eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 16 20160616 16.06.2016 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS332016 PS 33/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regnskap og årsberetning 2015 TANAPROD
0 PS362016 PS 36/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av meddommere til Indre Finnmark tingrett for perioden 2017-2020 TANAPROD
0 PS372016 PS 37/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 2017-2020 TANAPROD
0 PS382016 PS 38/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av jordskiftemeddommere til Finnmark jordskifterett for perioden 2017-2020 TANAPROD
0 PS392016 PS 39/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forslag på skjønnsmedlemmer til Indre Finnmark domssogn for perioden 2017-2020 TANAPROD
0 PS402016 PS 40/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av forliksrådet for perioden 2017-2020 TANAPROD
0 PS412016 PS 41/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oppnevning av møtefullmektige til forliksrådet for perioden 2017-2020 TANAPROD
0 PS282016 PS 28/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS292016 PS 29/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS302016 PS 30/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 21.04.2016 TANAPROD
0 PS322016 PS 32/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Beredskapsvakt for Vei, vann, avløp og bygg TANAPROD
0 PS342016 PS 34/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering juni 2016 TANAPROD
0 PS352016 PS 35/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering 2016 - TKE KF TANAPROD
0 PS442016 PS 44/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring - Evaluering av kollektivtilbudet 2016 TANAPROD
0 PS312016 PS 31/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rullering rus- og psykiatriplan 2014-2019 TANAPROD
0 PS422016 PS 42/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 160616 TANAPROD
0 PS432016 PS 43/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prosjektsøknad interreg og skjønnsmidler fra fylkesmannen TANAPROD
0 RS92016 RS 9/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll Kontrollutvalget 06.06.16 TANAPROD
0 RS112016 RS 11/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om kommunalt tilskudd til reguleringsplan TANAPROD
0 RS102016 RS 10/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fastsetting av valgdag TANAPROD
0 RS82016 RS 8/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokolle fra møte i kontrollutvlaget den 4. mai. TANAPROD
Versjon:5.2.3