eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Dispensasjonsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 02 15 20170215 15.02.2017 10:00 Tana rådhus Møterom 1 Dispensasjonsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS412017 PS 41/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS422017 PS 42/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS432017 PS 43/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte 18.1.2017 TANAPROD
0 PS862017 PS 86/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer TANAPROD
0 PS442017 PS 44/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rune Aslaksen m/fl - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m. m. i Finnmark - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS472017 PS 47/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rune Aslaksen m/fl - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under isen - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS452017 PS 45/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Cathrine I. Erke og Kim-Erik Isaksen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m. m. i Finnmark - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS482017 PS 48/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Cathrine I. Erke og Kim-Erik Isaksen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse garnfiske under isen - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS512017 PS 51/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rita Marie P. Somby og Nils Anders Rasmus - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring - vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS502017 PS 50/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ole Anders, Torgeir og Issat Ouvlla Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under isen - vinter 2017 TANAPROD
0 PS522017 PS 52/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jens Heaika Varsi Solbakk - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til hytte/snarefangst - vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS532017 PS 53/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nils Erik Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med snarefangst - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS542017 PS 54/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nils Erik Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med bygging av gamme - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS552017 PS 55/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Odd Tobiassen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring, samt vedlikehold av gamme - Vinter 2017-2022 TANAPROD
0 PS562017 PS 56/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kirsti Joks og Tor Åge Tobiassen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring, samt vedlikehold av gamme - Vinter 2017-2022 TANAPROD
0 PS572017 PS 57/2017 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Tor Åge Børresen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS582017 PS 58/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tove og Ingvald Laiti - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS612017 PS 61/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Maret Inga Henriksen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av hytte - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS622017 PS 62/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kevin Andre Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av hytte - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS632017 PS 63/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Runar Andre Saua - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til gamme - Vinter 2017-2020 TANAPROD
0 PS642017 PS 64/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Magnus Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme - Vinter 2017-2019 TANAPROD
0 PS652017 PS 65/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ronny A. Lukkari - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av gamme - Vinter 2017-2019 TANAPROD
0 PS662017 PS 66/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Aslak Einar Måsø - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av hytte - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS462017 PS 46/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Trygve Hansen - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m. m. i Finnmark - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS492017 PS 49/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Trygve Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under isen - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS682017 PS 68/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Dagny Somby - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS672017 PS 67/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Runar Guttorm - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med omtransport av gumpi - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS692017 PS 69/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Frode Evjen Anthi - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport til offentlig skuterløype - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS702017 PS 70/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nils Oskar og Arnhild Evjen Anthi - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport til offentlig skuterløype - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS712017 PS 71/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nina Evjen Anthi og Roald Hansen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport til offentlig skuterløype - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS722017 PS 72/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Beate Evjen og Tom Markussen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport til offentlig skuterløype - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS802017 PS 80/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Magne V. Anthi - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS742017 PS 74/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jan H. Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med kjøring fra egen bolig til offentlig skuterløype - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS732017 PS 73/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ken-Roger og Jenny May Wickstrøm - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport til offentlig skuterløype - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS752017 PS 75/2017 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Roy Even Eriksen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med rekreasjon/fiske, samt tråkking av skispor - vinter 2017-2022 TANAPROD
0 PS762017 PS 76/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Elva Eiendom AS v/Arnt Ove Andersen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring/turisme - vinter 2017-2019 TANAPROD
0 PS592017 PS 59/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Hans Atle Laiti - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS602017 PS 60/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll John Laiti - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av gamme - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS772017 PS 77/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Eriksens Naturopplevelser v/Rune Eriksen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring/turisme - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS782017 PS 78/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll VAKE v/Geir Åge Bendiksen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med merking av punkter i forbindelse med årets VAKE - vinter 2017 TANAPROD
0 PS792017 PS 79/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Asbjørn Dalsbø - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS812017 PS 81/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Badje Deanu Siida v/Viktor Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med registrering av historisk ferdselsåre - Vinter og barmark 2017 TANAPROD
0 PS822017 PS 82/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Janos M. Kona - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS832017 PS 83/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Kåre I- Nordli - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2017 TANAPROD
0 PS842017 PS 84/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Masjok bygdelag v/leder Hege Mäntyjärvi - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tråkking av skispor - vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS852017 PS 85/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tana Husky v/Dag Broch - Ny behandling av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS872017 PS 87/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Erik A. Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring - Vinter 2017-2019 TANAPROD
0 PS882017 PS 88/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svein og Bjørg Dalsbø Rimala - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017-2020 TANAPROD
0 PS892017 PS 89/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tore S. Aslaksen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 RS62017 RS 6/2017 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Oslo politidistrikt v/Pål Hansen - Varsling om trening med snøscooter i Tana kommune 30.01.07 - 02.02.17 TANAPROD
Versjon:5.2.3