eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 02 16 20160216 16.02.2016 08:50 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS62016 PS 6/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Planprogram for rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg TANAPROD
0 PS12016 PS 1/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS22016 PS 2/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS32016 PS 3/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 08.12.2015 TANAPROD
0 PS52016 PS 5/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rullering av språkplan 2016-2019 TANAPROD
0 PS82016 PS 8/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fastsette tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2016 TANAPROD
0 PS72016 PS 7/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Vikarbudsjett for skoler for 2016 TANAPROD
0 PS92016 PS 9/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 160216 TANAPROD
0 PS42016 PS 4/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fastsetting av skrivemåten til nye adressenavn i Tana kommune TANAPROD
0 RS112016 RS 11/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anmodning om å oppretteholde helsesekretærstilling TANAPROD
0 RS172016 RS 17/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forlengelse av samarbeidsavtale om bruken av tospråklighetsmidler TANAPROD
0 RS162016 RS 16/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om prosjektmidler - Ansvarlig alkoholhåndtering TANAPROD
0 RS192016 RS 19/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut HOOK-, OKU- og HOU-rapport 2015 TANAPROD
0 RS132016 RS 13/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avvikling av ettermiddagstilbud helsestasjon for ungdom TANAPROD
0 RS152016 RS 15/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avtale om faglig samarbeid 2016 TANAPROD
0 RS42016 RS 4/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avviksregistrering i skole og barnehage datert 08.02.2016 TANAPROD
0 RS102016 RS 10/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om deltakelse i nasjonal satsing - Vurdering for læring pulje 7 TANAPROD
0 RS12016 RS 1/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder TANAPROD
0 RS22016 RS 2/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder og styrer i barnehage TANAPROD
0 RS142016 RS 14/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppnevning av arbeidsgruppe for utarbeidelse av plan om vold i nære relasjoner TANAPROD
0 RS32016 RS 3/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk styrer i barnehage TANAPROD
0 RS52016 RS 5/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nedlegging av Sirbmà skole - Tana kommune bryter Grunnloven 108 TANAPROD
0 RS62016 RS 6/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sirma skole — anmodning om snarlige utredninger og avklaringer TANAPROD
0 RS122016 RS 12/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Avvikslogg helse og sosial 1.11.-31.12.15 TANAPROD
0 RS72016 RS 7/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendelse av endelig tilsynsrapport - Diddi mánáidgárdi TANAPROD
0 RS82016 RS 8/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunens svar på retting av lovbrudd etter tilsyn med barnehageloven - 24.01.16 TANAPROD
0 RS182016 RS 18/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteplan 2016 ver060116 TANAPROD
0 RS92016 RS 9/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslutning av tilsyn med Tana kommune TANAPROD
Versjon:5.2.3