Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Ny databehandleravtale (INTERNAL) Avs/Mot: Telenor - http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Telenor - | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5399/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Utsettelse av frist Avs/Mot: Ks advokat http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks advokat | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5393/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2018 Avs/Mot: Anders Rydmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Rydmark | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5375/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Varsel om avvikling av permisjon ved fødsel eller adopsjon Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5364/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Tilsagn på søknad om spillemidler 2018 gjeldende Dressurbane i Holmfjell - 65832 - TANA HESTESPORTSKLUBB Avs/Mot: Ffk - Finnmark fylkeskommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffk - Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5359/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Tilsagn på søknad om spillemidler 2018 gjeldende Austertana turløype 3 km med lysanlegg - 60299 - AUSTERTANA IDRETSLAG Avs/Mot: Ffk - Finnmark fylkeskommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffk - Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5358/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Avslag på søknad spillemidler 2018 gjeldende Svømmebasseng ved Tana flerbrukshall - 64577 - DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Avs/Mot: Ffk - Finnmark fylkeskommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffk - Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5357/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet for gnr/bnr 17/36 og 17/39 i Tana Kommune Avs/Mot: Advokatselskapet Ravna http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatselskapet Ravna | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5348/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Kart - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt. Avs/Mot: Hans Jacob Bønå http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Jacob Bønå | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5345/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5377/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Retur av ansettelsesbrev - tar i mot stilling Avs/Mot: Jill Anne Aslaksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jill Anne Aslaksen | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5368/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Retur av ansettelsesbrev - tar i mot stilling Avs/Mot: Jill Anne Aslaksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jill Anne Aslaksen | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5365/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5346/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Retur av ansettelsesbrev - tar i mot stilling Avs/Mot: Tor Morten Hunnes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Morten Hunnes | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5369/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Vedtak om fritak ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5230/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Tilbakemelding på stedlig tilsyn Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark Helse- og sosialavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark Helse- og sosialavdelingen | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5388/2018 | Avdeling: Botjenesten | Tittel: Innkalling til drøftingsmøte - forhåndsvarsel om omplassering Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5208/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5386/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Seksjonering av gnr/bnr 12/269 og 12/270 Avs/Mot: Næringsdrift AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Næringsdrift AS | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5276/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: 18/265 - Svar på søknad vedr. skilting - YX Avs/Mot: Yx Betjent AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Yx Betjent AS | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5210/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Arbeidsbekreftelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5220/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Svar på søknad om tomt, Tana bilglass As Avs/Mot: Tana bilglass as http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana bilglass as | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5229/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedtak om permisjon 28.5.18 - 24.2.19 Avs/Mot: Karin Sofie Kolstrøm http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Sofie Kolstrøm | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5189/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Arbeidsbekreftelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124069 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5197/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan og bygningsloven § 20-4, med saksnr 18/00472 i Berlevåg Avs/Mot: Berlevåg Kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berlevåg Kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5376/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: 11/406 - Svar på søknad om tillatelse i ett trinn Avs/Mot: Berlevåg Havn KF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berlevåg Havn KF | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5225/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak Avs/Mot: Berlevåg Kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berlevåg Kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5389/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Oppfølging av vandel Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5211/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Oppfølging av vandel Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5212/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Oppfølging av vandel Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2018 | Journalnr: 5213/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen |