eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 05 24 20160524 24.05.2016 11:00 Austertana Oppvekstssenter Møterom Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS262016 PS 26/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS272016 PS 27/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS282016 PS 28/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 12.04.2015 TANAPROD
0 PS372016 PS 37/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sirbmá-Sirma IL - Søknad om tilskutt til regionmesterskap i sykling Tana 2016 TANAPROD
0 PS362016 PS 36/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sommerskole 2016 TANAPROD
0 PS302016 PS 30/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tospråklighetsmidler TANAPROD
0 PS312016 PS 31/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunale tospråklighetsmidler 2016 - Tilrettelagt språkopplegg - Deanu searat TANAPROD
0 PS322016 PS 32/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunale tospråklighetsmidler 2016 - Tilrettelagt språkopplegg - Artic home v/Heiberg TANAPROD
0 PS332016 PS 33/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunale tospråklighetsmidler 2016 - Tilrettelagt språkopplegg - Deanu sámeskuvla TANAPROD
0 PS342016 PS 34/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunale tospråklighetsmidler 2016 - Deanu sameskuvla TANAPROD
0 PS382016 PS 38/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 240516 TANAPROD
0 PS292016 PS 29/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Skjenkebevilling - Dow's spisested/Star Pub - Inndragning av bevilling TANAPROD
0 PS352016 PS 35/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tiltak for å styrke og sikre samisk språkmiljøet på Deanu sámeskuvla TANAPROD
0 PS392016 PS 39/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Vikariat Frivilligsentralen TANAPROD
0 RS282016 RS 28/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar- Gratis barnehageplasser i Austertana TANAPROD
0 RS342016 RS 34/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høyring om endring i forskrift om stadnamn TANAPROD
0 RS322016 RS 32/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Info om rutiner og prosedyrer i barnehager og skoler TANAPROD
0 RS402016 RS 40/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar- Søknad om støtte til språkreise TANAPROD
0 RS302016 RS 30/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilskudd ekstramidler 2016 – Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn - Deanu Gielda / Tana kommune TANAPROD
0 RS312016 RS 31/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til deltakelse i nasjonal satsing - Vurdering for læring pulje 7 TANAPROD
0 RS352016 RS 35/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utvidelse av sykevadelingen TANAPROD
0 RS262016 RS 26/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsagnsbrev om faglig og økonomisk støtte som språkkommune - Tana kommune TANAPROD
0 RS372016 RS 37/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avvikslogg helse- plo 1.3.16 -30.4.16 TANAPROD
0 RS362016 RS 36/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Handlingsplaner helse og omsorg TANAPROD
0 RS292016 RS 29/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avviksregistrering i skole og barnehage datert 06.05.2016 TANAPROD
0 RS332016 RS 33/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilgelse av søknad om forsøk med programmering valgfag på ungdomstrinnet TANAPROD
0 RS382016 RS 38/2016 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Svar på brevet Bekymring vedrørende legetjenesten i Tana kommune TANAPROD
0 RS392016 RS 39/2016 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Svar på bekymringsmelding vedr. legetjenesten i Tana kommune TANAPROD
0 RS272016 RS 27/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gratis barnehageplasser i Austertana TANAPROD
Versjon:5.2.3