Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Oversendelse av utbetalingsbrev for lån nr. 20190064 i Kommunalbanken Avs/Mot: Kommunalbank http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbank | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1187/2019 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Søknad om bøyestrekk for taredyrking Avs/Mot: Barents Seaweed v/ Kåre Breivik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barents Seaweed v/ Kåre Breivik | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1174/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 Avs/Mot: Levajok Fjellstue - Bernt Olsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levajok Fjellstue - Bernt Olsen | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1167/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Tilskudd og samarbeid om strandrydding i Finnmark 2019 Avs/Mot: Finnmark friluftsråd / Perletur - Hugo Tingvoll Perletur http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark friluftsråd / Perletur - Hugo Tingvoll Perletur | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1164/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om støtte til arrangering av Samefolkets dag 2019 Avs/Mot: Deanusearat DS v/ Kjell Magne Iversen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deanusearat DS v/ Kjell Magne Iversen | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1162/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Skuterløype 2B Lákšjohka - Gárppejohguolbba Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131288 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 549/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Referatsaker/Orienteringer HOOK 050219 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131022 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 284/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Referatsaker/Orienteringer FSK 310119 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/130912 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 174/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Referatsaker/Orienteringer VAS 310119 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/130913 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 175/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Referatsaker/Orienteringer ADU 310119 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131324 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 585/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Referatsaker/Orienteringer HUN 230119 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/130911 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 173/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Referatsaker/Orienteringer KST 131218 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129773 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 10910/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Bruksnavn som adressetilleggsnavn: G/bnr. 17/43 i Rustefjelbma og g/bnr. 35/14 i Luftjok Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131566 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 827/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Avs/Mot: Frank Martin Ingilæ http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Martin Ingilæ | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1081/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om punktfeste for eksisterende byggverk ved Njuorggánvuopmi: Ny behandling Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129547 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 10684/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Detaljregulering for Tanabru sentrum: Ny utvidelse av planområdet Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131451 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 712/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Låneopptak 2019 Avs/Mot: KLP Kommunekreditt m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KLP Kommunekreditt m.fl. | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1010/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Målsettinger for elgforvaltningen i Tana kommune i perioden 2019 -2022. Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131100 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 361/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Detaljregulering av Tanabru sentrum: Utvidelse av planområdet og nytt varsel om planoppstart Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129512 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 10649/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Tana kommunes innspill til bestandplanmøte/oppstartsmøte for planperioden 2019-2022, Varangerbotn 19. desember. Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129459 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 10596/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om punktfeste for utmarksbygg v/ Máskevárri: Ny behandling Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129548 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 10685/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Ansettelsessak - ID 752 Personalleder Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129536 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 10673/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Melding om vedtak Avs/Mot: Tana motorklubb v/ Vigdis Blien http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana motorklubb v/ Vigdis Blien | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 1029/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129426 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 10563/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Delegering - Inngåelse av avtale om trykking av stemmesedler for kommunestyrevalget 2019 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131501 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 762/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Klage på kommunens vedtak - avslag på søknad om bruksendring fra næringshytte til fritidshytte ved gbfnr. 18/1/36 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128779 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 9916/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Utlegging av listeforslag til ettersyn og offisielle valglister til gjennomsyn - Kommunestyrevalget 2019 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/130908 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 170/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Opptellingsmåte for foreløpig valgtingsstemmer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/130839 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 101/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om fradeling fra gbnr. 31/3 i Austertana Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131390 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 651/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om fradeling i Roavvegieddi g/bnr. 5/17 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127738 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.02.2019 | Journalnr: 8865/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen |