eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 11 12 20151112 12.11.2015 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS782015 PS 78/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av havneutvalg for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS772015 PS 77/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av dispensasjonsutvalg for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS792015 PS 79/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av eldreråd for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS802015 PS 80/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av råd for menneske med nedsatt funksjonsevne for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS732015 PS 73/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rapport om gjennomført selskapskontroll SEG TANAPROD
0 PS722015 PS 72/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forvaltningsrevisjonsrapport ansettelser i Tana kommune TANAPROD
0 PS702015 PS 70/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revisorbrev til Tana kommune TANAPROD
0 PS712015 PS 71/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revisjonsordningen TANAPROD
0 PS862015 PS 86/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representanter til styret og representantskaper ved Norasenteret IKS for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS842015 PS 84/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av klagenemnd for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS872015 PS 87/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representant til representantskapet i Finnmark kommunerevisjon IKS 2015-2019 TANAPROD
0 PS882015 PS 88/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representanter til IKA Finnmark IKS for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS812015 PS 81/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av politiråd for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS822015 PS 82/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av lønnspolitisk utvalg for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS832015 PS 83/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av barnas representant i plansaker for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS852015 PS 85/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oppnevning av voksenkontakt for ungdomsrådet TANAPROD
0 PS742015 PS 74/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etablering av felles barnevern Tana- Nesseby TANAPROD
0 PS752015 PS 75/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Omdisponering av leiligheter- Ringveien omsorgssenter TANAPROD
0 PS762015 PS 76/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsberetning og særregnskap 2014 - TKE KF TANAPROD
0 PS892015 PS 89/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer KST 121115 TANAPROD
0 PS672015 PS 67/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS682015 PS 68/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS692015 PS 69/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 22.10.2015 TANAPROD
0 RS222015 RS 22/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sammenslåing av Tana sokn og Polmak sokn i Indre Finnmark prosti TANAPROD
0 RS192015 RS 19/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dispensasjonen trekkes tilbake TANAPROD
0 RS202015 RS 20/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Bruk av snøskuter på åpent vann TANAPROD
0 RS212015 RS 21/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegering av myndighet etter vannscooterforskriften § 6 TANAPROD
0 RS172015 RS 17/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Tana 26. august. TANAPROD
0 RS182015 RS 18/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokollen fra møte i kontrollutvalget TANAPROD
Versjon:5.2.3