eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 08 27 20150827 27.08.2015 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS742015 PS 74/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Arealbehov for utvikling av Torhop Fiskerihavn TANAPROD
0 PS732015 PS 73/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Utvidelse av havneplanen for Torhop TANAPROD
0 PS772015 PS 77/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Opprettelse av kommunekomité for TV-aksjonen 2015 TANAPROD
0 PS782015 PS 78/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer - FSK 270815 TANAPROD
0 PS722015 PS 72/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Klage på vedtak - søknad om tillatelse til tiltak, oppføring av tilbygg til bolig ved gbnr. 13/159 TANAPROD
0 PS762015 PS 76/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilskudd - Underskudd 70 års markering - Avdukningsseremoni krigsminnesmonument TANAPROD
0 PS752015 PS 75/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Etablering av friluftsområder ved ny Tana bru: Opparbeidingsplaner TANAPROD
0 PS792015 PS 79/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Opprettelse av kommunalt skadefellingslag TANAPROD
0 PS692015 PS 69/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS702015 PS 70/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS712015 PS 71/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 28.05.2015 TANAPROD
0 RS402015 RS 40/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapportering per mai 2015- oppfølging av handlingsprogrammet i flerbruksplan for Tanavassdaget (2007-2016). TANAPROD
0 RS412015 RS 41/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppstartvarsel - planlegging for fv. 98 Giillas - Smalfjord TANAPROD
0 RS512015 RS 51/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilskudd - NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS TANAPROD
0 RS442015 RS 44/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status og informasjon om kommunereform i Finnmark TANAPROD
0 RS452015 RS 45/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fusjonsplan for fusjonering av Varanger KraftProduksjon inn i Varanger Kraft AS TANAPROD
0 RS462015 RS 46/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fordeling av midler til ballbinger 2015 - tilskudd til anleggsnr 2025004701 BALLBINGE SIEDDAJOHGUOLBBA TANAPROD
0 RS472015 RS 47/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sammenslåing av Tana sokn og Polmak sokn i Indre Finnmark prosti TANAPROD
0 RS482015 RS 48/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Avtale om tjenestesamarbeid mellom Tana kommune og Berlevåg kommune TANAPROD
0 RS432015 RS 43/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vedtak fra Fylkestinget 16. juni 2015 vedrørende Lufthavnstruktur i Nord-Norge TANAPROD
0 RS492015 RS 49/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Angående veibelysning langs fylkesvei 98 - Masjok i Tana kommune TANAPROD
0 RS422015 RS 42/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Utbygging av gatelys i Austertana TANAPROD
0 RS502015 RS 50/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om vedtak til høringsinstanser. NVEs referanse: 201102457-106 TANAPROD
Versjon:5.2.3