eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 04 07 20160407 07.04.2016 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202016 PS 20/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS212016 PS 21/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS222016 PS 22/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 11.02.2016 TANAPROD
0 PS322016 PS 32/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høringsuttalelse - Begrensning i Statens adgang til å begrense kommunenes skjønn og etabkering av en tvisteløsningsmekanisme mellom stat og kommune TANAPROD
0 PS262016 PS 26/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på kommunens vedtak om tillatelse til oppføring av sanitær- og lagerbygg i Harrevann friluftsområde, gbnr. 32/1. TANAPROD
0 PS302016 PS 30/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fastsettelse av planprogram med konsekvensutredning - Detaljreguleringsplan for ny Leirpollskogen bru TANAPROD
0 PS232016 PS 23/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om deling av grunneiendom - 11/15 -jordlovsbehandling TANAPROD
0 PS242016 PS 24/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 11/15 i Hillagurra, søknad om fradeling TANAPROD
0 PS362016 PS 36/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilslutning til Finnmark friluftsråd. TANAPROD
0 PS312016 PS 31/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høringsuttalelse til fagetatenes forslag til NTP 2018-2029 TANAPROD
0 PS342016 PS 34/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Videre bruk av Seida skole TANAPROD
0 PS372016 PS 37/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 070416 TANAPROD
0 PS292016 PS 29/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Lokalisering av nettstasjon for å forsyne ny E6 Tana bru: Klagebehandling TANAPROD
0 PS352016 PS 35/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ferdigstilling av arbeider ved servicebygg og flytebrygge i Torhop TANAPROD
0 PS332016 PS 33/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overordnet beredskapsplan TANAPROD
0 PS382016 PS 38/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Anmodning om å oppretteholde helsesekretærstilling TANAPROD
0 PS252016 PS 25/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gbnr. 12/251 - Søknad om ettergivelse av tilknytnings- og innfestningsavgifter TANAPROD
0 PS272016 PS 27/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde og gravlund: Utvidelse av reguleringsområdet TANAPROD
0 PS282016 PS 28/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Erverv av deler av g/bnr. 37/188 til bruk som friluftsområde ved ny Tana bru: Ekspropriasjon TANAPROD
0 RS222016 RS 22/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på vedtak om bruksendring av bolig - klage tas ikke til følge TANAPROD
0 RS182016 RS 18/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rentekompensasjon til kirkebygg TANAPROD
0 RS212016 RS 21/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten TANAPROD
0 RS192016 RS 19/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Godkjenning av kommunal garanti TANAPROD
0 RS202016 RS 20/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport TANAPROD
0 RS162016 RS 16/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak om driftskonsesjon etter mineralloven for Rødberget massetak i Tana kommune sendt fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard TANAPROD
0 RS142016 RS 14/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Melding om oppstart på arbeidet med kommunal planstrategi 2016 - 2019 i Karasjok kommune TANAPROD
0 RS152016 RS 15/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Karasjok kommune - Innspill til planstrategi for Karasjok kommune 2016-2019. Varsel om oppstart sendt fra Finnmark fylkeskommune TANAPROD
0 RS172016 RS 17/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ang avtale om kommunale nærings-/omstillingsfond for 2016 TANAPROD
0 RS132016 RS 13/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på avslått dispensasjonssøknad - 2025/7/1/1 - vedtaket stadfestes TANAPROD
Versjon:5.2.3