eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 05 28 20150528 28.05.2015 10:00 Tana Rådhus Rådhussalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS532015 PS 53/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling TANAPROD
0 PS542015 PS 54/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste TANAPROD
0 PS552015 PS 55/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra 07.05.2015 TANAPROD
0 PS682015 PS 68/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Justering av prisnivå for innleie av landbruksvikar TANAPROD
0 PS582015 PS 58/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Trafikksikkerhetsplan for Tana kommune TANAPROD
0 PS572015 PS 57/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om ny gammetomt vest for Stuora Hanajavri i Handalen TANAPROD
0 PS612015 PS 61/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Innspill til fylkeskommunens behandling av NTP for perioden 2018-2025 TANAPROD
0 PS662015 PS 66/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høringsuttalelse - Mineralstrategier for Finnmark 2015-2019 TANAPROD
0 PS672015 PS 67/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker/Orienteringer - FSK 280515 TANAPROD
0 PS592015 PS 59/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Veiplan for perioden 2015 -2018 TANAPROD
0 PS602015 PS 60/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bygging av basseng ved Tana flerbrukshall TANAPROD
0 PS652015 PS 65/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revisjon av Reglement Godtgjørelse for folkevalgte TANAPROD
0 PS622015 PS 62/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport første tertial 2015 TANAPROD
0 PS562015 PS 56/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for Lišmmajohka massetak: Sluttbehandling TANAPROD
0 PS632015 PS 63/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Budsjettregulering juni 2015 TANAPROD
0 PS642015 PS 64/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tilflyttertjenesten i Tana TANAPROD
0 RS392015 RS 39/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om Finnmark kommunerevisjon IKS TANAPROD
0 RS382015 RS 38/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sluttrapport - Fra plan til handling TANAPROD
0 RS322015 RS 32/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om felles måling av strømforbruk i Tana omsorgssenter TANAPROD
0 RS362015 RS 36/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra 1.4.2017 TANAPROD
0 RS372015 RS 37/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fylkeskommunal høring på lufthavnstruktur, FOT-ruter for Finnmark og Rutestruktur TANAPROD
0 RS332015 RS 33/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om gatelys i Masjok langs rv 98 TANAPROD
0 RS352015 RS 35/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Høringsuttalelse-Søknad om permanent reinsperregjerde rundt Máskevárre i Tana kommune TANAPROD
0 RS342015 RS 34/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Angående Masjokdalen TANAPROD
Versjon:5.2.3