Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Bekreftelse på mottatt melding om samhandlingsavvik Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5502/2019 | Avdeling: Tana hjemmetjenester | Tittel: Informasjon om ny varslingsplikt om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester i kommunen Avs/Mot: Helsetilsynet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetilsynet | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5488/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Uttalelse HTV Legeforeningen Avs/Mot: HTV Legeforeningen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HTV Legeforeningen | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5476/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Endring i høring av forslag om endringer i rovviltforvaltningen Avs/Mot: Det kongelige klima- og miljødepartement http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige klima- og miljødepartement | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5475/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Ung jobb Avs/Mot: Marianne Johnsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Johnsen | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5471/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Analyseperiode 13. - 29.5.2019 Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5470/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Analyseperiode 13. - 29.5.2019 Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5469/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: INNKALLELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TANA ARBEIDSSERVICE AS, TIRSDAG 25.JUNI KL 12 Avs/Mot: Tana-Arbeidsservice http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana-Arbeidsservice | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5468/2019 | Avdeling: Ordføreren | Tittel: Høring av endringer i rovviltforvaltningen Avs/Mot: Det kongelige klima- og miljødepartement http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige klima- og miljødepartement | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5467/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Etterspør informasjon om kommunens helse- og omsorgstilbud Avs/Mot: Pretor - Martin Wiggen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pretor - Martin Wiggen | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5455/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Uttalelse HTV FF Avs/Mot: HTV FF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HTV FF | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5454/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Mandat for nytt oppdragshåndteringsverktøy Avs/Mot: Hammerfest Kommune - Gerd Isaksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hammerfest Kommune - Gerd Isaksen | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5450/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om forebyggende skadefelling på jerv Avs/Mot: Fylkesmannen i Trom og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trom og Finnmark | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5320/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedrørende forskudd på reisekostnader Avs/Mot: Hermann Sotkajærvi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hermann Sotkajærvi | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5298/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Kopi av tinglyst dokument Avs/Mot: Tommy Olsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Olsen | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5269/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Valg av stemmestyrer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Avs/Mot: Valgte personer i stemmestyrene i Tana kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valgte personer i stemmestyrene i Tana kommune | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5265/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Samhandlingsavvik Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5501/2019 | Avdeling: Tana hjemmetjenester | Tittel: Trekk foretatt Avs/Mot: Norges Råfisklag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Råfisklag | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5474/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev og protokoll for oppmålingsforretning for punktfeste gnr/bnr/fnr 16/1/6 i Tana kommune Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5261/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Orientering om prosess vedrørende grensejustering - Tana - Karasjok - Porsanger - Lebesby/Karasjok - Porsanger Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5485/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Oversendelse av klagesak etter lov om motorferdsel - TOV-E Finnmark v/Tom Roger Østerås Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark v/miljøvernavd. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark v/miljøvernavd. | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5283/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Svar på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealformål til midlertidig anlegg (taredyrkingsanlegg) i Smalfjorden. Avs/Mot: Barents Seaweed AS v/Kåre Breivik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barents Seaweed AS v/Kåre Breivik | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5324/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev for gnr. 13 bnr. 362 i Tana kommune. Protokoll for oppmålingsforretning. Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5213/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev for gnr. 13 bnr. 364 i Tana kommune. Protokoll for oppmålingsforretning. Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5217/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev for gnr. 13 bnr. 361 i Tana kommune. Protokoll for oppmålingsforretning. Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5218/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev for gnr. 13 bnr. 363 i Tana kommune. Protokoll for oppmålingsforretning. Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5219/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev for gnr.13 bnr. 365 i Tana kommune. Protokoll for oppmålingsforretning. Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5200/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Tilbakemelding på kommunens redegjørelse for manglende oppfølging av lovpålagte oppgaver, og redegjørelse for akuttberedskapet Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5486/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Svar på søknad om tillatelse til tiltak på gbnr. 14/145 - enebolig (NY) Avs/Mot: N-Drift - Mia Larsen m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: N-Drift - Mia Larsen m.fl. | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5264/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Gjennomført gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/136220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 5481/2019 | Avdeling: Økonomiavdelingen |