Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Refusjonskrav lønnstilskudd Avs/Mot: Nav skanning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav skanning | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 9278/2018 | Avdeling: Tana bibliotek | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 9285/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Svar på henvendelse Avs/Mot: NAV Arbeid/Ytelse SP UT http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Arbeid/Ytelse SP UT | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 9280/2018 | Avdeling: Tana hjemmetjenester | Tittel: Deling av grunneiendom - 31/3 Austertanaveien Avs/Mot: May Judith Dervola http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Judith Dervola | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 9282/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 Avs/Mot: Nils Ove Andersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Ove Andersen | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 9269/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. Avs/Mot: Nils Ove Andersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Ove Andersen | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 9270/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Bekreftelse på det kvenske navnet Väylänmukka i Tana Avs/Mot: Thormod Holti http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thormod Holti | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9266/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Statnetts nye oppsynshytte i Sommervannsområdet Avs/Mot: Fefo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9258/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Statnetts nye oppsynshytte i Sommervannsområdet Avs/Mot: Fefo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9257/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om igangsettingstillatelse for g/bnr 36/138 Avs/Mot: N-Drift - Mia Larsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N-Drift - Mia Larsen | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9248/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om bostøtte - 10 termin 2018 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9244/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om bostøtte - 10 termin 2018 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9243/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Foreløpig svar i forvaltningssak Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9251/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Trekk foretatt Avs/Mot: Norges råfisklag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9256/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Fangstdagbok for garnfiske under isen Avs/Mot: Nils Ove Andersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Ove Andersen | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9259/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Avs/Mot: Fred Johnsen m.fl http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fred Johnsen m.fl | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9239/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Avs/Mot: Leif Jakobsen og Frank Dahl Erke http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Jakobsen og Frank Dahl Erke | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9241/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Avs/Mot: Ildtoppen AS v/Tanja M. Pettersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ildtoppen AS v/Tanja M. Pettersen | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9245/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Anmodning om uttalelse til søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning - Byggmakker Tana v/May Irene Olsen Avs/Mot: FUFSR - Felles forvaltning, Finnmark politidistrikt v/Anne Næss http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FUFSR - Felles forvaltning, Finnmark politidistrikt v/Anne Næss | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 8991/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Arbeidsbekreftelse for vurdering av realkompetanse Avs/Mot: Rebecca A.P. Johansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rebecca A.P. Johansen | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 8998/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Oversendelse av søknad om tillatelse til mudring jf. Forurensningsforskriften § 22-6. Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9009/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vurdering etter Jordloven - Søknad om deling av eiendom 14/27 i Vadsø kommune Avs/Mot: Vadsø kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vadsø kommune | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9023/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018-2022 Avs/Mot: Hermod Biti http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hermod Biti | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9201/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Avs/Mot: Karen Elle Gaup http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Elle Gaup | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9202/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Avs/Mot: Elisabeth Jessen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elisabeth Jessen | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9203/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Avs/Mot: Kjell-Olaf Larsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell-Olaf Larsen | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9204/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Avs/Mot: Lemet Ailu Varsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lemet Ailu Varsi | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9206/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Avs/Mot: Aile Marita Varsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aile Marita Varsi | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9207/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Avs/Mot: Arvid Varsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Varsi | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9208/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Avs/Mot: Anbjørg Henriksen Varsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anbjørg Henriksen Varsi | Journaldato: 11.10.2018 | Journalnr: 9209/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen |