Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Refusjonskrav lønnstilskudd Avs/Mot: NAV Skanning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Skanning | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7300/2017 | Avdeling: Tana bibliotek | Tittel: Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Avs/Mot: Trine Guttorm http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Guttorm | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7301/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Svar på åpen søknad om fysioterapistilling Avs/Mot: Mari Finsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Finsen | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7185/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Tilsagn om tilskudd over interreg Nord til prosjektet "Joint Environmental management of the river Tana" Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7289/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Avs/Mot: Britt Solberg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Solberg | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7088/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Vedr ansettelse Avs/Mot: Britt Karen Solberg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Karen Solberg | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7278/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Saldokort Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7316/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Intervju, referat - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Olga eriksen m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olga eriksen m.fl. | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7214/2017 | Avdeling: Tana hjemmetjenester | Tittel: Intervju, referat - ***** ***** Avs/Mot: olga eriksen m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: olga eriksen m.fl. | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7209/2017 | Avdeling: Tana hjemmetjenester | Tittel: Utbetalingsanmodning - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Avs/Mot: Helga Pedersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helga Pedersen | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7277/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Retur av endringsavtale Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7303/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7265/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Etterlyser svar på søknad Avs/Mot: Berlevåg kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berlevåg kommune | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7263/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7264/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Avs/Mot: Daniel Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Hansen | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7223/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Samarbeidsarena for laks- Joddu Avs/Mot: Narve S. Johansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Narve S. Johansen | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7268/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Uttalelse Avs/Mot: Politiet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7288/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Tilsagn Avs/Mot: Sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7318/2017 | Avdeling: Deanu sámeskuvla | Tittel: forsøksordning - VTA - kommunalt ansvar Avs/Mot: Jakob Lanto http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jakob Lanto | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7200/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om startlån - forhåndsgodkjenning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7205/2017 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om startlån - avslag Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7206/2017 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: 14/66 - Søknad om tiltak - Bygge om del av huset / garasje til leilighet - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Avs/Mot: AS Normaskin Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS Normaskin Tana | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7181/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Bekreftelse Statens lånekasse for utdanning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7182/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Gjeninntredelse i stilling Avs/Mot: Anne Smeland http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Smeland | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7286/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017-2021 Avs/Mot: Vera A. Guttormsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vera A. Guttormsen | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7224/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2017 Avs/Mot: Elna K. Thrane/Øystein Johansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elna K. Thrane/Øystein Johansen | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7225/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Avs/Mot: Stig Malin og Lillian Malin http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Malin og Lillian Malin | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7226/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: 14/66 - Svar på melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Avs/Mot: AS Normaskin Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114742 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS Normaskin Tana | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7194/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Bistand til arealplanlegging og regulering til vannsportaktivitet Avs/Mot: Norges Motorsportforbundet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Motorsportforbundet | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7279/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel I utmark - Barmark 2017 - L andingstillatelse med helikopter Avs/Mot: Multiconsult http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/114830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 15.08.2017 | Journalnr: 7282/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen |