eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 12 01 20161201 01.12.2016 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1082016 PS 108/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS1092016 PS 109/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS1102016 PS 110/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 03.11.2016 TANAPROD
0 PS1142016 PS 114/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring - Regional transportplan 2018-2027 TANAPROD
0 PS1162016 PS 116/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tilskudd til oppgradering Harrevann veien TANAPROD
0 PS1152016 PS 115/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på vedtak - Tilskudd til regulering for motorsport og hestesport TANAPROD
0 PS1212016 PS 121/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Møteplan 2017 TANAPROD
0 PS1202016 PS 120/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 TANAPROD
0 PS1172016 PS 117/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om trafikksikkerhetsmidler 2017 TANAPROD
0 PS1222016 PS 122/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 011216 TANAPROD
0 PS1182016 PS 118/2016 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Ansettelse av kommuneoverlege TANAPROD
0 PS1242016 PS 124/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mindre endring av detaljregulering for Bjørkelia Nordre TANAPROD
0 PS1232016 PS 123/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Uttalelse om sjølaksefisket TANAPROD
0 PS1252016 PS 125/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Uttalelse om 2. språklighetsmidler fra Sametinget TANAPROD
0 PS1192016 PS 119/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering investeringer TANAPROD
0 PS1112016 PS 111/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tillatelse til oppføring av hytte ved gbnr. 15/18 i Masjokdalen - Bønå TANAPROD
0 PS1122016 PS 112/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tillatelse til oppføring av hytte ved gbnr. 15/18 i Masjokdalen - Salomonsen TANAPROD
0 RS632016 RS 63/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra lønnspolitisk utvalg 16.11.16 TANAPROD
0 RS642016 RS 64/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lønnsnivå for ledere pr. 1. mai 2016 TANAPROD
0 RS582016 RS 58/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Samarbeid om fiber til Landersfjord og Adamselv TANAPROD
0 RS592016 RS 59/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om tilskudd til frivilligsentraler TANAPROD
0 RS602016 RS 60/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gatelysutbygging TANAPROD
0 RS622016 RS 62/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse om inngått avtale mellom Finland og Norge om forvaltningen av laksen i Tanavassdraget TANAPROD
0 RS612016 RS 61/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut revidert tjenesteavtale 5 mellom Tana kommune og Finnmarkssykehus TANAPROD
0 RS572016 RS 57/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avslag på søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging TANAPROD
Versjon:5.2.3