Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Sluttraport fra Tana historielag/Årbok-komiteen for Tanaårboka 2019, http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana historielag | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 9017/2019 | Utviklingsavdelingen Svar - søknad om bruk av grustak til leirduebane - gnr 29/1/17 - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Johansen Jan Erik | Journaldato: 03.10.2019 | RegistryNumber: 9173/2019 | Utviklingsavdelingen Arealplan til høring - henvendelse i dag om utsettelse av høringsfrist. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8243/2019 | Utviklingsavdelingen Anmodning om ytterligere utsettelse av høringsfristen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8245/2019 | Utviklingsavdelingen Innsigelser til Kommuneplanens arealdel http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leavvajoga ja Rastigaissa Samesiida LRS ved Thoralf Henriksen | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8812/2019 | Utviklingsavdelingen UTTALELSE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR TANA KOMMUNE - FRA REINBEITEDISTRIKT 17 - KARASJOK ØST http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johannes Mattis Anti | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8777/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse til kommuneplanens arealdel for Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 13 lfjordfjellet | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8776/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse til kommuneplanens arealdel for Tana kommune - Innsigelse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8531/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse vedrørende kommuneplanens arealdel http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aina Pavel | Journaldato: 12.09.2019 | RegistryNumber: 8530/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2019-2035 - Tana kommune - Høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 8230/2019 | Utviklingsavdelingen Vedrørende henvendelse i dag om utsettelse av høringsfrist. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 8228/2019 | Utviklingsavdelingen Høringsuttalelse - Kommuneplanens arealdel 2019-2035 Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Henriksen Steinar | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 8210/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2019-2035 - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffk | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 8205/2019 | Utviklingsavdelingen Anmodning om ytterligere utsettelse av høringsfristen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 8202/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse til arealplan http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 9 Čorgaš / Oarje Deatnu ved leder Nils Arvid Guttorm | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8198/2019 | Utviklingsavdelingen Svar på offentlig ettersyn-kommuneplanens arealdel 2019-2035 Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen | Journaldato: 16.08.2019 | RegistryNumber: 7783/2019 | Utviklingsavdelingen Svar - Anmodning om utvidet høringsfrist, deres ref. 2012/2274 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 16.08.2019 | RegistryNumber: 7779/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse til høring om arealplan http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: corgas oarje-deatnu | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 7624/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse - Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viktoria Viktorovna Nilsen | Journaldato: 12.08.2019 | RegistryNumber: 7577/2019 | Utviklingsavdelingen Anmodning om utvidet høringsfrist http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Hakala, Elina | Journaldato: 08.08.2019 | RegistryNumber: 7534/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse fra Kystverket -Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2019-2035 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket Troms og Finnmark | Journaldato: 01.08.2019 | RegistryNumber: 7405/2019 | Utviklingsavdelingen Klage på behandling av kommuneplanens arealdel http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barents Seaweed as ved Kåre Breivik | Journaldato: 25.07.2019 | RegistryNumber: 7275/2019 | Utviklingsavdelingen Tilbakemelding, høring kommuneplanens arealdel 2019-2035, høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varanger kraft | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 7237/2019 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 220819 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138470 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 7731/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 050619 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/135234 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 4496/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Troms og Finnmark | Journaldato: 09.10.2019 | RegistryNumber: 9323/2019 | Informasjons- og serviceavdelingen Tilsagn om tilskudd til Varig lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Tiltak Troms og Finnmark | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 9014/2019 | Tana bibliotek Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav Tana m.fl. | Journaldato: 02.08.2019 | RegistryNumber: 7415/2019 | Tana bibliotek 5/1 - Status i sak, ulovlighetsoppfølging av gamme ved Gáhpatjohka http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 26.09.2019 | RegistryNumber: 8818/2019 | Utviklingsavdelingen Uttalelse vedrørende detaljregulering for Tanabru sentrum http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi/Sametinget | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 7141/2019 | Utviklingsavdelingen ID 793 - utvidet søkerliste, 3.gang - ny http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: søkere m.fl. | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7745/2019 | Personalavdelingen Vedrørende søknad om stilling - ID 793 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Johansen m.fl. | Journaldato: 26.07.2019 | RegistryNumber: 7058/2019 | Personalavdelingen Foreløpig svar - ID 793 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nicole Nordby m.fl. | Journaldato: 26.07.2019 | RegistryNumber: 7233/2019 | Personalavdelingen ID 793 - utvidet søkerliste, 3.gang - ny http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: søkere m.fl. | Journaldato: 26.07.2019 | RegistryNumber: 7224/2019 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 7205/2019 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 7202/2019 | Personalavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alette Vestly | Journaldato: 31.07.2019 | RegistryNumber: 7377/2019 | Personalavdelingen Trekker søknad http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Østerberg | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 7056/2019 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alette Vestly | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 7037/2019 | Personalavdelingen ID 793 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: søkere m.fl. | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 7003/2019 | Personalavdelingen Søknad om utbygging av bredband på strekningen Rustefjelbma - Sjursjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138012 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 7273/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Vedrørende turløype til Rullesteinsfjæra og Perletur. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ságat | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 8565/2019 | Utviklingsavdelingen Perletursti til Rullesteinsfjæra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torhop og Tarmfjord Bygdelag | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 6677/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 19-1018 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 9363/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 19-1019 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 11.10.2019 | RegistryNumber: 9362/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 19-1013 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 9009/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 19-1012 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 9006/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyserapport 19-1011 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 9002/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyseperiode 5. - 18.9.2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8804/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Analyseperiode 3. - 6.9.2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 8555/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Studieplass - helsesykepleier http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berlevåg kommune | Journaldato: 11.09.2019 | RegistryNumber: 8511/2019 | Rådmannen Analyserapport 19-0911 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 8409/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Oppdatering av vannforvaltningsplan med tiltaksprogram – Miljømål og miljøtiltak for vannforekomster i sammenslått Troms og Finnmark vannregion og Norsk-Finsk vannregion http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffk | Journaldato: 27.09.2019 | RegistryNumber: 9023/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 19-0910 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 05.09.2019 | RegistryNumber: 8387/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Påmelding desentralisert helsesykepleierutdanning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjemnes helsestasjon | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 8310/2019 | Rådmannen Melding om nedriving av byggverk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidar Varsi | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8811/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 19-0907 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8366/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Tilbud om deltagelse til helsesykepleierutdanning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Irene Stranden | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8248/2019 | Rådmannen Klagebehandling - Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dispensasjonsutvalget | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 7949/2019 | Utviklingsavdelingen NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for kvartsittbrudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/140012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektoratet | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 9273/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 19-0906 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8365/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Tilbud om deltagelse til helsesykepleierutdanning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Dørum | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 8247/2019 | Rådmannen Foreløpig svar i forbindelse med klage - vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dispensasjonsutvalget | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 7140/2019 | Utviklingsavdelingen ELKEMSAKEN - TILLEGG TIL VÅR HØRINGSUTTALELSE I SAKEN http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 7 Rákkonjárgá | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 9258/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 19-0800 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8353/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Ang påmelding desentralisert helsesykepleierutdanning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjemnes Kommune - Marianne Stenberg | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 8191/2019 | Rådmannen Klage - "Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2019" http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dispensasjonsutvalget | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 7034/2019 | Utviklingsavdelingen ELKEM TANA - UTVIDELSE AV GRUVENE I AUSTERTANA - HØRINGSUTTALELSE FRA REINDRIFTEN D7 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rákkonjárga D 7 | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8807/2019 | Utviklingsavdelingen Analyserapport 19-0799 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 04.09.2019 | RegistryNumber: 8352/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Påmelding desentralisert helsesykepleierutdanning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjemnes Kommune - Marianne Stenberg | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8075/2019 | Rådmannen Fylkestingsvalget 2019 i Troms og Finnmark - Pakking og forsendelse av valgmateriell http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesvalgstyret i Troms og Finnmar | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 8092/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Høringsuttalelse til detaljregulering for kvartsittbrudd ved Geresgohppi - Giemaš og Vággečearru i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Jæger, Iris | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 8805/2019 | Utviklingsavdelingen Innkalling til opplæring for stemmestyrene - Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Til medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene i Tana kommune | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 7827/2019 | Økonomi og serviceavdelingen ny stilling - studieplass helsesykepleierutdanning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Kommune - HTV Fagforbundet | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 7796/2019 | Rådmannen Analyserapport 19-0856 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 7712/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Uttalelse til detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru - Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffk - Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8789/2019 | Utviklingsavdelingen ny stilling - studieplass helsesykepleierutdanning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HTV Fagforbundet | Journaldato: 19.08.2019 | RegistryNumber: 7795/2019 | Rådmannen Analyserapport http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 08.08.2019 | RegistryNumber: 7529/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Høringssvar om utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Hauge | Journaldato: 20.09.2019 | RegistryNumber: 8788/2019 | Utviklingsavdelingen Helsesykepleierutdanningen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordreisa kommune | Journaldato: 14.08.2019 | RegistryNumber: 7691/2019 | Rådmannen Analyserapport http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 7513/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Høringsuttalelse til plan for utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Olli Jan | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 8770/2019 | Utviklingsavdelingen Påmelding helsesykepleierutdanningen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lyngen kommune | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 7665/2019 | Rådmannen Analyserapport 19-0793 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 06.08.2019 | RegistryNumber: 7496/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru: Høring og offentlig ettersyn - Tana kommune - Finnmark fylke http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket Troms og Finnmark | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 8562/2019 | Utviklingsavdelingen Desentralisert helsesykepleierutdanning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øksnes kommune | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 7634/2019 | Rådmannen Analyserapport 19-0706 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 05.08.2019 | RegistryNumber: 7457/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Høringsuttalelse - Forslag til reguleringsplan for driftsområde, Elkem Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkemøte i Austertana | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 8544/2019 | Utviklingsavdelingen Desentralisert helsesykepleierutdanning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sortland kommune | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 7633/2019 | Rådmannen Analyseperiode 22. - 25.7.2019 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 25.07.2019 | RegistryNumber: 7288/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Gjeldende avtale med Elkem http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 8012/2019 | Utviklingsavdelingen påmelding desentralisert helsesykepleierutdanning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby Kommune - Olaf Trosten | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 7631/2019 | Rådmannen Analyserapport 19-0802 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 23.07.2019 | RegistryNumber: 7215/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Melding om kreditering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Råfisklag | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 8551/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av Detaljregulering for Geresgohppi, Giemas og Vaggecearru i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 23.08.2019 | RegistryNumber: 7991/2019 | Utviklingsavdelingen Påmelding til helsesøsterutdanning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillehammer Kommune - Brita Ødegaard | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 7625/2019 | Rådmannen Analyserapport 19-0683 v1 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 7163/2019 | Bygg, anleggs- og IT-avdelingen Melding om kreditering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/139167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 8428/2019 | Økonomi og serviceavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/138257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Østerberg | Journaldato: 07.08.2019 | RegistryNumber: 7518/2019 | Personalavdelingen Svar på detaljregulering for Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru - høring og offentlig ettersyn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/137907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen | Journaldato: 22.07.2019 | RegistryNumber: 7168/2019 | Utviklingsavdelingen