eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for utmark og næring Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 02 17 20160217 17.02.2016 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for utmark og næring
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS112016 PS 11/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Saksprotokoll i kommunestyrets sak 112/2015 (17.12.2015) om fiskereguleringer i Tanaelva. TANAPROD
0 PS62016 PS 6/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunens oppgaver innen den offentlige viltforvaltningen- orientering til Hovedutvalg for utmark og næring (HUN). TANAPROD
0 PS12016 PS 1/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS22016 PS 2/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS32016 PS 3/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 11.11.2015 TANAPROD
0 PS42016 PS 4/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring- forvaltningsplan for Tanamunningen naturreservat. TANAPROD
0 PS52016 PS 5/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring av forslag til endringer i motorferdselsregelverket (el-sykler og persontransport i utmarksnæring). TANAPROD
0 PS72016 PS 7/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ketil Kollstrøm - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet TANAPROD
0 PS82016 PS 8/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kjetil Guttormsen - Søknad om støtte fra primærnæringsfondet til kjøp av fiskefartøy TANAPROD
0 PS92016 PS 9/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HUN 170216 TANAPROD
0 PS102016 PS 10/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tilskudd til utbedring av barmarkstraseer TANAPROD
0 RS52016 RS 5/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut HUN- og MLU-rapport 2015 TANAPROD
0 RS32016 RS 3/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Offentleg støtte til nærbutikk i Tana TANAPROD
0 RS22016 RS 2/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Elektronisk rapport- regionale viltmidler (2014) TANAPROD
0 RS42016 RS 4/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteplan 2016 ver060116 TANAPROD
0 RS12016 RS 1/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FeFo innfører restriksjoner for tilreisende fiskere TANAPROD
Versjon:5.2.3