eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 30 20170530 30.05.2017 08:30 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS212017 PS 21/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS222017 PS 22/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS232017 PS 23/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 03.03.2017 TANAPROD
0 PS332017 PS 33/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om midler fra den kulturelle spaserstokken - Folkeakademiet TANAPROD
0 PS342017 PS 34/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om midler fra den kulturelle spaserstokken - Tana Pensjonistforening TANAPROD
0 PS352017 PS 35/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om midler fra den kulturelle spaserstokken - Sabine Prabucki TANAPROD
0 PS362017 PS 36/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om midler fra den kulturelle spaserstokken - Christian Stejskal TANAPROD
0 PS482017 PS 48/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Diehtojuohkin - Sirpmá ja Ohcejoga skuvllaid ovttasbargu áššin Sámi parlamentaralas ráđis TANAPROD
0 PS242017 PS 24/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Tana kommune TANAPROD
0 PS252017 PS 25/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kriseteamplan og håndbok for kriseteamarbeid i Tana kommune TANAPROD
0 PS262017 PS 26/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Organisering av tilflyttertjenesten TANAPROD
0 PS282017 PS 28/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fastsetting av skrivemåten til 6 adressenavn i Tana kommune TANAPROD
0 PS372017 PS 37/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tospråklighetsmidler 2017 - Tana hjemmetjenester TANAPROD
0 PS382017 PS 38/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tospråklighetsmidler 2017 - Diddi mánáidgárdi TANAPROD
0 PS392017 PS 39/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tospråklighetsmidler 2017 - Deanu sámeskuvla - språkarbeider TANAPROD
0 PS412017 PS 41/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tospråklighetsmidler 2017 - Sirma IL TANAPROD
0 PS422017 PS 42/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tospråklighetsmidler 2017 - Deanu searat TANAPROD
0 PS432017 PS 43/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tospråklighetsmidler 2017 - Tanabru skole TANAPROD
0 PS442017 PS 44/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tospråklighetsmidler 2017 - Boftsa oppvekstsenter TANAPROD
0 PS452017 PS 45/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tospråklighetsmidler 2017 - Giellavealgu barnehage TANAPROD
0 PS462017 PS 46/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tospråklighetsmidler 2017 - Deanu instituhtta TANAPROD
0 PS272017 PS 27/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Endring av vedtatt adressenavn, oppdeling av adresseparsell og nytt adressenavn TANAPROD
0 PS292017 PS 29/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av adressenavn til 1 eksisterende og 2 framtidige veier i Skiippagurra og Sieddá/Seida TANAPROD
0 PS322017 PS 32/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prosjekt - frivillig innsats og aktivitetsplikt - Tana frivilligsentral TANAPROD
0 PS402017 PS 40/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tospråklighetsmidler 2017 - Deanu sámeskuvla - Mat som språkarena TANAPROD
0 PS302017 PS 30/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Skrivemåten av 5 eksisterende veinavn i Tana kommune TANAPROD
0 PS312017 PS 31/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Adressenavn til spredt bebyggelse på fjellet i Tana kommune: Reising av navnesak TANAPROD
0 PS472017 PS 47/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 300517 TANAPROD
0 RS502017 RS 50/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelser fra FAU ved Tanabru skole: Brev til HOOK TANAPROD
0 RS372017 RS 37/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Stedsnavnskilt og veinavnskilt langs hovedveistrekningene i Tana kommune: Skiltplan TANAPROD
0 RS382017 RS 38/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om støtte til feltarbeid på Laksefjordvidda TANAPROD
0 RS472017 RS 47/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Avvikslogg helse - PLO februar - april 2017 TANAPROD
0 RS492017 RS 49/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Avvikslogg i skole og barnehage for perioden 27.02.2017-19.05.2017 TANAPROD
0 RS392017 RS 39/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten TANAPROD
0 RS402017 RS 40/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om tilskudd - Bygdelags aktiviteter - Rustefjelbma og Boftsa bygdelag TANAPROD
0 RS412017 RS 41/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringssvar fra NAV Finnmark - forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids og tjenestelinjen i NAV TANAPROD
0 RS442017 RS 44/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om midler til åpningsarrangement TANAPROD
0 RS432017 RS 43/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møtet "store bemanningsproblematikken i skole" 27.03.2017 kl. 1300 på kommunestyrersalen TANAPROD
0 RS422017 RS 42/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring, forslag om endringer i barnehageloven – språkkrav TANAPROD
0 RS452017 RS 45/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Omsetningsoppgave for alkohol 2016 TANAPROD
0 RS462017 RS 46/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Omsetningsoppgave for alkohol 2016 TANAPROD
0 RS482017 RS 48/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Avvikslogg i skole og barnehage for perioden 23.01.2017-23.02.2017 TANAPROD
Versjon:5.2.3