Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Analyserapport 19-0293 v1 Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2362/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om rammetillatelse utvidelse av Coop Avs/Mot: Norconsult - Jullum Hagen Irene http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Jullum Hagen Irene | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2347/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2349/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport Giellavealgu mánáidgárdi 2019 - forhåndsvarsel om vedtak Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2101/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: ID 780 - korrigert utvidet søkerliste Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2266/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: ID 783 - korrigert utvidet søkerliste Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2267/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: E6 Tana bru: Etablering av ny landbruksavkjørsel fra E6 Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2262/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Melding om kreditering Avs/Mot: Norges råfisklag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2350/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: 12/20 - Svar på søknad om ferdigattest - riving av brannskadd bolig Avs/Mot: Einar Trosten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Trosten | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2264/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedrørende stilling ID788 Avs/Mot: Tana Kommune - Eriksen, Olga http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Kommune - Eriksen, Olga | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2356/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Arbeidsbekreftelse Avs/Mot: Anja Somby http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Somby | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2299/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Etterbetaling av lønn Avs/Mot: Jan Erik Johansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Johansen | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2348/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Vedrørende oppsigelse av 20 % stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2298/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Fangstresultat Avs/Mot: Aage Guttormsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aage Guttormsen | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2359/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedrørende oppsigelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2304/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Ber om utvidet frist til tilsynssak- anmodning om opplysninger og uttalelse Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2292/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om tilskudd og lån Avs/Mot: Innovasjon Norge http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2257/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Lønnsansiennitetsberegning Avs/Mot: Lill-Hege Dørmænen Balaj http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill-Hege Dørmænen Balaj | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2007/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Tilsynsrapport med anmerkning Avs/Mot: Karen Porsanger http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Porsanger | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2259/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Tilsynsrapport med anmerkning Avs/Mot: Birgit Sonja Ingeborg Gaup http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birgit Sonja Ingeborg Gaup | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2235/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Tilsynsrapport med avvik Avs/Mot: Britt Mari Andersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Mari Andersen | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2247/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Tilsynsrapport ingen avdekkede forhold Avs/Mot: Johan Magne Andersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Magne Andersen | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2297/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Tilsynsrapport med avvik Avs/Mot: Marit Kristine Johansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Kristine Johansen | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2288/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Tilsynsrapport med avvik Avs/Mot: Reidar Marenius Pettersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Marenius Pettersen | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2290/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad - Primærnæringsfond - Kjøp av melkekvote Avs/Mot: Harald Persen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Persen | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2342/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad - Primærnæringsfond - Kjøp av eiendom Avs/Mot: Trine Jelti http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Jelti | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2343/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad - Primærnæringsfond - Kjøp av melkekvote Avs/Mot: Mari Trosten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Trosten | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2344/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad på tillatelse til tiltak Avs/Mot: Berlevåg Kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berlevåg Kommune - Ingrid Hafstad Mikalsen | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 2358/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad båtplass Torhop Avs/Mot: Benedicte P. Miklavzin http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Benedicte P. Miklavzin | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 2331/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Tilbakemelding - kartlegging av økonomiske konsekvenser av endring i eiendomsskatt på arbeidsmaskiner med videre i verker og bruk Avs/Mot: Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 2319/2019 | Avdeling: Rådmannen |