Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5563154, Tana Deatnu, Maskevarreveien 1, Gnr.13 / Bnr.306 Avs/Mot: Geomatikk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geomatikk | Journaldato: 06.07.2018 | Journalnr: 6183/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Gravemelding Avs/Mot: Kjell Henry Pedersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Henry Pedersen | Journaldato: 06.07.2018 | Journalnr: 6182/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Takker nei til stillingen Avs/Mot: Anne Andersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Andersen | Journaldato: 06.07.2018 | Journalnr: 6205/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Takker nei til stillingen Avs/Mot: Jeanette Rasvik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jeanette Rasvik | Journaldato: 06.07.2018 | Journalnr: 6204/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Dispensasjon for fiskeravgiften Avs/Mot: Tana Kommune - Erlend Eide http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Kommune - Erlend Eide | Journaldato: 06.07.2018 | Journalnr: 6179/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - side 2 Avs/Mot: Berlevag Kommune - Ann Rubi Straumsnes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berlevag Kommune - Ann Rubi Straumsnes | Journaldato: 06.07.2018 | Journalnr: 6199/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom med videre Avs/Mot: Tana Kommune - Terese Nyborg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Kommune - Terese Nyborg | Journaldato: 06.07.2018 | Journalnr: 6202/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Innsyn sluttavtale rådmann Avs/Mot: Schibsted - Fredrik Kampevoll http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Fredrik Kampevoll | Journaldato: 06.07.2018 | Journalnr: 6181/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søndregate 6 Berlevåg - Foreløpige tegninger Avs/Mot: Berlevag Kommune - Ann Rubi Straumsnes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berlevag Kommune - Ann Rubi Straumsnes | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6155/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2019 Avs/Mot: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6153/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak riving Avs/Mot: Berlevag Kommune - Ann Rubi Straumsnes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berlevag Kommune - Ann Rubi Straumsnes | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6108/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedrørende utbetaling av tilskudd til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Avs/Mot: Tana Kommune - Jakob Lanto http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Kommune - Jakob Lanto | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6103/2018 | Avdeling: Avdeling for hjelpetjenester | Tittel: Tegninger Avs/Mot: Berlevag Kommune - Ann Rubi Straumsnes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berlevag Kommune - Ann Rubi Straumsnes | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6091/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Nabovarsel Avs/Mot: Berlevag Kommune - Ann Rubi Straumsnes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berlevag Kommune - Ann Rubi Straumsnes | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6090/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak - hytte Avs/Mot: Berlevag Kommune - Ann Rubi Straumsnes http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berlevag Kommune - Ann Rubi Straumsnes | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6089/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Kart Avs/Mot: Jan Aslaksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Aslaksen | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6078/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Retur av ansettelsesbrev Avs/Mot: Junne Solbakk Anti http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Junne Solbakk Anti | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6163/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Påmelding til det nye Langnesmarkedet - 2018 Avs/Mot: SNEKKERBODEN Nils-Kristian Gleine http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SNEKKERBODEN Nils-Kristian Gleine | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6070/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Trekk foretatt Avs/Mot: Norges råfisklag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6120/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Trekk foretatt Avs/Mot: Norges råfisklag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6118/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Utbetalingsanmodning Avs/Mot: Innovasjon Norge http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6146/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Retur av avtale om endring i arbeidsforhold Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6161/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6110/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Vinter 2018 Avs/Mot: Fredrik Gaski m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fredrik Gaski m.fl. | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6094/2018 | Avdeling: Informasjons- og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2018 Avs/Mot: Skiippagurra bygdelag v/ Johan Aslak Store http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skiippagurra bygdelag v/ Johan Aslak Store | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6099/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Boftsa oppvekstsenter skole - Tilskudd til landbruksrelatert undervisningsopplegg 2018 - 2019 Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6126/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017/2018 Avs/Mot: Radio DSF v/ Tormod Gusland http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/125020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Radio DSF v/ Tormod Gusland | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6148/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Vinter 2018 Avs/Mot: Odd Erik Solbakk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Erik Solbakk | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6081/2018 | Avdeling: Informasjons- og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Vinter 2018 Avs/Mot: Ragnar og Roy Ivar Aslaksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar og Roy Ivar Aslaksen | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6083/2018 | Avdeling: Informasjons- og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak i søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Vinter 2018 Avs/Mot: Ole Anders Varsi m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/124956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Anders Varsi m.fl. | Journaldato: 05.07.2018 | Journalnr: 6084/2018 | Avdeling: Informasjons- og serviceavdelingen |