eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 09 28 20170928 28.09.2017 10:00 Tana rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS862017 PS 86/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS872017 PS 87/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 12.09.2017 TANAPROD
0 PS882017 PS 88/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling 37/106 - Jordlovsbehandling TANAPROD
0 PS892017 PS 89/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 37/106 - søknad om fradeling av tomt til eksisterende byggverk TANAPROD
0 PS902017 PS 90/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling av gnr 7 bnr 45 jordlovsbehandling TANAPROD
0 PS912017 PS 91/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 7/45 - søknad om fradeling til uendret bruk, landbruksformål TANAPROD
0 PS932017 PS 93/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EUeiendom og utvikling - Søknad om støtte til tiltak for eldre TANAPROD
0 PS982017 PS 98/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunale vielser TANAPROD
0 PS972017 PS 97/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 280917 TANAPROD
0 PS942017 PS 94/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utredning av grenseoverskridende lokal fiskeforvaltning av Tanavassdraget TANAPROD
0 PS852017 PS 85/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS952017 PS 95/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport 2. tertial 2017 TANAPROD
0 PS962017 PS 96/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering høst 2017 TANAPROD
0 PS922017 PS 92/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana kommune: Høring og offentlig ettersyn TANAPROD
0 PS992017 PS 99/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Innkjøp av bil til Frivilligsentralen TANAPROD
0 RS292017 RS 29/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Budsjettkonsekvenser 2018 TANAPROD
0 RS332017 RS 33/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FSK-rapport pr sept. 2017 - oppfølging av vedtak TANAPROD
0 RS342017 RS 34/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut KST-rapport pr sept. 2017 - oppfølging av vedtak TANAPROD
0 RS322017 RS 32/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avvikling av kommunale heimevernsnemder TANAPROD
0 RS302017 RS 30/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fastsettelse av eiendomsskattegrunnlag for Statnetts kraftlinjer TANAPROD
0 RS312017 RS 31/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utbetaling av spillemidler tildelt BMX-bane ved Tana bru aktivitetsanlegg - 2025001402 - Tana kommune TANAPROD
Versjon:5.2.3