eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for utmark og næring Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 10 20170510 10.05.2017 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for utmark og næring
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS322017 PS 32/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - opparbeiding av tidligere dyrket jord - John Emil Juliuassen TANAPROD
0 PS352017 PS 35/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - nydyrking 12/1/2 - Markus Heiberg TANAPROD
0 PS362017 PS 36/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - nydyrking 37/111 - Åsta Våtvik TANAPROD
0 PS342017 PS 34/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - Nydyrking 18/5 - Laila K. H. Berntsen TANAPROD
0 PS312017 PS 31/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - opparbeiding av tidligere dyrket jord 27/9 - John Emil Juliussen TANAPROD
0 PS392017 PS 39/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - nydyrking 11/12 -Truls Halvari TANAPROD
0 PS402017 PS 40/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - nydyrking 7/1/13 - Gjermund Varsi TANAPROD
0 PS412017 PS 41/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - nydyrking 12/48 - Nàvet Doallu TANAPROD
0 PS302017 PS 30/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Primærnæringsfond 2017 - samlet oversikt TANAPROD
0 PS272017 PS 27/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rydding av plast og annen forsøpling langs strender og i utmark - gjennomføring over 2 år TANAPROD
0 PS282017 PS 28/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av politisk representant til vannområdeutvalget. TANAPROD
0 PS542017 PS 54/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HUN 100517 TANAPROD
0 PS532017 PS 53/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ánde Niillas Utsi - Primærnæringsfond 2017 - søknad om tilskudd til reindrift TANAPROD
0 PS522017 PS 52/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ivvár Ailu Utsi - Primærnæringsfond 2017 - søknad om tilskudd til reindrift TANAPROD
0 PS462017 PS 46/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kathinka Wigelius - Primærnæringsfond 2017 - etablerertilskudd landbruk TANAPROD
0 PS372017 PS 37/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om som støtte fra primærnæringsfond - nydyrking - Leif Erik Varsi TANAPROD
0 PS382017 PS 38/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Britt Mari Andersen - Primærnæringsfond 2017 - etablerertilskudd landbruk, kjøp av buskap TANAPROD
0 PS422017 PS 42/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - ledegjerde - Per Andreas Holm TANAPROD
0 PS442017 PS 44/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av buskap - Solheim gård samdrift TANAPROD
0 PS332017 PS 33/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - opparbeiding av tidligere dyrket jord - Mathias Kollstrøm TANAPROD
0 PS432017 PS 43/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av dyr, utbedring av fjøs og beite - Arne Lumme TANAPROD
0 PS512017 PS 51/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ann Karin Porsanger - Primærnæringsfond 2017 - tilskudd til reindrift TANAPROD
0 PS452017 PS 45/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jelti's melk og kjøtt - Primærnæringsfond 2017 - etableringstilskudd landbruk, kjøp av buskap TANAPROD
0 PS492017 PS 49/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Trygve Ballo - Primærnæringsfond 2017 - kjøp av melkekvoter TANAPROD
0 PS502017 PS 50/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Else og Ulf Ballo - Primærnæringsfond 2017 - kjøp av melkekvoter TANAPROD
0 PS482017 PS 48/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sven-Erik Guttormsen - Primærnæringsfond 2017 - etableringstilskudd, kjøp av buskap TANAPROD
0 PS472017 PS 47/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - kjøp av gård -Åsta Våtvik TANAPROD
0 PS242017 PS 24/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS252017 PS 25/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS262017 PS 26/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 15.03.2017 TANAPROD
0 PS292017 PS 29/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sámi Ealáhussearvi - Søknad om støtte til forprosjekt reiseliv i forbindelse med Interreg Sápmi TANAPROD
0 RS72017 RS 7/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Domsforkynning saksnr. 16-069448TVI-INFI TANAPROD
0 RS82017 RS 8/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Meddelse om inngåelse av kontrakt TANAPROD
0 RS92017 RS 9/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tanaavtalen - TFs merknader til statsråd Helgesens brev til KKK, 4. mai 217. Vedr. behandlingen av Prop. 54 S,, 2016, 2017 TANAPROD
Versjon:5.2.3