eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 11 20150611 11.06.2015 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS252015 PS 25/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS262015 PS 26/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS272015 PS 27/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 23.04.2015 TANAPROD
0 PS322015 PS 32/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Avhending av Seida skolebygg TANAPROD
0 PS432015 PS 43/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Nei til økt bruk av midlertidige ansatte TANAPROD
0 PS282015 PS 28/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av lønnspolitisk plan TANAPROD
0 PS292015 PS 29/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av ansettelsesreglement TANAPROD
0 PS332015 PS 33/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Erverv av arealer tilknyttet Torhop havn TANAPROD
0 PS312015 PS 31/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Veiplan for perioden 2015 -2018 TANAPROD
0 PS352015 PS 35/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bygging av basseng ved Tana flerbrukshall TANAPROD
0 PS302015 PS 30/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revisjon av Reglement Godtgjørelse for folkevalgte TANAPROD
0 PS362015 PS 36/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport første tertial 2015 TANAPROD
0 PS412015 PS 41/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for Lišmmajohka massetak: Sluttbehandling TANAPROD
0 PS372015 PS 37/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering juni 2015 TANAPROD
0 PS342015 PS 34/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Justering av prisnivå for innleie av landbruksvikar TANAPROD
0 PS402015 PS 40/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Styrking av barneverntjenesten TANAPROD
0 PS382015 PS 38/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilflyttertjenesten i Tana TANAPROD
0 PS442015 PS 44/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer - KST 110615 TANAPROD
0 PS392015 PS 39/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sirma oppvekstsenter - ungdomstrinnet skoleår 2015-2016 TANAPROD
0 PS422015 PS 42/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Adressenavnet på FV 895: Klagebehandling TANAPROD
0 RS152015 RS 15/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sluttrapport - Fra plan til handling TANAPROD
Versjon:5.2.3