eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 09 26 20170926 26.09.2017 09:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS622017 PS 62/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tana norsk-finsk forening - Søknad om tilskudd til Finlands 100 års markering TANAPROD
0 PS572017 PS 57/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilleggs midler utstyr til skoler i Tana - 2017 TANAPROD
0 PS492017 PS 49/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS502017 PS 50/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS512017 PS 51/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 30.05.2017 TANAPROD
0 PS542017 PS 54/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Samisk språk i barnehager og skoler TANAPROD
0 PS632017 PS 63/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte til deltakelse i Norgesmesterskap for unghester 2017 TANAPROD
0 PS522017 PS 52/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rullering av handlingsprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2018 TANAPROD
0 PS532017 PS 53/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Handlingsplan mot vold i nære relasjoner TANAPROD
0 PS642017 PS 64/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 260917 TANAPROD
0 PS552017 PS 55/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilstandsrapport og handlingsplan for grunnskoleopplæring i Tana kommune 2017 TANAPROD
0 PS562017 PS 56/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll For mye utbetalt tilskudd til private barnehager 2013-2015 TANAPROD
0 PS582017 PS 58/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utvidelse av samarbeidet mellom kommunen og språksenteret TANAPROD
0 PS592017 PS 59/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utredning av samiskspråklig ressurssenter i Tana TANAPROD
0 PS602017 PS 60/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Eu Eiendom og Utvikling "Austertana krystallen" v/Esther Utsi - Søknad om skjenkebevilling TANAPROD
0 PS612017 PS 61/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Tana kommune TANAPROD
0 PS652017 PS 65/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Vurdering av GPS sporing av hjemmeværende demente TANAPROD
0 RS762017 RS 76/2017 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Avvikslogg helse- pleie og omsorg mai- august 2017 TANAPROD
0 RS772017 RS 77/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avvikslogg i skole og barnehage for perioden 20.05.2017-18.09.2017 TANAPROD
0 RS722017 RS 72/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk TANAPROD
0 RS732017 RS 73/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslutning av tilsyn med Tana kommune og Tanabru skole - skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen TANAPROD
0 RS662017 RS 66/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tana kommune - Oversendelse av tilsynsrapport - frist for retting TANAPROD
0 RS672017 RS 67/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om tilskudd- Tana historielag TANAPROD
0 RS682017 RS 68/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om bosetting av flyktninger i 2017 og 2018 TANAPROD
0 RS712017 RS 71/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Etablering av kvensk språksenter i Tana TANAPROD
0 RS512017 RS 51/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forhåndsvarsel - Manglende serveringsbevilling på Dow`s spisested TANAPROD
0 RS522017 RS 52/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forhåndsvarsel - Manglende serveringsbevilling TANAPROD
0 RS532017 RS 53/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Manglende serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet TANAPROD
0 RS542017 RS 54/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Resultat fra årets skjenkekontroll TANAPROD
0 RS552017 RS 55/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkoholsalg til mindreårige - Juventes skjenkekontroll TANAPROD
0 RS742017 RS 74/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om støtte til Vinje-senteret for budsjettåret 2018 TANAPROD
0 RS562017 RS 56/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll - Befaringsrapport 10.06.17 - Doffens mat og naturopplevelser TANAPROD
0 RS572017 RS 57/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll - Befaringsrapport 10.06.17 - Blue-X TANAPROD
0 RS582017 RS 58/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll - Befaringsrapport 10.06.17 - Elva eiendom AS/Elva hotell TANAPROD
0 RS592017 RS 59/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll - Befaringsrapport 10.06.17 - A. E. Tapio, Sirma TANAPROD
0 RS602017 RS 60/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll - Befaringsrapport 10.06.17 - Rema 1000, Tana TANAPROD
0 RS612017 RS 61/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll - Befaringsrapport 10.06.17 - Coop Prix, Tana TANAPROD
0 RS622017 RS 62/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll - Befaringsrapport 08.06.17 - Harald Dervola/Dervolas import, Tana TANAPROD
0 RS632017 RS 63/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll - Befaringsrapport 08.06.17 - Elvekanten spiseri, Tana TANAPROD
0 RS642017 RS 64/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll - Befaringsrapport 08.06.17 - Tana vertshus TANAPROD
0 RS692017 RS 69/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tana kommunes redegjørelse på lukking av lovbruddet avdekket etter tilsyn med Tanabru skole, tilsynsrapport 10.04.2017 TANAPROD
0 RS652017 RS 65/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Alkontroll - Befaringsrapport 10.06-17 - Ildtoppen TANAPROD
0 RS702017 RS 70/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslutning av tilsynssak TANAPROD
0 RS752017 RS 75/2017 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Onanong Nielsen - Søknad om serveringsbevilling TANAPROD
Versjon:5.2.3