eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 02 20160602 02.06.2016 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS552016 PS 55/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 36/43- Søknad om utvidelse av Seida kirkegår TANAPROD
0 PS442016 PS 44/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling av landbrukseiendom i Hárrejokka TANAPROD
0 PS502016 PS 50/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regnskap og årsberetning 2015 TANAPROD
0 PS482016 PS 48/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Digforsk - søknad om å løses fra leieavtale i Kunnskapens hus TANAPROD
0 PS492016 PS 49/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Beredskapsvakt for Vei, vann, avløp og bygg TANAPROD
0 PS512016 PS 51/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering juni 2016 TANAPROD
0 PS462016 PS 46/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Boplikt på boligeiendommer i Masjok - Vurdering av nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense). TANAPROD
0 PS432016 PS 43/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling - gnr 32 bnr 85 - jordlovsbehandling TANAPROD
0 PS472016 PS 47/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for kvartsittbrudd ved Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru: Fastsetting av planprogram TANAPROD
0 PS522016 PS 52/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 020616 TANAPROD
0 PS422016 PS 42/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om deling av grunneiendom - 11/15 -jordlovsbehandling TANAPROD
0 PS452016 PS 45/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om deling av driftsenhet - eiendom gbnr 17/68 fra landbrukseiendom gbnr 17/34 m. fl TANAPROD
0 PS392016 PS 39/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS402016 PS 40/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS412016 PS 41/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 07.04.2016 TANAPROD
0 PS532016 PS 53/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 11/15 i Hillagurra, søknad om fradeling TANAPROD
0 PS542016 PS 54/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Støtte til bryteklubben / OL-bryter Signe Marie Fidje Store TANAPROD
0 RS292016 RS 29/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Informasjon om innbyggerundersøkelsen kommunereformen TANAPROD
0 RS312016 RS 31/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Notat vedrørende tannklinikk TANAPROD
0 RS302016 RS 30/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om kommunalt tilskudd til reguleringsplan TANAPROD
0 RS272016 RS 27/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Det skal være representasjon av begge kjønn i styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper TANAPROD
0 RS262016 RS 26/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fastsetting av valgdag TANAPROD
0 RS242016 RS 24/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gatelysutbygging TANAPROD
0 RS252016 RS 25/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunereformen - forvaltningsområdet for samisk språk TANAPROD
0 RS232016 RS 23/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak i klagesak om bruksendring ved gbnr. 27/104 TANAPROD
0 RS282016 RS 28/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppnevning av nye medlemmer til den norsk-finske grensevassdragskommisjonen TANAPROD
Versjon:5.2.3