eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 04 21 20160421 21.04.2016 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS122016 PS 12/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS132016 PS 13/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS142016 PS 14/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 25.02.2016 TANAPROD
0 PS172016 PS 17/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ferdigstilling av arbeider ved servicebygg og flytebrygge i Torhop TANAPROD
0 PS162016 PS 16/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Videre bruk av Seida skole TANAPROD
0 PS182016 PS 18/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overordnet beredskapsplan TANAPROD
0 PS152016 PS 15/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilstandsrapport og handlingsplan for grunnskoleopplæring i Tana kommune 2016 TANAPROD
0 PS192016 PS 19/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilslutning til Finnmark friluftsråd. TANAPROD
0 PS212016 PS 21/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av reglement for kontrollutvalget TANAPROD
0 PS242016 PS 24/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsplan for 2016 TANAPROD
0 PS222016 PS 22/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kontrollrapport skatt/skatteoppkrevers årsrapport 2015 TANAPROD
0 PS202016 PS 20/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll TANAPROD
0 PS252016 PS 25/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 210416 TANAPROD
0 PS232016 PS 23/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 TANAPROD
0 PS272016 PS 27/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oppfølgning av kommunestyrer og fylkestingets behandling - oppløsning av Finnmark kommunerevisjon IKS TANAPROD
0 PS262016 PS 26/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Endring i delegasjonsreglement - delegasjoner etter særlov - Barnevernsloven TANAPROD
0 RS72016 RS 7/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll Kontrollutvalget 01.04.16 TANAPROD
0 RS62016 RS 6/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsuttalelse til fagetatens forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 TANAPROD
Versjon:5.2.3