eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for utmark og næring Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 09 27 20170927 27.09.2017 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for utmark og næring
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS562017 PS 56/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS572017 PS 57/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS582017 PS 58/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 10.05.2017 TANAPROD
0 PS662017 PS 66/2017 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Arctic Home/Wenche Heiberg - Søknad om støtte til investeringer TANAPROD
0 PS672017 PS 67/2017 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Varanger Kite Camp - Søknad om støtte til bedriftsutvikling TANAPROD
0 PS592017 PS 59/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Skuterløype 2B Lákšjohka - Gárppejohguolbba: Klagebehandling TANAPROD
0 PS652017 PS 65/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tana Varangerløypa - Søknad om støtte TANAPROD
0 PS632017 PS 63/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ann Karin Porsanger/Runar Kokko - Søknad om støtte til kompetanseutvikling TANAPROD
0 PS642017 PS 64/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nils Roald Porsanger - Søknad om støtte til kompetanseheving TANAPROD
0 PS602017 PS 60/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rutine for vurdering av barmarkstraseer TANAPROD
0 PS682017 PS 68/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HUN 270917 TANAPROD
0 PS622017 PS 62/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring av vedtekter og regelsett for Tanavassdragets fiskeforvaltning TANAPROD
0 PS612017 PS 61/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Austertana Marked 2017 - Søknad om tilskudd TANAPROD
0 RS102017 RS 10/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om fadderordning hos regnskapsfører TANAPROD
0 RS132017 RS 13/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tilskudd til utbedring og vedlikehold av barmarksløyper TANAPROD
0 RS112017 RS 11/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring – Forslag til endringer i naturskadeforsikringsloven TANAPROD
0 RS142017 RS 14/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 16/00868-29 - Oversendingsbrev - Sak nr 16-069448TVI-INFI - Tana kommune - prosessoppdrag - påstand om ugyldig vedtak - Hjalmar Hansen TANAPROD
0 RS152017 RS 15/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om at lagmannsretten overveier å nekte anken fremmet TANAPROD
0 RS122017 RS 12/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Grunneiers tillatelse - omlegging av skuterløype 5 Masjok TANAPROD
Versjon:5.2.3