eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 12 15 20161215 15.12.2016 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS652016 PS 65/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS662016 PS 66/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS672016 PS 67/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 17.11.2016 TANAPROD
0 PS682016 PS 68/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2017- 2020 TANAPROD
0 PS712016 PS 71/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Beregning av tilskuddssats til private barnehager for 2017 TANAPROD
0 PS732016 PS 73/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bosetning av flyktninger fra 2017 TANAPROD
0 PS722016 PS 72/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utvidelse av Tana sykeavdeling TANAPROD
0 PS762016 PS 76/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 TANAPROD
0 PS752016 PS 75/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 TKE KF TANAPROD
0 PS702016 PS 70/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Planstrategi 2017-2019 TANAPROD
0 PS692016 PS 69/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fastsettelse av snøskuterløyper i Tana kommune: Sluttbehandling TANAPROD
0 PS742016 PS 74/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering investeringer TANAPROD
0 PS772016 PS 77/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 151216 TANAPROD
0 PS782016 PS 78/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 TANAPROD
0 RS222016 RS 22/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteplan 2017 TANAPROD
Versjon:5.2.3