eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 15 20170615 15.06.2017 10:00 Tana rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS212017 PS 21/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS222017 PS 22/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS232017 PS 23/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 30.03.2017 TANAPROD
0 PS292017 PS 29/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilleggsbevilgning bygging av Deanu vuodjanhálla – Tana svømmehall TANAPROD
0 PS282017 PS 28/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fastsettelse av detaljreguleringsplan for ny Leirpollskogen bru TANAPROD
0 PS272017 PS 27/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prosjekt - frivillig innsats og aktivitetsplikt - Tana frivilligsentral TANAPROD
0 PS262017 PS 26/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Arbeidsgiverpolitisk plattform TANAPROD
0 PS302017 PS 30/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering vår 2017 TANAPROD
0 PS242017 PS 24/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regnskap og årsberetning 2016 TANAPROD
0 PS252017 PS 25/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport 1. tertial 2017 TANAPROD
0 PS312017 PS 31/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 150617 TANAPROD
0 RS72017 RS 7/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollrapport 2016-skatteoppkreverfunksjonen TANAPROD
0 RS62017 RS 6/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tanaavtalen - TFs merknader til statsråd Helgesens brev til KKK, 4. mai 217. Vedr. behandlingen av Prop. 54 S,, 2016, 2017 TANAPROD
Versjon:5.2.3