Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Årsplan for barnehageåret 2018/2019, Tana bru barnehage Avs/Mot: Tanabru barnehage http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanabru barnehage | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 434/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Etterlyser svar Avs/Mot: Politiet - Unni Irene Pedersen Stock http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - Unni Irene Pedersen Stock | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 433/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Avslutning av veiledningen i Veilederkorpset og sluttmelding Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 429/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Signering av SSA-L avtale Avs/Mot: Contact IST http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Contact IST | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 428/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Erklæring til utlevering Avs/Mot: Fefo - Krokmogen Marit http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Krokmogen Marit | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 404/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon til fradeling av boligtomt nr 6 Avs/Mot: Fefo - Krokmogen Marit http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Krokmogen Marit | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 403/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Brev om tilbakemelding vedrørende umålte anlegg Avs/Mot: Varanger-Kraft - Svein Erik Store http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varanger-Kraft - Svein Erik Store | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 399/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Melding om at saken avsluttes - kommunens vedtak av 12.04.2018 stadfestet Avs/Mot: Ailin, Iris og Juhán Niillas Wigelius http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/130959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ailin, Iris og Juhán Niillas Wigelius | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 221/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Avs/Mot: Ole Schamaun http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/130985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Schamaun | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 247/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Retur av ansettelsesbrev m/ merknader Avs/Mot: Charlotte Romstad Hoigari http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charlotte Romstad Hoigari | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 415/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev / Arbeidsavtale Avs/Mot: Inger Petterson http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/130974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Petterson | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 236/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Innstilling ID 762 Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/130983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 245/2019 | Avdeling: Tana hjemmetjenester | Tittel: Miljø-, transport og anleggsplan for 132 kV Kobbkroken - Riidoveadji. Delstrekning 2 Riidoveadji - Hanadalen Avs/Mot: Norconsult - Kleppe Oline m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/130993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult - Kleppe Oline m.fl. | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 255/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Avtale om endring av ansettelsesforhold Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 262/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Innstilling ID 761 Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/130982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstakerorganisasjoner | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 244/2019 | Avdeling: Tana hjemmetjenester | Tittel: Næringsfaglig vurdering av etableringsplaner Avs/Mot: Jostein Henriksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Henriksen | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 272/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om seksjonering Avs/Mot: Næringsdrift AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Næringsdrift AS | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 274/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om fradeling av tomt 13/241 til boliger med livsløpsstandard Avs/Mot: Næringsdrift AS v/ Mia Larsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/130863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Næringsdrift AS v/ Mia Larsen | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 125/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Lokaler til tannhelsetjenesten - refusjon 2017 og àkonto 2018 Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/130967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune Finnmárkku fylkkagielda | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 229/2019 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Jørn Aslaksen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Aslaksen | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 417/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven -orientering om rutiner Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 419/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Tillatelse til kverning av kreosotimpregnert trevirke - Masternes Gjenvinning as Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 420/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om støtte Avs/Mot: Lions Club Porsanger http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lions Club Porsanger | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 421/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Melding om avvik Avs/Mot: Datatilsynet http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Datatilsynet | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 422/2019 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: ID 765 - utlysningstekst Avs/Mot: Tana kommune nettside m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana kommune nettside m.fl. | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 279/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: ID 766 - utlysningstekst Avs/Mot: Tana kommune nettside m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana kommune nettside m.fl. | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 280/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Oppsigelse av stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2019 | Journalnr: 400/2019 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Søknad fadderordning for Árvu AS Avs/Mot: Hermetikken - Bjørg Vingen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hermetikken - Bjørg Vingen | Journaldato: 15.01.2019 | Journalnr: 396/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder Avs/Mot: Sindre Storegraven http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sindre Storegraven | Journaldato: 15.01.2019 | Journalnr: 395/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven Avs/Mot: Sirma vannverk SA ved Toralv Pedersen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/131101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sirma vannverk SA ved Toralv Pedersen | Journaldato: 15.01.2019 | Journalnr: 362/2019 | Avdeling: Utviklingsavdelingen |