Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Påmelding til helsesykepleierutdanning Avs/Mot: Bodø Kommune - Karoline Malin Reinvik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodø Kommune - Karoline Malin Reinvik | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10795/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Takker nei til stilling Avs/Mot: Elena Konovalova http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elena Konovalova | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10794/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Utbetaling av tilskudd til utbedring av barmarksløyper fra 2016 Avs/Mot: Fefo - Krokmogen Marit http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Krokmogen Marit | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10792/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: HS studiet Avs/Mot: Lenvik kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lenvik kommune | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10778/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Berlevåg kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berlevåg kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10776/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Konsultasjoner mellom Sametinget og KMD om midler til oppfølging av Hjertespråk (vår ref 19/2785) Avs/Mot: Samediggi - Keskitalo, Aili http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Keskitalo, Aili | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10770/2019 | Avdeling: Ordføreren | Tittel: Melding om kreditering Avs/Mot: Norges råfisklag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10790/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Orientering om avgjørelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10787/2019 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Avs/Mot: Jens Christer Michelsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Christer Michelsen | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10711/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Tilbud om tilskudd til utbedring av barmarksløyper fra 2017 Avs/Mot: Fefo - Krokmogen Marit http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Krokmogen Marit | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10793/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Varsel til fordringshaverne etter gjeldsordningsloven Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10789/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Avtale om endring av ansettelsesforhold Avs/Mot: Else-Marie Seim http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else-Marie Seim | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10641/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om konsesjon gnr 40 bnr 27 Avs/Mot: Tor Erik Eriksen m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Erik Eriksen m.fl. | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10709/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Landbruksfaglig vurdering - søknad om tomtefeste av gnr 16/1/11 i Skallelv - Vadsø kommune Avs/Mot: Fefo - Johansen Jan Erik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fefo - Johansen Jan Erik | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10710/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om reduserte kommunale avgifter Avs/Mot: Lewi Dahl Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lewi Dahl Hansen | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10708/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2019 Avs/Mot: Tana Naturopplevelser v/Grete Reitan Erlandsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana Naturopplevelser v/Grete Reitan Erlandsen | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10764/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Invitasjon til å gi innspill til fylkeskommunens behandling av Nasjonal Transportplan 2022-33 Avs/Mot: Ffk - Selmer, Eirik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ffk - Selmer, Eirik | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10767/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Lovlighetsklage Avs/Mot: Børre St. Børresen m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børre St. Børresen m.fl. | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10772/2019 | Avdeling: Ordføreren | Tittel: Konsesjon 13/57 og 13/58 Avs/Mot: Sindre Storegraven http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sindre Storegraven | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10777/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Avs/Mot: Mary Ellinor Lahm Losoa http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mary Ellinor Lahm Losoa | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10788/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: 10/8 Giligeaidnu 35 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Avs/Mot: Iris Nathalie Wigelius m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iris Nathalie Wigelius m.fl. | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 10791/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Oljeutfasing Tana kommune - FFK Avs/Mot: Afgruppen - Sondre Øvrebø http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Afgruppen - Sondre Øvrebø | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 10761/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag Avs/Mot: Kld Dep - Jan Erik Torfinn Larsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kld Dep - Jan Erik Torfinn Larsen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 10760/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om ferdigattest m.m. - Heargeguolbba 46 Avs/Mot: Kirkenes Ferdigbetong AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirkenes Ferdigbetong AS | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 10737/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 10736/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 10735/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om ferdigattest gnr 11/104 Lars Mathis Gaup Avs/Mot: Tekforvalt Byggesak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tekforvalt Byggesak | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 10734/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om regionalt miljøtilskudd Finnmark 2019 Avs/Mot: Ann Irene Rushfeldt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Irene Rushfeldt | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 10722/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Ny kontrakt Innkjøpssirkelen og tilbud e-handel Avs/Mot: Finnut v/ Bjørnar Pedersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnut v/ Bjørnar Pedersen | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 10720/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Informasjon om nye gebyrsatser i alkoholforskriften § 6-2 Avs/Mot: Helsediretoratet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/141457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsediretoratet | Journaldato: 05.12.2019 | Journalnr: 10718/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen |