Postliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ einnsyn.tana.kommune.no Tomtegrensen 13/80 Skaidiveien 23 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Trosten | Journaldato: 07.06.2017 | RegistryNumber: 5127/2017 | Utviklingsavdelingen Tomtegrensen 13/80-Skaidiveien 23 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Trosten | Journaldato: 07.06.2017 | RegistryNumber: 5105/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 37/83 Skipagurra http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Kristine Andreassen | Journaldato: 08.08.2017 | RegistryNumber: 7131/2017 | Utviklingsavdelingen Adressetilleggsnavn g/b nr 15/1/11 - Holmfjell http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Serine Kjølås | Journaldato: 04.08.2017 | RegistryNumber: 7054/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Lise Lavre | Journaldato: 13.07.2017 | RegistryNumber: 6770/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Andreas Olsen Erke | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 6625/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Raili Elina Guttorm | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 6624/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr.37 bnr.140 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øivind Wilhelm Johansen | Journaldato: 05.07.2017 | RegistryNumber: 6084/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 35/14 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sirkka Liisa Bønå | Journaldato: 28.06.2017 | RegistryNumber: 6059/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 37/140 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Wilhelm Johansen | Journaldato: 21.06.2017 | RegistryNumber: 5713/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr. 37 bnr. 221 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nelly Margrete Dikkanen John Georg Dikkanen | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 5547/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 37/221 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nelly og John-Georg Dikkanen | Journaldato: 15.06.2017 | RegistryNumber: 5446/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 7 bnr 92 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Lillian Malin | Journaldato: 07.06.2017 | RegistryNumber: 5000/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 36 bnr 146 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Kristian og Margit Gaski | Journaldato: 07.06.2017 | RegistryNumber: 4991/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 7/98 - Geavgnoaivi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lillian Malin | Journaldato: 31.05.2017 | RegistryNumber: 4840/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 36/146 Seida http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Kristian og Margit Gaski | Journaldato: 31.05.2017 | RegistryNumber: 4839/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr.35 bnr. 43 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunvor Ingebjørg Andersen | Journaldato: 31.05.2017 | RegistryNumber: 4653/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn g/b nr 35/43 Luftjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunvor Andersen | Journaldato: 24.05.2017 | RegistryNumber: 4629/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 18 bnr 239 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janet Caroline Amble Steinar Hirsti | Journaldato: 23.05.2017 | RegistryNumber: 4401/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn for gnr 2 bnr 2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Fridjof Mikkelsen | Journaldato: 23.05.2017 | RegistryNumber: 4397/2017 | Utviklingsavdelingen Adressetillegsnavn g/b nr 18/239 Rustefjelbma http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Hirsti | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 4367/2017 | Utviklingsavdelingen Valg av adressetilleggsnavn G/b nr 2/2 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans F Mikkelsen | Journaldato: 18.05.2017 | RegistryNumber: 4363/2017 | Utviklingsavdelingen Bestilling av annonse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ávvir m.fl. | Journaldato: 05.07.2017 | RegistryNumber: 6143/2017 | Utviklingsavdelingen Fastsetting av skrivemåten til 7 adressenavn i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 05.07.2017 | RegistryNumber: 5062/2017 | Utviklingsavdelingen Endring av vedtatt adressenavn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112043 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 4495/2017 | Utviklingsavdelingen Fastsetting av skrivemåten til 6 adressenavn i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111991 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 4443/2017 | Utviklingsavdelingen Skrivemåten av 3 kvenske adressenavn: Endelig tilråding http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvensk stedsnavntjeneste / Paikannimipalvelus | Journaldato: 19.05.2017 | RegistryNumber: 4429/2017 | Utviklingsavdelingen Kart http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Mathis Gaup | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 6623/2017 | Utviklingsavdelingen Kart http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åge Børresen | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 6622/2017 | Utviklingsavdelingen Rullering av arealplanen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fanasgiettiguovllu gilisearvi Båteng og omegn bygdelag ved John-Trygve Solbakk | Journaldato: 21.06.2017 | RegistryNumber: 5762/2017 | Utviklingsavdelingen Innspill arealbruk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Jonny Nilsen | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 5249/2017 | Utviklingsavdelingen Innspill http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Randi Larsen | Journaldato: 02.06.2017 | RegistryNumber: 4990/2017 | Utviklingsavdelingen Innspill arealplanen g/b nr 10/65 - Arne Kristian Fagerheim http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Post BTEK DA | Journaldato: 31.05.2017 | RegistryNumber: 4843/2017 | Utviklingsavdelingen Polmakveien. Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sinaida Kellinsalmi Saua | Journaldato: 06.06.2017 | RegistryNumber: 4880/2017 | Utviklingsavdelingen Tana kommune - kvensk navn på Tana bru - foreløpig tilråding http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Språkrådet | Journaldato: 14.07.2017 | RegistryNumber: 6778/2017 | Utviklingsavdelingen Revidering av kommuneplanens arealdel http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111950 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 4402/2017 | Utviklingsavdelingen 16/00868-28 - Motpartens bemerkninger til anketilsvar - Sak nr 16-069448TVI-INFI - Tana kommune - prosessoppdrag - påstand om ugyldig vedtak - Hjalmar Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Erna Larsen | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 7167/2017 | Utviklingsavdelingen Stedsnavnskilting og veinavnskilting langs hovedveistrekningene i Tana: Orientering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana kvenforening/Tenon kveeniseura ved Alf Steinar Børresen | Journaldato: 13.07.2017 | RegistryNumber: 6733/2017 | Utviklingsavdelingen Innspill til rulleringen av kommuneplanens arealdel 20/11, 20,115 og 20/131 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Ottar Helander | Journaldato: 19.05.2017 | RegistryNumber: 4396/2017 | Utviklingsavdelingen 16/00868-29 - Oversendingsbrev - Sak nr 16-069448TVI-INFI - Tana kommune - prosessoppdrag - påstand om ugyldig vedtak - Hjalmar Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Erna Larsen | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 7166/2017 | Utviklingsavdelingen Vedrørende skilting Rustefjelbma og kartgrenser http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Anita Biti-Helander | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 6588/2017 | Utviklingsavdelingen Anketilsvar http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Erna Larsen | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 6846/2017 | Utviklingsavdelingen Stedsnavnskilting og veinavnskilting langs hovedveistrekningene i Tana: Orientering http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lokale lag og foreninger i Tana | Journaldato: 06.07.2017 | RegistryNumber: 6202/2017 | Utviklingsavdelingen Bruksnavnskjema http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hánsá Mággá | Journaldato: 30.05.2017 | RegistryNumber: 4790/2017 | Utviklingsavdelingen Skrivemåten av grendenavnet Laksjok i Tana kommune: Tilråding av skrivemåten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge | Journaldato: 30.05.2017 | RegistryNumber: 4596/2017 | Utviklingsavdelingen Nye naturnavn i Tana kommune: Reising av navnesak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 23.05.2017 | RegistryNumber: 4331/2017 | Utviklingsavdelingen Skuterløype 2B i Tana kommune: Orientering om saksgangen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark Justis- og samfunnsavdelingen | Journaldato: 06.07.2017 | RegistryNumber: 6281/2017 | Utviklingsavdelingen Skuterløype 2B Lákšjohka - Gárppejohguolbba: Klagebehandling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112459 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 4910/2017 | Utviklingsavdelingen Grunneiers tillatelse - omlegging av skuterløype 5 Masjok http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 19.05.2017 | RegistryNumber: 4407/2017 | Utviklingsavdelingen 17/1120-2 Tilbud om festekontrakt for fuglekikkerskjul - Kaldbakknes i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bø Erik | Journaldato: 02.08.2017 | RegistryNumber: 6930/2017 | Utviklingsavdelingen 17/1120-2 Tilbud om festekontrakt for fuglekikkerskjul - Kaldbakknes i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Bø Erik | Journaldato: 28.07.2017 | RegistryNumber: 6929/2017 | Utviklingsavdelingen Grunneiertillatelse til regulering av gbnr. 18/1 ved Vieltegiehgohhpi, Kaldbakknes i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 5855/2017 | Utviklingsavdelingen Grunneiers tillatelse til oppsetting av fuglekikkerskjul / tårn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Mørland | Journaldato: 24.05.2017 | RegistryNumber: 4625/2017 | Utviklingsavdelingen Faktura ammunisjon for bjørnekurs http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Neiden & Omegn JFF | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 6850/2017 | Utviklingsavdelingen Avtale / Kontrakt skytebane http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana jeger- og fiskeforening | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 6849/2017 | Utviklingsavdelingen Refusjonskrav lønnstilskudd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Skanning | Journaldato: 15.08.2017 | RegistryNumber: 7300/2017 | Tana bibliotek Faktura http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana jeger- og fiskeforening | Journaldato: 20.07.2017 | RegistryNumber: 6848/2017 | Utviklingsavdelingen Delegering etter viltlovens § 35, 1. ledd http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 6813/2017 | Utviklingsavdelingen VS: Jobb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aleksander Lyngberg | Journaldato: 06.06.2017 | RegistryNumber: 5064/2017 | Utviklingsavdelingen Juridisk bistand http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA | Journaldato: 11.07.2017 | RegistryNumber: 6597/2017 | Utviklingsavdelingen Etablering av nytt, offentlig friområde ved Tana bru: Utsatt rapporteringsfrist http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 27.06.2017 | RegistryNumber: 5983/2017 | Utviklingsavdelingen Etablering av nytt, offentlig friområde ved ny Tana bru: Søknad om utsatt rapporteringsfrist http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 03.07.2017 | RegistryNumber: 5951/2017 | Utviklingsavdelingen Ny prisvurdering og oversendelse av erklæring på veirett, samt signert kjøpekontrakt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 21.06.2017 | RegistryNumber: 5754/2017 | Utviklingsavdelingen Grunnerverv g/bnr. 37/188 ved Tana bru: Revidert forslag til avtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co | Journaldato: 23.06.2017 | RegistryNumber: 5503/2017 | Utviklingsavdelingen Kjøpekontrakt for 36/152 og 36/153 fremtidig salg av deler av 37/1 i Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 06.06.2017 | RegistryNumber: 4774/2017 | Utviklingsavdelingen Bygde- og grendenavn som en del av den offisielle adressen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana pensjonistforening | Journaldato: 30.05.2017 | RegistryNumber: 4643/2017 | Utviklingsavdelingen Várjjatgeaidnu – Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Synnøve W Pedersen | Journaldato: 01.06.2017 | RegistryNumber: 4700/2017 | Utviklingsavdelingen Referatsaker/Orienteringer KST 150617 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112725 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 5176/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer AMU 130617 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112523 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 4974/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Ang. svar på ansettelsesbrev - Stilling som prosjekt/kulturkonsulent http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Iversen | Journaldato: 24.07.2017 | RegistryNumber: 6880/2017 | Personalavdelingen Referatsaker/Orienteringer ADU 080617 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/109620 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 2073/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Iversen | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 6731/2017 | Personalavdelingen Referatsaker/Orienteringer VAS 080617 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112199 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 4651/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Ansettelsesbrev/arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Iversen | Journaldato: 17.07.2017 | RegistryNumber: 6717/2017 | Personalavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 080617 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112232 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 4684/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Uttalelse HTV FF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Tana | Journaldato: 13.07.2017 | RegistryNumber: 6719/2017 | Personalavdelingen Referatsaker/Orienteringer HOOK 300517 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112145 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 4597/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer HUN 100517 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111340 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 3793/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Referatsaker/Orienteringer FSK 270416 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/110704 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 10.07.2017 | RegistryNumber: 3157/2017 | Økonomi og serviceavdelingen Foreløpig svar ID 631 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Dyakov m.fl. | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 6274/2017 | Personalavdelingen Sluttrapport og regnskap for SR 187/16 Regionalutviklingsprosjekt 2016 - Sirpmá skuvla 2016-2017 http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sámediggi/ Sametinget | Journaldato: 05.07.2017 | RegistryNumber: 6142/2017 | Rådmannen ID 631 - utvidet søkerliste http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 07.07.2017 | RegistryNumber: 6269/2017 | Personalavdelingen Søknad på stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2017 | RegistryNumber: 6241/2017 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2017 | RegistryNumber: 6149/2017 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2017 | RegistryNumber: 6067/2017 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2017 | RegistryNumber: 6939/2017 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2017 | RegistryNumber: 5778/2017 | Personalavdelingen ID 605 - Fast 100% stilling som kommuneoverlege http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana kommunes nettside | Journaldato: 12.07.2017 | RegistryNumber: 6403/2017 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2017 | RegistryNumber: 5771/2017 | Personalavdelingen avvik feb-april http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/111992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Kommune - Ivar Winther | Journaldato: 22.05.2017 | RegistryNumber: 4444/2017 | Rådmannen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Guttorm | Journaldato: 15.08.2017 | RegistryNumber: 7301/2017 | Personalavdelingen Søknad om stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2017 | RegistryNumber: 5650/2017 | Personalavdelingen Søknad på stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2017 | RegistryNumber: 5580/2017 | Personalavdelingen Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håkon Mudenia | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 7158/2017 | Personalavdelingen Ettersendelse innspill til planprogram Innseiling Leirpollen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket Troms og Finnmark | Journaldato: 14.06.2017 | RegistryNumber: 5383/2017 | Utviklingsavdelingen Ansettelsesbrev/Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jill Anne Aslaksen | Journaldato: 11.08.2017 | RegistryNumber: 7128/2017 | Personalavdelingen Ansettelsesbrev/ Arbeidsavtale http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/114662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Mudenia | Journaldato: 09.08.2017 | RegistryNumber: 7114/2017 | Personalavdelingen Søknad ID 631 - Kombinert stilling Prosjektleder / Konsulent http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/113019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2017 | RegistryNumber: 5470/2017 | Personalavdelingen Vedrørende søknad på stilling som inspektør http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julia Morso | Journaldato: 15.06.2017 | RegistryNumber: 5325/2017 | Personalavdelingen Fastsettelse av planprogram for detaljregulering av utbedringen av farleden inn til Leirpollen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/Details/112865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kystverket Troms og Finnmark | Journaldato: 15.06.2017 | RegistryNumber: 5316/2017 | Utviklingsavdelingen