eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 11 29 20171129 29.11.2017 10:00 Tana rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1122017 PS 112/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS1132017 PS 113/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS1142017 PS 114/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 02.11.2017 TANAPROD
0 PS1202017 PS 120/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Framtidig bruk av skoleinternatet i Gargogeachi/Vestertana TANAPROD
0 PS1172017 PS 117/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling av laksehytte fra g/bnr. 32/1 ved Rødberget/ Birkestrand TANAPROD
0 PS1222017 PS 122/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Stillingsbeskrivelse for virksomhetsleder i botjenesten TANAPROD
0 PS1162017 PS 116/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 10/1/35 - søknad om gjenoppbygging av gamme ved Alloaivvit TANAPROD
0 PS1152017 PS 115/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på kommunens vedtak - søknad om fradeling av punktfeste til eksisterende gamme, gbnr. 39/1 TANAPROD
0 PS1212017 PS 121/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bruken av trafikksikkerhetsmidler 2017 - Austertana TANAPROD
0 PS1232017 PS 123/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 TANAPROD
0 PS1192017 PS 119/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Davvi vindkraftverk med tilhørende nettilknytning: Høringsuttalelse til meldingene TANAPROD
0 PS1252017 PS 125/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 291117 TANAPROD
0 PS1262017 PS 126/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Uttalelse om Tana videregående skole i ny storregion TANAPROD
0 PS1272017 PS 127/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lønnsforhandlinger med rådmannen TANAPROD
0 PS1242017 PS 124/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Møteplan for FSK og KST 2018 TANAPROD
0 PS1182017 PS 118/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om punktfeste for laksehytte på gbnr- 38/1 ved Bahánjárga/ Skiippagurra TANAPROD
0 RS432017 RS 43/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Digitalisering i kommunal sektor TANAPROD
0 RS482017 RS 48/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Finnmark fotballkrets som aktiv samfunnsaktør TANAPROD
0 RS492017 RS 49/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tilskudd til driftsutgifter ved tråkking og vedlikehold av skiløyper ved Tana bru TANAPROD
0 RS462017 RS 46/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avtale mellom Tana kommune og Berlevåg kommune om tjenestesamarbeid TANAPROD
0 RS452017 RS 45/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avtale mellom Tana og Båtsfjord kommune om tjenestesamarbeid TANAPROD
0 RS472017 RS 47/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 8 Nye kommune- og fylkesnummer fra 1. januar 2020 TANAPROD
0 RS442017 RS 44/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anmodning om utredning av grenseoverskridende lokal fiskeforvaltning av Tanavassdraget TANAPROD
Versjon:5.2.3