eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 02 02 20170202 02.02.2017 10:00 Tana rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS112017 PS 11/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling i Vesterbukt- behandling etter PBL TANAPROD
0 PS82017 PS 8/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling fra gbnr. 38/36 og 38/66 Polmakveien TANAPROD
0 PS72017 PS 7/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 38/36 og 38/66. TANAPROD
0 PS12017 PS 1/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS22017 PS 2/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS32017 PS 3/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 01.12.2016 TANAPROD
0 PS122017 PS 12/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om feste av jordbruksareal- parsell 6/1 i Tana kommune TANAPROD
0 PS92017 PS 9/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling 36/7 - Jordlovsbehandling -Ida Katrine Olsen TANAPROD
0 PS52017 PS 5/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tomt til ny byggevareforretning i Tanabru sentrum TANAPROD
0 PS102017 PS 10/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling fra gbnr. 36/7- behandling etter PBL TANAPROD
0 PS132017 PS 13/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for hytte ved Jussáváđđá (E- 39-1-9001) TANAPROD
0 PS42017 PS 4/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunedelplan for naturmangfold i Tana kommune: Fastsetting av planprogram TANAPROD
0 PS62017 PS 6/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om utvidelse av g/bnr. 13/212, Tanabru TANAPROD
0 PS142017 PS 14/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 020217 TANAPROD
0 RS62017 RS 6/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FSK- og KST-rapport 2016 TANAPROD
0 RS22017 RS 2/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring: Takst- og billettjusteringer 2017 sendt fra Finnmark fylkeskommune TANAPROD
0 RS32017 RS 3/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Offentlig høring - planstrategi Gamvik kommune TANAPROD
0 RS42017 RS 4/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommuneplan for Lebesby - Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn TANAPROD
0 RS52017 RS 5/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på henvendelse om målere på gatelys TANAPROD
0 RS12017 RS 1/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om økonomisk støtte TANAPROD
Versjon:5.2.3