eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 04 12 20180412 12.04.2018 10:00 Tana rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS312018 PS 31/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på kommunens vedtak - søknad om fradeling av punktfeste til eksisterende gamme, gbnr. 39/1 TANAPROD
0 PS282018 PS 28/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling av laksehytte fra g/bnr. 32/1 ved Rødberget/ Birkestrand TANAPROD
0 PS292018 PS 29/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om punktfeste for laksehytte på gbnr- 38/1 ved Bahánjárga/ Skiippagurra TANAPROD
0 PS232018 PS 23/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS242018 PS 24/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS252018 PS 25/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 01.02.2018 TANAPROD
0 PS262018 PS 26/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om deling av grunneiendom: Jordlovsbehandling - Kvartsittveien 309 TANAPROD
0 PS322018 PS 32/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 10/1/35 - søknad om gjenoppføring av gamme ved Alloaivvit TANAPROD
0 PS272018 PS 27/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling fra g/bnr. 26/24- Kvartsittveien 309 TANAPROD
0 PS302018 PS 30/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ny behandling av klagesak; søknad om punktfeste for gamme på gbnr. 13/1 TANAPROD
0 PS342018 PS 34/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunens deltagelse i Arctic Race of Norway TANAPROD
0 PS352018 PS 35/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Framtidig bruk av skoleinternatet i Gargogeachi/Vestertana TANAPROD
0 PS372018 PS 37/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 120418 TANAPROD
0 PS362018 PS 36/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Endring selskapsform - Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS til aksjeselskap TANAPROD
0 PS332018 PS 33/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde: Offentlig ettersyn TANAPROD
0 RS112018 RS 11/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forventninger til samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i 2018 TANAPROD
Versjon:5.2.3