Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Høring - søknad om fradeling fra gnr. 35 bnr. 16 ved Fingervann i Tana kommune Avs/Mot: Vegvesen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7255/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om lån og tilskudd – tradisjonelt landbruk Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7241/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7226/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7223/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7227/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7225/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Retur av tinglyst dokument Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7240/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev for gnr.13 bnr. 357 i Tana kommune Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7155/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7232/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7224/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7228/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7229/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Avs/Mot: Ingunn Kristina Kjølås Halvari http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Kristina Kjølås Halvari | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7139/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Gjerder - landbruksfeste i Skallelv, gbnr 15/1/46, Vadsø kommune. Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7062/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7230/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7231/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Avtale om endring i arbeidsforhold Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7153/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om lån og tilskudd - tilleggsnæring landbruk Avs/Mot: Innovasjon Norge http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/122900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 4028/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Høring- søknad om fradeling i Roavvegieddi, gbnr. 5/17 Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen m.fl. | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7144/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2018-2022 Avs/Mot: Kevin Andre Varsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kevin Andre Varsi | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7233/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2018-2021 Avs/Mot: Jens Ivar og Tom Ivar Hauge http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Ivar og Tom Ivar Hauge | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7234/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2018 Avs/Mot: Maret Inga Henriksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maret Inga Henriksen | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7220/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018-2020 Avs/Mot: Stian Heisakala http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Heisakala | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7245/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Avs/Mot: Tor-Emil Schanche http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor-Emil Schanche | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7246/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018-2021 Avs/Mot: Tana Toms jakt- og fisketurer v/Tom Hardy http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana Toms jakt- og fisketurer v/Tom Hardy | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7247/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2018-2022 Avs/Mot: Ingunn Eriksen og Åsmund Magga http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingunn Eriksen og Åsmund Magga | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7248/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2018-2020 Avs/Mot: Tommy Olsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Olsen | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7249/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2018-2022 Avs/Mot: Leif Varsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Varsi | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7250/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2018 Avs/Mot: Tim-Hugo Erlandsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tim-Hugo Erlandsen | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7251/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2018-2022 Avs/Mot: Erna Erlandsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/126124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erna Erlandsen | Journaldato: 10.08.2018 | Journalnr: 7252/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen |