eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 02 01 20180201 01.02.2018 10:00 Tana rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS42018 PS 4/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 10/1/35 - søknad om gjenoppføring av gamme ved Alloaivvit TANAPROD
0 PS52018 PS 5/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ny behandling; søknad om fradeling fra gbnr.11/17 i Hillagurra til boligformål TANAPROD
0 PS12018 PS 1/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS22018 PS 2/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS32018 PS 3/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 29.11.2017 TANAPROD
0 PS202018 PS 20/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om tilskudd til løypekjøring ved Tana bru TANAPROD
0 PS122018 PS 12/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunale vielser på samisk og finsk TANAPROD
0 PS112018 PS 11/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etablering av småbåthavn/flytebrygge i Austertana TANAPROD
0 PS102018 PS 10/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tilleggsstøtte til detaljreguleringsplan for motorsport og hestesport TANAPROD
0 PS132018 PS 13/2018 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Ansettelsessak - virksomhetsleder for avdeling for helse TANAPROD
0 PS162018 PS 16/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg av meddommer til Indre-Finnmark tingrett 2017-2020 TANAPROD
0 PS172018 PS 17/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 010218 TANAPROD
0 PS152018 PS 15/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Evaluering og vedtak om videre medlemskap i Finnmark friluftsråd TANAPROD
0 PS82018 PS 8/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for Čorroguolbba boligfelt: Valg av atkomstløsning TANAPROD
0 PS142018 PS 14/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tariffoppgjøret 2018 - Debatthefte TANAPROD
0 PS92018 PS 9/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana: Sluttbehandling TANAPROD
0 PS182018 PS 18/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om festetomt for beiteareal på g/bnr. 7/1 i Sirma TANAPROD
0 PS212018 PS 21/2018 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Delegasjon av myndighet til rådmannen for oppfølging av personalsak TANAPROD
0 PS192018 PS 19/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Politiske uttalelser TANAPROD
0 PS222018 PS 22/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Invitasjon til samarbeid - Barents Seaweed as TANAPROD
0 PS72018 PS 7/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for fv. 98 Leaibbosjohka - Smalfjord - Sluttbehandling av planforslag TANAPROD
0 PS62018 PS 6/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for Holmfjell arena for heste- og motorsport: Fastsetting av planprogram TANAPROD
0 RS92018 RS 9/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring av forslag om forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - kapittel XX Eiendommer i landsverneplan for Statsbyggs eiendommer - jamfør kulturminneloven § 22 og forvaltningsloven kapittel VII TANAPROD
0 RS72018 RS 7/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Slik kan kommunen støtte nærbutikken - AE Tapio Sirma TANAPROD
0 RS102018 RS 10/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kritikkverdig forhold i ansettelsesprosessen ID 669 TANAPROD
0 RS32018 RS 3/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrakt Tana - ARN 2018 TANAPROD
0 RS42018 RS 4/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FSK-rapport 2017 TANAPROD
0 RS52018 RS 5/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KST-rapport 2017 TANAPROD
0 RS82018 RS 8/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om midler til finansiering av hefte om skolens historie gjennom 100 år. TANAPROD
0 RS12018 RS 1/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Finnmark fylkeskommunes uttalelse til Kystverkets handlingsprogram 2018-29 TANAPROD
0 RS22018 RS 2/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kystverkets handlingsprogram 2018 - 2029 TANAPROD
0 RS62018 RS 6/2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Opprettelse av namsfogddistrikt TANAPROD
Versjon:5.2.3