Postliste RSS fra einnsyn.tana.kommune.no. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.tana.kommune.no Filtrering: Tittel: Søknad om tilskudd Avs/Mot: Esther Katrine Utsi http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145756?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Esther Katrine Utsi | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3703/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Innvilget dispensasjon for inntaking av resterende løypestikker Avs/Mot: Fylkesmannen - Anders Tandberg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145726?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Anders Tandberg | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3673/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Tilskuddsordningen Avs/Mot: Elva eiendom as http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145708?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elva eiendom as | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3655/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Uttalelse Avs/Mot: Fanasgietti badjosiidsiida/Båteng sameallmenning http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145706?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fanasgietti badjosiidsiida/Båteng sameallmenning | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3653/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Dokumentasjon på antall årsverk for villsauholdet Avs/Mot: Annbjørg Mudenia-Tran http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145704?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annbjørg Mudenia-Tran | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3651/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Bekreftelse på ny brukerrepresentant - gammeerklæring 6/1/9003 - Nesseby kommune Avs/Mot: Fefo - Maria Krogstad http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145703?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Maria Krogstad | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3650/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Kostnadsoverslag Tanabru barnehage. Avs/Mot: Byggebistand http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145701?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggebistand | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3648/2020 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Tilstandsrapport Tanabru barnehage Avs/Mot: Valva Byggebistand AS http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145700?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valva Byggebistand AS | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3647/2020 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Kostnadsoverslag Tanabru barnehage. Avs/Mot: Byggebistand http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145699?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggebistand | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3646/2020 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Avs/Mot: Walter Brandsegg http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145687?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Walter Brandsegg | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3634/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Retur av ansettelsesbrev - Tar i mot stilling Avs/Mot: Maria Morso http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145720?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Morso | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3667/2020 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Avs/Mot: Marthe Sende Hansen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145611?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Sende Hansen | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3558/2020 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Ansettelsesbrev/arbeidsavtale Avs/Mot: Gøril Renate Jessen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145610?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gøril Renate Jessen | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3557/2020 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Melding om sluttutbetaling med tilbaketrekking Avs/Mot: Sametinget http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145716?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3663/2020 | Avdeling: Deanu sámeskuvla | Tittel: Søknad om sommerjobb Avs/Mot: Lotti Abdo http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145719?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lotti Abdo | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3666/2020 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Avtale om endring av ansettelsesforhold Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145463?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3410/2020 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Svar på klage på avvisning av refusjonskrav for tapt arbeidsfortjeneste Avs/Mot: Børre St. Børresen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145586?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børre St. Børresen | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3533/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Grensene i jordskiftesak "18-061362RFA-JVAD Sletten" er ført i Matrikkelen. Avs/Mot: Stein Roar Eriksen m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145605?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Roar Eriksen m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3552/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Valg av kommunekomité for TV-aksjon 2020 Avs/Mot: Liz Utsi m.fl. http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145583?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liz Utsi m.fl. | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3530/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Avtale om endring av ansettelsesforhold Avs/Mot: Liv Jorunn Leonhardsen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145615?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Jorunn Leonhardsen | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3562/2020 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Kommunal garanti for lån - Gjeddevann Avløps- og Vannverk SA Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145621?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3568/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Vedtak om permisjon uten lønn Avs/Mot: Andrew Sak http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145625?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrew Sak | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3572/2020 | Avdeling: Personalavdelingen | Tittel: Referat fra dialogmøte Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145725?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3672/2020 | Avdeling: Deanu sámeskuvla | Tittel: Tilbud skylavvo Avs/Mot: Ole Muosat http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145754?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Muosat | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3701/2020 | Avdeling: Utviklingsavdelingen | Tittel: Vedr. skolemiljøsak §9A Avs/Mot: ***** http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145760?SourceDatabase=TANAPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3707/2020 | Avdeling: Deanu sámeskuvla | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Avs/Mot: Per Øyvind Moeng http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145761?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Øyvind Moeng | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3708/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 - 2024 Avs/Mot: Frode Tapio Kajander http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145762?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Tapio Kajander | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3709/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Barmark 2020 Avs/Mot: Frode Tapio Kajander http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145763?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Tapio Kajander | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3710/2020 | Avdeling: Økonomi og serviceavdelingen | Tittel: Tilbud om grunnkurs for brannkonstabel høsten 2020 Avs/Mot: Hammerfest Kommune http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145766?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hammerfest Kommune | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3713/2020 | Avdeling: Bygg, anleggs- og IT-avdelingen | Tittel: Oppsigelse Avs/Mot: Helena Uimonen http://einnsyn.tana.kommune.no:80/einnsynTana/RegistryEntry/DocumentDetails/145753?SourceDatabase=TANAPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helena Uimonen | Journaldato: 20.05.2020 | Journalnr: 3700/2020 | Avdeling: Personalavdelingen |