Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Foreløpig svar Avs/Mot: Peter Nyberg m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peter Nyberg m.fl. | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 8901/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: ID 651 - off. søkerliste Avs/Mot: media http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: media | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 8900/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Oversendelse av søknad for offentlig utlysning og kommunal behandling - Søknad om lokalitetsklarering for fangstbasert akvakultur i Kobbkroken i Kongsfjord i Berlevåg Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9017/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: overtakelse av legevaktsentral - Tana kommune Avs/Mot: Nilsen Jørgen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nilsen Jørgen | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 8881/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Samarbeidsarena for laks i Tana- utbetaling jf tidligere tilsagnsbrev Avs/Mot: Miljødirektoratet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9028/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Tildeling av tilskudd - Samarbeidsarena for laks i Tana Avs/Mot: Miljødirektoratet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9027/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9001/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Innsending av barnehagelister for Tana kommune til NAV datert 30.09.2017 Avs/Mot: NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Familie- og pensjonsytelser Bergen | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 8940/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Anmodning om utbetaling - Strandrydding ved Tanafjorden Avs/Mot: Torhop og Tarmfjord bygdelag v/ Jørn Nielsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torhop og Tarmfjord bygdelag v/ Jørn Nielsen | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9021/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9031/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Avtale om endring i arbeidsforhold Avs/Mot: Solbjørg Ravna http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solbjørg Ravna | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 8897/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9003/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Utbetalingsdokumentasjonen kan godkjennes og tilskuddet delutbetales Avs/Mot: Sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9022/2017 | Avdeling: Deanu sámeskuvla | Tittel: 17/34 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak Trygve Ballo oppdeling av boenhet og bruksendring Avs/Mot: Trygve Ballo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Ballo | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 8929/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søker om å få dekke utgiftene til strøm i lysløypa Avs/Mot: IL Forsøk v/ Susanne Riel http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IL Forsøk v/ Susanne Riel | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 8895/2017 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9002/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Innsynsforespørsel e-skatt Avs/Mot: contact@funfact.eu http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: contact@funfact.eu | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9018/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Anmodning om uttalelse til skjenkebevilling for enkeltanledning - Blue X Nattklubb AS Avs/Mot: Lensmannen i Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lensmannen i Tana | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 8934/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Spørsmål om arbeidsforhold Avs/Mot: NAV Kontroll forvaltning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Kontroll forvaltning | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 8902/2017 | Avdeling: Avdeling for hjelpetjenester | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2017 Avs/Mot: Ailu Trosten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ailu Trosten | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9025/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om gravetillatelse Avs/Mot: Traktor Terje as http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Traktor Terje as | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9026/2017 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Anmodning om utbetaling av lønnstilskudd - Ung Jobb 2017 Avs/Mot: Mix Tigern Kiosk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mix Tigern Kiosk | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9024/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Melding om bygging som er unntatt søkeplikt Avs/Mot: Knut-Birger F-Pedersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut-Birger F-Pedersen | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9004/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om startlån Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9005/2017 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Pantefrafall Avs/Mot: Innovasjon Norge http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 10.10.2017 | Journalnr: 9006/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Høringsuttalelse - søknad om fradeling av laksehytte på GBnr 32/1 - Rødberget / Birkestrand - Tana kommune. NVEs referanse: 201706587-2 Avs/Mot: Nve - http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nve - | Journaldato: 09.10.2017 | Journalnr: 8998/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Fylkesmannen ber om å få utsatt høringsfrist for kommunens sak 2017/2158 Avs/Mot: Fylkesmannen - Reiestad, Harriet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Reiestad, Harriet | Journaldato: 09.10.2017 | Journalnr: 8959/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Avs/Mot: Magnhild Stock http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnhild Stock | Journaldato: 09.10.2017 | Journalnr: 8984/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Analyseperiode 26.09.17 - 29.09.17 Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 09.10.2017 | Journalnr: 8945/2017 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/116501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.10.2017 | Journalnr: 8953/2017 | Avdeling: Personalavdelingen |