eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 12 08 20151208 08.12.2015 08:50 Tana Rådhus Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS132015 PS 13/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ny avtale for legesamarbeidet TANAPROD
0 PS102015 PS 10/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS112015 PS 11/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS122015 PS 12/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 10.11.2015 TANAPROD
0 PS172015 PS 17/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nye adressenavn i Tana kommune: Oversending til stedsnavntjenestene for tilråding TANAPROD
0 PS182015 PS 18/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Adressenavn langs Tanafjorden: Sluttbehandling TANAPROD
0 PS192015 PS 19/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fastsetting av skrivemåten til adressenavn i Skiippagurra og Bokcá/ Boftsa TANAPROD
0 PS162015 PS 16/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Handlingsplan for skoler i Tana 2015-2016 - tilstandsrapporten for grunnskoler i Tana kommune 2015 TANAPROD
0 PS202015 PS 20/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer - HOOK 081215 TANAPROD
0 PS152015 PS 15/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg – 2016 TANAPROD
0 PS142015 PS 14/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilskudd til ikke kommunale barnehager 2016 TANAPROD
0 RS152015 RS 15/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Organisering av helse og omsorg i Tana kommune- informasjon til HOOK TANAPROD
0 RS192015 RS 19/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på forespørsel om å vurdere å utsette tidspunktet for middagsservering innen pleie og omsorg TANAPROD
0 RS202015 RS 20/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppsigelse av avtale om bruk av Tana helsesenter mellom Finnmarkssykehus og Tana kommune TANAPROD
0 RS162015 RS 16/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunereformen og forvaltningsområdet for samisk språk - midlertidige løsninger TANAPROD
0 RS172015 RS 17/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Diehtun bearráigeahččat Diddi mánáidgárddi - bearráigeahčču mánáidgárddálága vuođul - gohččun sáddet dokumentašuvnnaid/ Varsling om tilsyn med Diddi mánáidgárddi - tilsyn etter barnehageloven - pålegg om innsendelse av dokumentasjon TANAPROD
0 RS182015 RS 18/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunens svar på retting av lovbrudd etter tilsyn med barnehageloven TANAPROD
Versjon:5.2.3