eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 11 23 20151123 23.11.2015 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS942015 PS 94/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS952015 PS 95/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS962015 PS 96/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 29.10.2015 TANAPROD
0 PS992015 PS 99/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling fra gbnr. 12/60, sør for Lišmmajohka TANAPROD
0 PS982015 PS 98/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om deling av grunneiendom gnr 12 bnr 60 - Jordlovsbehandling TANAPROD
0 PS1002015 PS 100/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fradeling av gbnr. 37/14 i Bjørkelia Nordre TANAPROD
0 PS1042015 PS 104/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 TANAPROD
0 PS1022015 PS 102/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om næringstomt i Grenveien industriområde TANAPROD
0 PS972015 PS 97/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på vedtak - gjenoppføring av gamme ved Jeagelveaisuolu i Sirma, gbfnr. 7/1/1 TANAPROD
0 PS1012015 PS 101/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etablering av statlig sikret friluftsområde, Sieiddaguoika friluftsområde TANAPROD
0 PS1032015 PS 103/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for Čorroguolbba boligområde og gravlund: Offentlig ettersyn TANAPROD
0 PS1052015 PS 105/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Møteplan for 2016 TANAPROD
0 PS1062015 PS 106/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer FSK 231115 TANAPROD
0 PS1072015 PS 107/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Samlokalisering av nødmeldingstjenester TANAPROD
0 PS1082015 PS 108/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Uttalelse på mangler ved bussruteforbindelsene til og fra Tana TANAPROD
0 RS612015 RS 61/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilskudd til havnesamarbeid – søknadsfrist 30. november 2015 TANAPROD
0 RS602015 RS 60/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innvilger tilskudd til «Styrke og samhold, searra ja searvan» over statsbudsjettet 2015 kap. 761, post 79 TANAPROD
0 RS582015 RS 58/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om økonomisk støtte TANAPROD
0 RS592015 RS 59/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Svar på søknad om tilskudd - Finnmark Operakor TANAPROD
0 RS622015 RS 62/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Næringshage Indre-Finnmark - Budsjettprosess 2015 TANAPROD
Versjon:5.2.3