Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Anmodning om utbetaling av lønnstilskudd Avs/Mot: Tana-Arbeidsservice - http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148196?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana-Arbeidsservice - | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6141/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Høringsinnspill i forbindelse planlagt bygging av vindkraft i Rásttigáisá området Avs/Mot: Holmesund og Gardak Bygdelag v/ Tormod Nilsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148169?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Holmesund og Gardak Bygdelag v/ Tormod Nilsen | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6114/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Avs/Mot: Kim-Arne Juliussen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148168?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kim-Arne Juliussen | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6113/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om salgsbevilling for alkohol Avs/Mot: A E Tapio Eft http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148170?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: A E Tapio Eft | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6115/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om kulturskole Avs/Mot: Monica Balto Anti http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148171?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Balto Anti | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6116/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om kulturskole 2020 / 2021 Avs/Mot: Solveig Ballo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148172?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Ballo | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6117/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om kulturskole 2020 /2021 Avs/Mot: Solveig Ballo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148173?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solveig Ballo | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6118/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Avs/Mot: Aud Rigmor Trosten http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148174?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Rigmor Trosten | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6119/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2025 Avs/Mot: Elin Mary Sabbasen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148175?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elin Mary Sabbasen | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6120/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Trekk foretatt Avs/Mot: Norges råfisklag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148189?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6134/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Avs/Mot: Karstein K Karlsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148190?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karstein K Karlsen | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6135/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Midler til studietur for elever som har kvensk eller finsk som andrespråk skoleåret 2020/2021 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148191?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6136/2020 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2024 Avs/Mot: Trygve Bertheusen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148193?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Bertheusen | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6138/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2025 Avs/Mot: Harrevann Bygdelag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148194?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harrevann Bygdelag | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6139/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Avs/Mot: Kirsti Breivoll http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148195?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsti Breivoll | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6140/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Delingssøknad og rekvisisjon - punktfeste - nytt stasjonspunkt Telenor AUSTERTANAVEIEN2 Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148200?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 07.08.2020 | Journalnr: 6145/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Krav om innsyn Avs/Mot: Industrienergi - Charlotte Dyrkorn http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148159?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Industrienergi - Charlotte Dyrkorn | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 6104/2020 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Godkjent skilt- og arbeidsvarslingsplan - Graving ny fibertrase RingveienTana Avs/Mot: SVEIN THOMASSEN AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148092?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVEIN THOMASSEN AS | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 6037/2020 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Svar på søknad om gravetillatelse 18/124 Avs/Mot: Nordnorsk brønnboring AS m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148091?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordnorsk brønnboring AS m.fl. | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 6036/2020 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Barmark 2020 Avs/Mot: Gunn-Elin Saua http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148157?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn-Elin Saua | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 6102/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Svar - Smittevern- korona- avklaring av tiltak i forbindelse med planlagt fotballturnering 12.10. Avs/Mot: Tana Ballklubb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148158?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana Ballklubb | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 6103/2020 | Avdeling: Avdeling for helsetjenester | Tittel: Svar - Krav om innsyn Avs/Mot: post@industrienergi.no http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148160?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: post@industrienergi.no | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 6105/2020 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Smittevern- korona- avklaring av tiltak i forbindelse med planlagt fotballturnering 12.10.20 Avs/Mot: Tana Ballklubb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148151?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Ballklubb | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 6096/2020 | Avdeling: Avdeling for helsetjenester | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Avs/Mot: Gunnar Fredrik Harjo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148152?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Fredrik Harjo | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 6097/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Avs/Mot: Jørn Frode Mosesen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148155?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Frode Mosesen | Journaldato: 05.08.2020 | Journalnr: 6100/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Anmodning om utbetaling av lønnstilskudd 2020 Avs/Mot: Lizbeth og Kim Juliussen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148150?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lizbeth og Kim Juliussen | Journaldato: 04.08.2020 | Journalnr: 6095/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Oppsigelse Avs/Mot: Arne Valter Halto http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148132?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Valter Halto | Journaldato: 04.08.2020 | Journalnr: 6077/2020 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Nytt veinavn i Tana bru Avs/Mot: Olav E. Johansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148131?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav E. Johansen | Journaldato: 04.08.2020 | Journalnr: 6076/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Tilskudd - Akseptbrev Avs/Mot: postmottak@helsedir.no http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148148?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: postmottak@helsedir.no | Journaldato: 04.08.2020 | Journalnr: 6093/2020 | Avdeling: Avdeling for helsetjenester | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/148121?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2020 | Journalnr: 6066/2020 | Avdeling: Personalavdelingen |