Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Oppsigelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10981/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Grenseoverskridende skolesamarbeid i Sapmi Avs/Mot: Sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10980/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Avtale - Fornyelse personforsikring 2019 Avs/Mot: Aon Norway AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aon Norway AS | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10974/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: ØFAS - status midlertidig brukstillatelse Avs/Mot: Verte - Linda Nielsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verte - Linda Nielsen | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10949/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om permisjon 01.01.19 - 01.01.20 Avs/Mot: Jon Ramy Andersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Ramy Andersen | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10925/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Joddu- samarbeidsarena for laks- tilskuddsmidler for 2019 Avs/Mot: Karasjok kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10866/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Politisk uttalelse om stedsnavnskilting Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10896/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Fylkesmannen purrer på svar Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark justis- og samfunnsavdeling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark justis- og samfunnsavdeling | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10933/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev for gnr.27 bnr.148 i Tana kommune Avs/Mot: Terje Johan Ellila http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Johan Ellila | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10895/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Retur av ansettelsesbrev - tar i mot stilling Avs/Mot: Eivor Catherine Johnsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivor Catherine Johnsen | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10950/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Undersøkelse om interesse for felles grenseoverskridende skole i Utsjok Avs/Mot: Elever og deres foresatte på Sirma skole http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever og deres foresatte på Sirma skole | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10901/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Uttalelse til det norske sametinget angående grenseskolesamarbeid mellom Sirma og Utsjok Avs/Mot: Sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10891/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Tildeling av ny adresse for utvidelsen av bankbygget på gnr/bnr 13/212 Avs/Mot: Tana Utleiebygg AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana Utleiebygg AS | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10844/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Klage på saksgang og vedtak Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10954/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Matrikkelbrev for gnr/bnr 38/113 i Tana kommune. Protokoll for oppmålingsforretning Avs/Mot: Ragna Elisabet Varsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragna Elisabet Varsi | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10838/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev for gnr/bnr 12/272 i Tana kommune Avs/Mot: Finnmarkseiendommen m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen m.fl. | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10857/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Foreløpig svar ID 759 Avs/Mot: Evangeline Busto m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evangeline Busto m.fl. | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10922/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Vandelskontroll av meddommer Avs/Mot: Politiet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10927/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Varsel om åpning av utenrettslig gjeldsforhandling Avs/Mot: NAV Sør-Varanger http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Sør-Varanger | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10846/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Underskrevet avtale - Samarbeid om jordmortjeneste mellom Nesseby og Tana kommune Avs/Mot: Nesseby kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nesseby kommune | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10955/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Vedrørende konsesjon for erverv av fast eiendom gbnr 12/220 i Nesseby kommune. Avs/Mot: Pia og Thomas Kristian Lindseth http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pia og Thomas Kristian Lindseth | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 9238/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Svar på søknad om skjønnsmidler samisk Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10934/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Fritz Henry Turunen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fritz Henry Turunen | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10964/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Svar på søknad om fritak av renovasjonsgebyr for Langnesveien 147 Avs/Mot: Britt Helene Dahl http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Helene Dahl | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10859/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Matrikkelbrev for gnr. 7 bnr. 158 i Tana kommune Avs/Mot: Elen Ragna Guttorm Knutsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elen Ragna Guttorm Knutsen | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10900/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2017 – Finnmark Avs/Mot: Øystein Kristiansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Kristiansen | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 593/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Bekreftelse til Statens lånekasse for utdanning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10878/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Uttalelse om Tana videregående skole Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10890/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om deling av landbrukseiendom Avs/Mot: Jan Egil Nilsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Egil Nilsen | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10944/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Avs/Mot: Helsedirektoratet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.11.2018 | Journalnr: 10924/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen |