eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 04 23 20150423 23.04.2015 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Dokumentet er tilgangsbeskyttet
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS102015 PS 10/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS112015 PS 11/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS122015 PS 12/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 12.02.2015 TANAPROD
0 PS132015 PS 13/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Trafikksikkerhetstiltak Per Fokstad geaidnu TANAPROD
0 PS192015 PS 19/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ny selskapsavtale - Finnmark kommunerevisjon IKS TANAPROD
0 PS162015 PS 16/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etablering av næringshage i Indre-Finnmark TANAPROD
0 PS152015 PS 15/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 TANAPROD
0 PS182015 PS 18/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utbygging av bredband i Tana 2015 TANAPROD
0 PS222015 PS 22/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer - KST 230415 TANAPROD
0 PS172015 PS 17/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revisjon av avtale om legesamarbeid mellom Nesseby og Tana kommune TANAPROD
0 PS142015 PS 14/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Vann- og avløpsgebyr - endring som følge av lavere rente TANAPROD
0 PS212015 PS 21/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsrapport 2014 TANAPROD
0 PS202015 PS 20/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Godtgjørelser folkevalgte TANAPROD
0 PS232015 PS 23/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Overordnet ROS-analyse for Tana kommune 2015 - 2020 TANAPROD
0 PS242015 PS 24/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Småbåthavn og flytebrygger i Austertana TANAPROD
0 RS132015 RS 13/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Revisors foreløpig beretning 2014 TANAPROD
0 RS142015 RS 14/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Endring av forskrift om snøskuterløyper i Tana kommune TANAPROD
0 RS122015 RS 12/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteprotokoll 23.03.15 - Kontrollutvalget TANAPROD
0 RS92015 RS 9/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Samordning av Tana hjemmetjenester og Tana omsorgboliger TANAPROD
0 RS82015 RS 8/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Særutskrift Høring på forslag til endring av fisketider og fiskekortpriser i Tanavassdraget for 2015. TANAPROD
0 RS102015 RS 10/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Flerspråklige stedsnavn og veinavn i Tana kommune TANAPROD
0 RS112015 RS 11/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Klage på vedtak i kommunestyret i sak PS6/2015 for navn på fylkesvei 895 Skiippagurra - Polmak TANAPROD
0 RS72015 RS 7/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kontrollrapport 2014 - skatteoppkreverfunksjonen for Tana kommune TANAPROD
Versjon:5.2.3