Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: VS: Hydrogenbygg - Revnes Avs/Mot: Mietinen - Andor Enge http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mietinen - Andor Enge | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3586/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: VS: Hydrogenbygg - Revnes Avs/Mot: Alphaprojects http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alphaprojects | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3585/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: VS: Hydrogenbygg - Revnes Avs/Mot: Mietinen - Andor Enge http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mietinen - Andor Enge | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3584/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Konkurransegrunnlag og kontrakter - kjøp av tjeneste - utbedring av vandringshinder for fisk Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3577/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Til landbruksfaglig vurdering - Søknad om jordbruksareal - 6/1 i Kautokeino kommune Avs/Mot: Fefo - Roska Jim Einar http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Roska Jim Einar | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3575/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 - 2021 Avs/Mot: Tore Aslaksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Aslaksen | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3561/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Tilskudd til bemanningsnorm i barnehager 2019 Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3552/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Fritak som listekandidat for Senterpartiet Avs/Mot: Olaf Trosten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaf Trosten | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3547/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Undertegnet og anmodning om utbetaling av tilskudd Avs/Mot: Jon Are Erikstad http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Are Erikstad | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3546/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Kartlegging av personer i alderen 18-49 år i institusjon Avs/Mot: Fylkesmannen - Tollefsen, Jon Børre Øyen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Tollefsen, Jon Børre Øyen | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3545/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Tilsagn om tilskudd til Varig lønnstilskudd Avs/Mot: NAV Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Finnmark | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3580/2019 | Avdeling: Tana bibliotek | Tittel: Vedrørende lønn som konsulent i hjemmetjenesten Avs/Mot: Maret Inga Henriksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maret Inga Henriksen | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3543/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Avs/Mot: Jill Anne Aslaksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jill Anne Aslaksen | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3339/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Avs/Mot: Tove Somby Persen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Somby Persen | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3388/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev /Arbeidsavtale Avs/Mot: Tove Somby Persen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Somby Persen | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3419/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Avs/Mot: Jasmina Gavrilovic http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jasmina Gavrilovic | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3425/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Avs/Mot: Gunn-Tove Skartland http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn-Tove Skartland | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3370/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev/Arbeidsavtale Avs/Mot: Trine Guttorm http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Guttorm | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3360/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Nye leveranseinstruks Naturbase Avs/Mot: Miljødirektoratet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3576/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Avs/Mot: Siri Dørum-Persen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri Dørum-Persen | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3566/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: ID 761 - ny utlysning Avs/Mot: Tana kommune nettside m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana kommune nettside m.fl. | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3439/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Grunnboken er rettet Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3571/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Retur av tinglyst dokument Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3570/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Retur av avtale om endring i arbeidsforhold Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3563/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Ny oversendelse av foreløpig tilsynsrapport etter tilsyn med helse- og omsorgstjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3422/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Innsending av barnehagelister for Tana kommune til NAV datert 31.03.2019 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3348/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Vedrørende oppsigelse av stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3355/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Signert databehandleravtale Digitalt depot Avs/Mot: IKA Finnmark IKS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IKA Finnmark IKS | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3562/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: ID 768 - ny utlysning Avs/Mot: Tana kommune hjemmeside m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana kommune hjemmeside m.fl. | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3442/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport Avs/Mot: Anne Kirsten Ballovara http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kirsten Ballovara | Journaldato: 12.04.2019 | Journalnr: 3444/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen |