eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Dispensasjonsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 01 18 20170118 18.01.2017 10:00 Tana rådhus Møterom 1 Dispensasjonsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS42017 PS 4/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ole Anders, Torgeir og Issat Ovlla Varsi - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m. m. i Finnmark - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS72017 PS 7/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Issát-Erke Trosten - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med fisketurisme - vinter 2017 TANAPROD
0 PS82017 PS 8/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Alf-Arne Baumann - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til hytte - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS92017 PS 9/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Susanne Baumann Tautra og Jonas Tautra - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje til hytte - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS102017 PS 10/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Frank Sture Beddari - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS112017 PS 11/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Trine Samuelsen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS122017 PS 12/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bror Sundstrøm - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold/torvlegging av gamme - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS132017 PS 13/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Gunhild og Henrik Ellefsen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av hytte, samt utmarksnæring - Vinter 2017-2019 TANAPROD
0 PS142017 PS 14/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lasse Varsi Solbakk - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter 2017-2022 TANAPROD
0 PS152017 PS 15/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bjørn Kristensen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter 2017-2022 TANAPROD
0 PS162017 PS 16/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Anne-Lise Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter 2017-2022 TANAPROD
0 PS172017 PS 17/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Anne-Lise Varsi og Bjørn Kristensen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av hytte - Vinter 2017-2022 TANAPROD
0 PS182017 PS 18/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Inge Ottar Sætrevik - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS192017 PS 19/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Stein Ivar Iversen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Vinter 2017-2026 TANAPROD
0 PS222017 PS 22/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Finnmarksløpet AS v/Svanhild Pedersen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med hundeløpet Finnmarksløpet - vinter 2017-2019 TANAPROD
0 PS202017 PS 20/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Knut Mathisen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter 2017-2020 TANAPROD
0 PS212017 PS 21/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rune, Hege, Lisbeth og Magnar Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS52017 PS 5/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Erlend Eide - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS62017 PS 6/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Erlend Eide - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under isen - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS232017 PS 23/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nrk v/Kai Erik Bull m/fl - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med reportasjeoppdrag under Finnmarksløpet - vinter 2017 TANAPROD
0 PS242017 PS 24/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Odd Bavda - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2017 TANAPROD
0 PS252017 PS 25/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Edvin Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport til offentlig snøskuterløype - Vinter 2017-2019 TANAPROD
0 PS262017 PS 26/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nrk Sápmi v/Tor-Emil Schanche - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Landing med helikopter - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS282017 PS 28/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Aslak P. Varsi - Søknad om dispensasjon fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m. m. i Finnmark - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS292017 PS 29/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Aslak P. Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med garnfiske under isen, snarefangst, samt vedlikehold av gamme - vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS302017 PS 30/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Glenn Johan Nordsletta Ravna - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - Vinter 2017-2020 TANAPROD
0 PS312017 PS 31/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Glenn Johan Nordsletta Ravna - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport til offentlig snøskuterløype - Vinter 2017-2020 TANAPROD
0 PS322017 PS 32/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll John Eirik Hegge - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme, samt utmarksnæring - vinter 2017-2020 TANAPROD
0 PS332017 PS 33/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Hans Eriksen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med transport av utstyr og bagasje - Vinter 2017 TANAPROD
0 PS342017 PS 34/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Esko Soini - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS352017 PS 35/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Anders Porsanger - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av gamme - vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS362017 PS 36/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Arnt Christensen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte - vinter 2017 TANAPROD
0 PS372017 PS 37/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Andreas Christensen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte - vinter 2017 TANAPROD
0 PS382017 PS 38/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Inger Merethe Trosten Johansen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av hytte - vinter 2017 TANAPROD
0 PS392017 PS 39/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Viddassønn v/Per Andreas Holm - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med utmarksnæring/turisme - vinter 2017-2021 TANAPROD
0 PS402017 PS 40/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Seidafjellet hytteforening v/Raymond Ananiassen - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med tråkking av skispor - vinter 2017-2023 TANAPROD
0 PS12017 PS 1/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS22017 PS 2/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS32017 PS 3/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte TANAPROD
0 PS272017 PS 27/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer TANAPROD
0 RS12017 RS 1/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rådmannen - Innspill gjennom høringen av skuterforskriften som angår garnutvisnings- og dispensasjonsutvalget TANAPROD
0 RS22017 RS 2/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sveinung Killi m/fl - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2016-2018 TANAPROD
0 RS32017 RS 3/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tor-Emil Schanche - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - vinter 2016-2021 TANAPROD
0 RS42017 RS 4/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tana Husky v/Dag Broch - Tilleggsopplysning - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel - Vinter 2016-2017 TANAPROD
0 RS52017 RS 5/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Leif Varsi - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i forbindelse med snarefangst og vedlikehold av hytte - Vinter 2017 TANAPROD
Versjon:5.2.3