eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 08 20170608 08.06.2017 10:00 Tana rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS362017 PS 36/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS372017 PS 37/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS382017 PS 38/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 27.04.2017 TANAPROD
0 PS402017 PS 40/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling av to parseller fra gbnr.15/55 TANAPROD
0 PS412017 PS 41/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling av punktfest for utmarksbygg v/ Máskevárre fra gbnr.16/1 TANAPROD
0 PS392017 PS 39/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om deling gnr 15 bnr 55 - Jordlovsbehandling TANAPROD
0 PS422017 PS 42/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om feste av landbruksareal fra gbnr.7/1 i Sirma TANAPROD
0 PS472017 PS 47/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på vedtak- søknad om dispensasjon i Vesterbukt TANAPROD
0 PS482017 PS 48/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fastsettelse av detaljreguleringsplan for ny Leirpollskogen bru TANAPROD
0 PS502017 PS 50/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fastsettelse av planprogram for detaljregulering av utbedringen av farleden inn til Leirpollen TANAPROD
0 PS552017 PS 55/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Organisering av tilflyttertjenesten TANAPROD
0 PS442017 PS 44/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tillatelse til oppføring av hytte ved gbnr. 15/18 i Masjokdalen - Salomonsen TANAPROD
0 PS432017 PS 43/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tillatelse til oppføring av hytte ved gbnr. 15/18 i Masjokdalen - Bønå TANAPROD
0 PS462017 PS 46/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klagebehandling- fradeling fra gbnr.11/17 i Hillagurra TANAPROD
0 PS582017 PS 58/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 080617 TANAPROD
0 PS572017 PS 57/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunekomité for TV-aksjonen 2017 TANAPROD
0 PS562017 PS 56/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering vår 2017 TANAPROD
0 PS492017 PS 49/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for et område av Juovlajohka/Julelva TANAPROD
0 PS452017 PS 45/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om punktfeste for eksisterende byggverk ved Njuorggánvuopmi: Klagebehandling TANAPROD
0 PS532017 PS 53/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regnskap og årsberetning 2016 TANAPROD
0 PS542017 PS 54/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport 1. tertial 2017 TANAPROD
0 PS602017 PS 60/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forlenging av tilsagn om kirketomt ved Tana bru TANAPROD
0 PS522017 PS 52/2017 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Tilskudd - kjøp av aksjer og innfrielse byggelån TANAPROD
0 PS512017 PS 51/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Skuterløype 2B Láksjohka - Gárppejohguolbba: Klagebehandling TANAPROD
0 PS592017 PS 59/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jordlovsbehandling - gnr 15 bnr 18 - Raine Salamonsen TANAPROD
0 RS212017 RS 21/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Notat Hybler Mai '17 TANAPROD
0 RS182017 RS 18/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Underskrifter - Austertana løsrivelse fra Tana kommune TANAPROD
0 RS202017 RS 20/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - søknad om fradeling av tomt til eksisterende byggverk ved gbnr. 37/106 TANAPROD
0 RS172017 RS 17/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ber om møte om fiberutbygging på strekningen Lakselv - Ifjord - Tana TANAPROD
0 RS192017 RS 19/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forventninger til samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i 2017 TANAPROD
0 RS162017 RS 16/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 16/1592-5 Finnmarkskommisjonens årsmelding 2016 TANAPROD
Versjon:5.2.3