Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Mineralstrategi for Nord-Norge Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune - Bersvendsen, Hilde Skjerven http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune - Bersvendsen, Hilde Skjerven | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9902/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Bekreftelse fra kommunen Avs/Mot: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - Joakim Berntson Aase http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - Joakim Berntson Aase | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9894/2019 | Avdeling: Avdeling for hjelpetjenester | Tittel: sak til AMU Avs/Mot: HTV Fagforbundet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HTV Fagforbundet | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9880/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Deltagelse på Konstituerende Regionrådsmøte 18 November i Tana. Avs/Mot: Øst-Finnmark Regionråd - Trond Haukanes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øst-Finnmark Regionråd - Trond Haukanes | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9878/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Saksliste KST 14.11 - lovlighetsklage må behandles i starten av møtet Avs/Mot: Børre St. Børresen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børre St. Børresen | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9877/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Informasjon til landets kommuner om ny tilskuddsordning til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger Avs/Mot: Helsedirektoratet - Ann Kristin Herst Valen-Sendstad http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet - Ann Kristin Herst Valen-Sendstad | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9876/2019 | Avdeling: Avdeling for helsetjenester | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vintrene 2020 - 2024 Avs/Mot: Arthur Masternes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arthur Masternes | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9875/2019 | Avdeling: Informasjons- og serviceavdelingen | Tittel: Ulovlig trekk i lønn Avs/Mot: Delta ved stedstillitsvalgt Inger Marie S Yilmaz http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Delta ved stedstillitsvalgt Inger Marie S Yilmaz | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9874/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Mindre endring av Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde: Høring Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Plan- og kulturvernavdelingen m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Plan- og kulturvernavdelingen m.fl. | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9763/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Tilbud på gjeldsbrevlån Avs/Mot: KLP Banken AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP Banken AS | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9913/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Kommunalbankens lånetilbud Avs/Mot: Kommunalbanken AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken AS | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9911/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Vedrørende stilling som pedagogisk leder ved Boftsa barnehage Avs/Mot: Anja Stina m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Stina m.fl. | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9801/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Retur av ansettelsesbrev - tar stillingen Avs/Mot: Rávdná Márjá Nilsdatter Gaup http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rávdná Márjá Nilsdatter Gaup | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9891/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Retur av ansettelsesbrev - tar stillingen Avs/Mot: Une Mari Andersen Astrup http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Une Mari Andersen Astrup | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9889/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Begjæring om sletting av festekontrakt Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9792/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedrørende virkningsdato i avtale om endring av ansettelsesforhold Avs/Mot: Ellen Ravna http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140515 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Ravna | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9776/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Utbetalingsanmodning trafikksikkerhetsmidler 2019 - Tana kommune Avs/Mot: Statens Vegvesen v/ Kristian Øvernes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen v/ Kristian Øvernes | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9780/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Anmodning om redegjørelse - valg til kontrollutvalg i konstituerende kommunestyremøte i Tana kommune Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9795/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Gebyr etter alkoholloven - Faktisk omsetning for 2018 og forventet omsetning for 2019 Avs/Mot: Christoffer Breivik AS (Rema 1000 Tana) http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christoffer Breivik AS (Rema 1000 Tana) | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9816/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Oppsigelse av bryggeplass nr. 10 i Torhop Avs/Mot: Nick Rolan Pedersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nick Rolan Pedersen | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9794/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Møte utsatt - Tilskudd fra primærnæringsfond Avs/Mot: Sindre Skjåvik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140512 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sindre Skjåvik | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9773/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om tilskudd til reise- og opphold for lærere i Finnmark, Kompetanse for kvalitet, høsten 2019 Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9765/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Tana kommune sin drift av Norasenteret Avs/Mot: Norasenteret IKS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norasenteret IKS | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9888/2019 | Avdeling: Avdeling for hjelpetjenester | Tittel: Tilskudd til skoletur Avs/Mot: Aktive Fredsreiser http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aktive Fredsreiser | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9884/2019 | Avdeling: Sirpmá skuvla/Sirma skole | Tittel: Påminnelse Databehandleravtale Avs/Mot: Norkart http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norkart | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9879/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: CV og tjenestebevis Avs/Mot: Lise Malén Hjorth Mikkonen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lise Malén Hjorth Mikkonen | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9895/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Klage på eiendomstakst Avs/Mot: Rakel Dalan http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rakel Dalan | Journaldato: 05.11.2019 | Journalnr: 9881/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Analyserapport 19-1160 v1 Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Balab - Båtsfjord Laboratorium AS | Journaldato: 04.11.2019 | Journalnr: 9858/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Budsjettbehov 2020 Avs/Mot: Tana og Varanger museumssiida - Mariann Wollmann Magga http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana og Varanger museumssiida - Mariann Wollmann Magga | Journaldato: 04.11.2019 | Journalnr: 9850/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Uttalelse gravemelding Avs/Mot: Varanger-Kraft - John E Rickards http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/140588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varanger-Kraft - John E Rickards | Journaldato: 04.11.2019 | Journalnr: 9849/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen |