10010/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Avtale om kjøp av hovedveileder til helsesykepleier studiet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Trosten | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 84/2020 | Avdeling for helsetjenester Tilsagnsbrev Deanu gielda Tana kommune Rustefjelbma Sjursjok - Tilskudd til høyhastighetsbredbånd 2019 kroner 1 310 000 (bredbåndstilskudd) http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffk - Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 10520/2019 | Informasjons- og serviceavdelingen Analyserapport 19-1167 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 10009/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Påmelding http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karoline Voktor Pedersen | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 10885/2019 | Rådmannen Analyserapport 19-1161 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 9948/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Påmelding til helsesykepleierutdanning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodø Kommune - Karoline Malin Reinvik | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 10795/2019 | Rådmannen Svar på høring - Mindre endring av Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 10552/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 19-1160 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 9858/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen HS studiet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lenvik kommune | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 10778/2019 | Rådmannen Uttalelse vedrørende mindre endring av detaljregulering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi/Sametinget | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 10545/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 19-1108 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 9618/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Påmelding http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vardø Kommune - Inghild Ridola | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 10488/2019 | Rådmannen Innspill til mindre endring av detaljregulering for Corroguolbba boligområde http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 10390/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse til mindre endring av Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde - gnr 13/1 og 13/28 - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 10381/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av Avtale om endring i arbeidsforhold http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Irene Stranden | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10216/2019 | Personalavdelingen Innspill til høring - mindre endring av detaljregulering for Corroguolbba boligområde i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10177/2019 | Utviklingsavdelingen Avtale om endring av ansettelsesforhold http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Irene Stranden | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 9986/2019 | Personalavdelingen Budsjettregulering 3 - 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141098 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 10359/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Utdanningsstipend helsesykepleierutdanning- Siv Stranden http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Irene Stranden | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 9995/2019 | Rådmannen Mindre endring av Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde: Høring http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Plan- og kulturvernavdelingen m.fl. | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 9763/2019 | Utviklingsavdelingen Utdanningsstipend helsesykepleier - Siv Stranden, vedlegg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siv Irene Stranden | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 9997/2019 | Rådmannen Anmodning om innbetaling for andel til prosjektstilling i vannområdet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 11070/2019 | Utviklingsavdelingen Tilbud på gjeldsbrevlån http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP Banken AS | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 9913/2019 | Rådmannen Anmodning om utbetaling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 11069/2019 | Utviklingsavdelingen Kommunalbankens lånetilbud http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken AS | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 9911/2019 | Rådmannen Valg av politisk representant til vannområdeutvalget. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140906 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 10167/2019 | Utviklingsavdelingen Tertialrapport 2. tertial 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140626 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 9887/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Oversendelse av høringsuttalelser for "Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru: Høring og offentlig ettersyn" http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elkem Tana AS v/ Rune Martinussen m.fl. | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 10754/2019 | Utviklingsavdelingen Låneopptak 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken m.fl. | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 9762/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Tana kommune -Finnmark - Høringssvar for detaljregulering for kvartsittbrudd ved Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 9483/2019 | Utviklingsavdelingen Endelig opptelling og valgoppgjør - Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139042 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 8303/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Foreløpig svar ID 773 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Brit Aslaksen m.fl. | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 195/2020 | Personalavdelingen ID 773 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjioner m.fl. | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 194/2020 | Personalavdelingen Foreløpig svar ID 774 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katarina Johansen m.fl. | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 199/2020 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 190/2020 | Personalavdelingen Svar på samhandlingsavvik - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 121/2020 | Rådmannen RE 21/19 Næring 2019 - Deanu gielda - Tana kommune - Prosjekt: Utvikling av Torhop havn og etablering av sikkerhetsløsning for havneområder http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi Sametinget | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 11219/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen 13/326 - Melding om endring av ansvarsrett/ny ansvarsrett http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 10950/2019 | Utviklingsavdelingen Melding om kreditering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 10790/2019 | Økonomi og serviceavdelingen ID 774 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner m.fl. | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 197/2020 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 188/2020 | Personalavdelingen Samordnet høringsuttalelse til detaljregulering for Holmfjell arena i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 11149/2019 | Utviklingsavdelingen gbnr 13/326 - Melding om endring av ansvarsrett http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 10867/2019 | Utviklingsavdelingen Samhandlingsavvik - Melding om uønskede samhandlingshendelser mellom kommunene og Helse Finnmark HF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehus | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10596/2019 | Rådmannen Trekk foretatt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 10242/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 186/2020 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 146/2020 | Personalavdelingen Uttalelse vedrørende høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Holmfjell arena, Deanu gielda/Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi Sametinget | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 11148/2019 | Utviklingsavdelingen 2018/222 - Tana Tannklinikk - Ansvarsrett Malerarbeider http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hnas - Johannes Eriksson | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 10852/2019 | Utviklingsavdelingen Samhandlingsavvik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehus | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 10595/2019 | Rådmannen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 136/2020 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 137/2020 | Personalavdelingen Behandling av detaljregulering for Holmfjell Arena etter høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana motorklubb v/ Morten Blien m.fl. | Journaldato: 24.12.2019 | RegistryNumber: 11088/2019 | Utviklingsavdelingen 13/326 - Svar på melding om endring av ansvarsretter, endring av tiltaksklasse for brannsikkerhet til klasse 1 og oppdatering av gjennomføringsplan. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 9309/2019 | Utviklingsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 94/2020 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 95/2020 | Personalavdelingen Uttalelse til detaljregulering for Holmfjell arena http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Ballo og Torstein Emanuelsen | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 10995/2019 | Utviklingsavdelingen Melding om uønskede samhandlingshendelser http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 9996/2019 | Tana sykehjem Ad byggesak 2018/222 - Tana tannklinikk - Melding om endring av ansvarsretter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 9460/2019 | Utviklingsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 43/2020 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 11292/2019 | Personalavdelingen Innsigelse - Holmfjell arena http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Raymond Hildonen | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 10982/2019 | Utviklingsavdelingen Vedrørende stilling som pedagogisk leder ved Boftsa barnehage http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Stina m.fl. | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 9801/2019 | Personalavdelingen Tana tannklinikk - Melding om endring av ansvarsretter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 9448/2019 | Utviklingsavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 21/2020 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 11261/2019 | Personalavdelingen NVE fremmer innsigelse - Detaljregulering for Holmfjell Arena -Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektoratet | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 10930/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Berit Hætta Guttorm | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 9798/2019 | Personalavdelingen ID 774 - utlysningstekst, 3. gangs utlysning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana kommune hjemmeside m.fl. | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 11167/2019 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 11290/2019 | Personalavdelingen Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Holmfjell Arena - gnr 15/1/35, 15/121 med flere - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/141666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 10927/2019 | Utviklingsavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling - 50% fast http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riikka Kosola | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 9916/2019 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Berit Hætta Guttorm | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 9662/2019 | Personalavdelingen Vedrørende sykepleierstilling ved Tana hjemmetjenester http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alison Davidson m.fl. | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 9658/2019 | Personalavdelingen Rapport 3. tertial 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/142356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svbht - Tove Karin Andersen | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 297/2020 | Personalavdelingen