Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Anmodning om Delutbetaling Avs/Mot: Tanahus as http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanahus as | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10354/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Omdisponering av øremerkede midler Avs/Mot: Fylkesmannen - Thingnæs, Synnøve http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Thingnæs, Synnøve | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10311/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Retur av tinglyst dokument Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10320/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Delutbetaling av SMIL-tilskudd 2014 Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10318/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: 11/715, 406, 250, 1008, 858, 887, 515, 3 - Svar på søknad om ferdigattest - Nytt anlegg/konstruksjon kai og riving av deler av eksist. kai Avs/Mot: Berlevåg Havn KF http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/128845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berlevåg Havn KF | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 9982/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Innstilling Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10242/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Oppfølging rapport vedr. kommunal salgsbevilling - A. E. Tapio Avs/Mot: A. E. Tapio v/Ingrid Tapio Anti http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: A. E. Tapio v/Ingrid Tapio Anti | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10236/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10316/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om igangsettingstillatelse for resterende arbeider ved Tana Lensmannskontor Avs/Mot: N-Drift - Mia Larsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N-Drift - Mia Larsen | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10335/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedtak - Fylkesmannens stadfester Tana kommunens vedtak av 5. juni 2018 Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark miljøvernavdelingen | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10319/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Avs/Mot: Jenny May og Ken Roger Wickstrøm http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jenny May og Ken Roger Wickstrøm | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10243/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: 13/286 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse - deler av tiltaket grunnarbeid, fundamentering og råbygg Avs/Mot: Svein Hammer Eiendom AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Hammer Eiendom AS | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10209/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Varsel om åpning av utenrettslig gjeldsforhandling Avs/Mot: NAV Deanu / Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Deanu / Tana | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10321/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: 13/286 - Svar på søknad om rammetillatelse - tilbygg til godsterminal, samt dispensasjon jfr. pbl § 19-1 fra angitt byggegrense i gjeldende reguleringsplan Avs/Mot: Svein Hammer Eiendom AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Hammer Eiendom AS | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10166/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: ID 759 - utlysningstekst Avs/Mot: Tana kommune nettside m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana kommune nettside m.fl. | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10256/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Avs/Mot: Stein Ivar Iversen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Ivar Iversen | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10305/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018-2020 Avs/Mot: Terje og Astrid Anti Johnsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje og Astrid Anti Johnsen | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10306/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Utbetalingsoversikt over tilskudd for LIS1-stillinger (tidligere turnus) i kommunehelsetjenesten 2. halvår 2017 og 1. halvår 2018. Avs/Mot: Helsedirektoratet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10315/2018 | Avdeling: Avdeling for helsetjenester | Tittel: Rapportering om rett til plass i barnehage 2018 Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark oppvekst- og utdanningsavdelingen | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10324/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn. - Sommer 2019 Avs/Mot: Finn-Are Varsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn-Are Varsi | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10322/2018 | Avdeling: Informasjons- og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2019 - 2021 Avs/Mot: Kurt Stian Malin http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Stian Malin | Journaldato: 13.11.2018 | Journalnr: 10304/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Saldokort Avs/Mot: Fylkesmannen - Valdés, Marta http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Valdés, Marta | Journaldato: 12.11.2018 | Journalnr: 10293/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Analyserapport 18-1245 v1 Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 12.11.2018 | Journalnr: 10278/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Analyserapport 18-1244 v1 Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 12.11.2018 | Journalnr: 10277/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Analyserapport 18-1232 v1 Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 12.11.2018 | Journalnr: 10276/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Analyserapport 18-1231 v1 Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 12.11.2018 | Journalnr: 10275/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak - Riving Deanugeaidnu 814 Tana Avs/Mot: Afgruppen - Elen Sagmo Melhus http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Afgruppen - Elen Sagmo Melhus | Journaldato: 12.11.2018 | Journalnr: 10274/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om midler fra næringsfondet til hovedprosjekt - Samisk reiseliv i Tanadalen Avs/Mot: Samisk næringsforbund http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samisk næringsforbund | Journaldato: 12.11.2018 | Journalnr: 10273/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Grøftedoarjja Avs/Mot: Øystein Nilsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Nilsen | Journaldato: 12.11.2018 | Journalnr: 10272/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: SMIL-midler til rådighet Avs/Mot: Fylkesmannen - Thingnæs, Synnøve http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Thingnæs, Synnøve | Journaldato: 12.11.2018 | Journalnr: 10268/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen |