Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Innspill til ny arealbruk av eiendommer Vestertana Avs/Mot: Frode Gundersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Gundersen | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4586/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Revidert søknad om tillatelse etter pbl - fradeling av landbrukstomt - gnr 7/1 - Tana kommune Avs/Mot: Fefo - Johansen Jan Erik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Johansen Jan Erik | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4567/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Inngjerding/busstopp i Polmak Avs/Mot: Bernt A. Pedersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt A. Pedersen | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4551/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: NYE LISTEKANDIDATER TANA SENTERPARTI Avs/Mot: Senterparti http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Senterparti | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4549/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Tertialrapport 1 - 2019 Avs/Mot: Bedriftshelsetjeneste - Tove Karin Andersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bedriftshelsetjeneste - Tove Karin Andersen | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4541/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Referatsaker/Orienteringer HUN 270319 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132968 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 2232/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Referatsaker/Orienteringer KST 040419 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133498 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 2762/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Referatsaker/Orienteringer HOOK 260319 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132967 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 2231/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Referatsaker/Orienteringer ADU 210319 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132728 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 1992/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Referatsaker/Orienteringer FSK 210319 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132727 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 1991/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Referatsaker/Orienteringer VAS 210319 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132730 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 1994/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev for gnr. 13 bnr. 33 og kopi av tinglyste dokumenter Avs/Mot: Berit Ingrid Smuk Rolstad Willy Tormod Rolstad http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Ingrid Smuk Rolstad Willy Tormod Rolstad | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4361/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Detaljregulering for Tanabru sentrum: Offentlig ettersyn Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133043 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 2307/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4557/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4543/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Budsjettregulering 1 - 2019 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132646 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 1910/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Revidert utbygging av byggetrinn 2 - Tana sykeavdeling Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133047 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 2311/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Forskrift om bruk av vannskuter på vassdrag i Karasjok og Tana kommuner Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/133027 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 2291/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Fastsetting av lokale frister - Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132767 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 2031/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Detaljregulering for et område av Jouvlajohka/Julelva: sluttbehandling Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/129527 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 10664/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Forhåndsstemmegivning - Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132748 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 2012/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Godkjenning av skjenkestyrer i perioden 16.11.2016-30.06.2020 - Elvekanten Spiseri AS Avs/Mot: Elvekanten Spiseri AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/134937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elvekanten Spiseri AS | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4199/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Utvikling av Torhop havn og etablering av sikkerhetsløsning for havneområdet Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132586 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 1850/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Foreløpig svar - ID 800 Avs/Mot: Trine Sofie Pettersen m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Sofie Pettersen m.fl. | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4399/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: ID 800 - utvidet søkerliste Avs/Mot: søkere m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: søkere m.fl. | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4389/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Ansettelsessak- virksomhetsleder for Tana sykeavdeling Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132865 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 2129/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Ny behandling: Reglementsendringer som følge av ny kommunelov Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/132715 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 1979/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Høring - Tiltaksstrategi for SMIL-tilskudd 2019-2022 for Tana, Kautokeino, Nesseby, Berlevåg, Vadsø og Vardø kommuner. Avs/Mot: SAMEDIGGI / Sametinget m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / Sametinget m.fl. | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4367/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/135294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 4556/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Reglementsendringer som følge av ny kommunelov Avs/Mot: http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/130589 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2019 | Journalnr: 11725/2018 | Avdeling: Rådmannen |