eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for utmark og næring Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 04 13 20160413 13.04.2016 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for utmark og næring
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202016 PS 20/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS212016 PS 21/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS222016 PS 22/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 02.03.2016 TANAPROD
0 PS292016 PS 29/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bjarne Johansen - Søknad om støtte fra primærnæringsfonde til kjøp av brukt fiskefartøy TANAPROD
0 PS302016 PS 30/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gardar R Gislason - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet TANAPROD
0 PS262016 PS 26/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rammer for arbeidet med ny revisjon av skuterløypene i Tana kommune etter motorferdselsforskriftens § 4a. TANAPROD
0 PS232016 PS 23/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring av fiskekortpriser og fiskeregulerende tiltak i Tanavassdraget for 2016. TANAPROD
0 PS252016 PS 25/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prosjektet "Tana vannområde (2013-2015): sluttrapportering og forslag til oppfølgingstiltak for 2016. TANAPROD
0 PS312016 PS 31/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - nydyrking 7/1/4 - Per Andreas Holm TANAPROD
0 PS272016 PS 27/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gjennomføring av utbedring av barmarkstraseer i Tana kommune TANAPROD
0 PS322016 PS 32/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfondet - etablering næringsvirksomhet - reindrift - Ivvàr Àilu Utsi TANAPROD
0 PS332016 PS 33/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om støtte fra primærnæringsfond - etablering i reindrift - Ande Niillas Utsi TANAPROD
0 PS282016 PS 28/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring - Næringsutvikling i sjøsamiske samfunn TANAPROD
0 PS242016 PS 24/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om skadefelling av kråke- og måkebestander ved Gassanjárga avfallsdeponi (2016). TANAPROD
0 PS342016 PS 34/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HUN 130416 TANAPROD
0 PS352016 PS 35/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kartlegging og verdsetting av friluftsområder: oppstartsdokument. TANAPROD
0 RS102016 RS 10/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Skadefelling og yngletidsfredning TANAPROD
0 RS92016 RS 9/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bestandsplanmøte for elg i Tana-Varanger bestandsplanområde - oversendelse av referat og kvoteoversikt 2016 TANAPROD
0 RS72016 RS 7/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 22.1.2016 TANAPROD
0 RS82016 RS 8/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Regnskap for bruken av viltfondet i 2015. TANAPROD
0 RS62016 RS 6/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Distriktsplan TANAPROD
Versjon:5.2.3