eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 05 31 20180531 31.05.2018 10:00 Tana rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS392018 PS 39/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS402018 PS 40/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS412018 PS 41/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 12.04.2018 TANAPROD
0 PS422018 PS 42/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljreguleringsplan for Gávesluokta/ Gavesluft og Gálbenjárga/ Kaldbakknes TANAPROD
0 PS432018 PS 43/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sigmund Bjerk - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel TANAPROD
0 PS452018 PS 45/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Karine Hildonen Henriksen - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel TANAPROD
0 PS462018 PS 46/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Esther Utsi - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel TANAPROD
0 PS532018 PS 53/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om tilskudd til å arrangere Finnmarksmesterskap i Bocca TANAPROD
0 PS502018 PS 50/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Iverksettelse av seniorpolitisk plan TANAPROD
0 PS492018 PS 49/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på avslag om støtte til oppgradering av ventilasjonsanlegget på Sirma Grendehus. TANAPROD
0 PS512018 PS 51/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fritak fra verv som voksenkontakt for ungdomsrådet TANAPROD
0 PS472018 PS 47/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tilskudd til etablering av nettstasjon og lavspentlinje, B09 Vestre Seida TANAPROD
0 PS522018 PS 52/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 310518 TANAPROD
0 PS482018 PS 48/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilleggsbevilgning utvidelse og ombygging av Deanu sameskuvla bt III TANAPROD
0 PS442018 PS 44/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gerd Fermann Aronsen - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel TANAPROD
0 PS542018 PS 54/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tomt for kontorlokaler ved grusbanen, Tanabru TANAPROD
0 RS122018 RS 12/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon angående etablering av 110-sentral i Kirkenes TANAPROD
Versjon:5.2.3