Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Tilsagn Avs/Mot: Kommunenes sentralforbund http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunenes sentralforbund | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8391/2018 | Avdeling: Tana hjemmetjenester | Tittel: Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Avs/Mot: Gaute Henriksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Henriksen | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8388/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Tildeling av tilganger/roller i AGROS for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Avs/Mot: Fylkesmannen - Kilvær, Turid http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Kilvær, Turid | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8377/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Høring - endringssøknad Leirpollen transformatorstasjon Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8371/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Melding til tinglysing for eiendom gnr.7 bnr.161 i 2025 Tana kommune Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8309/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8378/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon for tilleggsareal til parkering på Gassanjárga Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8279/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: 11/621 - Svar på søknad om endring av gitt tillatelse Avs/Mot: BERLEVÅG EIENDOMSSELSKAP AS m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERLEVÅG EIENDOMSSELSKAP AS m.fl. | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8272/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev for gnr/bnr 13/299 og gnr/bnr 13/307 i Tana kommune. Protokoll for oppmålingsforretning. Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8268/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8374/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Bekreftelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8175/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8373/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Bortfesters godkjenning - Overføring av festerett Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8381/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Tana og Varanger veterinærvaktdistrikt - Inndeling av veterinærvaktdistrikt i Finnmark Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark landbruksavdelingen | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8251/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Kommunale avgifter Polmakveien 104 Avs/Mot: Nils Helander http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Helander | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8255/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gbnr 3/2 i Tana kommune. Avs/Mot: Oddgeir Danielsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddgeir Danielsen | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8270/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Enkeltvedtak om redusert foreldrebetaling for barnehageår 2018-2019 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8275/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8372/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2018 Avs/Mot: Ronald David Helander http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronald David Helander | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8375/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om tomt Avs/Mot: Jone Chr. Biti-Jessen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jone Chr. Biti-Jessen | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8376/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Bortfesters godkjenning - Overføring av festerett Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8379/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2018-2025 Avs/Mot: Lars J. Svonni http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars J. Svonni | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8384/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2018 Avs/Mot: Børge Søderstrøm Johansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børge Søderstrøm Johansen | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8385/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - barmark 2018 Avs/Mot: Martin Aasen Johansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Aasen Johansen | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8387/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om OU-midler Avs/Mot: KS - Kommunenes sentralforbundet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS - Kommunenes sentralforbundet | Journaldato: 12.09.2018 | Journalnr: 8390/2018 | Avdeling: Tana hjemmetjenester | Tittel: Ferdigmelding 13/280 Avs/Mot: Mats-Hus - Ken Aslaksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mats-Hus - Ken Aslaksen | Journaldato: 11.09.2018 | Journalnr: 8352/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Anmodning om utbetaling av tilskudd Avs/Mot: Kåre Breivik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Breivik | Journaldato: 11.09.2018 | Journalnr: 8345/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Ønske om utvidelse av eksisterende servicebygg - Tana kunstgressbane Avs/Mot: Tana Ballklubb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Ballklubb | Journaldato: 11.09.2018 | Journalnr: 8343/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Etterlyser svar - Pensjonskasse 1988 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2018 | Journalnr: 8327/2018 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Tilleggsopplysning dispensasjons søknad Avs/Mot: Skipagurra bygdelag v/ Johans A Store http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/127195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skipagurra bygdelag v/ Johans A Store | Journaldato: 11.09.2018 | Journalnr: 8322/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen |