eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 12 17 20151217 17.12.2015 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS932015 PS 93/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS942015 PS 94/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS952015 PS 95/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 12.11.2015 TANAPROD
0 PS1062015 PS 106/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representanter til samarbeidsutvalgene ved skoler og barnehage 2015-2019 TANAPROD
0 PS992015 PS 99/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ny avtale for legesamarbeidet TANAPROD
0 PS1012015 PS 101/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 TANAPROD
0 PS1022015 PS 102/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av havneutvalg for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS1112015 PS 111/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer - KST 171215 TANAPROD
0 PS1032015 PS 103/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av takstnemnd for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS1042015 PS 104/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av overtakstnemnd for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS1072015 PS 107/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representanter til styret i Tana Montesorriskole 2015-2019 TANAPROD
0 PS1092015 PS 109/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av medlemmer til styret i Bokbussen for Tana og Nesseby for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS1102015 PS 110/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utpeking av representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeglere for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS1052015 PS 105/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oppnevning av medlemmer til Heimevernsnemnd 2016-2019 TANAPROD
0 PS1082015 PS 108/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representanter til Polmak og Tana kirkelige fellesråd for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS962015 PS 96/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg – 2016 TANAPROD
0 PS972015 PS 97/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Handlingsplan for skoler i Tana 2015-2016 - tilstandsrapporten for grunnskoler i Tana kommune 2015 TANAPROD
0 PS982015 PS 98/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilskudd til ikke kommunale barnehager 2016 TANAPROD
0 PS1002015 PS 100/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 TKE KF TANAPROD
0 PS1122015 PS 112/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forslag til nye bestemmelser for Tanavassdraget TANAPROD
0 RS232015 RS 23/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteplan 2016 TANAPROD
Versjon:5.2.3