Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Tildeling av tilskudd til reise og opphold for lærere på videreutdanning - kompetanse for kvalitet våren 2019 Avs/Mot: Fylkesmannen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 7573/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Bekreftelse på ansettelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 7569/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Blue X nattklubb AS Avs/Mot: Helseavdeling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helseavdeling | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 7563/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Blue X nattklubb AS Avs/Mot: bygg- og anleggsavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: bygg- og anleggsavdelingen | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 7562/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Ber om oversikt over status for bemanningsnormen i kommunene Avs/Mot: Barnehage.no http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnehage.no | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 7559/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Orientering - krav ved etablering av tursti - Auskarsnes til Luofttat / Rullesteinsfjæra Avs/Mot: Fefo - Dahr Christina http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Dahr Christina | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 7554/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Orientering - krav ved etablering av tursti i ved Torhop Avs/Mot: Fefo - Dahr Christina http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Dahr Christina | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 7552/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om opparbeiding av vei til hytte Avs/Mot: Grete Foslund Dahl og Arve Wickstrøm http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Foslund Dahl og Arve Wickstrøm | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 7551/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: ID 815 - utlysningstekst, 2.gang Avs/Mot: Tana nettside m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana nettside m.fl. | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 7532/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Innhenting av uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Blue X nattklubb AS Avs/Mot: Finnmark politidistrikt, avd. Tana m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark politidistrikt, avd. Tana m.fl. | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 7543/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Fangstdagbok for garnfiske under isen Avs/Mot: Ansgar Aslaksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ansgar Aslaksen | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 7555/2019 | Avdeling: Informasjons- og serviceavdelingen | Tittel: Avsluttet kvalifiseringsprogrammet Avs/Mot: Nav Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav Tana | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 7564/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Endring i arbeidsforhold Avs/Mot: Idunn Dervola http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idunn Dervola | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 7574/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om halltider- Flerbrukshallen - 2019/2020 - Tana ballklubb Avs/Mot: Tana Ballklubb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Ballklubb | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7548/2019 | Avdeling: Tana kommunale eiendomsselskap | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2019 Avs/Mot: Aigin Bakken http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aigin Bakken | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7541/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven - Landing av luftgående fartøy ved Rákkcearru Avs/Mot: Fefo - Henriksen Steinar http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Henriksen Steinar | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7539/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Anmodning om utvidet høringsfrist Avs/Mot: Samediggi - Hakala, Elina http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Hakala, Elina | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7534/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Analyserapport Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7529/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Mottatt tilsvar til innsigelse til nabovarsel Avs/Mot: Toralv Pedersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toralv Pedersen | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7528/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Trekk foretatt Avs/Mot: Norges råfisklag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7535/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: ID 814 - utlysningstekst, 2.gang Avs/Mot: Tana nettside m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana nettside m.fl. | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7504/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Kommunevedtak for sikringsanlegg mot flom og skred - 20116X Miljøtiltak i Julelva (Ny underskrift) Avs/Mot: abjo@nve.no http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: abjo@nve.no | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7530/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Nytt vedtak om 50 % permisjon Avs/Mot: Kare-Elle Partapuoli http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kare-Elle Partapuoli | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7524/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Stans i kvalifiseringsprogrammet Avs/Mot: Nav Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav Tana | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7538/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak om tilbaketrekking av permisjon skoleåret 2019/2020 Avs/Mot: Ann-Kristin Losoa http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Kristin Losoa | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7526/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Vedtak om fritak fra arbeidsplikt Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7521/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Enkeltvedtak om skoleskyss 2019-2020- innvilget Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7523/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Informasjon - kommunens delegasjonsreglement Avs/Mot: Børre St. Børresen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børre St. Børresen | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7512/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Enkeltvedtak om skoleskyss 2019-2020- innvilget Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7515/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Retur av avtale Avs/Mot: Henrik Kolstrøm http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/138275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Kolstrøm | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 7536/2019 | Avdeling: Personalavdelingen |