eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 11 10 20151110 10.11.2015 08:30 Elva Hotel / Tana Råhus Møterom / Rådhussalen Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS22015 PS 2/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS32015 PS 3/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Interkommunalt barnevern Tana- Nesseby TANAPROD
0 PS42015 PS 4/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Omdisponering av leiligheter- Ringveien omsorgsboliger TANAPROD
0 PS52015 PS 5/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utvidelse av sykeavdeling TANAPROD
0 PS62015 PS 6/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nye adressenavn i Tana kommune: Oversending til stedsnavntjenestene for tilråding TANAPROD
0 PS72015 PS 7/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Adressenavn langs Tanafjorden: Sluttbehandling TANAPROD
0 PS82015 PS 8/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Fastsetting av skrivemåten til adressenavn i Skiippagurra og Bokcá/ Boftsa TANAPROD
0 PS92015 PS 9/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer HOOK 101115 TANAPROD
0 RS12015 RS 1/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Skrivemåten av bygde- og grendenavn i Tana kommune, samt adressenavn langs Tanafjorden og på fjellet TANAPROD
0 RS22015 RS 2/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut NVEs vurdering i klage på avslag om fellesmåling - vedtak TANAPROD
0 RS32015 RS 3/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak - Mat til eldre TANAPROD
0 RS82015 RS 8/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - Skjenkebevilling/røykeforbud - 04.09.15 TANAPROD
0 RS42015 RS 4/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - Salgsbevilling - 04.09.15 TANAPROD
0 RS122015 RS 12/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - Skjenkebevilling/røykeforbud 05.09.15 TANAPROD
0 RS132015 RS 13/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - Skjenkebevilling/røykeforbud 05.09.15 TANAPROD
0 RS52015 RS 5/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - Salgsbevilling - 04.09.15 TANAPROD
0 RS92015 RS 9/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - Skjenkebevilling/røykeforbud - 04.09.15 TANAPROD
0 RS62015 RS 6/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - Salgsbevilling - 04.09.15 TANAPROD
0 RS102015 RS 10/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - Skjenkebevilling/røykeforbud 04.09.15 TANAPROD
0 RS72015 RS 7/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - Salgsbevilling 04.09.15 TANAPROD
0 RS112015 RS 11/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - Skjenkebevilling/røykeforbud 04.09.15 TANAPROD
0 RS142015 RS 14/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Befaringsrapport - Skjenkebevilling/røykeforbud 05.09.15 TANAPROD
Versjon:5.2.3