Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Søknad om tilskudd til Deanu Instituhhta: tilbakemelding. Avs/Mot: Deanu Instituhtta v/Aage Solbakk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deanu Instituhtta v/Aage Solbakk | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10737/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Tilbud om kjøp av gnr. 13 bnr. 326 i Tana kommune Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune eiendom http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune eiendom | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10777/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Fangstbasert oppdrett av torsk i Kobbkroken i Kongsfjord: Svar på spørsmål Avs/Mot: Berlevåg Jeger- og Fiskerforening http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berlevåg Jeger- og Fiskerforening | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10786/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Foreløpig svar ID 650 Avs/Mot: Mihaela Karagic http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mihaela Karagic | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10748/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: ID 650 - utvidet søkerliste Avs/Mot: arbeidstakerorganisasjoner http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10747/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10878/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: ID 682 - korrigert utvidet søkerliste Avs/Mot: arbeidstakerorganisasjoner http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10763/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Foreløpig svar ID 682 Avs/Mot: Mihaela Karagic m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mihaela Karagic m.fl. | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10750/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev for gnr. 37 bnr. 231. Protokoll for oppmålingsforretning Avs/Mot: Martha Solveig Tapio http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martha Solveig Tapio | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10746/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: ID 682 - utvidet søkerliste Avs/Mot: arbeidstakerorganisasjoner http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10749/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev for eiendommene gnr/bnr 37/232; 37/233; 37/234 Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10751/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Dokumentkontroll av produksjonstilskuddssøknad Avs/Mot: Kjersti Schanche http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Schanche | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10888/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: 36/37 - Endring av Kvm-pris på bygning Avs/Mot: Mette Eikeland http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Eikeland | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10741/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Forskrift om oppstartfasen ved privat detaljregulering etter plan- og bygningsloven Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10895/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vintrene 2018-2022 Avs/Mot: Eva Lill Døvle http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eva Lill Døvle | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10879/2017 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5503139, Tana Deatnu, 36/63 Austertanaveien 389 Avs/Mot: Geomatikk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geomatikk | Journaldato: 08.12.2017 | Journalnr: 10881/2017 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Retur av ansettelsesbrev - Tar imot stilling Avs/Mot: Magnhild Stock http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnhild Stock | Journaldato: 07.12.2017 | Journalnr: 10869/2017 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Adressetilleggsnavn i Tana kommune: Retting i matrikkelen Avs/Mot: Kartverket http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 07.12.2017 | Journalnr: 10855/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Etterspør svar fra Tana kommune Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2017 | Journalnr: 10865/2017 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Saldokort Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen | Journaldato: 07.12.2017 | Journalnr: 10860/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Saldokort Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen | Journaldato: 07.12.2017 | Journalnr: 10861/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Saldokort Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen | Journaldato: 07.12.2017 | Journalnr: 10857/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Saldokort Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen | Journaldato: 07.12.2017 | Journalnr: 10858/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Saldokort Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen | Journaldato: 07.12.2017 | Journalnr: 10859/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: ID: 1m0r8az1xpszk - Søknad om lån til landbruksformål - kjøp av gård - generasjonsskifte Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2017 | Journalnr: 10620/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om overføring av 10 dager av ferie fra 2017 Avs/Mot: Kanoknipha Chenchangrit http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kanoknipha Chenchangrit | Journaldato: 07.12.2017 | Journalnr: 10866/2017 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Høring - Stadnamnlova Avs/Mot: Kulturdepartementet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 07.12.2017 | Journalnr: 10862/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Konsesjonsavgifter til kommuner 2017 Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektoratet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektoratet | Journaldato: 07.12.2017 | Journalnr: 10864/2017 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Vedtak i klagesak om dispensasjon til oppføring av hytte Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark justis- og samfunnsavdeling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark justis- og samfunnsavdeling | Journaldato: 06.12.2017 | Journalnr: 10826/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedtak i klagesak om dispensasjon til oppføring av hytte Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark justis- og samfunnsavdeling http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark justis- og samfunnsavdeling | Journaldato: 06.12.2017 | Journalnr: 10825/2017 | Avdeling: Utviklingsavdelingen |