eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 10 20 20161020 20.10.2016 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS482016 PS 48/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rullering rus- og psykiatriplan 2014-2019 TANAPROD
0 PS502016 PS 50/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering høst 2016 TANAPROD
0 PS552016 PS 55/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 201016 TANAPROD
0 PS492016 PS 49/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Videre bruk av basseng Seida skole TANAPROD
0 PS522016 PS 52/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Endring i selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS TANAPROD
0 PS532016 PS 53/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av ny leder i overtakstnemnda TANAPROD
0 PS512016 PS 51/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsberetning og særregnskap 2015 – TKE KF TANAPROD
0 PS452016 PS 45/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS462016 PS 46/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS472016 PS 47/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 16.06.2016 TANAPROD
0 PS542016 PS 54/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oppnevning av møtefullmektige til forliksrådet for perioden 2017-2020 TANAPROD
0 RS162016 RS 16/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut FSK- og KST-rapport 1.halvår 2016 TANAPROD
0 RS172016 RS 17/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Revidering av tjenesteavtaler mellom Finnmarks sykehus og Tana kommune TANAPROD
0 RS182016 RS 18/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Finnmark fylkeskommunes innspill til fagetatenes forslag til NTP 2018 - 29. TANAPROD
0 RS152016 RS 15/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunereformen - Fylkesmannens faglige tilrådning til fremtidig kommunestruktur i Finnmark TANAPROD
0 RS142016 RS 14/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Anmodning om bosetting av flykninger 2017 TANAPROD
Versjon:5.2.3