Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Søknad om midler til ekskursjon i Anarjohka Avs/Mot: Austertana oppvekstsenter http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Austertana oppvekstsenter | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2248/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: TRADISJONSKUNNSKAP OG JODDUARENA Avs/Mot: Tanavassdragets fiskerettshavere http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanavassdragets fiskerettshavere | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2245/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad Joddu prosjekt Avs/Mot: Deanu sámeskuvla http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deanu sámeskuvla | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2244/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om bostøtte 3 termin 2018 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2237/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om delbidrag til Tana årbok 2019 med vekt på laksefisket i nedre del av vassdraget Avs/Mot: Deanu historjasearvi/Tana historielag ved Hjørdis Pedersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deanu historjasearvi/Tana historielag ved Hjørdis Pedersen | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2255/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om prosjektmidler - "Joddu-samarbeidsarena for laks" Avs/Mot: Tanabru skole http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanabru skole | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2243/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM FRIE MIDLER TIL GJENNOM JODDU SAMARBEIDSARENA FOR LAKS - TRADISJONELL KUNNSKAP Avs/Mot: TANAVASSDRAGETS FISKERETTSHAVERE http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TANAVASSDRAGETS FISKERETTSHAVERE | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2242/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2231/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Svar ang gammesak Avs/Mot: Juhán Niillas Wigelius http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Juhán Niillas Wigelius | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2238/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om ferdigattest gnr 37/80 Avs/Mot: Tekforvalt AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tekforvalt AS | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2240/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Retur av tinglyst dokument Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2251/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2230/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Forespørsel om utlevering av dokumentasjon Avs/Mot: Rettferd for taperne http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rettferd for taperne | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2252/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om 20% permisjon skoleåret 2018/2019 med avdelingsleders uttalelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2254/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om midler fra primærnæringsfondet 2018 Avs/Mot: Nils Arvid Guttorm http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Arvid Guttorm | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2247/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Klage på eiendomsskatt Avs/Mot: Wilhelm Andersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wilhelm Andersen | Journaldato: 16.03.2018 | Journalnr: 2250/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Utbetaling Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen | Journaldato: 15.03.2018 | Journalnr: 2214/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Application to produce report from Tana salmon ecology Avs/Mot: Niemelä Eero http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Niemelä Eero | Journaldato: 15.03.2018 | Journalnr: 2213/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Tinglysing - Festekontrakt for bolig Avs/Mot: Fefo - Bø Erik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Bø Erik | Journaldato: 15.03.2018 | Journalnr: 2204/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om delfinansiering hos Jodduprosjektet, til å lage ny Tanaårbok Avs/Mot: Tana historielag - Erna Fjelldahl http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana historielag - Erna Fjelldahl | Journaldato: 15.03.2018 | Journalnr: 2203/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om tilskudd Joddu prosjekt Avs/Mot: Samisk videregående skole v/ Mette Anti Gaup http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samisk videregående skole v/ Mette Anti Gaup | Journaldato: 15.03.2018 | Journalnr: 2202/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Uttalelse HTV FF Avs/Mot: Fagforbundet Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Tana | Journaldato: 15.03.2018 | Journalnr: 2201/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Bruksnavn i Tana kommune: Oversending av bruksnavnskjema Avs/Mot: Kartverket http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 15.03.2018 | Journalnr: 2147/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Plangrenser - Detaljreguleringsplan for Gávesluokta/Gavesluft og Gálbenjárga/Kaldbakknes Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 15.03.2018 | Journalnr: 2143/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Krav om forhandlinger etter AML § 17-3 Avs/Mot: HTV Fagforbundet Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HTV Fagforbundet Tana | Journaldato: 15.03.2018 | Journalnr: 2222/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Avs/Mot: Camilla Trosten Sæther http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Trosten Sæther | Journaldato: 15.03.2018 | Journalnr: 2207/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2018 | Journalnr: 2205/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Vedrørende stilling ID 689 Avs/Mot: Sissel Røstgaard http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Røstgaard | Journaldato: 15.03.2018 | Journalnr: 2138/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Bekreftelse til Statens lånekasse for utdanning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2018 | Journalnr: 2149/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Fangstresultat Avs/Mot: Leif Varsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Varsi | Journaldato: 15.03.2018 | Journalnr: 2216/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen |