eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 03 03 20170303 03.03.2017 09:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS192017 PS 19/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Endring av ungdomsrådets organisering TANAPROD
0 PS142017 PS 14/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS152017 PS 15/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS162017 PS 16/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 31.01.2017 TANAPROD
0 PS172017 PS 17/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høringssvar NOU 2016:18 - Hjertespråket fra Tana kommune og Tana samiske språksenter TANAPROD
0 PS182017 PS 18/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bygde- og grendenavnene som adressetilleggsnavn: Føring i matrikkelen TANAPROD
0 PS202017 PS 20/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 030317 TANAPROD
0 RS252017 RS 25/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats for 1.-4. trinn TANAPROD
0 RS262017 RS 26/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut VS: Undersøkelse - fjerningen av 25-prosentregelen - tilskudd til private barnehager TANAPROD
0 RS202017 RS 20/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Strategiplan for språkkommune TANAPROD
0 RS192017 RS 19/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om støtte i forbindelse med åpning av skoltesamisk museum TANAPROD
0 RS212017 RS 21/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om tilsyn med Tana kommune - tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen - krav om innsendelse av dokumentasjon TANAPROD
0 RS222017 RS 22/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ønsker flere realfagskommuner i Finnmark TANAPROD
0 RS232017 RS 23/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om tilsyn med Austertana barnehage, Boftsa barnehage, Diddi mánáidgárdi, Giellavealgu mánáidgárdi og Tana bru barnehage - tilsyn etter barnehageloven - pålegg om innsendelse av dokumentasjon TANAPROD
0 RS242017 RS 24/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ungdomstrinn i utvikling sluttrapport for pulje 3 TANAPROD
0 RS282017 RS 28/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 04.02.17 TANAPROD
0 RS292017 RS 29/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 04.02.17 TANAPROD
0 RS302017 RS 30/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 04.02.17 TANAPROD
0 RS312017 RS 31/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 05.02.17 TANAPROD
0 RS322017 RS 32/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 04.02.17 TANAPROD
0 RS332017 RS 33/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 04.02.17 TANAPROD
0 RS342017 RS 34/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 04.02.17 TANAPROD
0 RS352017 RS 35/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 04.02.17 TANAPROD
0 RS362017 RS 36/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 04.02.17 TANAPROD
0 RS272017 RS 27/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 03.02.17 TANAPROD
0 RS182017 RS 18/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avvikslogg januar 2017 helse og PLO TANAPROD
Versjon:5.2.3