eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 03 16 20170316 16.03.2017 10:00 Tana rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS152017 PS 15/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS162017 PS 16/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS172017 PS 17/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 02.02.2017 TANAPROD
0 PS212017 PS 21/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fritak som meddommer til tingretten - Arnhild Andersen TANAPROD
0 PS222017 PS 22/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 160317 TANAPROD
0 PS192017 PS 19/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunens behandling av utbedring av farled inn til Leirpollen TANAPROD
0 PS182017 PS 18/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om industritomt i Heargeguolbba industriområde: Kjell Pedersen TANAPROD
0 PS262017 PS 26/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Organisering av tilflyttertjenesten TANAPROD
0 PS202017 PS 20/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Omdisponering av midler til ombygging av Kunnskapens hus TANAPROD
0 PS252017 PS 25/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fritak som meddommer i Indre-Finnmark tingrett - Marion Rajala TANAPROD
0 PS232017 PS 23/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rettsak - støtte til rettighetshavere i Tanavassdraget TANAPROD
0 PS242017 PS 24/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tanahall AS - aksjekjøp TANAPROD
0 PS272017 PS 27/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kraftlinje i Øst - støtte til uttalelse TANAPROD
0 RS82017 RS 8/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse fra fylkesmannen til søknad fra Statens vegvesen om dispensasjon TANAPROD
0 RS92017 RS 9/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse fra reinbeitedistrikt 9 til utbedringsarbeider for fv. 98 Gohpivárri - Torhophøyda - vedr. søknad om dispensasjon TANAPROD
0 RS122017 RS 12/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kraftlinje i Øst - Uttalelse fra Vadsø formannskap TANAPROD
0 RS132017 RS 13/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kraftlinje i Øst - Uttalelse fra Båtsfjord kommune TANAPROD
0 RS72017 RS 7/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - planprogram for kommuneplan, Porsanger kommune TANAPROD
0 RS102017 RS 10/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om utsett av bøyestrekk for taredyrking i Smalfjorden TANAPROD
0 RS112017 RS 11/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak etter HFL § 27.1 - Tillatelse til bøyestrekk for taredyrking - Smalfjorden TANAPROD
Versjon:5.2.3