eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 02 11 20160211 11.02.2016 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS82016 PS 8/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde og gravlund: Offentlig ettersyn TANAPROD
0 PS42016 PS 4/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på kommunens vedtak - søknad om bruksendring ved gbnr. 27/104, Austertana bygdesenter TANAPROD
0 PS52016 PS 5/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på kommunens vedtak - søknad om bruksendring ved gbnr. 27/114, Fred Johnsen TANAPROD
0 PS12016 PS 1/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS22016 PS 2/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS32016 PS 3/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 23.11.2015 TANAPROD
0 PS102016 PS 10/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regional planstrategi for Finnmark 2016-2019: Høring TANAPROD
0 PS112016 PS 11/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fremtidig kommunestruktur TANAPROD
0 PS62016 PS 6/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll 13/1- Søknad om fradeling av festetomt til idrettsanlegg i Tana TANAPROD
0 PS142016 PS 14/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommunal garanti - Nytt fyringsanlegg i Tana kirke - Opptak av lån kr. 499.000,- TANAPROD
0 PS92016 PS 9/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for kvartsittbrudd ved Geresgohppi, Giemaš og Vággečearru: Varsel om planoppstart TANAPROD
0 PS172016 PS 17/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 110216 TANAPROD
0 PS122016 PS 12/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring - nytt inntektssystem for kommunene TANAPROD
0 PS152016 PS 15/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Reglement for hovedutvalgene TANAPROD
0 PS162016 PS 16/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Reglement for delegering av myndighet TANAPROD
0 PS132016 PS 13/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Salg av Seida skole/Framtidig bruk av Seida skole TANAPROD
0 PS72016 PS 7/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om utvidelse av feste til gbnr.7/1/4 i Sirma TANAPROD
0 RS62016 RS 6/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt 15. april 2016 TANAPROD
0 RS72016 RS 7/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - forskrift om klageordning for berørte kommuner - Frist 29. april 2016 TANAPROD
0 RS32016 RS 3/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om tilskudd til bokutgivelse TANAPROD
0 RS92016 RS 9/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Budsjettår 2017 TANAPROD
0 RS82016 RS 8/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høring - Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann - Frist 11. april 2016 TANAPROD
0 RS102016 RS 10/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Uttalelse fra ordfører og gruppeledere for alle politiske parti i Nordkapp kommunestyre: Staten må ta ansvar - Oljen fra Johan Castberg må ilandføres på Veidnes TANAPROD
0 RS112016 RS 11/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Nytt opprop om vardebrenning TANAPROD
0 RS122016 RS 12/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FSK- og KST-rapport 2015 TANAPROD
0 RS42016 RS 4/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om økonomisk støtte - Helsesportsuka i Porsanger TANAPROD
0 RS52016 RS 5/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om støtte til gjennomføring av Varanger Arctic Kite Enduro TANAPROD
0 RS12016 RS 1/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Invitasjon til å gi uttalelse i forbindelse med høring flypassasjeravgift (frist 4.2.2016) TANAPROD
0 RS22016 RS 2/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra oppstartsmøte 17.12.2015 Detaljregulering for Leirpollen bru TANAPROD
Versjon:5.2.3