eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 10 06 20161006 06.10.2016 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS762016 PS 76/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS772016 PS 77/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS782016 PS 78/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 25.08.2016 TANAPROD
0 PS822016 PS 82/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling fra gbnr. 40/28- behandling etter PBL TANAPROD
0 PS812016 PS 81/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om deling av grunneiendom 40/28 - Jordlovsbehandling TANAPROD
0 PS792016 PS 79/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om deling av grunneiendom 10/20 - Jordlovsbehandling TANAPROD
0 PS872016 PS 87/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring - Planstrategi for Tana kommune 2016-2019 TANAPROD
0 PS842016 PS 84/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om deling av driftsenhet gbnr 38/66. TANAPROD
0 PS832016 PS 83/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Deling av driftsenhet gbnr 3/2 i Levajok. TANAPROD
0 PS902016 PS 90/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering høst 2016 TANAPROD
0 PS942016 PS 94/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 061016 TANAPROD
0 PS892016 PS 89/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Videre bruk av basseng Seida skole TANAPROD
0 PS912016 PS 91/2016 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Salg av Seida skole TANAPROD
0 PS852016 PS 85/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om punktfeste for eksisterende byggverk ved Njuorggánvuopmi TANAPROD
0 PS922016 PS 92/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Endring i selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS TANAPROD
0 PS802016 PS 80/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gbnr. 10/20 - søknad om fradeling til uendret bruk TANAPROD
0 PS862016 PS 86/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om tomt i Heargeguolbba industriområde: Kirkenes Ferdigbetong AS TANAPROD
0 PS952016 PS 95/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Opprettelse av kommunekomité for TV-aksjonen 2016 TANAPROD
0 PS882016 PS 88/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forslag til høringssvar -organisering av eiendomsoppmålingen. TANAPROD
0 PS932016 PS 93/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av ny leder i overtakstnemnda TANAPROD
0 RS452016 RS 45/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversender vedtak om videreføring av Finnmark som egen 110-region og samlokalisering av nødmeldingstjenesten i Sør-Varanger kommune TANAPROD
0 RS502016 RS 50/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokument 16/130768-2 Statens vegvesens museale samlinger i Skiippagurra - utvidet åpningstider i sommersesongen TANAPROD
0 RS442016 RS 44/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Regional planstrategi for Finnmark 2016-2019 TANAPROD
0 RS432016 RS 43/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse fra Nesseby kommune: Videre utbygging av 420kV kraftlinje til Øst-Finnmark TANAPROD
0 RS492016 RS 49/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Felt 7 Tana og Tanafjorden - Forslag til interesserepresentanter TANAPROD
0 RS462016 RS 46/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunelov på høring i kommunene TANAPROD
0 RS472016 RS 47/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring om Fylkesmannens fremtidige stuktur. TANAPROD
0 RS482016 RS 48/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Etterbruk av dagens Tana bru TANAPROD
Versjon:5.2.3