eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 03 30 20170330 30.03.2017 10:00 Tana rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS102017 PS 10/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS112017 PS 11/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS122017 PS 12/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 16.02.2017 TANAPROD
0 PS132017 PS 13/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Endring av ungdomsrådets organisering TANAPROD
0 PS152017 PS 15/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fritak som meddommer til tingretten - Arnhild Andersen TANAPROD
0 PS162017 PS 16/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fritak som meddommer i Indre-Finnmark tingrett - Marion Rajala TANAPROD
0 PS142017 PS 14/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rydding av plast og annen forsøpling langs strender og i utmark TANAPROD
0 PS172017 PS 17/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 300317 TANAPROD
0 PS202017 PS 20/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Organisering av tilflyttertjenesten TANAPROD
0 PS182017 PS 18/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rettsak - Støtte til rettighetshavere i Tanavassdraget TANAPROD
0 PS192017 PS 19/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Uttalelse - Endring av E6-trase eller rassikring i Levajok TANAPROD
0 RS52017 RS 5/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Attføringsrapporten Tana Arbeidsservice AS 2016 TANAPROD
Versjon:5.2.3