Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Søknad om skoleskyss 2019/2020 Avs/Mot: Ffk - Wickstrøm, Marina http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffk - Wickstrøm, Marina | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8513/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Studieplass - helsesykepleier Avs/Mot: Berlevåg kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berlevåg kommune | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8511/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Vedtak om skoleskyss Avs/Mot: Ffk - Wickstrøm, Marina http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ffk - Wickstrøm, Marina | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8510/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Felt 7 Tana/Tanafjorden – Innkalling til åpent høringsmøte om primært Nedre Tana 6. – 7. november 2019 på rådhuset i Tanabru Avs/Mot: Domstol - Johansen, Vigdis Beate http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Domstol - Johansen, Vigdis Beate | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8509/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Avs/Mot: Hilde Katrin Saraksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Katrin Saraksen | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8508/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Videreformidling gravehenvendelse nr. 2025-5727128, Tana Deatnu, Austertanaveien, Gnr. / Bnr. Avs/Mot: Geomatikk http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geomatikk | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8506/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Fornying gravemelding Fv. 282 Leirpollskogen Avs/Mot: Anleggnord - Lene Suhr http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anleggnord - Lene Suhr | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8505/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Samtykkeerklæring Avs/Mot: Odd-Einar Utsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd-Einar Utsi | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8504/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Avs/Mot: Paula Hannele Maikkula http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paula Hannele Maikkula | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8404/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Avs/Mot: Virpi Montonen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Virpi Montonen | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8401/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Vedrørende stilling som konsulent ved utviklingsavdelingen Avs/Mot: Alison Davidson m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alison Davidson m.fl. | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8405/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Matrikkelbrev for gnr.13 bnr. 367 i Tana kommune. Protokoll for oppmålingsforretning Avs/Mot: Finnmarkseiendommen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8440/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: 13/84 - Svar på søknad om igangsettingstillatelse - deler av tiltaket, oppføring av bygningen Avs/Mot: COOP Finnmark SA v/ Anders Henriksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: COOP Finnmark SA v/ Anders Henriksen | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8424/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Avs/Mot: Benedicte Bakken http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benedicte Bakken | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8430/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Heftelse om feste er nå slettet fra eiendom 27/109 i Tana kommune Avs/Mot: Arne Johan Pettersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Johan Pettersen | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8427/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om sammenslåing av gnr/bnr 7/2 og 7/43 Avs/Mot: Trond-Eirik Nilsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond-Eirik Nilsen | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8507/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Trekk foretatt Avs/Mot: Norges råfisklag http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges råfisklag | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8512/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Underretning for klarlegging av eksiterende grenser for tomta til Rådhuset Avs/Mot: Astrid Irene Nilsen m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Irene Nilsen m.fl. | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8420/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Melding til tinglysing for gnr.12 bnr.502 i 2025 Tana kommune Avs/Mot: Kartverket Tinglysing http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8411/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: 14/67 - Svar på spørsmål om kommunale avgifter Avs/Mot: Advokat-Wilding v/advokat Matthias Wilding http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat-Wilding v/advokat Matthias Wilding | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8418/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Nydyrkningssøknad Avs/Mot: Kristian og Gøril Angell Rushfeldt http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian og Gøril Angell Rushfeldt | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8419/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Enkeltvedtak om særskilt skoleskyss 2019 for ***** ***** innvilget Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8417/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Endring av dato for lønnsansiennitet Avs/Mot: Maria Carmen Hoigari http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Carmen Hoigari | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8439/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: 37/1/75 - Svar på søknad om rydding, tilgang til hytte - fjerning av stein og grusing av trase i terreng Avs/Mot: Kåre Harila http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Harila | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 8407/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Spørsmål om landbruksdrifta på gnr 7/5 i Vadsø kommune Avs/Mot: Fefo - Johansen Jan Erik http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Johansen Jan Erik | Journaldato: 10.09.2019 | Journalnr: 8499/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Tanamunningen NR - Dispensasjon til innsamling av sil, larver og egg - Naturrestaurering AS Avs/Mot: Fylkesmannen - Simonsen, Tor Asbjørn Aslaksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Simonsen, Tor Asbjørn Aslaksen | Journaldato: 10.09.2019 | Journalnr: 8484/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Gravemelding miljøtiltak Julelva Avs/Mot: Nve - Rudi Thomassen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nve - Rudi Thomassen | Journaldato: 10.09.2019 | Journalnr: 8483/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Gravemelding miljøtiltak Austertana Avs/Mot: Nve - Rudi Thomassen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nve - Rudi Thomassen | Journaldato: 10.09.2019 | Journalnr: 8482/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Kommunale eiendomsgebyrer Avs/Mot: Paul Eirik Mathisen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Eirik Mathisen | Journaldato: 10.09.2019 | Journalnr: 8480/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Gravemelding NVE vandringshindre 12/155 Lismajok Avs/Mot: Varanger-Kraft - John E Rickards http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/139217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varanger-Kraft - John E Rickards | Journaldato: 10.09.2019 | Journalnr: 8478/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen |