eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for utmark og næring Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 10 05 20161005 05.10.2016 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for utmark og næring
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS522016 PS 52/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS532016 PS 53/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS542016 PS 54/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 10.08.2016 TANAPROD
0 PS642016 PS 64/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HUN 051016 TANAPROD
0 PS562016 PS 56/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Alleknjarg bygdelag - Søknad om støtte til punktutbedring av barmarkstrase TANAPROD
0 PS572016 PS 57/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Båteng og omegn bygdelag - Søknad om støtte til punktutbedring av barmarkstrase TANAPROD
0 PS632016 PS 63/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fellingstillatelse for sel som oppholder seg i vassdrag der det går laks TANAPROD
0 PS622016 PS 62/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Tana TANAPROD
0 PS582016 PS 58/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bygg og anleggsavdelingen - Søknad om støtte til bru over Gárpejohka TANAPROD
0 PS592016 PS 59/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om omdisponering av midler fra primærnæringsfond - Ànde Niillas Utsi TANAPROD
0 PS552016 PS 55/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring og offentlig ettersyn: Fastsettelse av skuterløyper i Tana ihht. ny § 4a i motorferdselsforskriften. TANAPROD
0 PS612016 PS 61/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Inndeling av veterinærvaktdistrikter i Finnmark. TANAPROD
0 PS602016 PS 60/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Deltakelse i prosjekt SápmiAgri - søknad om kommunal egenandel TANAPROD
0 RS152016 RS 15/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Primærnæringsfondet - søknad om tilskudd til grøfting av eiendom gbnr 17/1/27. TANAPROD
0 RS172016 RS 17/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Karasjok kommunes vedtak høring om nye regler for fiske i Tanavasdraget TANAPROD
0 RS142016 RS 14/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse til forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider 2017 - 2022 TANAPROD
0 RS162016 RS 16/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Offentlig støtte til nærbutikken i Sirma TANAPROD
Versjon:5.2.3