eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 08 25 20160825 25.08.2016 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS622016 PS 62/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS632016 PS 63/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS642016 PS 64/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 07.07.2016 TANAPROD
0 PS672016 PS 67/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling fra gbnr. 12/98 i Hedeguohppi TANAPROD
0 PS682016 PS 68/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling av 5,2 daa fra 11/17 i Hillagurra- behandling etter PBL TANAPROD
0 PS702016 PS 70/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana kommune: Varsel om planoppstart TANAPROD
0 PS692016 PS 69/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Behandling av klage- 11/15 Hillagurra TANAPROD
0 PS732016 PS 73/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 250816 TANAPROD
0 PS652016 PS 65/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger TANAPROD
0 PS722016 PS 72/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Skolerute Luftjokdalen- Tana bru TANAPROD
0 PS662016 PS 66/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jordlovsbehandling - søknad om deling av driftsenhet gbnr 11/17 i Hillagurra. TANAPROD
0 PS712016 PS 71/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 21/2 - søknad om tillatelse til tiltak, bruksendring fra naust til rorbu med utleiemuligheter. TANAPROD
0 PS742016 PS 74/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 420 kV linja til Øst-Finnmark TANAPROD
0 PS752016 PS 75/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Veimuseum i Skipagurra TANAPROD
0 RS412016 RS 41/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger - Frist 31.06.16 TANAPROD
0 RS352016 RS 35/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Godkjenning av driftsplan for Rødberget massetak i Tana kommune TANAPROD
0 RS332016 RS 33/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FSK- og KST-rapport 1.halvår 2016 TANAPROD
0 RS392016 RS 39/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Evaluering av kollektivtilbudet 2016 - Tana kommune TANAPROD
0 RS402016 RS 40/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endringer i inndelingslova og kommuneloven - ikraftsetting fra 1. juli 2016 TANAPROD
0 RS342016 RS 34/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Skjenkekontrollen - Juventes litt hemmelige rapport 2015 TANAPROD
0 RS422016 RS 42/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsbrev - Forslag til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften TANAPROD
0 RS362016 RS 36/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på byggetillatelse - oppføring av sanitærbygg i Harrevann TANAPROD
0 RS372016 RS 37/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tillatelse til undersøkelser i Tanamunningen naturreservat 2016 TANAPROD
0 RS382016 RS 38/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Finnmark fylkeskommunes innspill til fagetatenes forslag til NTP 2018 - 29. TANAPROD
Versjon:5.2.3