Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter Avs/Mot: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147022?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4967/2020 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Endringer i friluftsloven Avs/Mot: Miljødirektoratet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147016?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4961/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Videreformidling gravehenvendelse nr. 5441-5841055, Tana Deatnu, , Gnr.40 / Bnr.118 Avs/Mot: Geomatikk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147015?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geomatikk | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4960/2020 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Innhenting av synspunkter til kommunal planstrategi - Nesseby kommune Avs/Mot: Unjárga gielda/Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147009?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unjárga gielda/Nesseby kommune | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4954/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad på stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147008?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4953/2020 | Avdeling: Tana bibliotek | Tittel: Klage vedtak Avs/Mot: Bil og Maskin AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147007?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bil og Maskin AS | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4952/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Larsen, Kjetil Trygve http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/146999?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Larsen, Kjetil Trygve | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4944/2020 | Avdeling: Avdeling for helsetjenester | Tittel: Søknad om å bygge frittstående badstu på Gb.nr. 20/171 Avs/Mot: Rita-Alise Porsanger-Moen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/146998?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita-Alise Porsanger-Moen | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4943/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: 36/1/31 Søndre Luftjok 18 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Avs/Mot: Kjell Jonny Dervo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/146997?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Jonny Dervo | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4942/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Videreformidling gravehenvendelse nr. 5441-5840866, Tana Deatnu, Gárggogeašgeaidnu, Gnr. / Bnr. Avs/Mot: Geomatikk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/146990?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geomatikk | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4935/2020 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Gravemelding Gargogjiede 228 Gnr. 20 Bnr. 63 Avs/Mot: Varanger-Kraft - John E Rickards http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/146987?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varanger-Kraft - John E Rickards | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4932/2020 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Gravemelding Gnr 12 Bnr. 97 Avs/Mot: Varanger-Kraft - John E Rickards http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/146986?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varanger-Kraft - John E Rickards | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4931/2020 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Utbetalingsanmodning Avs/Mot: SápmiTours AS Daniela Laguniak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/146985?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SápmiTours AS Daniela Laguniak | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4930/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Innstilling ID 856 Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/146814?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4759/2020 | Avdeling: Boftsa oppvekstsenter | Tittel: Vedtak om forlenget unntak fra "Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger" Avs/Mot: Elva Eiendom AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/146815?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elva Eiendom AS | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4760/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/146988?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4933/2020 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om tiltak - 11/909/5440 Berlevåg Aga Larsensvei 25 Avs/Mot: Berlevåg kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147002?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berlevåg kommune | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4947/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Landbruksfaglig uttalelse - Søknad om festekontrakt for areal til bolig og driftsbygning - 6/1 Avs/Mot: Fefo - Jim Einar Roska http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/146832?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fefo - Jim Einar Roska | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4777/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 Avs/Mot: Einar Trosten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147013?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Trosten | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4958/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2020 Avs/Mot: Helena Uimonen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147014?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helena Uimonen | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4959/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om ung jobb 2020 Avs/Mot: Pat Simonsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147017?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pat Simonsen | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4962/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke- og røykekontroll, samt vekt på Covid-19 observasjoner Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147019?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4964/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Rapport 13.6.2020 Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147020?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4965/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Rapport 13.6.2020 Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147021?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4966/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Rapport 13.6.2020 Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147023?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4968/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Rapport 13.6.2020 Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147024?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4969/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Rapport 13.6.2020 Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147025?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4970/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Rapport 13.6.2020 Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147026?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4971/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Rapport 13.6.2020 Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147027?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4972/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Rapport 13.6.2020 Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/147028?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 24.06.2020 | Journalnr: 4973/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen |