eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 11 24 20161124 24.11.2016 09:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS502016 PS 50/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS512016 PS 51/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS522016 PS 52/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 06.09.2016 TANAPROD
0 PS632016 PS 63/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 241116 TANAPROD
0 PS542016 PS 54/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2017- 2020 TANAPROD
0 PS562016 PS 56/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Beregning av tilskuddssats til private barnehager for 2017 TANAPROD
0 PS612016 PS 61/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om driftsstøtte - Tana Varangerløypa - 2016 TANAPROD
0 PS552016 PS 55/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Plan for samisk språkutvikling 2016 - 2019 - nytt forslag etter høringsrunde TANAPROD
0 PS582016 PS 58/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bygde- og grendenavn i Tana kommune: Fastsetting av skrivemåten TANAPROD
0 PS572016 PS 57/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utvidelse av Tana sykeavdeling TANAPROD
0 PS592016 PS 59/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bygde- og grendenavn i Tana kommune: Ny funksjon som adressetilleggsnavn TANAPROD
0 PS602016 PS 60/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Friluftsområdet ved Tana bru: Valg av navn TANAPROD
0 PS622016 PS 62/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Møteplan 2017 HOOK TANAPROD
0 RS672016 RS 67/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utarbeidede tiltak for budsjett 2017 - barnehage og grunnskole TANAPROD
0 RS662016 RS 66/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut revidert tjenesteavtale 5 mellom Tana kommune og Finnmarkssykehus TANAPROD
0 RS842016 RS 84/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Avvikslogg helse-PLO august - oktober 2016 TANAPROD
0 RS852016 RS 85/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Avviksregistrering i skole og barnehage for perioden 23.08.2016-11.11.2016 TANAPROD
0 RS682016 RS 68/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utarbeidede innsparingstiltak budsjett 2017 - helse og omsorg TANAPROD
0 RS722016 RS 72/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rullering rus- og psykiatriplan 2014-2019 TANAPROD
0 RS692016 RS 69/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilbud om veiledning fra veilederkorpset - Tana kommune TANAPROD
0 RS812016 RS 81/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - 03.09.16 TANAPROD
0 RS822016 RS 82/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - 03.09.16 TANAPROD
0 RS782016 RS 78/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - 01.09.16 TANAPROD
0 RS802016 RS 80/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - 01.09.16 og 03.09.16 TANAPROD
0 RS792016 RS 79/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - 01.09.16 TANAPROD
0 RS832016 RS 83/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - 03.09.16 TANAPROD
0 RS772016 RS 77/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - 01.09.16 TANAPROD
0 RS762016 RS 76/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - 01.09.16 TANAPROD
0 RS742016 RS 74/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Juventes skjenkekontroll - Alkoholsalg til mindreårige TANAPROD
0 RS752016 RS 75/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Juventes skjenkekontroll - Alkoholsalg til mindreårige TANAPROD
0 RS712016 RS 71/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr. Skoleskyssordningen i Tana kommune 2016-17 TANAPROD
0 RS702016 RS 70/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing TANAPROD
0 RS732016 RS 73/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken - Finnmark fylkeskommune TANAPROD
Versjon:5.2.3