Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Vedlegg til søknad - Spillemiddel-søknad Austertana idrettslag Avs/Mot: Austertana idrettslag v/ Else M Utsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Austertana idrettslag v/ Else M Utsi | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 468/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Bjørn Arvid Gjerde http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Arvid Gjerde | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 467/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse Avs/Mot: Tommy Olsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tommy Olsen | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 336/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 320/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse Avs/Mot: Karen Porsanger http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Porsanger | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 318/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 317/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse Avs/Mot: Anne Marie Svendsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Svendsen | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 311/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Deanugeaidnu - Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse Avs/Mot: Bjørg Elisabeth Flaata http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Elisabeth Flaata | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 306/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Tilsagn om tilskudd til Varig lønnstilskudd Avs/Mot: Nav Tana http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav Tana | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 481/2018 | Avdeling: Tana bibliotek | Tittel: Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana: Innspill Avs/Mot: NGU - Norges Geologiske Undersøkelser http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NGU - Norges Geologiske Undersøkelser | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 503/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedrørende stilling ID 685 Avs/Mot: Tordis Tapio-Erke m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tordis Tapio-Erke m.fl. | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 291/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Avtale om endring av ansettelsesforhold Avs/Mot: Svein-Arne Romstad Hoigari http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein-Arne Romstad Hoigari | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 269/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Retur av avtale om endring i arbeidsforhold Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 479/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad om stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 453/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 242/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Vedtak om fritak fra arbeidsplikten Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 252/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Utbetalingsanmodning Avs/Mot: Innovasjon Norge http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innovasjon Norge | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 452/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: 12/130 - Svar på søknad om tillatelse i ett-trinn - nytt bygg - administrasjon og verksted Avs/Mot: Øfas Husholdning AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/118956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øfas Husholdning AS | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 84/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedrørende oppsigelse av stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 295/2018 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Nordnes- Omadressering fra matrikkeladresse til veiadresse Avs/Mot: Geir Tore Johnsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Tore Johnsen | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 346/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Arbeidsbekreftelse Avs/Mot: eyob Okbit Gebrehiwe http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: eyob Okbit Gebrehiwe | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 328/2018 | Avdeling: Tana bibliotek | Tittel: Vandelskontroll Avs/Mot: Tana Lensmannskontor http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana Lensmannskontor | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 280/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Orientering om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Statsbudsjettet 2019 - Kap 1360 post 60 Avs/Mot: Kystverket Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket Troms og Finnmark | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 478/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 Avs/Mot: Ole Anders Varsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Anders Varsi | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 482/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2018 Avs/Mot: Anna Ragnhild og Kåre Våga http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Ragnhild og Kåre Våga | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 483/2018 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om bruk av sponsorbannere Avs/Mot: Tana Ballklubb http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Ballklubb | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 484/2018 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om avløsertilskudd ved sykdom med videre Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2018 | Journalnr: 485/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Svar på skatteoppkrevers tilbakemelding på rapport 2-2017 fra stedligkontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Avs/Mot: Skatteetaten - Øvervatn, Solveig http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Øvervatn, Solveig | Journaldato: 11.01.2018 | Journalnr: 404/2018 | Avdeling: Økonomiavdelingen | Tittel: Melding om snarefangst av ryper Avs/Mot: Reidar Varsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reidar Varsi | Journaldato: 11.01.2018 | Journalnr: 401/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana: Høringsinnspill Avs/Mot: Øystein Hauge http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/119286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Hauge | Journaldato: 11.01.2018 | Journalnr: 414/2018 | Avdeling: Utviklingsavdelingen |