Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Søknad om redusert barnehagebetaling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2987/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Gravemelding uttalelse Avs/Mot: Varanger-Kraft - John E Rickards http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varanger-Kraft - John E Rickards | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2957/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Uttalelse gravemelding Avs/Mot: Geomatikk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geomatikk | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2947/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Uttalelsen Avs/Mot: Varanger-Kraft - John E Rickards http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varanger-Kraft - John E Rickards | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2946/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om gravemelding g/b nr 13/306 Avs/Mot: Tana Kommune - Solveig Therese Halonen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Kommune - Solveig Therese Halonen | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2945/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Den kulturelle spaserstokken - utbetalingsanmoding Avs/Mot: Folkeakademiet Deatnu - Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkeakademiet Deatnu - Tana | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2942/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Trekk foretatt Avs/Mot: Norges Råfisklag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Råfisklag | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2967/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Aktivitetsplan Tana kommune 2018-2020 Avs/Mot: Sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2969/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Vedr. gebyr i forbindelse med skjenkebevilling for enkeltanledning Avs/Mot: Winther Tourism v/Magnar Winther http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Winther Tourism v/Magnar Winther | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2862/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad og tilsagn om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Avs/Mot: Harald Dervola http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Dervola | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2949/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Melding om vigsel / Vigselsbok Avs/Mot: Skatt Nord http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121727 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skatt Nord | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2855/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad og tilsagn om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Avs/Mot: Vidar Aslaksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Aslaksen | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2948/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2017-2021 Avs/Mot: Anna-Kathrine Roer http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna-Kathrine Roer | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2976/2018 | Avdeling: Informasjons- og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2017-2021 Avs/Mot: Bjarne Andreas Olsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjarne Andreas Olsen | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2978/2018 | Avdeling: Informasjons- og serviceavdelingen | Tittel: Søknad og tilsagn om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Avs/Mot: Fred Roald Johnsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fred Roald Johnsen | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2951/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2018-2020 Avs/Mot: Hilde Dalsbø Pedersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Dalsbø Pedersen | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2974/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017-2021 Avs/Mot: Trygve Hansen, Tone Hansen og Olaf Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Hansen, Tone Hansen og Olaf Hansen | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2979/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 -2020 Avs/Mot: Lasse Wigelius http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lasse Wigelius | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2982/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Faktura Kommunale avgifter og eiendomsskatt Avs/Mot: Gerd Åse Dervo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Åse Dervo | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2821/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad og tilsagn om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Avs/Mot: Roy Westberg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Westberg | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2950/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Foreløpig svar i forbindelse med søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Avs/Mot: Magnar Helander http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnar Helander | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2890/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Foreløpig svar i forbindelse med søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2018 Avs/Mot: Håkon Henriksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Henriksen | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2911/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2017 Avs/Mot: UiT v/Rolf Rødven http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UiT v/Rolf Rødven | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2970/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - barmark 2017 Avs/Mot: Kjell Roar Johansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Roar Johansen | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2972/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Turnusleger for kommuneturnus 01.09.18 Avs/Mot: Sør-Varanger kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Varanger kommune | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2973/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om ung-jobb 2018 Avs/Mot: Sandra Louise Holm http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandra Louise Holm | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2964/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Avs/Mot: Leif Eirik Pettersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Eirik Pettersen | Journaldato: 12.04.2018 | Journalnr: 2965/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Melding fra søker Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2018 | Journalnr: 2877/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om startlån Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2018 | Journalnr: 2876/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om ferievikar Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/121784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2018 | Journalnr: 2912/2018 | Avdeling: Personalavdelingen |