eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 08 31 20170831 31.08.2017 10:00 Ildtoppen, Austertana Møterom Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS612017 PS 61/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS622017 PS 62/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS632017 PS 63/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 08.06.2017 TANAPROD
0 PS652017 PS 65/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Svar på søknad om fradeling fra gbnr. 13/1 i Vestre Seida TANAPROD
0 PS642017 PS 64/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Søknad om utvidelse av Rødberget masseutak på gbnr. 32/1/17 TANAPROD
0 PS722017 PS 72/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Suppleringsvalg av personlig varamedlem til eldrerådet TANAPROD
0 PS682017 PS 68/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 39/1 - søknad om fradeling av punktfeste til eksisterende gamme TANAPROD
0 PS692017 PS 69/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 10/1/35 - søknad om gjenoppføring av gamme ved Alloaivvit TANAPROD
0 PS702017 PS 70/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 15/18 - klage - tillatelse til oppføring av hytte - Bønå TANAPROD
0 PS662017 PS 66/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om utvidelse av gbnr. 13/238, Industriveien TANAPROD
0 PS672017 PS 67/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Behandling av klage- søknad om pkt. feste til utmarksbygg på gbnr.13/1 TANAPROD
0 PS712017 PS 71/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 15/18 - Klage - Tillatelse til oppføring av hytte - Salamonsen TANAPROD
0 RS272017 RS 27/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Planbeskrivelse fv98 Smalfjord - innløsning av fritidseiendom i Steinvika TANAPROD
0 RS282017 RS 28/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 3, jf. tredje ledd - klage over delvis nektelse av kompensasjon TANAPROD
0 RS242017 RS 24/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kolonnetider Kongsfjordfjellet TANAPROD
0 RS252017 RS 25/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til å delta i forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi TANAPROD
0 RS262017 RS 26/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Prosjektskjønnsmidler 2017 - Tildelinger første runde TANAPROD
0 RS222017 RS 22/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 17/73 Informasjon om endringer i ekteskapsloven – Kommunale vigsler TANAPROD
0 RS232017 RS 23/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tjenestetilbud til kommunene i Finnmark TANAPROD
Versjon:5.2.3