eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 09 06 20160906 06.09.2016 09:00 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS482016 PS 48/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etablering av samhandlingspris - oppfølgingssak fra OSO (Overordnet samarbeidsorgan) TANAPROD
0 PS402016 PS 40/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS412016 PS 41/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS422016 PS 42/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 24.05.2016 TANAPROD
0 PS432016 PS 43/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rullering rus- og psykiatriplan 2014-2019 TANAPROD
0 PS472016 PS 47/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 060916 TANAPROD
0 PS452016 PS 45/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nye veinavn i Tana kommune: Oversending for endelig tilråding av skrivemåten TANAPROD
0 PS462016 PS 46/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bygde- og grendenavn som adressetilleggsnavn: Valg av navn TANAPROD
0 PS442016 PS 44/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2017- 2020- utkast til planforslag TANAPROD
0 PS492016 PS 49/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll HOOK's bestilling til framtidig arbeid høsten 2016/våren 2017 TANAPROD
0 RS632016 RS 63/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avvikslogg helse -PLO mai-juli 2016 TANAPROD
0 RS572016 RS 57/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om skriftlig tilsyn etter barnehageloven - pålegg om innsendelse av dokumentasjon TANAPROD
0 RS602016 RS 60/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedr Tilsyn TANAPROD
0 RS412016 RS 41/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om økonomisk støtte til fellesseminaret 2016 TANAPROD
0 RS582016 RS 58/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av endelig tilsynsrapport - ingen lovbrudd avdekket TANAPROD
0 RS592016 RS 59/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av endelig tilsynsrapport - ingen lovbrudd avdekket TANAPROD
0 RS502016 RS 50/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 27.05.16 TANAPROD
0 RS512016 RS 51/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 27.05.16 TANAPROD
0 RS522016 RS 52/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 27.05.16 TANAPROD
0 RS482016 RS 48/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 26.05.16 TANAPROD
0 RS472016 RS 47/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 26.05.16 TANAPROD
0 RS432016 RS 43/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nord förstudie/ esiselvitys - Avslag på søknad TANAPROD
0 RS452016 RS 45/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Skjenkekontrollen - Juventes litt hemmelige rapport 2015 TANAPROD
0 RS532016 RS 53/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gebyr etter alkoholloven - Faktisk omsetning for 2014 og 2015, samt forventet omsetning for 2016 TANAPROD
0 RS442016 RS 44/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad veilederkorpset TANAPROD
0 RS422016 RS 42/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til bokprosjekt TANAPROD
0 RS462016 RS 46/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 26.5.16 TANAPROD
0 RS492016 RS 49/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport 27.05.16 TANAPROD
0 RS552016 RS 55/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilleggstildeling årstimer i finsk som andrespråk skoleåret 2016 - Tilleggstildeling årstimer i finsk som andrespråk skoleåret 2016-2017 TANAPROD
0 RS562016 RS 56/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ohcan vuolidit mánáidgárdde váhnenmávssu 2016/2017 mánáidgárdejagi ovddas/ Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage for barnehageår 2016/2017 TANAPROD
0 RS612016 RS 61/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig TANAPROD
0 RS642016 RS 64/2016 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Stedlig tilsyn - Kommunen har rettet avvikene TANAPROD
0 RS622016 RS 62/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Revidering av tjenesteavtaler mellom Finnmarks sykehus og Tana kommune TANAPROD
0 RS542016 RS 54/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Skoleskyssordningen i Tana kommune 2016-17 - Busskort TANAPROD
Versjon:5.2.3