eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 10 22 20151022 22.10.2015 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS522015 PS 52/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS532015 PS 53/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS542015 PS 54/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 08.09.2015 TANAPROD
0 PS562015 PS 56/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av formannskap for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS552015 PS 55/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av kommunestyrevalget 2015 TANAPROD
0 PS592015 PS 59/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS572015 PS 57/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av ordfører og varaordfører for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS582015 PS 58/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av valgnemnd for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS612015 PS 61/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av hovedutvalg for utmark og næring for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS632015 PS 63/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representant til KS Fylkesmøte for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS642015 PS 64/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av representanter til Øst-Finnmark regionråd for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS622015 PS 62/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oppnevning av medlemmer til Tanavassdragets fiskeforvaltning for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS652015 PS 65/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg til representantskapet i ØFAS for perioden 2015-2019 TANAPROD
0 PS662015 PS 66/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer - KST 221015 TANAPROD
0 PS602015 PS 60/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur for perioden 2015-2019 TANAPROD
Versjon:5.2.3