Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Skrivemåten av 3 kvenske adressenavn: Endelig tilråding Avs/Mot: Kvensk stedsnavntjeneste / Paikannimipalvelus http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvensk stedsnavntjeneste / Paikannimipalvelus | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4429/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Innspill til rulleringen av kommuneplanens arealdel 20/11, 20,115 og 20/131 Avs/Mot: Svein Ottar Helander http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Ottar Helander | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4396/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Grunneiers tillatelse - omlegging av skuterløype 5 Masjok Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4407/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev/Arbeidsavtale Avs/Mot: Charlotte Romstad Hoigari http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Charlotte Romstad Hoigari | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4281/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Uttalelse HTV FF Avs/Mot: Fagforbundet Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Tana | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4387/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Uttalelse vedr dispensasjonssøknad fradeling gnr. 13/1 Vestre Seida - Tana kommune Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4426/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Etterjusterings enkeltvedtak på kommunalt tilskudd for 2014 på grunnlag av regnskap 2014 og vekting barnetall for 2014 - Giellavealgu mánáidgárdi Avs/Mot: Giellavealgu mánáidgárdi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111826 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Giellavealgu mánáidgárdi | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4279/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Uttalelse vedr dispensasjonssøknad fradeling gbnr.11/17 i Hillagurra - Tana kommune Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4395/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Undertegnet tilskuddsavtale til etablering Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4373/2017 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Ønsker status i saken Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4372/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Melding om bud som er begjært stadfestet Avs/Mot: Advokaselskapet Per A. Amundsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokaselskapet Per A. Amundsen | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4379/2017 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4427/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Uttalelse vedr dispensasjonssøknad fradeling gnr 30/30 Austertana - Tana kommune Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4421/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Bekreftelse på mottatt søknad Avs/Mot: Innovasjon Norge http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4424/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Uttalelse vedr dispensasjonssøknad ny landbruksavkjørsel - gnr 37/188 - Tana kommune Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4420/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Primærnæringsfond 2017 - svar på søknad om etableringstilskudd, kjøp av buskap Avs/Mot: Sven-Erik Guttormsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sven-Erik Guttormsen | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4299/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: 30/25- Svar på søknad om dispensasjon, samt tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - utvidelse av bolig Avs/Mot: Hanne K. Nilsen og Ørjan Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne K. Nilsen og Ørjan Hansen | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4277/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017 Avs/Mot: Eriksen Naturopplevelser v/ Rune Eriksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eriksen Naturopplevelser v/ Rune Eriksen | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4405/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Stans i kvalifiseringsprogrammet Avs/Mot: Nav Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav Tana | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4377/2017 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017 Avs/Mot: Runar Guttorm http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Guttorm | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4382/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Leieavtale flytebrygge Sjursjok Avs/Mot: Alfred Larsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alfred Larsen | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4384/2017 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2017 Avs/Mot: Dagny Somby http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dagny Somby | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4385/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2017-2021 Avs/Mot: Frode Evjen Anthi og Grethe Pedersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Evjen Anthi og Grethe Pedersen | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4389/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017-2021 Avs/Mot: Nils Oskar og Arnhild Evjen Anthi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Oskar og Arnhild Evjen Anthi | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4390/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017-2021 Avs/Mot: Nina Evjen Anthi og Roald Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Evjen Anthi og Roald Hansen | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4391/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017-2021 Avs/Mot: Beate Evjen og Tom Markussen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Beate Evjen og Tom Markussen | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4392/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017-2021 Avs/Mot: Ken-Roger og Jenny May Wickstrøm http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ken-Roger og Jenny May Wickstrøm | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4398/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2017-2022 Avs/Mot: Roy Even Eriksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Even Eriksen | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4399/2017 | Avdeling: Informasjons- og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2017 Avs/Mot: Elva Eiendom as http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elva Eiendom as | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4400/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Avs/Mot: Susan Helen Kaspersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/111951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Susan Helen Kaspersen | Journaldato: 19.05.2017 | Journalnr: 4403/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen |